Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Projects and Files/Clips/da"

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Importing a new version from external source)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
====Clips====
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==== Klip ====
 +
Se også [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Clip_Menu|Clip Menu]].
 +
===== Klip (Video, lyd og billeder) =====
 +
</div>
  
See also [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Clip_Menu|Clip Menu]].
+
Se også [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Clip_Menu|Clip Menu]].
  
===== Clips (Video, Audio and Images) =====  
+
===== Klip (Video, lyd og billeder) =====  
  
The {{Icon|kdenlive-add-clip}} button (Add Clip) brings up the '''Add Clip''' Dialog where you can choose video, audio or still image clips to add to the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|Project Bin]].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Knappen {{Icon|hi16-action-kdenlive-add-clip}} (Tiføj klip) frembringer en dialog til at tilføje klip, hvor du kan vælge video-, audio- og stilbilledklip, som skal føjes til [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|projekttræet]].
 +
</div>
  
[[File:Add clip dialog.png|450px|center]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[File:Add clip dialog.png|450px]]
 +
</div>
  
The button {{Icon|view-previews}} labeled 1 toggles File Preview on and off (applies to image files only). The slider labeled 2 adjusts the size of the preview icons. The <menuchoice>Import image sequence</menuchoice> checkbox labeled 3 enables the import of a series of images that can be used to make a stop motion animation. The <menuchoice>Transparent background for images</menuchoice> checkbox labeled 4 makes the process respect an alpha channel in the source images [http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive ref].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Knappen {{Icon|view-preview}} (mærket 1) slår forhåndsvisning af filer til og fra. Skyderen (mærket 2) ændrer størrelsen af miniaturerne. Afkrydsningsfeltet <menuchoice>Importér billedsekvens</menuchoice> (mærket 3) gør det muligt at importere en sekvens af bileder, som kan bruges til at lave en stopmotion-animation. Afkrydsningsfeltet <menuchoice>Gennemsigtig baggrund til billeder</menuchoice> (mærket 4) får processen til at respektere en alfa-kanal i kildebillederne [http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive ref].
 +
</div>
  
You can add other types of clips by choosing a clip type from the menu brought up from the drop down button next to the  {{Icon|kdenlive-add-clip}} button.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Du kan tilføje andre typer klip ved at vælge en kliptype i menu, som dukker op, når du klikker på drop-ned-knappen ved siden af knappen {{Icon|hi16-action-kdenlive-add-clip}}.
 +
</div>
  
[[File:Kdenlive Add other clip types.png|center]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[File:Add clip drop down.png]]
 +
</div>
  
 
===== Farveklip =====
 
===== Farveklip =====
Line 21: Line 35:
 
Farveklip er billeder af en enkelt farve, som kan føjes til projekttræet. De kan bruges som en baggrund for titler.
 
Farveklip er billeder af en enkelt farve, som kan føjes til projekttræet. De kan bruges som en baggrund for titler.
  
Add color clips by choosing <menuchoice>Add Color Clip</menuchoice> from the drop down button next to the {{Icon|kdenlive-add-clip}} button.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Tilføj farveklip ved at vælge <menuchoice>Tilføj farveklip</menuchoice> fra drop-ned-knappen ved siden af knappen {{Icon|hi16-action-kdenlive-add-clip}}.
 +
</div>
  
 
Dette frembringer dialogen '''Farveklip''', hvorfra du kan vælge en farve og varighed.
 
Dette frembringer dialogen '''Farveklip''', hvorfra du kan vælge en farve og varighed.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[File:Add color clip.png]]
 
[[File:Add color clip.png]]
 +
</div>
  
 
Når du klikker på <menuchoice>O.k.</menuchoice>, så føjes klippet til projekttræet. Klippet kan så trækkes ud på tidslinjen. Farveklippets varighed kan også justeres på tidslinjen.
 
Når du klikker på <menuchoice>O.k.</menuchoice>, så føjes klippet til projekttræet. Klippet kan så trækkes ud på tidslinjen. Farveklippets varighed kan også justeres på tidslinjen.
Line 39: Line 57:
 
For at lave et diasshow vælger du <menuchoice>Tilføj diasshow-klip</menuchoice> fra drop-ned-knappen ved siden af knappen {{Icon|hi16-action-kdenlive-add-clip}}.
 
