Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Project Menu/Render/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "У версії 0.9.6 для Linux вам слід двічі клацнути на області даних у полі метаданих, щоб ввести якісь н...")
(Created page with "''Авто'' означає, що у обробленому файлі буде використано параметри сканування, які було визначе...")
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 31: Line 31:
 
====== Змінна бітова швидкість — застарілі версії  ======
 
====== Змінна бітова швидкість — застарілі версії  ======
  
[[File:Kdenlive Render dialog vbr 0.9.10.png |frame|left|File rendering dialog Variable Bit Rate - ver 0.9.10]]
+
[[File:Kdenlive Render dialog vbr 0.9.10.png |frame|left|Діалогове вікно обробки файлів зі змінною бітовою швидкістю — версія 0.9.10]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
When a variable bitrate profile is selected, the <menuchoice>File Size</menuchoice> section displays a drop down for choosing the '''Video quality''' you want. This quality figure is a codec-dependent number representing the quality of the video that will be rendered. Generally, lower numbers mean higher quality video and larger file sizes (e.g. x264, MPEG2, VPx), but some codecs use opposite order (e.g. Theora). Profiles provided with '''Kdenlive''' offer these numbers ordered from best quality (almost lossless) to lower quality (still not degrading too much).  The exact file size that is produced can not be predicted when using the VBR method. The idea behind this is that you specify a certain quality of video that you want through the entire video and the encoding optimizes bitrate to give you that constant quality, lowering data size for low action scenes and using more bits for high action scenes.
+
Якщо вибрано профіль зі змінною бітовою швидкістю, у розділі <menuchoice>Розмір файла</menuchoice> буде показано спадний список для визначення потрібної вам '''Якості відео'''. Цей регулятор якості є залежним від кодека числом, яке відповідає якості обробленого матеріалу. Зазвичай, менші числа дають вищу якість відео і більший розмір файлів (наприклад, у x264, MPEG2, VPx), але у деяких кодеках використовують інший порядок числових характеристик якості (наприклад, у Theora). У профілях, які постачаються разом із '''Kdenlive''', числові характеристики упорядковано від найвищої якості (майже без втрат) до нижчої якості (без надмірного псування зображення).  Точний розмір файла, якщо використано обробку зі змінною якістю, передбачити не можна. Ідея полягає у тому, що ви задаєте певну якість відео, яку програма має зберегти в усьому матеріалі, а алгоритм кодування оптимізує бітову швидкість так, щоб забезпечити цю сталу якість, ущільнюючи дані там, де у кадрі майже нічого не відбувається, і збільшуючи бітову швидкість там, де маємо сцени зі значною динамікою.
  
 
Приклад: обробка 1 хвилини 55 секунд матеріалу з розміром кадру 720 x 576, закодованого у H.264 і знятого на iPhone з якістю 15 і профілем H.264/AAC High Profile дає файл розміром у 186 МБ. Обробка того самого матеріалу з якістю 20 дає файл розміром у 83 МБ.
 
Приклад: обробка 1 хвилини 55 секунд матеріалу з розміром кадру 720 x 576, закодованого у H.264 і знятого на iPhone з якістю 15 і профілем H.264/AAC High Profile дає файл розміром у 186 МБ. Обробка того самого матеріалу з якістю 20 дає файл розміром у 83 МБ.
Line 39: Line 39:
 
====== Стала бітова швидкість — застарілі версії ======
 
====== Стала бітова швидкість — застарілі версії ======
  
[[File:Kdenlive Render dialog cbr 0.9.10.png  |frame|left|File rendering dialog Constant Bit Rate - ver 0.9.10]]
+
[[File:Kdenlive Render dialog cbr 0.9.10.png  |frame|left|Діалогове вікно обробки файлів із сталою бітовою швидкістю — версія 0.9.10]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
When a constant bitrate (CBR) profile is selected, the <menuchoice>File Size</menuchoice> section displays a drop down for choosing the '''Video bitrate''' you want. This is similar to the ver <=0.9.8 behaviour of '''Kdenlive'''. You select the video bitrate you want and the video is encoded at that video bitrate across its entire length.
+
Якщо вибрано профіль зі сталою бітовою швидкістю (CBR), у розділі <menuchoice>Розмір файла</menuchoice> буде показано спадний список для вибору потрібної вам '''Бітової швидкості відео'''. Ця поведінка програми збігається із поведінкою версій <=0.9.8 '''Kdenlive'''. Ви вибираєте бажану для вас бітову швидкість відео, і програма кодує відео із вказаною бітовою швидкістю протягом усієї його тривалості.
 
