(Created page with "Це незвичайний пункт. Замість звичайного перемикача «увімкнено/вимкнено», пункт <menuchoice>Експорт...")
(Created page with "Ще більше заплутує справу те, що пункт «Експортувати звук (автоматично)» може виглядати по-різн...")
Line 142: Line 142:
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
As if that weren't confusing enough, the ''Export audio (automatic)'' option may appear different depending on your combination of distribution, desktop environment and theme. See three examples below:
+
Ще більше заплутує справу те, що пункт «Експортувати звук (автоматично)» може виглядати по-різному, залежно від поєднання дистрибутива, стільничного середовища та теми. Нижче наведено три приклади:
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]
 
[[File:Kdenlive Export audio check box crop.png ]]

Revision as of 14:41, 5 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська
Dialog-information.png
Information
 • How to choose the correct output format and bit rate?
 • What to do for rendering lossless, for an iPhone, or whatever? (Dropdown containing targets like lossless/HQ/player)

Обробка

Обробка — це процес, коли редаговані кліпи зберігаються в одне повне відео. Під час процесу обробки відео може бути стиснуто та перетворено у одних з декількох форматів (тобто кодеків).

Діалогове вікно обробки даних можна відкрити натисканням кнопки Kdenlive Render button.png, за допомогою пункту Обробити у меню «Проєкт» або натисканням комбінації клавіш Ctrl + Enter.

Діалогове вікно обробки у версії 19.08
Діалогове вікно обробки — версія 19.08


Категорії профілю обробки
Категорії профілю обробки — версія 19.08


У Kdenlive передбачено багато різних наборів налаштувань профілю обробки. Профілі обробки згруповано за категоріями. Див. наведений вище знімок.

Kdenlive Rendering options2.png

Обробка файлів — застарілі версії

На наведених нижче знімках показано діалогове вікно обробки, якщо вибрано категорію Призначення Обробка до файла. На перших двох знімках показано компонування діалогового вікна у версії 0.9.10 of Kdenlive, а на третьому знімку показано, як виглядало діалогове вікно у версії 0.9.8 Kdenlive.

У версії 0.9.10 Kdenlive діалогове вікно було значно змінено, оскільки у ньому було реалізовано вибір обробки проєкту зі змінною бітовою швидкістю (VBR) або сталою бітовою швидкістю (CBR)

Змінна бітова швидкість — застарілі версії
Діалогове вікно обробки файлів зі змінною бітовою швидкістю — версія 0.9.10


Якщо вибрано профіль зі змінною бітовою швидкістю, у розділі Розмір файла буде показано спадний список для визначення потрібної вам Якості відео. Цей регулятор якості є залежним від кодека числом, яке відповідає якості обробленого матеріалу. Зазвичай, менші числа дають вищу якість відео і більший розмір файлів (наприклад, у x264, MPEG2, VPx), але у деяких кодеках використовують інший порядок числових характеристик якості (наприклад, у Theora). У профілях, які постачаються разом із Kdenlive, числові характеристики упорядковано від найвищої якості (майже без втрат) до нижчої якості (без надмірного псування зображення). Точний розмір файла, якщо використано обробку зі змінною якістю, передбачити не можна. Ідея полягає у тому, що ви задаєте певну якість відео, яку програма має зберегти в усьому матеріалі, а алгоритм кодування оптимізує бітову швидкість так, щоб забезпечити цю сталу якість, ущільнюючи дані там, де у кадрі майже нічого не відбувається, і збільшуючи бітову швидкість там, де маємо сцени зі значною динамікою.

Приклад: обробка 1 хвилини 55 секунд матеріалу з розміром кадру 720 x 576, закодованого у H.264 і знятого на iPhone з якістю 15 і профілем H.264/AAC High Profile дає файл розміром у 186 МБ. Обробка того самого матеріалу з якістю 20 дає файл розміром у 83 МБ.

Стала бітова швидкість — застарілі версії
Діалогове вікно обробки файлів із сталою бітовою швидкістю — версія 0.9.10


Якщо вибрано профіль зі сталою бітовою швидкістю (CBR), у розділі Розмір файла буде показано спадний список для вибору потрібної вам Бітової швидкості відео. Ця поведінка програми збігається із поведінкою версій <=0.9.8 Kdenlive. Ви вибираєте бажану для вас бітову швидкість відео, і програма кодує відео із вказаною бітовою швидкістю протягом усієї його тривалості.