For at lave et diasshow vælger du <menuchoice>Tilføj diasshow-klip</menuchoice> fra drop-ned-knappen ved siden af knappen {{Icon|hi16-action-kdenlive-add-clip}}.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[File:Create slide show clip.png]]
 
[[File:Create slide show clip.png]]
 +
</div>
  
 
I dialogen '''Diasshow-klip''' vælger du <menuchoice>Filnavnmønster</menuchoice> under '''Metode til valg af billeder'''.
 
I dialogen '''Diasshow-klip''' vælger du <menuchoice>Filnavnmønster</menuchoice> under '''Metode til valg af billeder'''.
Line 59: Line 79:
 
===== Opret mappe =====
 
===== Opret mappe =====
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project Menu/Create Folder|Opret mappe]]
 
Se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project Menu/Create Folder|Opret mappe]]
 +
</div>
  
 
===== Online ressourcer =====
 
===== Online ressourcer =====
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project Menu/Online Resources|Menuen Projekt - Online-ressourcer]]
 
Se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Project Menu/Online Resources|Menuen Projekt - Online-ressourcer]]
 +
</div>
  
 
===== Stop-motion =====  
 
===== Stop-motion =====  
Line 74: Line 98:
  
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[File:Kdenlive ProxyClipsSettings.png|thumb|left|200px|Activating proxy clips]]
 
[[File:Kdenlive ProxyClipsSettings.png|thumb|left|200px|Activating proxy clips]]
 +
</div>
 
''Proxy-klip'' er en af de nyttigste opfindelser til redigering, hvis du ikke arbejder på en ekstermt kraftfuld maskine. Selv ganske kraftfulde PC'er kan have problemer med optagelser i High Definition, hvis du ikke slår proxy-klip til. Proxy-klippenes trick er, at de oprindelige klip erstattes af klip med en lavere opløsning og et mindre komplekst codec. Videoafkodning af f.eks. H.264-klip kræver en masse beregningskraft, og der skal også bruges regnekraft til at rendere effekter i realtid. Hvis der ikke er nok regnekraft til stede, så vil afspilningen ''hakke i det''. Proxy-klip kræver næsten ingen regnekraft, hvilket gør flydende afspilning mulig.
 
''Proxy-klip'' er en af de nyttigste opfindelser til redigering, hvis du ikke arbejder på en ekstermt kraftfuld maskine. Selv ganske kraftfulde PC'er kan have problemer med optagelser i High Definition, hvis du ikke slår proxy-klip til. Proxy-klippenes trick er, at de oprindelige klip erstattes af klip med en lavere opløsning og et mindre komplekst codec. Videoafkodning af f.eks. H.264-klip kræver en masse beregningskraft, og der skal også bruges regnekraft til at rendere effekter i realtid. Hvis der ikke er nok regnekraft til stede, så vil afspilningen ''hakke i det''. Proxy-klip kræver næsten ingen regnekraft, hvilket gør flydende afspilning mulig.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Proxy-klip kan slås til og fra for det aktuelle projekt i projektindstillingerne (<menuchoice>Projekt -> Projektindstillinger</menuchoice>).
 
Proxy-klip kan slås til og fra for det aktuelle projekt i projektindstillingerne (<menuchoice>Projekt -> Projektindstillinger</menuchoice>).
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
For at slå proxy-klip til som standard for nye projekter skal du gå til <menuchoice>Indstillinger -> Indstil Kdenlive... -> Standardinstillinger for projekt -> Proxy-klip</menuchoice>. Se også siden  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Settings#Proxy Clips|Projektindstillinger]].
 