   
 
   
[[File:Kdenlive Render dialog 0.9.8.png|frame|left|File rendering dialog - ver 0.9.8]]
+
[[File:Kdenlive Render dialog 0.9.8.png|frame|left|Діалогове вікно обробки файлів — версія 0.9.8]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
 
====== Обробка для DVD — застарілі версії  ======
 
====== Обробка для DVD — застарілі версії  ======
  
DVD Rendering produces files that are compatible with DVD authoring software. MPEG2 files created from [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#File_Rendering|file rendering]] profiles are less likely to be compatible with DVD software. For quality settings see [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#Variable Bit Rate - earlier Versions|Variable Bit Rate]] and [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#Constant Bit Rate - earlier Versions|Constant Bit Rate]]. For DVD VBR lower <menuchoice>Video quality</menuchoice> setting number means better quality.
+
Засіб обробки у форматі DVD створює файли, які сумісні із програмним забезпеченням для створення DVD. Файли MPEG2, створені за допомогою профілів [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#File_Rendering|обробки до файлів]], є менш сумісним із програмним забезпеченням для роботи з  DVD. Параметри якості описано у розділі щодо [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#Variable Bit Rate - earlier Versions|змінної бітової швидкості]] і [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project_Menu/Render#Constant Bit Rate - earlier Versions|сталої бітової швидкості]]. Для DVD менші значення параметра <menuchoice>Якість відео</menuchoice> при змінній бітовій швидкості означають вищу якість.
  
Note that this rendering does not create a DVD file system. It merely creates DVD-compatible MPEG2 files that can be used by DVD authoring software. If you check the <menuchoice>Open DVD Wizard after Rendering</menuchoice> check box, then the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/File Menu/DVD Wizard|DVD Wizard]] will open and you can use it to create a DVD file system (in .ISO format). The DVD Wizard is also available from the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/File Menu|File Menu]].   
+
Зауважте, що під час обробки файлову систему DVD створено не буде. Програма лише створить сумісні з DVD файли MPEG2, якими можна буде скористатися у програмному забезпеченні для створення DVD. Якщо ви позначите пункт <menuchoice>Відкрити майстер DVD після обробки</menuchoice>, після обробки буде відкрито вікно [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/File Menu/DVD Wizard|майстра DVD]], і ви зможете скористатися ним для створення файлової системи DVD (у форматі .ISO). Крім того, вікно майстра створення DVD можна відкрити за допомогою відповідного пункту [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/File Menu|меню «Файл»]].   
  
<menuchoice>Create chapter file based on guides</menuchoice> enables chapter markings on your DVD. Chapters work with the "next" and "previous" buttons on the DVD player and can populate scene selection menus. In order to create chapters this way you need to have marked chapters with [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|guides]] on timeline. DVD wizard enables marking of chapters also during DVD creation step.
+
За допомогою пункту <menuchoice>Створити файл розділу на основі напрямних</menuchoice> можна увімкнути створення розділів на вашому DVD. Між розділами можна переходити за допомогою кнопок «Далі» і «Назад» на вашому програвачі DVD. Ці розділи також може бути використано для заповнення меню вибору сцен. Для створення розділів у цей спосіб вам слід позначити розділи за допомогою [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямних]] на монтажному столі. Крім того, майстер DVD надає змогу позначити розділи під час кроку створення DVD.
  
 
[[File:Kdenlive DVD rendering.png]]
 
[[File:Kdenlive DVD rendering.png]]
Line 70: Line 70:
 
[[File:Custom render profiles.png|350px]]
 
[[File:Custom render profiles.png|350px]]
  
This will open the '''Save Profile''' dialog (also shown in the above screenshot) and the <menuchoice>Parameters</menuchoice> section will be filled in with the render parameters of the profile that you had selected when you clicked the {{Icon|document-new}} button. You can edit values in the parameters and save your own custom render profile.
+
Буде відкрито діалогове вікно '''Зберегти профіль''' (показане на наведеному вище знімку вікна), розділ <menuchoice>Параметри</menuchoice> буде заповнено параметрами засобу обробки з профілю, який ви вибрали, коли натискали кнопку {{Icon|document-new}}. Ви можете змінити параметри і зберегти їх до вашого власного нетипового профілю обробки.
  
 
Параметри профілю обробки є параметрами ''melt''. Пояснення щодо їхнього призначення можна знайти у  [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/Documentation документації] з ''melt'' або у даних, які виводить команда <code>melt -help</code> у консолі.
 
