Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Alpha operations/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Показує використання операцій із прозорістю — <menuchoice>Жорстке стискання</menuchoice>, а також такі еф...")
(Created page with ";'''Стиснути/Розтягнути/Розмити:''' :Визначає, наскільки великим буде стискання, розтягування чи р...")
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
 
'''Параметри:'''
 
'''Параметри:'''
  
;'''Display:'''
+
;'''Показ:'''
:what to display. There are seven options: <menuchoice>Image</menuchoice>, <menuchoice>Alpha as gray</menuchoice>, <menuchoice>Gray+red</menuchoice>, <menuchoice>Selection on black</menuchoice>, <menuchoice>Selection on gray</menuchoice>, <menuchoice>Selection on white</menuchoice> and <menuchoice>Selection on checkers</menuchoice>.<br /><br />This is intended for monitoring during adjustment mostly. After adjusting the parameters, it should be left on <menuchoice>Image</menuchoice>, which lets the unchanged input image through - this plugin is intended to change only the alpha channel...
+
:що слід показувати. Передбачено сім варіантів: <menuchoice>зображення</menuchoice>, <menuchoice>прозорість сірим</menuchoice>, <menuchoice>сірий + червоний</menuchoice>, <menuchoice>позначене на чорному</menuchoice>, <menuchoice>позначене на сірому</menuchoice>, <menuchoice>позначене на білому</menuchoice> і <menuchoice>позначене на шаховій дошці</menuchoice>.<br /><br />Призначено, в основному, для спостереження під час коригування. Після коригування параметрів, слід залишити варіант <menuchoice>зображення</menuchoice>, який показує незмінене вхідне зображення — цей додаток призначено для зміни лише каналу прозорості...
  
;'''Display input alpha:'''
+
;'''Показувати вхідний канал прозорості:'''
:use input alpha for the display function above. (Check what alpha we are getting on the input)
+
:використовувати вхідний канал прозорості для показу. (Перевірка того, який прозорість ми отримали на вході)
  
;'''Operation:'''
+
;'''Обробка:'''
:select the operation to be done on the alpha channel. Currently there are six choices: <menuchoice>NO OP</menuchoice>, <menuchoice>Shave</menuchoice>, <menuchoice>Shrink hard</menuchoice>, <menuchoice>Shrink soft</menuchoice>, <menuchoice>Grow hard</menuchoice>, <menuchoice>Grow soft</menuchoice>, <menuchoice>Threshold</menuchoice>.
+
:виберіть дію, яку слід виконати з каналом прозорості. У поточній версії передбачено такі варіанти: <menuchoice>нічого</menuchoice>, <menuchoice>зрізати</menuchoice>, <menuchoice>сильно звузити</menuchoice>, <menuchoice>трохи звузити</menuchoice>, <menuchoice>сильно збільшити</menuchoice>, <menuchoice>трохи збільшити</menuchoice>, <menuchoice>обрізати</menuchoice>, <menuchoice>розмити</menuchoice>.
  
<menuchoice>Shave</menuchoice> try to remove the "hairy" stuff, and also shrinks the selection a bit.
+
<menuchoice>Зрізати</menuchoice> — спробувати вилучити «бахрому», а також дещо звузити позначену область.
  
The ''hard'' operations introduce no new values to the alpha channel, so if you have a "hard" key (only 0 and 255) it will stay that way.
+
«Сильні» варіанти не додають нових значень до каналу прозорості. Отже, якщо ви виберете «сильний» варіант (лише 0 і 255), прозорість не буде змінено.
  
The ''soft'' operations will introduce interpolated values, making the edge softer.
+
«М'які» варіанти додають приблизні значення, роблячи край області плавнішим.
  