For at slå proxy-klip til som standard for nye projekter skal du gå til <menuchoice>Indstillinger -> Indstil Kdenlive... -> Standardinstillinger for projekt -> Proxy-klip</menuchoice>. Se også siden  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Settings#Proxy Clips|Projektindstillinger]].
 +
</div>
  
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
 
[[File:Proxy clip creation.png|thumb|left|200px]]
 
[[File:Proxy clip creation.png|thumb|left|200px]]
 +
</div>
 
Lige så snart proxy-klip er slået til kan de genereres for specifikke klip i projekttræet via kontekstmenuen <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice>. Efter at have valgt <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice> for et klip startes et job, som laver proxy-klippet. Den lille grå fremgangslinje nederst i klippet viser, hvor langt jobbet er nået &mdash; se billedet. Klikker du igen på <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice>, så slås proxy fra for for dette klip.
 
Lige så snart proxy-klip er slået til kan de genereres for specifikke klip i projekttræet via kontekstmenuen <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice>. Efter at have valgt <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice> for et klip startes et job, som laver proxy-klippet. Den lille grå fremgangslinje nederst i klippet viser, hvor langt jobbet er nået &mdash; se billedet. Klikker du igen på <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice>, så slås proxy fra for for dette klip.
  
 
Du kan markere flere klip i projekttræet og vælge <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice> for at starte et batch-job til at lave proxy-klip, som vil sætte flere jobs i kø.  
 
Du kan markere flere klip i projekttræet og vælge <menuchoice>Proxy-klip</menuchoice> for at starte et batch-job til at lave proxy-klip, som vil sætte flere jobs i kø.  
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
 
[[File:Proxy clip creation completed.png|thumb|left|200px]]
 
[[File:Proxy clip creation completed.png|thumb|left|200px]]
 +
</div>
 
Når genereringen af proxy-klippet er overstået, så vises proxy-klippet med et '''P'''-ikon i projekttræet.
 
Når genereringen af proxy-klippet er overstået, så vises proxy-klippet med et '''P'''-ikon i projekttræet.
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
Line 98: Line 132:
 
===== Klipegenskaber =====
 
===== Klipegenskaber =====
  
You can display and edit clip properties by selecting a clip in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|Project Bin]] and choosing <menuchoice>Clip Properties</menuchoice> from the <menuchoice>Project</menuchoice> menu or from the right-click menu. Or by turning on the display of clip properties the <menuchoice>View</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Clip Properties</menuchoice>  check box.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Du kan vise og redigere klipegenskaber ved at vælge et klip i [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|projekttræet]] og vælge <menuchoice>Klipegenskaber</menuchoice> i menuen <menuchoice>Projekt</menuchoice> eller kontekstmenuen.
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
====== Videoegenskaber ======
 
====== Videoegenskaber ======
 +
</div>
  
The <menuchoice>File Info</menuchoice> tab displays information about the file.
+
Fanebladet <menuchoice>File Info</menuchoice> viser iunformation om filen.
  
 
[[File:Clip properties video.png]]
 
[[File:Clip properties video.png]]
  
====== Properties ======
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
====== Avancerede egenskaber ======
 +
</div>
  
The <menuchoice>Properties</menuchoice> tab displays advanced properties of the clip where you can select a check box and then force the clip to take the property you specify. For example, you can use <menuchoice>Aspect ratio</menuchoice> to tell a clip that seems to have forgotten it was 16:9 ratio that it really is 16:9 ratio.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Fanebladet <menuchoice>Avanceret</menuchoice> viser klippets avancerede egenskaber. Du kan redigere de avancerede egenskaber her. Du kan for eksempel bruge <menuchoice>Gennemtving aspektforhold</menuchoice> til at fortælle et klip, som tilsyneladende har glemt, at det har formatet 16:9, at det faktisk har dette format.
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[File:Clip properties advanced.png]]
 
[[File:Clip properties advanced.png]]
 +
</div>
  
 
De avancerede klipegenskaber er:
 
De avancerede klipegenskaber er:
  
