Revision history of "Kdenlive/Manual/Project Menu/Online Resources/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 17:08, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,668 bytes) (+198). . (Created page with "Ви можете відкликати доступ Kdenlive до вашого облікового запису freesound за допомогою сайта freesound. Уві...")
 • (cur | prev) 17:07, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,470 bytes) (+266). . (Created page with "Після натискання кнопки імпортування, якщо ви користуєтеся бібліотекою freesound вперше, програма...")
 • (cur | prev) 17:01, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,204 bytes) (+3)
 • (cur | prev) 17:01, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,201 bytes) (+3)
 • (cur | prev) 17:01, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,198 bytes) (+3)
 • (cur | prev) 16:53, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,195 bytes) (+271). . (Created page with "Щойно права доступу буде надано, Kdenlive отримає ключі розпізнавання, які збереже до файла налашту...")
 • (cur | prev) 16:51, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,924 bytes) (+239). . (Created page with "Якщо у результаті роботи з діалоговим вікном '''Інтернет-джерела''' програма показує повідомленн...")
 • (cur | prev) 16:48, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,685 bytes) (+150). . (Created page with "=== Звукова бібліотека Freesound — майбутня версія === У майбутній версії Kdenlive буде уможливлено вхід з...")
 • (cur | prev) 16:47, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,535 bytes) (+180). . (Created page with "У версії 15.12 (грудень 2015 року) уможливлено автоматичне завантаження високоякісних даних попере...")
 • (cur | prev) 16:38, 25 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,355 bytes) (+305). . (Created page with "Модуль бібліотеки звукових даних Freesound цього інструмента став непридатним до кордистування у с...")
 • (cur | prev) 14:32, 19 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,050 bytes) (+170). . (Created page with "=== Графічна бібліотека Open Clip Art === За допомогою цього пункту ви можете виконати пошук графіки у б...")
 • (cur | prev) 14:31, 19 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,880 bytes) (+265). . (Created page with "=== Відеобібліотека Archive Org=== За допомогою відповідного пункту можна виконати пошук даних у інтер...")
 • (cur | prev) 14:27, 19 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,615 bytes) (+62). . (Created page with "Після входу до системи freesound вам слід надати Kdenlive права доступу до вашого облікового запису freesou...")
 • (cur | prev) 14:27, 19 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,553 bytes) (+87). . (Created page with "Завантаження сторінки freesound до вікна програми може тривати декілька секунд — зачекайте, будь л...")
 • (cur | prev) 14:26, 19 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,466 bytes) (+200). . (Created page with "Доступ до цієї можливості, яка надає змогу шукати у інтернеті звукові дані, графіку та відео і д...")
 • (cur | prev) 08:45, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,266 bytes) (+22). . (Created page with "=== Звукова бібліотека Freesound ===")
 • (cur | prev) 08:44, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,244 bytes) (+15). . (Created page with "== Інтернет-джерела ==")
 • (cur | prev) 19:02, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,229 bytes) (+3,229). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")