Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Blur and hide/Auto Mask/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "==== Як застосувати автоматичне маскування ==== Ознайомтеся із відео, наведеним нижче, щоб дізнати...")
(Created page with "400px|thumb|right|Рисунок 4. <br clear="all"/> Позначення пункту «Обмежити кількість...")
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 13: Line 13:
 
{{#ev:youtube|ZD0WOsX6B5A}}
 
{{#ev:youtube|ZD0WOsX6B5A}}
  
==== Motion Tracking ====
+
==== Стеження за рухом ====
  
The Auto Mask effect can also be used to track motion of an object and use it later as keyframes for an effect / transition.  
+
Ефект маскування може також бути використано для стеження за рухом об'єкта і скористатися ним пізніше як ключовими кадрами для ефекту або переходу.  
  
{{Note|The method described here is a re-purposing of the motion tracking data that the Auto Mask effect calculates. You do not need to follow the method described below to generate an Auto Mask that will obscure faces. The instructions in the above video should be enough. Nor can you use the method describe below to improve the tracking of the mask created by the Auto Mask effect.}}
+
{{Note_(uk)|Описаний тут метод є результатом використання даних стеження за рухом, які обчислюються при застосуванні ефекту автоматичного маскування. Вам не потрібно виконувати усі наведені нижче настанови для створення автоматичної маски, яка приховуватиме обличчя на відео. Настанов із наведеного вище відео достатньо. Крім того, наведеним нижче методом не можна скористатися для поліпшення стеження за маскою, створеною ефектом автоматичного маскування.}}
 
To use this feature, first add the clip you want to analyse in timeline, and add the "Auto Mask" effect to it - Figure 1.
 
  
[[File:Tracking01.png|400px|thumb|right|Figure 1.]]Go to the first frame where your object is visible, and adjust the yellow rectangle so that is surrounds the object, like the hand in Figure 1.
+
Щоб скористатися цією можливістю, спочатку слід додати кліп, який ви хочете проаналізувати, на монтажний стіл, а потім додати до нього ефект «Автомаскування» (Рис. 1).
  
Then click on the <menuchoice>Analyse</menuchoice> button in the effect options. This will start an analysis of the clip (you can follow its progress in the Project Tree view). <br clear="all"/>
+
[[File:Tracking01_uk.png|400px|thumb|right|Рисунок 1.]]Перейдіть до першого кадру, у якому видимим є ваш об'єкт, і скоригуйте червоний прямокутник так, щоб він оточував об'єкт, подібно до кола на Рис. 1.
  
[[File:Tracking03.png|400px|thumb|right|Figure 2.]]When the job is finished, the motion tracking data is stored in the clip properties. To use this data, you can for example add a title clip and affine transition over the clip you just analysed, like in the screenshot in Figure 2.. <br clear="all"/>
+
Далі, натисніть кнопку <menuchoice>Аналіз</menuchoice> на панелі параметрів ефекту. У відповідь буде розпочато аналіз кліпу (можете стежити за поступом на панелі контейнера проєкту). <br clear="all"/>
  
[[File:Kdenlive Affine options menu.png|400px|thumb|right|Figure 3.]]Next step is to import the motion data in the transition. To do this, first select the clip you have analysed, then select the transition using the <keycap>CTRL</keycap> key so that both items are selected. Finally, go in the transitions's Options menu  [[File:Kdenlive Affine options button.png]] and select <menuchoice>Import keyframes from clip</menuchoice>. You can now delete the "Auto Mask" effect from the clip in timeline and play the project to see your title clip following the object.
+
[[File:Tracking03.png|400px|thumb|right|Рисунок 2.]]Коли обробку буде завершено, дані стеження за рухом буде збережено у властивостях кліпу. Щоб скористатися цими даними, ви, наприклад, можете додати кліп титрів і афінний перехід до кліпу, який було проаналізовано, подібно до того, що наведено на Рис. 2. <br clear="all"/>
  
[[File:Kdenlive Import keyframes from clip.png|400px|thumb|right|Figure 4.]]
+
[[File:Kdenlive Affine options menu.png|400px|thumb|right|Рисунок 3.]]Наступним кроком є імпортування даних руху у переході. Для цього, спочатку, позначте кліп, який було проаналізовано, одночасно натиснувши клавішу <keycap>Ctrl</keycap>, щоб було позначено перехід і кліп одночасно. Нарешті, перейдіть до панелі параметрів переходу [[File:Kdenlive Affine options button.png]] і виберіть пункт <menuchoice>Імпортувати ключові кадри з кліпу</menuchoice>. Тепер можна вилучити ефект «Автомаскування» з кліпу на монтажному столі і відтворити проєкт, щоб переконатися у тому, що титри слідують за об'єктом.
 +
 
