Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Effects/Colour Correction/RGB adjustment/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "<menuchoice>Простий</menuchoice> означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування вза...")
(Created page with "{{Note_(uk)|<menuchoice>Додати сталу</menuchoice> просто посуває «куб» простору кольорів RGB. Це означає, що на од...")
Line 22: Line 22:
 
{{Note_(uk)|Щоб застосувати декілька дій із наведеного вище списку, скористайтеся каскадом екземплярів coloradj_RGB.}}
 
{{Note_(uk)|Щоб застосувати декілька дій із наведеного вище списку, скористайтеся каскадом екземплярів coloradj_RGB.}}
  
{{Note|<menuchoice>Add constant</menuchoice> simply shifts the RGB "cube" colorspace. This means, that on one end we are left with empty space, which is filled with zeros, and on the other end, values can "fall outside", and in this case they will be truncated to max (255). <menuchoice>Change gain</menuchoice> changes the size of the cube, keeping the "black" corner fixed, affecting predominately highlights, but the other end can still "fall out" and get 255 truncated. <menuchoice>Change gamma</menuchoice> keeps the whole cube in the same place, just stretches and squeezes its interior, so no zero filling or truncation is necessary.}}
+
{{Note_(uk)|<menuchoice>Додати сталу</menuchoice> просто посуває «куб» простору кольорів RGB. Це означає, що на одному кінці у нас виникне порожнє місце, кольори якого буде просто заповнено нулями, а на іншому кінці матимемо «вихід за межі», де усі значення буде обрізано до максимальних (255). <menuchoice>Змінити підсилення</menuchoice> змінює розмір куба, не змінюючи розташування «чорного» кута. Це, в основному, впливає на виблиски, але може призвести і до «виходу за межі» з обрізанням за значенням 255. <menuchoice>Змінити гаму</menuchoice> зберігає розташування куба, просто виконує розтягування або стискання у його межах, отже не відбувається заповнення нулями або обрізання.}}
  
 
Для візуалізації дій цього додатка, застосуйте його до градієнта сірого і спостерігайте за результатом за допомогою «pr0file».
 
Для візуалізації дій цього додатка, застосуйте його до градієнта сірого і спостерігайте за результатом за допомогою «pr0file».

Revision as of 07:36, 20 July 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Коригування RGB

Цей фільтр призначено для простого виправлення кольорів вручну за каналом RGB або шляхом додавання стали, або шляхом зміни гамм або підсилення каналів.

Простий означає, що обробка відбувається за окремими каналами без врахування взаємозв'язку. Позадіагональні елементи матриці перетворення дорівнюють нулеві — немає взаємозв'язку між кольорами, немає обертання у просторі кольорів. Втім, цього має бути достатньо для більшості завдань. Наприклад, при зніманні у світлі ламп розжарювання синій канал не переноситься у червоний — він просто буде надто малим. Для виправлення зображення достатньо буде підсилення синього (і деяке підсилення зеленого). Так само, у матеріалі, який знято під водою, буде недостатньо червоного — він потребуватиме підсилення червоного каналу.

Параметри:

R,G,B
Ці параметри визначають зміну у кожному з трьох каналів кольорів.
Дія
  • Додати сталу додає фіксоване значення від -150 до +150 (це значення іноді називають «рівнем чорного» або «налаштуванням»).
  • Змінити гамму змінює значення гамми каналу від 0,3333 до 3,0.
  • Множення множить канал на значення від 0,3333 і 3,0 (іноді називають «підсиленням» або «контрастністю»)
Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб застосувати декілька дій із наведеного вище списку, скористайтеся каскадом екземплярів coloradj_RGB.


Note-box-icon.png
Зауваження
Додати сталу просто посуває «куб» простору кольорів RGB. Це означає, що на одному кінці у нас виникне порожнє місце, кольори якого буде просто заповнено нулями, а на іншому кінці матимемо «вихід за межі», де усі значення буде обрізано до максимальних (255). Змінити підсилення змінює розмір куба, не змінюючи розташування «чорного» кута. Це, в основному, впливає на виблиски, але може призвести і до «виходу за межі» з обрізанням за значенням 255. Змінити гаму зберігає розташування куба, просто виконує розтягування або стискання у його межах, отже не відбувається заповнення нулями або обрізання.


Для візуалізації дій цього додатка, застосуйте його до градієнта сірого і спостерігайте за результатом за допомогою «pr0file».

Keep luma
Виправляє значення яскравості, щоб повзунки впливали лише на колір.

Це фільтр frei0r coloradj_RGB


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.