Параметри профілю обробки є параметрами ''melt''. Пояснення щодо їхнього призначення можна знайти у  [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/Documentation документації] з ''melt'' або у даних, які виводить команда <code>melt -help</code> у консолі.
Line 76: Line 76:
 
На наведеному вище знімку вікна зображено діалогове вікно '''Зберегти профіль''' у версіях '''Kdenlive''' до 0.9.4.
 
На наведеному вище знімку вікна зображено діалогове вікно '''Зберегти профіль''' у версіях '''Kdenlive''' до 0.9.4.
  
In version >=0.9.5 there is an improved version of the '''Save Profile''' dialog (see below) which allows you to customize the bitrates that are offered in the render profile.
+
У версіях >=0.9.5 діалогове вікно '''Зберегти профіль''' було удосконалено (див. нижче). Уможливлено налаштовування бітових швидкостей, які буде запропоновано у профілі обробки.
  
 
[[File:Kdenlive Custom render profile 0.9.5.png|350px]]
 
[[File:Kdenlive Custom render profile 0.9.5.png|350px]]
Line 84: Line 84:
 
===== Обробка у пакетному режимі =====
 
===== Обробка у пакетному режимі =====
  
If you have a lot of rendering jobs to do, you can use '''Kdenlive''' to create rendering scripts which you can accumulate and then execute in batch mode overnight. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Rendering|Rendering Using Rendering Scripts]].
+
Якщо ви маєте багато завдань з обробки, ви можете скористатися '''Kdenlive''' з метою створити скрипти обробки, які ви можете накопичити, а потім виконати у пакетному режимі без вашого втручання, наприклад, вночі. Див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Rendering|обробка за допомогою скриптів обробки]].
  
Alternatively, once you have submitted a rendering job on a project and it is up and running in the '''Job Queue''', you can drag the render window out of the way and edit the project some more or load a new project and render that one too. The second render job submitted will go into the '''Job Queue'''. Editing the project after a render job is submitted will not change the settings on that job.
+
Крім того, після надсилання завдання з обробки для проєкту і його появи у списку '''Черга завдань''', ви можете перетягнути вікно обробки за робочу частину екрана і продовжити редагування проєкту або завантажити інший проєкт і почати його обробку. Наступне надіслане завдання буде просто додано до списку '''Черга обробки'''. Редагування проєкту після надсилання завдання не змінить параметрів завдання, яке вже виконується.
  
 
[[File:Kdenlive Rendering job queue.png|500px]]
 
[[File:Kdenlive Rendering job queue.png|500px]]
Line 92: Line 92:
 
===== Обробка з використанням параметра напрямної ділянки =====
 
===== Обробка з використанням параметра напрямної ділянки =====
  
This makes use of [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|Guides]] to define a region of the project that is to be rendered. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Rendering|Rendering Using Rendering Scripts]].
+
Тут для визначення ділянки проєкту, яку буде оброблено, використовуються [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямні]]. Див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Rendering|обробка за допомогою скриптів обробки]].
 
<span id="Rendering Using the Selected Zone Option"></span>
 
<span id="Rendering Using the Selected Zone Option"></span>
 
===== Обробка з використанням параметра позначеної ділянки =====
 
===== Обробка з використанням параметра позначеної ділянки =====
  
If you select the <menuchoice>Selected Zone</menuchoice> radio button from the bottom of the render dialog, '''Kdenlive''' will only render that portion of the project which has a selected zone created for it. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Creating_Zones_in_Project_Monitor|Creating Zones in Project Monitor]]
+
Якщо ви виберете варіант <menuchoice>Позначена ділянка</menuchoice> у нижній частині діалогового вікна обробки, '''Kdenlive''' обробить лише ту частину проєкту, для якої було створено позначену ділянку. Див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Creating_Zones_in_Project_Monitor|створення ділянок на панелі монітора проєкту]].
  
 
===== Накладка обробки =====
 
===== Накладка обробки =====
Line 102: Line 102:
 
[[File:Kdenlive Render overlay.png ]]
 
[[File:Kdenlive Render overlay.png ]]
  
This option overlays a time code or frame count over the rendered video. This will put the overlay over the entire rendered project.  Alternatively you can use the [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Misc/Dynamic_Text|Dynamic Text]] effect to overlay selected regions of the video.
+
За допомогою цього пункту можна додати накладку із часовим відліком або кількістю кадрів на оброблене відео. Крім того, ви можете скористатися ефектом [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Misc/Dynamic_Text|динамічного тексту]] для накладання зображення на вибрані ділянки відео.
  