* Duration: Change the clip duration. If the duration is shorter than the clip duration, then the clip is '''cropped'''. If the duration is bigger than the clip duration, then the last image is repeated until the new duration is over.
+
* Varighed: Ændr klippets varighed. Hvis varigheden er kortere end klippets varighed, så bliver det "beskåret". Hvis varigheden er længere, så gentages det sidste billede indtil den nye varighed er over.
* Aspect ratio: Change the clip aspect.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Proxy clips: Enable a proxy clip for this clip. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Proxy_clips|Proxy clips]].
+
* Gennemtving aspektforhold
* Frame rate: Change the clip frame rate. See [https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate Wikipedia Frame rate].
+
* Gennemtving framerate
* Scanning
+
* Gennemtving progressiv
* Field order
+
* Gennemtving feltorden
* Disable autorotate
+
* Afkoder tråde
* Threads
+
* Videoindeks
 +
* Lydindeks
 +
* Gennemtving farverum
 +
* [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Full_Luma|Fuldt luma-omfang]]
 +
</div>
 +
* Proxy-klip: Aktivér et proxyklip for dette klip. Se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Proxy_clips|Proxy-klip]].
 +
* Framerate: Ændr klippets framerate. Se  [https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate Wikipedia Frame rate].
 +
* Scanner
 +
* Feltorden
 +
* Deaktivér automatisk rotation
 +
* Tråde
 
* Video stream
 
* Video stream
 
* Audio stream
 
* Audio stream
* Colorspace
+
* Farverum
* [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Full_Luma|Full Luma range]]  
+
* [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Full_Luma|Fuldt Luma-omfang]]  
 
<span id="Markers"></span>
 
<span id="Markers"></span>
 
====== Markører ======
 
====== Markører ======
Line 133: Line 187:
 
Du kan bruge fanebladet <menuchoice>Markører</menuchoice> til at føje markører til særligt vigtige punkter i kildefilen. Det er dog nok lettere at tilføje markører til dine klip i  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|klipmonitoren]], for lader dig forhåndsvise filen på det sted, hvor du tilføjer markøren.
 
Du kan bruge fanebladet <menuchoice>Markører</menuchoice> til at føje markører til særligt vigtige punkter i kildefilen. Det er dog nok lettere at tilføje markører til dine klip i  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|klipmonitoren]], for lader dig forhåndsvise filen på det sted, hvor du tilføjer markøren.
  
Once markers are put in your clip, you can access them in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|Clip Monitor]] by right-clicking and selecting <menuchoice>Go To Marker</menuchoice> (see picture.)  Also note how the markers appear as red vertical lines in the '''Clip Monitor''' (see yellow highlighted regions in the picture.) You can turn on the display of the marker comments in the timeline too (see [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|Show Marker Comments]]).  
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Når du har sat markører i dit klip, så kan du tilgå dem i  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|klipmonitoren]] ved at højreklikke i videoen og vælge <menuchoice>Gå til markør...</menuchoice> i kontekstmenuen (se billedet). Bemærk også, hvordan markørerne vises som lodrette røde linjer i klipmonitoren (se områderne fremhævet med gult i billedet.) Du kan også slå visning af markørkommentarer i  tidslinjen til (se [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|Vis markørkommentarer]]).
 +
</div>
  
 
[[File:Markers in clip monitor.png|450px]]
 
[[File:Markers in clip monitor.png|450px]]
Line 139: Line 195:
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
Markers can also be added to clips on the timeline. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right_Click_Menu|Right-click]] the clip and choose <menuchoice>Markers -> Add Marker</menuchoice>. Markers added this way also appear in the clip in the Project Bin.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Markører kan også tilføjes til klip i tidslinjen. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right_Click_Menu|Højreklik]] på klippet og vælg <menuchoice>Markører -> Tilføj markør</menuchoice>. Markører tilføjet på denne måde optræder også i klippet i projekttræet.
 +
</div>
  
 
====== Metadata ======
 
====== Metadata ======
  
You expect this to show any meta data that is contained in the clip. Does not appear to work.
+
Du ville forvente at denne viser alle metadata, som indeholdes i klippet. synes ikke at virke.
  
====== Analysis ======
+
====== Analyse ======
  
You can view and delete motion vector data that is associated with the clip from here. This is data created by [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Blur_and_hide/Auto_Mask#Motion_Tracking|Auto Mask - Motion Tracking]]
+
Her kan du vise og slette de vektor-data til bevægelse, som er knyttet til klippet. Data er oprettet som [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Blur_and_hide/Auto_Mask#Motion_Tracking|Automatisk maskering - Følg bevægelse]]
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
 
[[File:Kdenlive Clip properties analysis.png]]
 
[[File:Kdenlive Clip properties analysis.png]]
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
Button 1 Will delete the selected analysis data, Button 2 will allow you to export the data (semi colon delimited text file), Button 3 will allow you to import analysis data.
+
Knap 1 vil slette de valgte analysedata, knap 2 lader dig eksportere data (som semikolon-adskilt tekstfil), knap 3 lader dig importere analysedata.
  
