Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Alpha manipulation/Rotoscoping/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Category:Kdenlive/uk")
 
(Created page with "Щоб увімкнути стеження намальованою маскою за зміною зображення у кліпі... <br> Пересуньте позиці...")
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
==== Rotoscoping ====
+
==== Ротоскоп ====
  
===== What is Rotoscoping? =====
+
===== Для чого призначено «Ротоскоп»? =====
  
"In the visual effects industry, the term rotoscoping refers to the technique of manually creating a matte for an element on a live-action plate so it may be composited over another background." [http://en.wikipedia.org/wiki/Rotoscoping Wikipedia]
+
«В індустрії відеоефектів термін «ротоскопія» застосовують як означення методики створення вручну матування для елемента знятої дії так, щоб його можна було скомпонувати із іншим тлом.» [http://en.wikipedia.org/wiki/Rotoscoping Вікіпедія]
  
Draw a region on one video track, and everything outside/inside that region will dissapear, showing the video track underneath.
+
Намалюйте ділянку на одній з відеодоріжок, і усе поза цією областю або у ній зникне, відкривши зображення відеодоріжки під основною.
  
 
[[File:Kdenlive_rotoscoping.png]]  
 
[[File:Kdenlive_rotoscoping.png]]  
  
===== How to draw the region in Kdenlive? =====
+
===== Як намалювати ділянку у Kdenlive? =====
  
  
  
The region is drawn by adding nodes along your region. These act as edges for your rotoscope, and there is a line between each node.
+
Ділянку слід малювати додаванням вузлів на її межі. Ці вузли працюватимуть як краї для вашого ротоскопа. Між двома послідовними вузлами буде додано пряму лінію. Лінію між вузлами можна перетворити на [http://en.wikipedia.org/wiki/Bézier_curve криву Безьє] за допомогою елементів керування («вусів»).  <br>
The line between each node can be made into a [http://en.wikipedia.org/wiki/Bézier_curve Bézier_curve] using "handles".  <br>
+
Додати вузли можна клацанням лівою кнопкою миші.  <br>
Add nodes to the node by left clicking the mouse.  <br>
+
Замкнути контур ділянки можна клацанням правою кнопкою на одному з вузлів.<br>
Close the region by right clicking the mouse on one of the noedes <br>
+
Змінити розташування ділянки можна пересуванням вузла. <br>
Change the position of the region by moving a node. <br>
+
Викривити лінію можна перетягуванням елементів керування. Ці елементи показано двома крапками на кінцях прямих ліній (див. знімок вікна вище).<br>
Make a line curved by dragging the control "handles". These are the two dots on the ends  of the straight lines that appear on the curve (see screen shot above).<br>
 
 
[[File:Rotoscoping_Handles.png]] <br>
 
[[File:Rotoscoping_Handles.png]] <br>
To define if it is the inside or the outside of the curve that is transparent toggle the ''invert'' checkbox.
+
Щоб визначити, яку з областей, внутрішню чи зовнішню, слід використати для ефекту, позначте або зніміть позначку з пункту «Інвертувати» у параметрах ефекту.
  
In a previous version of kdenlive you could add a new nodes by clicking on the line between existing nodes. You could subtract nodes by right clicking on them. But it looks like you can not do this with the 17.04 & 18.04 version.
+
У попередніх версіях '''Kdenlive''' вузли можна було додавати простим клацанням між наявними вузлами. Вилучати вузли можна було клацанням на них правою кнопкою миші. Втім, здається цього вже не можна робити у версіях 17.04 і 18.04.
  