 
[[File:Kdenlive Render overlay result eg.png|150px|frame|left|render overlay result]]
 
[[File:Kdenlive Render overlay result eg.png|150px|frame|left|render overlay result]]
Line 131: Line 131:
 
}}
 
}}
  
This reveals a bug in ver 0.9.4 of '''Kdenlive''' - the full title is not placed in the metadata - it is truncated at the first space. This has been fixed in 0.9.5 of '''Kdenlive''' as Mantis number [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2996 2996].
+
У версії 0.9.4 '''Kdenlive''' є вада: до метаданих не записується заголовок повністю — лише його частина до першого пробілу. Цю ваду виправлено у версії 0.9.5 '''Kdenlive''', див. запис Mantis [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2996 2996].
  
 
===== Пункт експортування звукових даних=====  
 
===== Пункт експортування звукових даних=====  
  
This is an unusual one. Instead of a normal on/off checkbox toggle, the <menuchoice>Export Audio</menuchoice> checkbox cycles among three choices.
+
Це незвичайний пункт. Замість звичайного перемикача «увімкнено/вимкнено», пункт <menuchoice>Експортувати звук</menuchoice> циклічно перемикається між трьома варіантами.
  
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]
Line 142: Line 142:
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
As if that weren't confusing enough, the ''Export audio (automatic)'' option may appear different depending on your combination of distribution, desktop environment and theme. See three examples below:
+
Ще більше заплутує справу те, що пункт «Експортувати звук (автоматично)» може виглядати по-різному, залежно від поєднання дистрибутива, стільничного середовища та теми. Нижче наведено три приклади:
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]
Line 148: Line 148:
 
[[File:kdenlive export audio automatic nocheck.png ]]
 
[[File:kdenlive export audio automatic nocheck.png ]]
  
Regardless of how the checkbox on the ''Export audio (automatic)'' option may appear on your installation, rest assured that when that option is showing, it is enabled.
+
Незалежно від того, як виглядає пункт ''Експортувати звук (автоматично)'' у вашому випадку, якщо його показано, його позначено.
  
 
Отже, на що впливають ці три параметри?
 
Отже, на що впливають ці три параметри?
Line 158: Line 158:
 
«Експортувати звук», якщо не позначено, означає, що програмі не слід записувати звукову доріжку до файла результатів.
 
«Експортувати звук», якщо не позначено, означає, що програмі не слід записувати звукову доріжку до файла результатів.
  
The difference in behavior between enabling ''Export audio'' versus ''Export audio (automatic)'' can be seen in the situation where you have a video on the timeline but there is no audio track on the timeline and the video in the video track also does not have an audio track. An example of such a situation is shown in the screenshot below.
+
Відмінність у поведінці між позначенням варіанта ''Експортувати звук'' і ''Експортувати звук (автоматично)'' можна зрозуміти з випадку, коли у вас є відео на монтажному столі, але немає звукової доріжки, а відеодоріжка також не містить вбудованого звуку. Приклад показано на наведеному нижче знімку.
  
 
[[File:Kdenlive Video with no audio.png]]  
 
[[File:Kdenlive Video with no audio.png]]  
  
In this situation, if you render with ''Enable audio (automatic)'', the rendered file will not have an audio track (Result 1 on screenshot below). But if you render with ''Export Audio'' checked, then the rendered file will contain an audio track &mdash; the track will however be empty  (Result 2 on screenshot below).
+
У цьому випадку, якщо буде виконано обробку з позначенням пункту ''Експортувати звук (автоматично)'', у обробленому файлі не буде звукової доріжки (Результат 1 на наведеному нижче знімку). Але якщо ви обробите проєкт із позначенням пункту ''Експортувати звук'', в обробленому файлі міститиметься звукова доріжка &mdash; яка, втім, буде порожньою (Результат 2 на наведеному нижче знімку).
  
 
[[File:Kdenlive Render export audio auto vs just checked2.png ]]
 
[[File:Kdenlive Render export audio auto vs just checked2.png ]]
  
FFprobe on file generated from an audio-less track using ''Export audio (automatic)''. Note only one stream &mdash; Stream #0.0 &mdash; a video stream. '''Kdenlive''' automatically detected there was not an audio track and so it did not write one.
+
Дані FFprobe щодо файла, створено на основі проєкту без звукової доріжки з позначенням пункту ''Експортувати звук (автоматично)''. Зауважте, що у файлі є лише один потік даних &mdash; Stream #0.0 &mdash; потік відеоданих. '''Kdenlive''' автоматично визначить, що у проєкті немає звукової доріжки і запише результат обробки без звукової доріжки.
  
