Revision history of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Rotoscoping/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 19:19, 2 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (6,338 bytes) (+916). . (Created page with "Щоб увімкнути стеження намальованою маскою за зміною зображення у кліпі... <br> Пересуньте позиці...")
 • (cur | prev) 19:13, 2 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,422 bytes) (+698). . (Created page with "Ділянку слід малювати додаванням вузлів на її межі. Ці вузли працюватимуть як краї для вашого р...")
 • (cur | prev) 16:06, 1 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,724 bytes) (+65). . (Created page with "Приклади того, що ви можете зробити за допомогою ефекту ротоскопа.")
 • (cur | prev) 16:04, 1 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,659 bytes) (+164). . (Created page with "Вирішення проблеми: клацніть на панелі монітора проєкту і почніть малювати ваше матування рото...")
 • (cur | prev) 16:04, 1 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,495 bytes) (+130). . (Created page with "Коли ви вперше додаєте ефект ротоскопа, параметри ключового кадру будуть недоступними. Ви не зм...")
 • (cur | prev) 16:02, 1 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,365 bytes) (+171). . (Created page with "У попередніх версіях '''Kdenlive''' вузли можна було додавати простим клацанням між наявними вузлами....")
 • (cur | prev) 16:00, 1 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,194 bytes) (+159). . (Created page with "«В індустрії відеоефектів термін «ротоскопія» застосовують як означення методики створення в...")
 • (cur | prev) 16:53, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,035 bytes) (+34). . (Created page with "Див. також опис ротоскопії у [http://kdenlive.org/users/ttill/rotoscoping блозі ttil-я]")
 • (cur | prev) 16:52, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,001 bytes) (+65). . (Created page with "===== Як пересувати маску для стеження за дією у кадрі — ключові кадри =====")
 • (cur | prev) 16:51, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,936 bytes) (0)
 • (cur | prev) 16:51, 29 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,936 bytes) (+115). . (Created page with "Намалюйте область на одній з відеодоріжок, і усе поза цією областю або у ній зникне, відкривши з...")
 • (cur | prev) 18:13, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,821 bytes) (+93). . (Created page with "Це відео присвячено застосуванню зеленого екрана у '''Kdenlive'', але у ньому також використано ротос...")
 • (cur | prev) 18:12, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,728 bytes) (+44). . (Created page with "===== Підручник із застосуванням ротоскопа =====")
 • (cur | prev) 18:11, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,684 bytes) (+35). . (Created page with "===== Параметри ротоскопа показано сірим =====")
 • (cur | prev) 18:11, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,649 bytes) (+27). . (Created page with "Цей ефект засновано на ефекті MLT [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterRotoscoping FilterRotoscoping] <br>")
 • (cur | prev) 18:10, 18 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,622 bytes) (+18). . (Created page with "===== Як намалювати ділянку у Kdenlive? =====")
 • (cur | prev) 14:15, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,604 bytes) (+38). . (Created page with "===== Для чого призначено «Ротоскоп»? =====")
 • (cur | prev) 14:14, 17 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,566 bytes) (+5). . (Created page with "==== Ротоскоп ====")
 • (cur | prev) 20:39, 14 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,561 bytes) (+36). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation | prevtext=Дії з прозорістю | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | in...")
 • (cur | prev) 20:39, 14 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,525 bytes) (+8). . (Created page with "===== Приклади =====")
 • (cur | prev) 18:58, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,517 bytes) (+3,517). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")