Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Projects and Files/Clips/uk"

 
(29 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 102: Line 102:
 
====== Відомості щодо файла ======
 
====== Відомості щодо файла ======
  
The <menuchoice>File Info</menuchoice> tab displays information about the file.
+
На вкладці <menuchoice>Відомості щодо файла</menuchoice> буде показано відомості щодо файла кліпу.
  
 
[[File:Clip properties video_uk.png]]
 
[[File:Clip properties video_uk.png]]
Line 114: Line 114:
 
Серед додаткових властивостей кліпу:
 
Серед додаткових властивостей кліпу:
  
* Duration: Change the clip duration. If the duration is shorter than the clip duration, then the clip is '''cropped'''. If the duration is bigger than the clip duration, then the last image is repeated until the new duration is over.
+
* Тривалість: надає змогу змінити тривалість відтворення кліпу. Якщо значення тривалості є меншим за тривалість кліпу, кліп буде '''обрізано'''. Якщо тривалість перевищуватиме тривалість відтворення кліпу, кліп буде доповнено до вказаної тривалості статичним показом останнього зображення у оригінальному кліпі.
* Aspect ratio: Change the clip aspect.
+
* Співвідношення розмірів: змінити співвідношення розмірів кадру кліпу.
* Proxy clips: Enable a proxy clip for this clip. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Proxy_clips|Proxy clips]].
+
* Проміжний кліп: увімкнути створення проміжного кліпу для цього кліпу. Див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Proxy_clips|проміжні кліпи]].
* Frame rate: Change the clip frame rate. See [https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate Wikipedia Frame rate].
+
* Частота кадрів: змінити частоту кадрів кліпу. Див. [https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate статтю у Вікіпедії щодо частоти кадрів].
* Scanning
+
* Сканування
* Field order
+
* Порядок полів
* Disable autorotate
+
* Вимкнути автообертання
* Threads
+
* Потоки
* Video stream
+
* Відеопотік
* Audio stream
+
* Потік звукових даних
* Colorspace
+
* Простір кольорів
* [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Full_Luma|Full Luma range]]  
+
* [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Full_Luma|Повний діапазон яскравості]]  
 
<span id="Markers"></span>
 
<span id="Markers"></span>
 
====== Позначки ======
 
====== Позначки ======
Line 133: Line 133:
 
За допомогою вкладки <menuchoice>Позначки</menuchoice> ви можете додавати позначки до певних важливих позицій у початковому файлі. Втім, ймовірно, простіше додавати позначки до ваших кліпів за допомогою [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|монітора кліпів]], оскільки за його допомогою ви можете попередньо переглядати кадр, до якого ви додаєте позначку.
 
За допомогою вкладки <menuchoice>Позначки</menuchoice> ви можете додавати позначки до певних важливих позицій у початковому файлі. Втім, ймовірно, простіше додавати позначки до ваших кліпів за допомогою [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|монітора кліпів]], оскільки за його допомогою ви можете попередньо переглядати кадр, до якого ви додаєте позначку.
  
Once markers are put in your clip, you can access them in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|Clip Monitor]] by right-clicking and selecting <menuchoice>Go To Marker</menuchoice> (see picture.) Also note how the markers appear as red vertical lines in the '''Clip Monitor''' (see yellow highlighted regions in the picture.) You can turn on the display of the marker comments in the timeline too (see [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|Show Marker Comments]]).
+
Щойно позначки буде розташовано на кліпі, ви зможете отримувати до них доступ на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Clip_Monitor|моніторі кліпу]] за допомогою клацання правою кнопкою миші з наступним вибором пункту <menuchoice>Перейти до позначки</menuchoice> (див. рисунок). Також позначки буде показано вертикальними червоними лініями на моніторі кліпу (підсвічені жовтим ділянки на рисунку). Ви можете увімкнути показ коментарів до позначок на монтажному столі, — див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|показ коментарів до позначок]]  
  
 
[[File:Markers in clip monitor.png|450px]]
 
[[File:Markers in clip monitor.png|450px]]
Line 139: Line 139:
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
Markers can also be added to clips on the timeline. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right_Click_Menu|Right-click]] the clip and choose <menuchoice>Markers -> Add Marker</menuchoice>.  Markers added this way also appear in the clip in the Project Bin.
+
Крім того, позначки можна додавати до кліпів на монтажному столі. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right_Click_Menu|Клацніть правою кнопкою миші]] на кліпі і виберіть у контекстному меню пункт <menuchoice>Позначки -> Додати позначку</menuchoice>.  Додані у такий спосіб позначки буде також показано на пункті кліпу на панелі контейнера проєкту.
  
====== Metadata ======
+
====== Метадані ======
  
You expect this to show any meta data that is contained in the clip. Does not appear to work.
+
Тут має бути показано усі метадані, які містяться у кліпі.
  