 
{{Input|1=$ ffprobe dog_rotated_exp_audio_auto.mp4}}
 
{{Input|1=$ ffprobe dog_rotated_exp_audio_auto.mp4}}
Line 178: Line 178:
 
}}
 
}}
  
FFprobe on file generated from an audio-less track using ''Export audio'' checked. Note two streams &mdash; Stream #0.0 and Stream #0.1 &mdash; the latter being an aac audio track. We forced '''Kdenlive''' to write an audio track even though there was not any source audio to write.
+
Дані FFprobe щодо файла, створено у результаті обробки проєкту без звукової доріжки із позначенням пункту ''Експортувати звук''. Зауважте, що маємо два потоки даних: Stream #0.0 і Stream #0.1 &mdash; останній є потоком звукових даних aac. Ми примусили '''Kdenlive''' записати звукову доріжку, незважаючи на те, що у проєкті не було звукових даних, які можна було б записати до результату.
  
 
{{Input|1=$ ffprobe dog_rotated_exp_audio.mp4}}
 
{{Input|1=$ ffprobe dog_rotated_exp_audio.mp4}}
Line 193: Line 193:
 
}}
 
}}
  
In cases where there is an audio track ...
+
У випадках, коли є звукова доріжка...
 
[[File:Kdenlive Video plus Audio in seperate tracks.png]]
 
[[File:Kdenlive Video plus Audio in seperate tracks.png]]
  
Rendering with ''Export audio'' unchecked will produce a file with no audio track &mdash; result 4 in the screenshot above.
+
Обробка без позначення пункту ''Експортувати звук'' призведе до створення файла без звукової доріжки &mdash; результату 4 на наведеному вище знімку вікна.
Rendering with ''Export audio (automatic)'' (result 3 in the screenshot above) or with  ''Export audio'' checked will produce files with Audio tracks.
+
Обробка із позначенням пункту ''Експортувати звук (автоматично)'' (результат 3 на наведеному вище знімку вікна) або з позначенням пункту ''Експортувати звук'' призведе до створення файлів зі звуковими доріжками.
  
 
===== Потоки кодування =====
 
===== Потоки кодування =====
Line 203: Line 203:
 
[[File:Kdenlive Encoder threads.png]]
 
[[File:Kdenlive Encoder threads.png]]
  
Determines the value of ''Encoding threads'' passed to melt. For encoding to certain codecs, namely MPEG-2, MPEG-4, H.264, and VP8, kdenlive can use more than one thread and thus make use of multiple cores. Increase this number to take advantage of this feature on multi-core machines. See [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/ConsumerAvformat#threads melt doco - threads] and [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/Questions#Does_MLT_take_advantage_of_multi melt FAQ] on multi-threading.
+
Визначає значення параметра ''Потоки кодування'', який буде передано melt. При кодуванні з використанням деяких кодеків, зокрема MPEG-2, MPEG-4, H.264 та VP8, kdenlive може використовувати декілька потоків обробки, отже використовувати декілька ядер процесора. Збільште це значення, щоб скористатися перевагами обробки на багатопроцесорних комп'ютерах. Див. [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/ConsumerAvformat#threads документацію з melt щодо потоків] та [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/Questions#Does_MLT_take_advantage_of_multi поширені питання та відповіді щодо них для melt], щоб дізнатися більше про обробку у декілька потоків.
  
 
===== Спадний список сканування =====
 
===== Спадний список сканування =====
Line 209: Line 209:
 
[[File:Kdenlive Render scanning.png]]
 
[[File:Kdenlive Render scanning.png]]
  
This option controls the frame scanning setting the rendered file will have.  
+
За допомогою цього пункту можна керувати параметром сканування кадрів у обробленому файлі.  
Options are ''Force Progressive'', ''Force Interlaced'' and ''Auto''.  
+
Варіантами є ''Примусова прогресивність'', ''Примусова черезрядковість'' та ''Авто''.  
  
''Auto'' causes the rendered file to to take the scanning settings that are defined in the [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Settings#Project_Settings_Tab|project settings]]. Use the other options to override the setting defined in the project settings.
+
''Авто'' означає, що у обробленому файлі буде використано параметри сканування, які було визначено у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Settings#Project_Settings_Tab|параметрах проєкту]]. Скористайтеся запропонованими варіантами, щоб перевизначити значення параметра, яке визначено у параметрах проєкту.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2

Latest revision as of 15:05, 5 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська
Dialog-information.png
Information
 • How to choose the correct output format and bit rate?
 • What to do for rendering lossless, for an iPhone, or whatever? (Dropdown containing targets like lossless/HQ/player)

Обробка

Обробка — це процес, коли редаговані кліпи зберігаються в одне повне відео. Під час процесу обробки відео може бути стиснуто та перетворено у одних з декількох форматів (тобто кодеків).