 +
[[File:Kdenlive Import keyframes from clip.png|400px|thumb|right|Рисунок 4.]]
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>
Checking the ''Limit keyframes number'' checkbox In the "Import Keyframes" dialog (Figure 4) will cause Kdenlive to only import every nth frame (where n is the number selected in the combo box). This is a useful feature if you want to manually edit the keyframes that are imported because it allows you limit the number of key frames you will need to manually edit. If this check box is not checked then you import a key frame for every frame that is in the source clip.<br>
+
Позначення пункту «Обмежити кількість ключових кадрів» у діалоговому вікні «Імпортувати ключові кадри» (Рис. 4) призведе до того, що '''Kdenlive''' імпортуватиме лише один кадр з вказаної кількості (кількість можна вибрати за допомогою спадного списку). Це корисна можливість, якщо ви хочете вручну редагувати імпортовані ключові кадри, оскільки вона надає змогу обмежити кількість ключових кадрів, які вам доведеться редагувати вручну. Якщо цей пункт не буде позначено, кожен кадр початкового кліпу буде імпортовано як ключовий.<br>
 +
 
 +
===== Вилучення даних стеження за рухом =====
  
===== Deleting Motion Tracking Data =====
+
Дані стеження за рухом зберігаються у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Clip_Properties|властивостях кліпу]]. Ви можете переглядати ці дані на вкладці «Аналіз» властивостей (Рис. 5). Вилучити ці дані можна за допомогою натискання кнопки 1.
The motion tracking data is saved with the  [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Clip_Properties|clip properties]]. You can view this data from the clip properties Analysis tab - Figure 5. Delete the data using button 1
 
  
  
  
[[File:Kdenlive Clip properties analysis.png|400px|thumb|right|Figure 5 - Clip Properties - Analysis tab.]]
+
[[File:Kdenlive Clip properties analysis.png|400px|thumb|right|Рисунок 5. Властивості кліпу — вкладка «Аналіз».]]
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>
  

Latest revision as of 14:18, 4 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Автоматичне маскування

Цим ефектом можна скористатися для маскування облич людей. Він використовує оцінку руху для стеження за суб'єктами і маскування облич. Це фільтр MLT autotrack_rectangle

Демонстрація

Як застосувати автоматичне маскування

Ознайомтеся із відео, наведеним нижче, щоб дізнатися про те, як застосувати цей ефект. Попередження: робота ефекту не є 100% надійною.

Стеження за рухом

Ефект маскування може також бути використано для стеження за рухом об'єкта і скористатися ним пізніше як ключовими кадрами для ефекту або переходу.

Note-box-icon.png
Зауваження
Описаний тут метод є результатом використання даних стеження за рухом, які обчислюються при застосуванні ефекту автоматичного маскування. Вам не потрібно виконувати усі наведені нижче настанови для створення автоматичної маски, яка приховуватиме обличчя на відео. Настанов із наведеного вище відео достатньо. Крім того, наведеним нижче методом не можна скористатися для поліпшення стеження за маскою, створеною ефектом автоматичного маскування.


Щоб скористатися цією можливістю, спочатку слід додати кліп, який ви хочете проаналізувати, на монтажний стіл, а потім додати до нього ефект «Автомаскування» (Рис. 1).

Рисунок 1.

Перейдіть до першого кадру, у якому видимим є ваш об'єкт, і скоригуйте червоний прямокутник так, щоб він оточував об'єкт, подібно до кола на Рис. 1.

Далі, натисніть кнопку Аналіз на панелі параметрів ефекту. У відповідь буде розпочато аналіз кліпу (можете стежити за поступом на панелі контейнера проєкту).

Рисунок 2.

Коли обробку буде завершено, дані стеження за рухом буде збережено у властивостях кліпу. Щоб скористатися цими даними, ви, наприклад, можете додати кліп титрів і афінний перехід до кліпу, який було проаналізовано, подібно до того, що наведено на Рис. 2.

Рисунок 3.

Наступним кроком є імпортування даних руху у переході. Для цього, спочатку, позначте кліп, який було проаналізовано, одночасно натиснувши клавішу Ctrl, щоб було позначено перехід і кліп одночасно. Нарешті, перейдіть до панелі параметрів переходу Kdenlive Affine options button.png і виберіть пункт Імпортувати ключові кадри з кліпу. Тепер можна вилучити ефект «Автомаскування» з кліпу на монтажному столі і відтворити проєкт, щоб переконатися у тому, що титри слідують за об'єктом.

Рисунок 4.


Позначення пункту «Обмежити кількість ключових кадрів» у діалоговому вікні «Імпортувати ключові кадри» (Рис. 4) призведе до того, що Kdenlive імпортуватиме лише один кадр з вказаної кількості (кількість можна вибрати за допомогою спадного списку). Це корисна можливість, якщо ви хочете вручну редагувати імпортовані ключові кадри, оскільки вона надає змогу обмежити кількість ключових кадрів, які вам доведеться редагувати вручну. Якщо цей пункт не буде позначено, кожен кадр початкового кліпу буде імпортовано як ключовий.

Вилучення даних стеження за рухом

Дані стеження за рухом зберігаються у властивостях кліпу. Ви можете переглядати ці дані на вкладці «Аналіз» властивостей (Рис. 5). Вилучити ці дані можна за допомогою натискання кнопки 1.


Рисунок 5. Властивості кліпу — вкладка «Аналіз».This page was last edited on 4 August 2019, at 14:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.