====== Analysis ======
+
====== Аналіз ======
  
You can view and delete motion vector data that is associated with the clip from here. This is data created by [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Blur_and_hide/Auto_Mask#Motion_Tracking|Auto Mask - Motion Tracking]]
+
Тут ви можете переглядати і вилучати векторні дані щодо руху, які пов'язано із кліпом. Це дані, які створено [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Blur_and_hide/Auto_Mask#Motion_Tracking|автоматичною маскою стеження за рухом]].
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
[[File:Kdenlive Clip properties analysis.png]]
+
[[File:Kdenlive Clip properties analysis_uk.png]]
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
Button 1 Will delete the selected analysis data, Button 2 will allow you to export the data (semi colon delimited text file), Button 3 will allow you to import analysis data.
+
Кнопка «1» вилучає позначені дані аналізу, кнопка «2» надає вам змогу експортувати дані (у форматі текстового файла із відокремленням полів крапкою з комою), за допомогою кнопки «3» ви можете імпортувати дані аналізу.
  
 
===== Породжувачі =====
 
===== Породжувачі =====
  
====== Counter ======
+
====== Відлік ======
  
This generates a counter timer clip in various formats which you can put onto the timeline.
+
Створює кліп з таймером зворотного відліку, який потім можна буде розташувати на монтажному столі.
  
[[File:Kdenlive Counter dialog.png]]
+
[[File:Kdenlive Counter dialog_uk.png]]
Previous versions of '''Kdenlive''' you could have the background to the counter be transparent.  
+
У попередніх версіях '''Kdenlive''' тло лічильника можна було зробити прозорим. Можливо, це вада, оскільки позначення пункту ''Без тла'' не вилучає тла з лічильника.
There may be a defect here because it appears the ''No Background'' check box does not remove the background from the counter.
 
  
 
Вам варто скористатися ефектом [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|панорамування з масштабуванням]], щоб зменшити шрифт у кліпі відліку часу.
 
Вам варто скористатися ефектом [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Crop_and_transform/Pan_and_Zoom|панорамування з масштабуванням]], щоб зменшити шрифт у кліпі відліку часу.
  
====== White Noise ======
+
====== Білий шум ======
  
This generates a video noise clip &mdash; like the "snow" on an out-of-tune analogue TV.
+
Створює кліп з шумом, подібним до «снігу» на телевізорі з аналоговим зображенням. Починаючи з версії 17.04, створює звуковий білий шум на додачу до відеошуму.
In ver 17.04 it generates audio white noise as well as video snow.
 
  
 
[[File:Kdenlive Noize generator.png]]
 
[[File:Kdenlive Noize generator.png]]
  
====== Color Bars ======
+
====== Кольорові смужки ======
This generator came in to '''Kdenlive''' around ver 17.04.
+
Цей засіб створення з'явився у '''Kdenlive''' приблизно у версії 17.04.
Generates a color test pattern of various types.
+
Він може створювати настроювальну таблицю різних типів. Передбачено можливість створення кольорових смуг PAL, кольорових смуг BBC, кольорових смуг EBU, кольорових смуг SMPTE, Philips PM5544, FuBK
Including PAL color bars, BBC color bars, EBU color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK
+
[[File:Kdenlive Colour bars_uk.png]]
[[File:Kdenlive Colour bars.png]]
 
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2

Latest revision as of 14:38, 14 June 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Кліпи

Див. також Меню «Кліп».

Кліпи (відео, звукові та зображення)

За допомогою кнопки Icon-kdenlive-add-clip.png (Додати кліп) можна викликати діалогове вікно додавання кліпу ви можете вибрати відеокліп, звуковий кліп або окремі зображення для додавання до ієрархії проекту.

Add clip dialog uk.png

Кнопка Icon-view-preview.png з міткою 1 вмикає або вимикає показ мініатюр зображень. За допомогою повзунка 2 можна скоригувати розмір піктограм попереднього перегляду. За допомогою пункту з позначкою 3 (Імпортувати послідовність зображень) можна наказати програмі імпортувати послідовності зображень для створення анімації.

Додати кліпи інших типів можна за допомогою спадного меню, яке відкривається натисканням кнопки, розташованої поряд з кнопкою Icon-kdenlive-add-clip.png.

Add clip drop down uk.png
Кольорові кліпи

Кольорові кліпи — це зображення одного кольору, які може бути додано до дерева проекту. Такі кліпи можуть бути корисними для створення тла, на якому можна розташувати субтитри.

Додати кольоровий кліп можна за допомогою вибору пункту Додати кольоровий кліп зі спадного меню, яке викликається натисканням кнопки, розташованої поряд з кнопкою Icon-kdenlive-add-clip.png.