Діалогове вікно обробки файлів — версія 0.9.8


Обробка для DVD — застарілі версії

Засіб обробки у форматі DVD створює файли, які сумісні із програмним забезпеченням для створення DVD. Файли MPEG2, створені за допомогою профілів обробки до файлів, є менш сумісним із програмним забезпеченням для роботи з DVD. Параметри якості описано у розділі щодо змінної бітової швидкості і сталої бітової швидкості. Для DVD менші значення параметра Якість відео при змінній бітовій швидкості означають вищу якість.

Зауважте, що під час обробки файлову систему DVD створено не буде. Програма лише створить сумісні з DVD файли MPEG2, якими можна буде скористатися у програмному забезпеченні для створення DVD. Якщо ви позначите пункт Відкрити майстер DVD після обробки, після обробки буде відкрито вікно майстра DVD, і ви зможете скористатися ним для створення файлової системи DVD (у форматі .ISO). Крім того, вікно майстра створення DVD можна відкрити за допомогою відповідного пункту меню «Файл».

За допомогою пункту Створити файл розділу на основі напрямних можна увімкнути створення розділів на вашому DVD. Між розділами можна переходити за допомогою кнопок «Далі» і «Назад» на вашому програвачі DVD. Ці розділи також може бути використано для заповнення меню вибору сцен. Для створення розділів у цей спосіб вам слід позначити розділи за допомогою напрямних на монтажному столі. Крім того, майстер DVD надає змогу позначити розділи під час кроку створення DVD.

Kdenlive DVD rendering.png

Вебсайти — застарілі версії

Kdenlive WebSites rendering.png

Мобільні пристрої — застарілі версії

Kdenlive Mobile devices.png

Створення нетипових профілів обробки

Ви можете створити ваші власні профілі обробки, натиснувши кнопку, яку позначено на наведеному нижче знімку.

Custom render profiles.png

Буде відкрито діалогове вікно Зберегти профіль (показане на наведеному вище знімку вікна), розділ Параметри буде заповнено параметрами засобу обробки з профілю, який ви вибрали, коли натискали кнопку Icon-document-new.png. Ви можете змінити параметри і зберегти їх до вашого власного нетипового профілю обробки.

Параметри профілю обробки є параметрами melt. Пояснення щодо їхнього призначення можна знайти у документації з melt або у даних, які виводить команда melt -help у консолі.

На наведеному вище знімку вікна зображено діалогове вікно Зберегти профіль у версіях Kdenlive до 0.9.4.

У версіях >=0.9.5 діалогове вікно Зберегти профіль було удосконалено (див. нижче). Уможливлено налаштовування бітових швидкостей, які буде запропоновано у профілі обробки.

Kdenlive Custom render profile 0.9.5.png

Див. також Параметри профілів обробки — як їх читати

Обробка у пакетному режимі

Якщо ви маєте багато завдань з обробки, ви можете скористатися Kdenlive з метою створити скрипти обробки, які ви можете накопичити, а потім виконати у пакетному режимі без вашого втручання, наприклад, вночі. Див. обробка за допомогою скриптів обробки.

Крім того, після надсилання завдання з обробки для проєкту і його появи у списку Черга завдань, ви можете перетягнути вікно обробки за робочу частину екрана і продовжити редагування проєкту або завантажити інший проєкт і почати його обробку. Наступне надіслане завдання буде просто додано до списку Черга обробки. Редагування проєкту після надсилання завдання не змінить параметрів завдання, яке вже виконується.

Kdenlive Rendering job queue.png

Обробка з використанням параметра напрямної ділянки

This makes use of Guides to define a region of the project that is to be rendered. See Rendering Using Rendering Scripts.

Обробка з використанням параметра позначеної ділянки

Якщо ви виберете варіант Позначена ділянка у нижній частині діалогового вікна обробки, Kdenlive обробить лише ту частину проєкту, для якої було створено позначену ділянку. Див. створення ділянок на панелі монітора проєкту.

Накладка обробки

Kdenlive Render overlay.png

За допомогою цього пункту можна додати накладку із часовим відліком або кількістю кадрів на оброблене відео. Крім того, ви можете скористатися ефектом динамічного тексту для накладання зображення на вибрані ділянки відео.

render overlay result


Експортувати метадані

Позначте цей пункт, щоб метадані, які було введено за допомогою вкладки Параметри проєкту - > Метадані, було записано до метаданих обробленого файла.

У версії 0.9.6 для Linux вам слід двічі клацнути на області даних у полі метаданих, щоб ввести якісь нові дані.