Діалогове вікно обробки даних можна відкрити натисканням кнопки Kdenlive Render button.png, за допомогою пункту Обробити у меню «Проєкт» або натисканням комбінації клавіш Ctrl + Enter.

Діалогове вікно обробки у версії 19.08
Діалогове вікно обробки — версія 19.08


Категорії профілю обробки
Категорії профілю обробки — версія 19.08


У Kdenlive передбачено багато різних наборів налаштувань профілю обробки. Профілі обробки згруповано за категоріями. Див. наведений вище знімок.

Kdenlive Rendering options2.png

Обробка файлів — застарілі версії

На наведених нижче знімках показано діалогове вікно обробки, якщо вибрано категорію Призначення Обробка до файла. На перших двох знімках показано компонування діалогового вікна у версії 0.9.10 of Kdenlive, а на третьому знімку показано, як виглядало діалогове вікно у версії 0.9.8 Kdenlive.

У версії 0.9.10 Kdenlive діалогове вікно було значно змінено, оскільки у ньому було реалізовано вибір обробки проєкту зі змінною бітовою швидкістю (VBR) або сталою бітовою швидкістю (CBR)

Змінна бітова швидкість — застарілі версії
Діалогове вікно обробки файлів зі змінною бітовою швидкістю — версія 0.9.10


Якщо вибрано профіль зі змінною бітовою швидкістю, у розділі Розмір файла буде показано спадний список для визначення потрібної вам Якості відео. Цей регулятор якості є залежним від кодека числом, яке відповідає якості обробленого матеріалу. Зазвичай, менші числа дають вищу якість відео і більший розмір файлів (наприклад, у x264, MPEG2, VPx), але у деяких кодеках використовують інший порядок числових характеристик якості (наприклад, у Theora). У профілях, які постачаються разом із Kdenlive, числові характеристики упорядковано від найвищої якості (майже без втрат) до нижчої якості (без надмірного псування зображення). Точний розмір файла, якщо використано обробку зі змінною якістю, передбачити не можна. Ідея полягає у тому, що ви задаєте певну якість відео, яку програма має зберегти в усьому матеріалі, а алгоритм кодування оптимізує бітову швидкість так, щоб забезпечити цю сталу якість, ущільнюючи дані там, де у кадрі майже нічого не відбувається, і збільшуючи бітову швидкість там, де маємо сцени зі значною динамікою.

Приклад: обробка 1 хвилини 55 секунд матеріалу з розміром кадру 720 x 576, закодованого у H.264 і знятого на iPhone з якістю 15 і профілем H.264/AAC High Profile дає файл розміром у 186 МБ. Обробка того самого матеріалу з якістю 20 дає файл розміром у 83 МБ.

Стала бітова швидкість — застарілі версії
Діалогове вікно обробки файлів із сталою бітовою швидкістю — версія 0.9.10


Якщо вибрано профіль зі сталою бітовою швидкістю (CBR), у розділі Розмір файла буде показано спадний список для вибору потрібної вам Бітової швидкості відео. Ця поведінка програми збігається із поведінкою версій <=0.9.8 Kdenlive. Ви вибираєте бажану для вас бітову швидкість відео, і програма кодує відео із вказаною бітовою швидкістю протягом усієї його тривалості.

Діалогове вікно обробки файлів — версія 0.9.8


Обробка для DVD — застарілі версії

Засіб обробки у форматі DVD створює файли, які сумісні із програмним забезпеченням для створення DVD. Файли MPEG2, створені за допомогою профілів обробки до файлів, є менш сумісним із програмним забезпеченням для роботи з DVD. Параметри якості описано у розділі щодо змінної бітової швидкості і сталої бітової швидкості. Для DVD менші значення параметра Якість відео при змінній бітовій швидкості означають вищу якість.

Зауважте, що під час обробки файлову систему DVD створено не буде. Програма лише створить сумісні з DVD файли MPEG2, якими можна буде скористатися у програмному забезпеченні для створення DVD. Якщо ви позначите пункт Відкрити майстер DVD після обробки, після обробки буде відкрито вікно майстра DVD, і ви зможете скористатися ним для створення файлової системи DVD (у форматі .ISO). Крім того, вікно майстра створення DVD можна відкрити за допомогою відповідного пункту меню «Файл».