У відповідь на натискання цього пункту меню програма відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете вибрати колір і тривалість кліпу.

Add color clip uk.png

Після натискання кнопки Гаразд кліп буде додано до дерева проекту. Після цього його можна буде перенести на монтажний стіл. Тривалість кольорового кліпу можна скоригувати безпосередньо на монтажному столі.

Кліпи титрів

Див. титри.

Кліпи показів слайдів

Кліпи показів слайдів є кліпами, які створюються на основі послідовностей простих статичних зображень. Цю можливість призначено для створення анімацій на основі збірок статичних зображень або створення показів слайдів зі статичних зображень. Для створення перших слід використовувати коротку тривалість показу кадру, а других — довшу тривалість показу кадру.

Щоб створити кліп показу слайдів, виберіть пункт Додати кліп показу слайдів зі спадного списку меню Додати кліп.

Create slide show clip uk.png

У діалоговому вікні Кліп показу слайдів виберіть у розділі Спосіб вибору зображень варіант Шаблон назви файлів.

Відкрийте теку, у якій зберігаються зображення, з яких слід слід створити показ слайдів, і виберіть перше зображення показу слайдів. Інші зображення буде вибрано на основі застосування певного алгоритму визначення назви файлів, який визначає назву файла наступного зображення.

Наприклад, якщо першим зображенням є 100_1697.jpg, наступним буде 100_1698.jpg тощо.

Виберіть відповідну тривалість показу кадру, вона визначатиме проміжок часу, протягом його буде показано зображення.

Натисніть кнопку Гаразд. До дерева проекту буде додано кліп, який складатиметься з усіх зображень у теці, звідки було вибрано файл зображення першого кадру.

Потім ви можете перетягти це відео на монтажний стіл.

Обрізання за центром: автоматично заповнювати кадр результату зображенням, зберігаючи формат (співвідношення розмірів) кадру обрізанням зображення з обох боків. Якщо все це сказати іншими словами, це просто вилучення чорних смуг, які утворюються на кадрі, якщо орієнтація фотографії чи співвідношення розмірів зображення не збігаються з відповідними параметрами відео.

Анімація: додає шаблон плавного панорамування з ефектами масштабування. Цей ефект відомий як ефект Кена Бернза. Ви можете вимкнути анімацію, залишити лише панорамування, лише масштабування або вибрати комбінацію панорамування і масштабування. Для кожного з варіантів також передбачено фільтр низьких частот для зменшення шуму на зображеннях, що виникає внаслідок обробки. Фільтрування за низькими частотами дуже сповільнює обробку, отже, варто виконати попередній перегляд результатів без нього, а лише потім увімкнути його для остаточної обробки.

Створення теки

Див. Меню «Проєкт» — Створення теки

Мережеві ресурси

Див. Меню «Проєкт» — Мережеві ресурси.

Мультиплікація

Див. захоплення мультиплікаційних кадрів.

Проміжні кліпи
Вмикання проміжних кліпів

Проміжні кліпи один з найкорисніших винаходів для редагування, якщо ви працюєте за не дуже потужним комп’ютером. Програма замінює початкові версії кліпів на кліпи з меншою роздільною здатністю та простішим для обробки кодеком. Декодування відео, наприклад декодування кліпів у форматі H.264, потребує значних обчислювальних потужностей для обробки ефектів у режимі реального часу. Якщо потужностей не вистачатиме, відтворення «затинатиметься». Для обробки проміжних кліпів обчислювальні потужності майже непотрібні, тобто відтворення відбувається абсолютно плавно.

Увімкнути або вимкнути створення проміжних кліпів для поточного проєкту можна у параметрах проєкту (Проєкт -> Параметри проєкту -> Проміжні -> Увімкнути проміжні кліпи).

Щоб типово увімкнути проміжні кліпи для нових проєктів, скористайтеся пунктом Параметри -> Налаштувати Kdenlive -> Проміжні кліпи -> Увімкнути проміжні кліпи. Див. також опис сторінки Параметри проєкту.Proxy clip creation uk.png

Після вмикання проміжних кліпів їх можна створити для певних кліпів у проекті за допомогою віджета дерева проекту: скористайтеся пунктом контекстного меню Проміжний кліп. За поступом можна спостерігати за допомогою невеличкої панелі поступу, яку буде показано під пунктом кліпу на панелі дерева проекту. Повторне натискання пункту Проміжний кліп вимкне створення проміжного кліпу.

Ви можете позначити декілька кліпів на панелі ієрархії проекту і скористатися пунктом Проміжний кліп, щоб розпочати пакетне завдання зі створення проміжних кліпів, тобто чергу завдань, у результаті виконання яких буде створено проміжний кліп для кожного з позначених кліпів.


