Revision history of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Alpha shapes/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 09:34, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,148 bytes) (+179). . (Created page with "Зауважте, що області із непрозорістю 0 - 500 мають бути на мінус 50% непрозорими. Але досягти непроз...")
 • (cur | prev) 09:32, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,969 bytes) (+68). . (Created page with "віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром.")
 • (cur | prev) 09:32, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,901 bytes) (+158). . (Created page with "Зауважте, що області із непрозорістю 1000 + 500 будуть на 150% непрозорими. Але досягти непрозорості у...")
 • (cur | prev) 09:31, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,743 bytes) (+42). . (Created page with "«Перезапис» — наявну маску прозорості перезаписано.")
 • (cur | prev) 09:31, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,701 bytes) (+107). . (Created page with "На наведених нижче зображення продемонстровано ефект різних обробок прозорості для прямокутн...")
 • (cur | prev) 09:30, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,594 bytes) (+3). . (Created page with "Окремо, це виглядає так:")
 • (cur | prev) 09:30, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,591 bytes) (+156). . (Created page with "Також маємо показану прямокутну форму, розташовану внизу стосу ефектів. Зауважте, що максималь...")
 • (cur | prev) 09:29, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,435 bytes) (+12). . (Created page with "Який окремо виглядає так:")
 • (cur | prev) 09:28, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,423 bytes) (+48). . (Created page with "У цьому прикладі маємо визначену трикутну прозору форму над стосом ефектів із обробкою «переза...")
 • (cur | prev) 09:27, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,375 bytes) (+38). . (Created page with "'''Комбінування форм прозорості — обробка'''")
 • (cur | prev) 09:27, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,337 bytes) (+59). . (Created page with "При мінімальному значенні = 1000 непрозорість зовні форми дорівнює 100%, тло не видно.")
 • (cur | prev) 09:26, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,278 bytes) (+210). . (Created page with "Мінімальне значення коригує непрозорість зовні форми. Якщо мінімальне значення = 0, ззовні форм...")
 • (cur | prev) 09:25, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,068 bytes) (+26). . (Created page with "'''Мінімальне значення'''")
 • (cur | prev) 09:24, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,042 bytes) (+110). . (Created page with "При максимальному значенні = 0 всередині форма є повністю прозорою, як і решта зображення передн...")
 • (cur | prev) 09:23, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,932 bytes) (+84). . (Created page with "При максимальному значенні = 500 кадр є напівпрозорим всередині форми, і ви можете частково бачит...")
 • (cur | prev) 08:02, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,848 bytes) (+214). . (Created page with "Максимальне значення визначає, наскільки непрозорим є зображення всередині форми. При максима...")
 • (cur | prev) 08:01, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,634 bytes) (+28). . (Created page with "'''Максимальне значення'''")
 • (cur | prev) 08:00, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,606 bytes) (+199). . (Created page with "Максимальне і мінімальне значення коригують непрозорість зображення всередині і назовні форм...")
 • (cur | prev) 07:33, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,407 bytes) (+259). . (Created page with "Ефект форм прозорості додає на зображення області непрозорості. Використання цього фільтра (ти...")
 • (cur | prev) 17:11, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,148 bytes) (+120). . (Created page with "Ці приклади було виконано для простого композитного переходу із відеофайлом на доріжці відео 1...")
 • (cur | prev) 17:11, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (7,028 bytes) (+83). . (Created page with "===== Обробка із мінімальним та максимальним значеннями — робочі приклади =====")
 • (cur | prev) 17:09, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,945 bytes) (+74). . (Created page with "Наочний результат застосування варіантів обробки наведено у прикладах нижче.")
 • (cur | prev) 17:08, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,871 bytes) (+67). . (Created page with "*віднімання = наявна маска прозорості - маска, яку створено цим фільтром")
 • (cur | prev) 17:08, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,804 bytes) (+70). . (Created page with "*додавання = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром")
 • (cur | prev) 17:01, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,734 bytes) (+96). . (Created page with "*мінімальне значення = мінімум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)")
 • (cur | prev) 17:01, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,638 bytes) (+99). . (Created page with "*максимальне значення = максимум(наявна маска прозорості; маска, яку створено цим фільтром)")
 • (cur | prev) 17:00, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,539 bytes) (+48). . (Created page with "*перезапис = наявну маску прозорості буде перезаписано")
 • (cur | prev) 16:59, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,491 bytes) (+147). . (Created page with "Варіантами обробки є «перезапис», «максимальне значення», «мінімальне значення», «додавання»...")
 • (cur | prev) 16:56, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,344 bytes) (+74). . (Created page with "Обробка визначає, що має статися якщо для кліпу використано декілька ефектів прозорості.")
 • (cur | prev) 16:55, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,270 bytes) (+120). . (Created page with "Визначає ширину примежової області форми із проміжними значенням прозорості від внутрішньої д...")
 • (cur | prev) 16:54, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,150 bytes) (+13). . (Created page with "===== Ширина переходу =====")
 • (cur | prev) 16:54, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,137 bytes) (+11). . (Created page with "Визначає розмір форми")
 • (cur | prev) 16:53, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,126 bytes) (+14). . (Created page with "===== Розмір за X та Y =====")
 • (cur | prev) 16:53, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,112 bytes) (+8). . (Created page with "Визначає позицію форми на екрані")
 • (cur | prev) 16:53, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,104 bytes) (+12). . (Created page with "===== Позиція за X та Y =====")
 • (cur | prev) 16:53, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,092 bytes) (+147). . (Created page with "Керує кутом розміщення форми на екрані. Значенням є число у тисячних повного оберту. Наприклад,...")
 • (cur | prev) 16:51, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,945 bytes) (+23). . (Created page with "===== Нахил =====")
 • (cur | prev) 16:41, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,922 bytes) (+47). . (Created page with "Варіантами форми є прямокутник, еліпс, трикутник і ромб.")
 • (cur | prev) 16:40, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,875 bytes) (+94). . (Created page with "Це визначає форму області непрозорості, яку буде створено у результаті застосування ефекту.")
 • (cur | prev) 16:40, 28 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,781 bytes) (+344). . (Created page with "Скористайтеся цим у поєднанні із композитним переходом, щоб р...")
 • (cur | prev) 17:40, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,437 bytes) (+73). . (Created page with "мінімум = мінімум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)")
 • (cur | prev) 17:39, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,364 bytes) (+77). . (Created page with "максимум = максимум( <наявна маска прозорості> , <маска, яку створено цим фільтром>)")
 • (cur | prev) 17:39, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,287 bytes) (+64). . (Created page with "додати = наявна маска прозорості + маска, яку створено цим фільтром.")
 • (cur | prev) 17:36, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,223 bytes) (+4). . (Created page with "===== Обробка =====")
 • (cur | prev) 17:34, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,219 bytes) (+14). . (Created page with "Див. також файл [http://www.piksel.no/trac/browser/src/filter/alpha0ps/readme Frei0r-alphaspot readme]")
 • (cur | prev) 17:34, 23 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,205 bytes) (-1). . (Created page with "Це фільтр Frei0r [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterFrei0r-alphaspot alphaspot] <br>")
 • (cur | prev) 16:24, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,206 bytes) (+16). . (Created page with "===== Параметри форми =====")
 • (cur | prev) 20:37, 14 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,190 bytes) (+36). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation | prevtext=Дії з прозорістю | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | in...")
 • (cur | prev) 20:36, 14 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,154 bytes) (+13). . (Created page with "==== Прозорі форми ====")
 • (cur | prev) 18:57, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,141 bytes) (+5,141). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")