 
===== Generatorer =====
 
===== Generatorer =====
  
====== Counter ======
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
====== Nedtælling ======
 +
</div>
  
This generates a counter timer clip in various formats which you can put onto the timeline.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Dette opretter et klip med en nedtællingstimer, som du kan indsætte i tidslinjen.
 +
</div>
  
[[File:Kdenlive Counter dialog.png]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
Previous versions of '''Kdenlive''' you could have the background to the counter be transparent.  
+
[[File:Kdenlive Create countdown dialog.png]]
There may be a defect here because it appears the ''No Background'' check box does not remove the background from the counter.
+
</div>
 +
I tidligere versioner af '''Kdenlive''' skulle counterens baggrund være gennemsigtig. Der kan være en defekt her, for set ser ud til af afkrydsningsfeltet ''No Background'' ikke fjerner baggrunden fra counteren.
  
 
Det virker som om, at du skal bruge effekten [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|pan and zoom]] for at formindske fonten i nedtællingstimeren mindre.
 
Det virker som om, at du skal bruge effekten [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|pan and zoom]] for at formindske fonten i nedtællingstimeren mindre.
  
====== White Noise ======
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
====== Støj ======
 +
Dette genererer et klip med videostøj &ndash; ligesom "sne" på en analog fjernsynsskærm.
 +
</div>
  
This generates a video noise clip &mdash; like the "snow" on an out-of-tune analogue TV.
+
Dette genererer et videoklip med støj &ndash; ligesom "sne" på en analog fjernsynsskærm. I ver. 17.04 genereres der både lyd- og billedstøj.
In ver 17.04 it generates audio white noise as well as video snow.
 
  
 
[[File:Kdenlive Noize generator.png]]
 
[[File:Kdenlive Noize generator.png]]
  
 
====== Color Bars ======
 
====== Color Bars ======
This generator came in to '''Kdenlive''' around ver 17.04.
+
Denne generator kom i '''Kdenlive''' omkring ver. 17.04. Den genererer forskellige slags farvetestmønstre, herunder PAL color bars, BBC color bars, EBU color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK
Generates a color test pattern of various types.
 
Including PAL color bars, BBC color bars, EBU color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK
 
 
[[File:Kdenlive Colour bars.png]]
 
[[File:Kdenlive Colour bars.png]]
  

Revision as of 10:06, 21 July 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Se også Clip Menu.

Klip (Video, lyd og billeder)

Knappen Icon-hi16-action-kdenlive-add-clip.png (Tiføj klip) frembringer en dialog til at tilføje klip, hvor du kan vælge video-, audio- og stilbilledklip, som skal føjes til projekttræet.

Add clip dialog.png

Knappen Icon-view-preview.png (mærket 1) slår forhåndsvisning af filer til og fra. Skyderen (mærket 2) ændrer størrelsen af miniaturerne. Afkrydsningsfeltet Importér billedsekvens (mærket 3) gør det muligt at importere en sekvens af bileder, som kan bruges til at lave en stopmotion-animation. Afkrydsningsfeltet Gennemsigtig baggrund til billeder (mærket 4) får processen til at respektere en alfa-kanal i kildebillederne ref.

Du kan tilføje andre typer klip ved at vælge en kliptype i menu, som dukker op, når du klikker på drop-ned-knappen ved siden af knappen Icon-hi16-action-kdenlive-add-clip.png.

Add clip drop down.png

Farveklip

Farveklip er billeder af en enkelt farve, som kan føjes til projekttræet. De kan bruges som en baggrund for titler.

Tilføj farveklip ved at vælge Tilføj farveklip fra drop-ned-knappen ved siden af knappen Icon-hi16-action-kdenlive-add-clip.png.