Proxy clip creation completed uk.png

Після створення проміжного кліпу його пункт у дереві проекту буде позначено піктограмою з літерою «П».
Під час остаточної обробки ви також можете скористатися проміжними кліпами. Типово використання проміжних кліпів вимкнено, але для прискорення обробки проекту для попереднього перегляду проміжні кліпи можуть бути дуже корисними.


Властивості кліпу

Щоб переглянути і змінити властивості кліпу, позначте пункт кліпу на панелі Контейнера проєкту і виберіть пункт Властивості кліпу з меню Проєкт або контекстного меню пункту (відкривається клацанням правою кнопкою миші). Властивості кліпу також можна переглянути за допомогою пункту меню ПереглядВластивості кліпу.

Відомості щодо файла

На вкладці Відомості щодо файла буде показано відомості щодо файла кліпу.

Clip properties video uk.png

Властивості

На вкладці Властивості буде показано додаткові властивості кліпу. За допомогою цієї вкладки ви можете змінити додаткові властивості. Наприклад, ви можете примусово визначити співвідношення розмірів для кліпу 16:9, якщо таке співвідношення розмірів не вдалося встановити самій програмі.

Clip properties advanced uk.png

Серед додаткових властивостей кліпу:

 • Тривалість: надає змогу змінити тривалість відтворення кліпу. Якщо значення тривалості є меншим за тривалість кліпу, кліп буде обрізано. Якщо тривалість перевищуватиме тривалість відтворення кліпу, кліп буде доповнено до вказаної тривалості статичним показом останнього зображення у оригінальному кліпі.
 • Співвідношення розмірів: змінити співвідношення розмірів кадру кліпу.
 • Проміжний кліп: увімкнути створення проміжного кліпу для цього кліпу. Див. проміжні кліпи.
 • Частота кадрів: змінити частоту кадрів кліпу. Див. статтю у Вікіпедії щодо частоти кадрів.
 • Сканування
 • Порядок полів
 • Вимкнути автообертання
 • Потоки
 • Відеопотік
 • Потік звукових даних
 • Простір кольорів
 • Повний діапазон яскравості

Позначки

Clip properties Markers uk.png

За допомогою вкладки Позначки ви можете додавати позначки до певних важливих позицій у початковому файлі. Втім, ймовірно, простіше додавати позначки до ваших кліпів за допомогою монітора кліпів, оскільки за його допомогою ви можете попередньо переглядати кадр, до якого ви додаєте позначку.

Щойно позначки буде розташовано на кліпі, ви зможете отримувати до них доступ на моніторі кліпу за допомогою клацання правою кнопкою миші з наступним вибором пункту Перейти до позначки (див. рисунок). Також позначки буде показано вертикальними червоними лініями на моніторі кліпу (підсвічені жовтим ділянки на рисунку). Ви можете увімкнути показ коментарів до позначок на монтажному столі, — див. показ коментарів до позначок

Markers in clip monitor.png


Крім того, позначки можна додавати до кліпів на монтажному столі. Клацніть правою кнопкою миші на кліпі і виберіть у контекстному меню пункт Позначки -> Додати позначку. Додані у такий спосіб позначки буде також показано на пункті кліпу на панелі контейнера проєкту.

Метадані

Тут має бути показано усі метадані, які містяться у кліпі.

Аналіз

Тут ви можете переглядати і вилучати векторні дані щодо руху, які пов'язано із кліпом. Це дані, які створено автоматичною маскою стеження за рухом.
Kdenlive Clip properties analysis uk.png
Кнопка «1» вилучає позначені дані аналізу, кнопка «2» надає вам змогу експортувати дані (у форматі текстового файла із відокремленням полів крапкою з комою), за допомогою кнопки «3» ви можете імпортувати дані аналізу.

Породжувачі
Відлік

Створює кліп з таймером зворотного відліку, який потім можна буде розташувати на монтажному столі.

Kdenlive Counter dialog uk.png У попередніх версіях Kdenlive тло лічильника можна було зробити прозорим. Можливо, це вада, оскільки позначення пункту Без тла не вилучає тла з лічильника.

Вам варто скористатися ефектом панорамування з масштабуванням, щоб зменшити шрифт у кліпі відліку часу.

Білий шум

Створює кліп з шумом, подібним до «снігу» на телевізорі з аналоговим зображенням. Починаючи з версії 17.04, створює звуковий білий шум на додачу до відеошуму.

Kdenlive Noize generator.png

Кольорові смужки

Цей засіб створення з'явився у Kdenlive приблизно у версії 17.04. Він може створювати настроювальну таблицю різних типів. Передбачено можливість створення кольорових смуг PAL, кольорових смуг BBC, кольорових смуг EBU, кольорових смуг SMPTE, Philips PM5544, FuBK Kdenlive Colour bars uk.png


This page was last edited on 14 June 2019, at 14:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->