Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Colour Correction/RGB adjustment/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with ":Виправляє значення яскравості, щоб повзунки впливали лише на колір.")
(Created page with "<menuchoice>Простий</menuchoice> означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування вза...")
Line 4: Line 4:
 
Цей фільтр призначено для простого виправлення кольорів вручну за каналом RGB або шляхом додавання стали, або шляхом зміни гамм або підсилення каналів.
 
Цей фільтр призначено для простого виправлення кольорів вручну за каналом RGB або шляхом додавання стали, або шляхом зміни гамм або підсилення каналів.
  
<menuchoice>Simple</menuchoice> means that it works channel-wise, no crosstalk. The off-diagonal elements of the transform matrix are zero - no color crosstalk, no color space rotation. But this should be sufficient for many tasks. For example, when shooting under tungsten light, the blue signal will not migrate into red, it will simply be too small. Amplifying the blue (and a bit of green too) should be all that is needed. Similar, an underwater shot will simply be red deficient, needing some red boost, etc.
+
<menuchoice>Простий</menuchoice> означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування взаємозв'язку. Позадіагональні елементи матриці перетворення дорівнюють нулеві — немає взаємозв'язку між кольорами, немає обертання у просторі кольорів. Втім, цього має бути достатньо для більшості завдань. Наприклад, при зніманні у світлі ламп розжарювання синій канал не переноситься у червоний — він просто буде надто малим. Для виправлення зображення достатньо буде підсилення синього (і деяке підсилення зеленого). Так само, у матеріалі, який знято під водою, буде недостатньо червоного — він потребуватиме підсилення червоного каналу.
  
 
Параметри:
 
Параметри:

Revision as of 07:32, 20 July 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Коригування RGB

Цей фільтр призначено для простого виправлення кольорів вручну за каналом RGB або шляхом додавання стали, або шляхом зміни гамм або підсилення каналів.

Простий означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування взаємозв'язку. Позадіагональні елементи матриці перетворення дорівнюють нулеві — немає взаємозв'язку між кольорами, немає обертання у просторі кольорів. Втім, цього має бути достатньо для більшості завдань. Наприклад, при зніманні у світлі ламп розжарювання синій канал не переноситься у червоний — він просто буде надто малим. Для виправлення зображення достатньо буде підсилення синього (і деяке підсилення зеленого). Так само, у матеріалі, який знято під водою, буде недостатньо червоного — він потребуватиме підсилення червоного каналу.

Параметри:

R,G,B
Ці параметри визначають зміну у кожному з трьох каналів кольорів.
Дія
  • Додати сталу додає фіксоване значення від -150 до +150 (це значення іноді називають «рівнем чорного» або «налаштуванням»).
  • Змінити гамму змінює значення гамми каналу від 0,3333 до 3,0.
  • Множення множить канал на значення від 0,3333 і 3,0 (іноді називають «підсиленням» або «контрастністю»)
Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб застосувати декілька дій із наведеного вище списку, скористайтеся каскадом екземплярів coloradj_RGB.


Note-box-icon.png
Note
Add constant simply shifts the RGB "cube" colorspace. This means, that on one end we are left with empty space, which is filled with zeros, and on the other end, values can "fall outside", and in this case they will be truncated to max (255). Change gain changes the size of the cube, keeping the "black" corner fixed, affecting predominately highlights, but the other end can still "fall out" and get 255 truncated. Change gamma keeps the whole cube in the same place, just stretches and squeezes its interior, so no zero filling or truncation is necessary.


Для візуалізації дій цього додатка, застосуйте його до градієнта сірого і спостерігайте за результатом за допомогою «pr0file».

Keep luma
Виправляє значення яскравості, щоб повзунки впливали лише на колір.

Це фільтр frei0r coloradj_RGB


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.