===== How to move the mask to follow the action - keyframes =====
+
===== Як пересувати маску для стеження за дією у кадрі — ключові кадри =====
  
To make the drawn mask follow the action in a clip... <br>
+
Щоб увімкнути стеження намальованою маскою за зміною зображення у кліпі... <br>
Move the position in the clip by dragging the carat on the time line (1 or 3 in screenshot below) or by using the time code control in the rotoscope effect (2 in the screenshot) <br>
+
Пересуньте позицію у кліпі за допомогою перетягування курсора на монтажному столі (1 або 3 на знімку вікна нижче) або скористайтеся полем часової позначки у параметрах ефекту ротоскопії (2 на знімку вікна) <br>
Click ''add key frame'' (5 in the screen shot).  <br>
+
Натисніть пункт «Додати ключовий кадр» (5 на знімку вікна).  <br>
Now adjust the position of the nodes in the curve to match the action. <br>
+
Тепер скоригуйте позицію вузлів на кривій так, щоб вона відповідала змінам у кадрі. <br>
Kdenlive will calculate a path to move the nodes from the position they were in the previous key frame to the position you put them in at this keyframe. So you do not have to draw a curve for every frame in the clip.<br>
+
Kdenlive автоматично визначити рух вузлів з позиції, де вони були у попередньому кадрі до позиції, у якій ви розташували їх у новому кадрі. Отже, вам не доведеться малювати криву для кожного з кадрів у кліпі.<br>
To remove a key frame move to the frame with the key frame using the ''Go to previous keyframe'' (4) or ''Go to next keyframe'' (6) and then click the red X that the ''add key frame'' (5) becomes when you are on an existing keyframe.
+
Щоб вилучити ключовий кадр, перейдіть до цього кадру за допомогою пункту «Перейти до попереднього ключового кадру» (4) або пункту «Перейти до наступного ключового кадру» (6) і натисніть червону кнопку з X, на яку перетвориться кнопка додавання ключового кадру (5), коли курсор перебуватиме на наявному ключовому кадрі.
  
 
[[File:Kdenlive Rotoscoping drag points.png]]
 
[[File:Kdenlive Rotoscoping drag points.png]]
  
This effect is based on the MLT [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterRotoscoping FilterRotoscoping]  <br>
+
Цей ефект засновано на ефекті MLT [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterRotoscoping FilterRotoscoping]  <br>
  
===== Rotoscoping options greyed out =====
+
===== Параметри ротоскопа показано сірим =====
  
 
[[File:Roto scoping greyed out.png]]
 
[[File:Roto scoping greyed out.png]]
  
When you first add the rotoscope effect the keyframe options in it are greyed out. You can not even add a new keyframe.
+
Коли ви вперше додаєте ефект ротоскопа, параметри ключового кадру будуть недоступними. Ви не зможете навіть додати новий ключовий кадр.
  
Solution. Click in the project monitor and start drawing your rotoscope matte. Then the rotoscope keyframe options become enabled.
+
Вирішення проблеми: клацніть на панелі монітора проєкту і почніть малювати ваше матування ротоскопа. Після цього параметри ключового кадру стануть доступними.
  
===== Examples =====
+
===== Приклади =====
  
Examples of what you can do with the Rotoscoping effect.
+
Приклади того, що ви можете зробити за допомогою ефекту ротоскопа.
  
  
Line 56: Line 55:
 
{{#ev:youtube|nFv46XQUO34}}
 
{{#ev:youtube|nFv46XQUO34}}
  
see also Rotoscoping on [http://kdenlive.org/users/ttill/rotoscoping ttill's blog]
+
Див. також опис ротоскопії у [http://kdenlive.org/users/ttill/rotoscoping блозі ttil-я]
  
===== Tutorial with Rotoscoping =====
+
===== Підручник із застосуванням ротоскопа =====
  
This video is about green screen on '''Kdenlive''' but he does use rotoscoping in it too.
+
Це відео присвячено застосуванню зеленого екрана у '''Kdenlive'', але у ньому також використано ротоскоп.
  