За допомогою пункту Створити файл розділу на основі напрямних можна увімкнути створення розділів на вашому DVD. Між розділами можна переходити за допомогою кнопок «Далі» і «Назад» на вашому програвачі DVD. Ці розділи також може бути використано для заповнення меню вибору сцен. Для створення розділів у цей спосіб вам слід позначити розділи за допомогою напрямних на монтажному столі. Крім того, майстер DVD надає змогу позначити розділи під час кроку створення DVD.

Kdenlive DVD rendering.png

Вебсайти — застарілі версії

Kdenlive WebSites rendering.png

Мобільні пристрої — застарілі версії

Kdenlive Mobile devices.png

Створення нетипових профілів обробки

Ви можете створити ваші власні профілі обробки, натиснувши кнопку, яку позначено на наведеному нижче знімку.

Custom render profiles.png

Буде відкрито діалогове вікно Зберегти профіль (показане на наведеному вище знімку вікна), розділ Параметри буде заповнено параметрами засобу обробки з профілю, який ви вибрали, коли натискали кнопку Icon-document-new.png. Ви можете змінити параметри і зберегти їх до вашого власного нетипового профілю обробки.

Параметри профілю обробки є параметрами melt. Пояснення щодо їхнього призначення можна знайти у документації з melt або у даних, які виводить команда melt -help у консолі.

На наведеному вище знімку вікна зображено діалогове вікно Зберегти профіль у версіях Kdenlive до 0.9.4.

У версіях >=0.9.5 діалогове вікно Зберегти профіль було удосконалено (див. нижче). Уможливлено налаштовування бітових швидкостей, які буде запропоновано у профілі обробки.

Kdenlive Custom render profile 0.9.5.png

Див. також Параметри профілів обробки — як їх читати

Обробка у пакетному режимі

Якщо ви маєте багато завдань з обробки, ви можете скористатися Kdenlive з метою створити скрипти обробки, які ви можете накопичити, а потім виконати у пакетному режимі без вашого втручання, наприклад, вночі. Див. обробка за допомогою скриптів обробки.

Крім того, після надсилання завдання з обробки для проєкту і його появи у списку Черга завдань, ви можете перетягнути вікно обробки за робочу частину екрана і продовжити редагування проєкту або завантажити інший проєкт і почати його обробку. Наступне надіслане завдання буде просто додано до списку Черга обробки. Редагування проєкту після надсилання завдання не змінить параметрів завдання, яке вже виконується.

Kdenlive Rendering job queue.png

Обробка з використанням параметра напрямної ділянки

Тут для визначення ділянки проєкту, яку буде оброблено, використовуються напрямні. Див. обробка за допомогою скриптів обробки.

Обробка з використанням параметра позначеної ділянки

Якщо ви виберете варіант Позначена ділянка у нижній частині діалогового вікна обробки, Kdenlive обробить лише ту частину проєкту, для якої було створено позначену ділянку. Див. створення ділянок на панелі монітора проєкту.

Накладка обробки

Kdenlive Render overlay.png

За допомогою цього пункту можна додати накладку із часовим відліком або кількістю кадрів на оброблене відео. Крім того, ви можете скористатися ефектом динамічного тексту для накладання зображення на вибрані ділянки відео.

render overlay result


Експортувати метадані

Позначте цей пункт, щоб метадані, які було введено за допомогою вкладки Параметри проєкту - > Метадані, було записано до метаданих обробленого файла.

У версії 0.9.6 для Linux вам слід двічі клацнути на області даних у полі метаданих, щоб ввести якісь нові дані.

На цьому зображенні показано метадані проєкту: Kdenlive project settings metadata uk.png

А це метадані результату (оброблено із позначенням пункту Експортувати метадані). Kdenlive Clip properties metadata res.png


$ ffprobe dog_rotated_meta_data.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  title      : Bailey
  encoder     : Lavf53.21.1
  copyright    : VSF

У версії 0.9.4 Kdenlive є вада: до метаданих не записується заголовок повністю — лише його частина до першого пробілу. Цю ваду виправлено у версії 0.9.5 Kdenlive, див. запис Mantis 2996.

Пункт експортування звукових даних

Це незвичайний пункт. Замість звичайного перемикача «увімкнено/вимкнено», пункт Експортувати звук циклічно перемикається між трьома варіантами.