Dette frembringer dialogen Farveklip, hvorfra du kan vælge en farve og varighed.

Add color clip.png

Når du klikker på O.k., så føjes klippet til projekttræet. Klippet kan så trækkes ud på tidslinjen. Farveklippets varighed kan også justeres på tidslinjen.

Titelklip

Se Titler

Diasshow-klip

Diasshow-klip er klip, som laves ud fra en række af stillbilleder. Funktionen kan bruges til at lave animationer fra en samling af stillbilleder eller til at lave et diasshow. Til det første formål bruges en kort framevarighed; til den andet en lang framevarighed.

For at lave et diasshow vælger du Tilføj diasshow-klip fra drop-ned-knappen ved siden af knappen Icon-hi16-action-kdenlive-add-clip.png.

Create slide show clip.png

I dialogen Diasshow-klip vælger du Filnavnmønster under Metode til valg af billeder.

Navigér til den mappe, hvor billederne til dit diasshow ligger og vælg det første billede i diasshowet. De efterfølgende billeder vil blive valgt på grundlag af filnavns-algoritme, som bestemmer, hvad det næste billeds filnavn skal være.

Hvis for eksempel det første billede er 100_1697.jpg, så vil det næste være 100_1698.jpg osv.

Vælg en passende framevarighed — dette definerer, hvor lang tid hvert billede vil blive vist.

Klik så på O.k.. En videofil bestående af alle billederne i mappen fra det første billede, som du valgte vil blive føjet til projekttræet.

Du kan nu trække denne video ind i tidslinjen.

Center crop: fylder automatisk output-videoframen med billederne idet den bevarer akpektforholdet ved at croppe lige meget fra hver kant. Sagt på en anden måde fjernes de sorte felter, som ellers optræder, når fotoets orientering eller aspektforhold ikke matcher videoens.

Animation: tilføjer forudindstillet langsom panorerings- og zoomeffekter kendt som Ken Burns-effekten. Du kan vælge imellem ingen animation, kun panorering, kun zoom eller en kombination af panorering og zoom. Hver valgmulighed har også et lavpasfilter til at reducere den støj, som kan opstå under denne operation. Lavpasfiltrering er meget langsommere, så du bør forhåndsvise uden og så aktivere det til renderingen.

Opret mappe
Online ressourcer
Stop-motion

Se Stop-motion-optagelse

Proxy-klip
Activating proxy clips

Proxy-klip er en af de nyttigste opfindelser til redigering, hvis du ikke arbejder på en ekstermt kraftfuld maskine. Selv ganske kraftfulde PC'er kan have problemer med optagelser i High Definition, hvis du ikke slår proxy-klip til. Proxy-klippenes trick er, at de oprindelige klip erstattes af klip med en lavere opløsning og et mindre komplekst codec. Videoafkodning af f.eks. H.264-klip kræver en masse beregningskraft, og der skal også bruges regnekraft til at rendere effekter i realtid. Hvis der ikke er nok regnekraft til stede, så vil afspilningen hakke i det. Proxy-klip kræver næsten ingen regnekraft, hvilket gør flydende afspilning mulig.

Proxy-klip kan slås til og fra for det aktuelle projekt i projektindstillingerne (Projekt -> Projektindstillinger).

For at slå proxy-klip til som standard for nye projekter skal du gå til Indstillinger -> Indstil Kdenlive... -> Standardinstillinger for projekt -> Proxy-klip. Se også siden Projektindstillinger.Proxy clip creation.png

Lige så snart proxy-klip er slået til kan de genereres for specifikke klip i projekttræet via kontekstmenuen Proxy-klip. Efter at have valgt Proxy-klip for et klip startes et job, som laver proxy-klippet. Den lille grå fremgangslinje nederst i klippet viser, hvor langt jobbet er nået — se billedet. Klikker du igen på Proxy-klip, så slås proxy fra for for dette klip.

Du kan markere flere klip i projekttræet og vælge Proxy-klip for at starte et batch-job til at lave proxy-klip, som vil sætte flere jobs i kø.