 
{{#ev:youtube|_6gxHLCFhLQ}}
 
{{#ev:youtube|_6gxHLCFhLQ}}
Line 66: Line 65:
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation
| prevtext=Alpha manipulation
+
| prevtext=Дії з прозорістю
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутися до меню
 
}}
 
}}
  
 
[[Category:Kdenlive/uk]]
 
[[Category:Kdenlive/uk]]

Latest revision as of 19:19, 2 August 2019

Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Ротоскоп

Для чого призначено «Ротоскоп»?

«В індустрії відеоефектів термін «ротоскопія» застосовують як означення методики створення вручну матування для елемента знятої дії так, щоб його можна було скомпонувати із іншим тлом.» Вікіпедія

Намалюйте ділянку на одній з відеодоріжок, і усе поза цією областю або у ній зникне, відкривши зображення відеодоріжки під основною.

Kdenlive rotoscoping.png

Як намалювати ділянку у Kdenlive?

Ділянку слід малювати додаванням вузлів на її межі. Ці вузли працюватимуть як краї для вашого ротоскопа. Між двома послідовними вузлами буде додано пряму лінію. Лінію між вузлами можна перетворити на криву Безьє за допомогою елементів керування («вусів»).
Додати вузли можна клацанням лівою кнопкою миші.
Замкнути контур ділянки можна клацанням правою кнопкою на одному з вузлів.
Змінити розташування ділянки можна пересуванням вузла.
Викривити лінію можна перетягуванням елементів керування. Ці елементи показано двома крапками на кінцях прямих ліній (див. знімок вікна вище).
Rotoscoping Handles.png
Щоб визначити, яку з областей, внутрішню чи зовнішню, слід використати для ефекту, позначте або зніміть позначку з пункту «Інвертувати» у параметрах ефекту.

У попередніх версіях Kdenlive вузли можна було додавати простим клацанням між наявними вузлами. Вилучати вузли можна було клацанням на них правою кнопкою миші. Втім, здається цього вже не можна робити у версіях 17.04 і 18.04.

Як пересувати маску для стеження за дією у кадрі — ключові кадри

Щоб увімкнути стеження намальованою маскою за зміною зображення у кліпі...
Пересуньте позицію у кліпі за допомогою перетягування курсора на монтажному столі (1 або 3 на знімку вікна нижче) або скористайтеся полем часової позначки у параметрах ефекту ротоскопії (2 на знімку вікна)
Натисніть пункт «Додати ключовий кадр» (5 на знімку вікна).
Тепер скоригуйте позицію вузлів на кривій так, щоб вона відповідала змінам у кадрі.
Kdenlive автоматично визначити рух вузлів з позиції, де вони були у попередньому кадрі до позиції, у якій ви розташували їх у новому кадрі. Отже, вам не доведеться малювати криву для кожного з кадрів у кліпі.
Щоб вилучити ключовий кадр, перейдіть до цього кадру за допомогою пункту «Перейти до попереднього ключового кадру» (4) або пункту «Перейти до наступного ключового кадру» (6) і натисніть червону кнопку з X, на яку перетвориться кнопка додавання ключового кадру (5), коли курсор перебуватиме на наявному ключовому кадрі.

Kdenlive Rotoscoping drag points.png

Цей ефект засновано на ефекті MLT FilterRotoscoping

Параметри ротоскопа показано сірим

Roto scoping greyed out.png

Коли ви вперше додаєте ефект ротоскопа, параметри ключового кадру будуть недоступними. Ви не зможете навіть додати новий ключовий кадр.

Вирішення проблеми: клацніть на панелі монітора проєкту і почніть малювати ваше матування ротоскопа. Після цього параметри ключового кадру стануть доступними.

Приклади

Приклади того, що ви можете зробити за допомогою ефекту ротоскопа.Див. також опис ротоскопії у блозі ttil-я

Підручник із застосуванням ротоскопа

Це відео присвячено застосуванню зеленого екрана у 'Kdenlive, але у ньому також використано ротоскоп.


This page was last edited on 2 August 2019, at 19:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.