Kdenlive Export audio check box crop.png Kdenlive export audio checked ubuntu.png Kdenlive export audio unchecked ubuntu.png

Ще більше заплутує справу те, що пункт «Експортувати звук (автоматично)» може виглядати по-різному, залежно від поєднання дистрибутива, стільничного середовища та теми. Нижче наведено три приклади:
Kdenlive Export audio check box crop.png Kdenlive export audio automatic dashed.png Kdenlive export audio automatic nocheck.png

Незалежно від того, як виглядає пункт Експортувати звук (автоматично) у вашому випадку, якщо його показано, його позначено.

Отже, на що впливають ці три параметри?

«Експортувати звук (автоматично)» означає, що програма має виявити звукову доріжку і записати її до результатів, якщо цю доріжку буде знайдено.

«Експортувати звук», якщо позначено, означає, що програма має записати звукову доріжку до обробленого файла, навіть якщо нема звукових даних, які можна було б до неї записати.

«Експортувати звук», якщо не позначено, означає, що програмі не слід записувати звукову доріжку до файла результатів.

Відмінність у поведінці між позначенням варіанта Експортувати звук і Експортувати звук (автоматично) можна зрозуміти з випадку, коли у вас є відео на монтажному столі, але немає звукової доріжки, а відеодоріжка також не містить вбудованого звуку. Приклад показано на наведеному нижче знімку.

Kdenlive Video with no audio.png

У цьому випадку, якщо буде виконано обробку з позначенням пункту Експортувати звук (автоматично), у обробленому файлі не буде звукової доріжки (Результат 1 на наведеному нижче знімку). Але якщо ви обробите проєкт із позначенням пункту Експортувати звук, в обробленому файлі міститиметься звукова доріжка — яка, втім, буде порожньою (Результат 2 на наведеному нижче знімку).

Kdenlive Render export audio auto vs just checked2.png

Дані FFprobe щодо файла, створено на основі проєкту без звукової доріжки з позначенням пункту Експортувати звук (автоматично). Зауважте, що у файлі є лише один потік даних — Stream #0.0 — потік відеоданих. Kdenlive автоматично визначить, що у проєкті немає звукової доріжки і запише результат обробки без звукової доріжки.

$ ffprobe dog_rotated_exp_audio_auto.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf53.21.1
Duration: 00:00:03.62, start: 0.000000, bitrate: 12592 kb/s
Stream #0.0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 12587 kb/s, 27.83 fps, 27.83 tbr, 30k tbn, 55.66 tbc

Дані FFprobe щодо файла, створено у результаті обробки проєкту без звукової доріжки із позначенням пункту Експортувати звук. Зауважте, що маємо два потоки даних: Stream #0.0 і Stream #0.1 — останній є потоком звукових даних aac. Ми примусили Kdenlive записати звукову доріжку, незважаючи на те, що у проєкті не було звукових даних, які можна було б записати до результату.

$ ffprobe dog_rotated_exp_audio.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf53.21.1
 Duration: 00:00:03.62, start: 0.000000, bitrate: 12598 kb/s

Stream #0.0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 12587 kb/s, 27.83 fps, 27.83 tbr, 30k tbn, 55.66 tbc
Stream #0.1(und): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 2 kb/s

У випадках, коли є звукова доріжка... Kdenlive Video plus Audio in seperate tracks.png

Обробка без позначення пункту Експортувати звук призведе до створення файла без звукової доріжки — результату 4 на наведеному вище знімку вікна. Обробка із позначенням пункту Експортувати звук (автоматично) (результат 3 на наведеному вище знімку вікна) або з позначенням пункту Експортувати звук призведе до створення файлів зі звуковими доріжками.

Потоки кодування

Kdenlive Encoder threads.png

Визначає значення параметра Потоки кодування, який буде передано melt. При кодуванні з використанням деяких кодеків, зокрема MPEG-2, MPEG-4, H.264 та VP8, kdenlive може використовувати декілька потоків обробки, отже використовувати декілька ядер процесора. Збільште це значення, щоб скористатися перевагами обробки на багатопроцесорних комп'ютерах. Див. документацію з melt щодо потоків та поширені питання та відповіді щодо них для melt, щоб дізнатися більше про обробку у декілька потоків.

Спадний список сканування

Kdenlive Render scanning.png

За допомогою цього пункту можна керувати параметром сканування кадрів у обробленому файлі. Варіантами є Примусова прогресивність, Примусова черезрядковість та Авто.

Авто означає, що у обробленому файлі буде використано параметри сканування, які було визначено у параметрах проєкту. Скористайтеся запропонованими варіантами, щоб перевизначити значення параметра, яке визначено у параметрах проєкту.


This page was last edited on 5 August 2019, at 15:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.