{{Note|The shave, shrink and grow operations are quite slow, because they do many conditional operations on each pixel.}}
+
{{Note_(uk)|Операції shave, shrink і grow є доволі повільними, оскільки для кожного пікселя доводиться виконувати багато умовних операцій.}}
  
;'''Threshold:'''
+
;'''Поріг:'''
:This is only used for the <menuchoice>Threshold</menuchoice> operation.
+
:використовується лише для варіанта обробки <menuchoice>обрізати</menuchoice>.
  
;'''Shrink/grow amount:'''
+
;'''Стиснути/Розтягнути/Розмити:'''
:How far the shrinking/growing will extend.
+
:Визначає, наскільки великим буде стискання, розтягування чи розмивання.
  
;'''Invert:'''
+
;'''Інвертувати:'''
:Inverts the input alpha channel, transparent will become opaque and vice versa.
+
:інвертує дані вхідного каналу прозорості — прозоре стає непрозорим, і навпаки.
  
 
{|
 
{|
| [[File:Alpha operations.png]]
+
| [[File:Alpha operations_uk.png]]
| [[File:alpha_operations_display_menu.png|thumb|Display Menu Options]]
+
| [[File:alpha_operations_display_menu_uk.png|thumb|Пункти меню показу]]
| [[File:Alpha operations operation menu.png|thumb|Operation Menu Options]]
+
| [[File:Alpha operations operation menu_uk.png|thumb|Пункти меню дій]]
 
|}
 
|}
  

Latest revision as of 18:30, 27 July 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎русский • ‎українська

Операції з прозорістю

Це alpha0ps Frei0r — показ і дії з каналом прозорості.

Скористайтеся цим ефектом для стискання, розширення, обрізання за пороговим значенням та візуалізації каналу прозорості.

Цей додаток може стискати, розширювати, обрізати за пороговим значенням і інвертувати канал прозорості. Його основним призначенням є є поліпшення ключових країв. Додаток також може показувати канал прозорості у різні способи для швидкої оцінки ефекту.

Можливе каскадне застосування додатка. Наприклад, ви можете застосувати спочатку м'яке стискання, а потім обрізання за пороговим значенням. Це дасть дещо інший результат, ніж жорстке стискання.

Параметри:

Показ:
що слід показувати. Передбачено сім варіантів: зображення, прозорість сірим, сірий + червоний, позначене на чорному, позначене на сірому, позначене на білому і позначене на шаховій дошці.

Призначено, в основному, для спостереження під час коригування. Після коригування параметрів, слід залишити варіант зображення, який показує незмінене вхідне зображення — цей додаток призначено для зміни лише каналу прозорості...
Показувати вхідний канал прозорості:
використовувати вхідний канал прозорості для показу. (Перевірка того, який прозорість ми отримали на вході)
Обробка:
виберіть дію, яку слід виконати з каналом прозорості. У поточній версії передбачено такі варіанти: нічого, зрізати, сильно звузити, трохи звузити, сильно збільшити, трохи збільшити, обрізати, розмити.

Зрізати — спробувати вилучити «бахрому», а також дещо звузити позначену область.

«Сильні» варіанти не додають нових значень до каналу прозорості. Отже, якщо ви виберете «сильний» варіант (лише 0 і 255), прозорість не буде змінено.

«М'які» варіанти додають приблизні значення, роблячи край області плавнішим.

Note-box-icon.png
Зауваження
Операції shave, shrink і grow є доволі повільними, оскільки для кожного пікселя доводиться виконувати багато умовних операцій.


Поріг:
використовується лише для варіанта обробки обрізати.
Стиснути/Розтягнути/Розмити:
Визначає, наскільки великим буде стискання, розтягування чи розмивання.
Інвертувати:
інвертує дані вхідного каналу прозорості — прозоре стає непрозорим, і навпаки.
Alpha operations uk.png
Пункти меню показу
Пункти меню дій
Підручник 1

Показує використання операцій із прозорістю — Жорстке стискання, а також такі ефекти: синій екран, denoiser і keysplillm0pup


This page was last edited on 27 July 2019, at 18:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.