Proxy clip creation completed.png

Når genereringen af proxy-klippet er overstået, så vises proxy-klippet med et P-ikon i projekttræet.
Når du renderer til den endelige outputfil, så kan du også vælge om du vil bruge proxy-klip. Det er slået fra som standard, men kan være nyttig ved en hurtig rendering til forhåndsvisning.


Klipegenskaber

Du kan vise og redigere klipegenskaber ved at vælge et klip i projekttræet og vælge Klipegenskaber i menuen Projekt eller kontekstmenuen.

Videoegenskaber

Fanebladet File Info viser iunformation om filen.

Clip properties video.png

Avancerede egenskaber

Fanebladet Avanceret viser klippets avancerede egenskaber. Du kan redigere de avancerede egenskaber her. Du kan for eksempel bruge Gennemtving aspektforhold til at fortælle et klip, som tilsyneladende har glemt, at det har formatet 16:9, at det faktisk har dette format.

Clip properties advanced.png

De avancerede klipegenskaber er:

 • Varighed: Ændr klippets varighed. Hvis varigheden er kortere end klippets varighed, så bliver det "beskåret". Hvis varigheden er længere, så gentages det sidste billede indtil den nye varighed er over.
 • Gennemtving aspektforhold
 • Gennemtving framerate
 • Gennemtving progressiv
 • Gennemtving feltorden
 • Afkoder tråde
 • Videoindeks
 • Lydindeks
 • Gennemtving farverum
 • Fuldt luma-omfang
 • Proxy-klip: Aktivér et proxyklip for dette klip. Se Proxy-klip.
 • Framerate: Ændr klippets framerate. Se Wikipedia Frame rate.
 • Scanner
 • Feltorden
 • Deaktivér automatisk rotation
 • Tråde
 • Video stream
 • Audio stream
 • Farverum
 • Fuldt Luma-omfang

Markører

Clip properties Markers.png

Du kan bruge fanebladet Markører til at føje markører til særligt vigtige punkter i kildefilen. Det er dog nok lettere at tilføje markører til dine klip i klipmonitoren, for lader dig forhåndsvise filen på det sted, hvor du tilføjer markøren.

Når du har sat markører i dit klip, så kan du tilgå dem i klipmonitoren ved at højreklikke i videoen og vælge Gå til markør... i kontekstmenuen (se billedet). Bemærk også, hvordan markørerne vises som lodrette røde linjer i klipmonitoren (se områderne fremhævet med gult i billedet.) Du kan også slå visning af markørkommentarer i tidslinjen til (se Vis markørkommentarer).

Markers in clip monitor.png


Markører kan også tilføjes til klip i tidslinjen. Højreklik på klippet og vælg Markører -> Tilføj markør. Markører tilføjet på denne måde optræder også i klippet i projekttræet.

Metadata

Du ville forvente at denne viser alle metadata, som indeholdes i klippet. synes ikke at virke.

Analyse

Her kan du vise og slette de vektor-data til bevægelse, som er knyttet til klippet. Data er oprettet som Automatisk maskering - Følg bevægelse
Kdenlive Clip properties analysis.png
Knap 1 vil slette de valgte analysedata, knap 2 lader dig eksportere data (som semikolon-adskilt tekstfil), knap 3 lader dig importere analysedata.

Generatorer
Nedtælling

Dette opretter et klip med en nedtællingstimer, som du kan indsætte i tidslinjen.

Kdenlive Create countdown dialog.png

I tidligere versioner af Kdenlive skulle counterens baggrund være gennemsigtig. Der kan være en defekt her, for set ser ud til af afkrydsningsfeltet No Background ikke fjerner baggrunden fra counteren.

Det virker som om, at du skal bruge effekten pan and zoom for at formindske fonten i nedtællingstimeren mindre.

Støj

Dette genererer et klip med videostøj – ligesom "sne" på en analog fjernsynsskærm.

Dette genererer et videoklip med støj – ligesom "sne" på en analog fjernsynsskærm. I ver. 17.04 genereres der både lyd- og billedstøj.

Kdenlive Noize generator.png

Color Bars

Denne generator kom i Kdenlive omkring ver. 17.04. Den genererer forskellige slags farvetestmønstre, herunder PAL color bars, BBC color bars, EBU color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK Kdenlive Colour bars.png


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.