На цьому зображенні показано метадані проєкту: Kdenlive project settings metadata uk.png

А це метадані результату (оброблено із позначенням пункту Експортувати метадані). Kdenlive Clip properties metadata res.png


$ ffprobe dog_rotated_meta_data.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  title      : Bailey
  encoder     : Lavf53.21.1
  copyright    : VSF

У версії 0.9.4 Kdenlive є вада: до метаданих не записується заголовок повністю — лише його частина до першого пробілу. Цю ваду виправлено у версії 0.9.5 Kdenlive, див. запис Mantis 2996.

Пункт експортування звукових даних

Це незвичайний пункт. Замість звичайного перемикача «увімкнено/вимкнено», пункт Експорт звукових даних циклічно перемикається між трьома варіантами.

Kdenlive Export audio check box crop.png Kdenlive export audio checked ubuntu.png Kdenlive export audio unchecked ubuntu.png

Ще більше заплутує справу те, що пункт «Експортувати звук (автоматично)» може виглядати по-різному, залежно від поєднання дистрибутива, стільничного середовища та теми. Нижче наведено три приклади:
Kdenlive Export audio check box crop.png Kdenlive export audio automatic dashed.png Kdenlive export audio automatic nocheck.png

Regardless of how the checkbox on the Export audio (automatic) option may appear on your installation, rest assured that when that option is showing, it is enabled.

Отже, на що впливають ці три параметри?

«Експортувати звук (автоматично)» означає, що програма має виявити звукову доріжку і записати її до результатів, якщо цю доріжку буде знайдено.

«Експортувати звук», якщо позначено, означає, що програма має записати звукову доріжку до обробленого файла, навіть якщо нема звукових даних, які можна було б до неї записати.

«Експортувати звук», якщо не позначено, означає, що програмі не слід записувати звукову доріжку до файла результатів.

The difference in behavior between enabling Export audio versus Export audio (automatic) can be seen in the situation where you have a video on the timeline but there is no audio track on the timeline and the video in the video track also does not have an audio track. An example of such a situation is shown in the screenshot below.

Kdenlive Video with no audio.png

In this situation, if you render with Enable audio (automatic), the rendered file will not have an audio track (Result 1 on screenshot below). But if you render with Export Audio checked, then the rendered file will contain an audio track — the track will however be empty (Result 2 on screenshot below).

Kdenlive Render export audio auto vs just checked2.png

FFprobe on file generated from an audio-less track using Export audio (automatic). Note only one stream — Stream #0.0 — a video stream. Kdenlive automatically detected there was not an audio track and so it did not write one.

$ ffprobe dog_rotated_exp_audio_auto.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf53.21.1
Duration: 00:00:03.62, start: 0.000000, bitrate: 12592 kb/s
Stream #0.0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 12587 kb/s, 27.83 fps, 27.83 tbr, 30k tbn, 55.66 tbc

FFprobe on file generated from an audio-less track using Export audio checked. Note two streams — Stream #0.0 and Stream #0.1 — the latter being an aac audio track. We forced Kdenlive to write an audio track even though there was not any source audio to write.

$ ffprobe dog_rotated_exp_audio.mp4
Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf53.21.1
 Duration: 00:00:03.62, start: 0.000000, bitrate: 12598 kb/s

Stream #0.0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 12587 kb/s, 27.83 fps, 27.83 tbr, 30k tbn, 55.66 tbc
Stream #0.1(und): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16, 2 kb/s

У випадках, коли є звукова доріжка... Kdenlive Video plus Audio in seperate tracks.png

Rendering with Export audio unchecked will produce a file with no audio track — result 4 in the screenshot above. Rendering with Export audio (automatic) (result 3 in the screenshot above) or with Export audio checked will produce files with Audio tracks.

Потоки кодування

Kdenlive Encoder threads.png

Determines the value of Encoding threads passed to melt. For encoding to certain codecs, namely MPEG-2, MPEG-4, H.264, and VP8, kdenlive can use more than one thread and thus make use of multiple cores. Increase this number to take advantage of this feature on multi-core machines. See melt doco - threads and melt FAQ on multi-threading.

Спадний список сканування

Kdenlive Render scanning.png

This option controls the frame scanning setting the rendered file will have. Options are Force Progressive, Force Interlaced and Auto.

Auto causes the rendered file to to take the scanning settings that are defined in the project settings. Use the other options to override the setting defined in the project settings.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.