Kdenlive/Manual/Effects/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19 August 2021

23 June 2021

  • curprev 17:1017:10, 23 June 2021Yurchor talk contribs 19,675 bytes +3,811 Created page with "На вкладці ефектів розташовано 5 різних піктограм, за допомогою яких можна наказати програмі по..."

24 July 2019

13 June 2019

  • curprev 12:3712:37, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,826 bytes −3 No edit summary
  • curprev 12:3712:37, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,829 bytes +1 No edit summary
  • curprev 12:3612:36, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,828 bytes +327 Created page with "У цьому діалоговому вікні вам слід вказати кліп MLT із альфа-прозорістю. Тут Kdenlive готова не на 100%,..."
  • curprev 12:3412:34, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,501 bytes +194 Created page with "На базовому рівні, ви додаєте ефект до кліпу, наприклад, ефект «Сепія», далі ви переходите до мен..."
  • curprev 12:3212:32, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,307 bytes +161 Created page with "Нове у версіях >=0.9.3 За допомогою пункту «Створити область» користувач може застосувати ефект..."
  • curprev 12:3012:30, 13 June 2019Yurchor talk contribs 15,146 bytes +158 Created page with "Щоб додати ефекти до групи, спочатку додайте відповідний ефект до кліпу. Далі, перетягніть пунк..."
  • curprev 12:3012:30, 13 June 2019Yurchor talk contribs 14,988 bytes +246 Created page with "Цей пункт створює групу ефектів. Група ефектів — об'єкт, у якому можна розмістити декілька ефек..."

10 June 2019

9 June 2019

8 June 2019

6 March 2019

27 March 2018

16 August 2017

15 August 2017

6 August 2017

21 September 2016

20 January 2016

13 January 2016

16 November 2015

15 November 2015

14 January 2015

10 January 2015

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)