Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Timeline/Editing/uk"

Jump to: navigation, search
 
(108 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
===Редагування===
 
===Редагування===
  
Editing is done in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|Timeline]]. Add a clip by dragging it from the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|Project Tree]] or the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors|Clip Monitor]]. Once a clip is dropped on a track, it can be moved (drag and drop it) to another place on the same track or onto another track.
+
Редагування виконується на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|монтажному столі]]. Додати кліп можна перетягуванням його з [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|контейнера проєкту]] або [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors|монітора кліпів]]. Щойно кліп буде скинуто на доріжку, його можна буде пересунути (перетягнути і скинути) на іншу позицію на тій самій або іншій доріжці.
  
==== Позиціювання у межах вашого проекту ====
+
==== Позиціювання у межах вашого проєкту ====
  
The timeline cursor shows your current position in the project. The positions of the cursors on the timeline ruler and Project Monitor are always in sync. Position can be moved in following ways:
+
Курсор монтажного столу показує поточну позицію у проєкті. Позиції курсорів на лінійці монтажного столу і моніторі проєкту завжди синхронізуються. Змінити позицію можна у декілька способів:
  
* Keyboard shortcut: right / left arrows for one frame, Shift+ right / left for 1 second
+
* Клавіатурні скорочення: стрілки ліворуч-праворуч для переходу на один кадр, Shift+стрілки ліворуч-праворуч для переходу на 1 секунду.
  
* Clicking/dragging in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|Timeline ruler]] or in an empty area of the timeline.  
+
* Клацання/Перетягування на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|лінійці монтажного столу]] або на порожніх ділянках монтажного столу.  
  
* Clicking/dragging in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|Project Monitor]] ruler.  
+
* Клацання/Перетягування на лінійці [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|монітора проєкту]].  
  
* Rotating the mouse wheel while the pointer is over the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|timeline ruler]] or over the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|Project Monitor]]  
+
* Гортанням коліщатка миші, коли вказівник миші перебуває на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|лінійці монтажного столу]] або [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|моніторі проєкту]].
  
* Editing the timecode in the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|Project Monitor]] timecode widget
+
* Редагуванням часового коду позиції на віджеті часового коду [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|монітора проєкту]].
  
* Clicking the up or down arrows on the [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|Project Monitor]] timecode widget
+
* Натисканням кнопок зі стрілками вгору і вниз на віджеті часового коду  [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors#Project Monitor|монітора проєкту]].
  
 
==== Вирізання кліпу ====
 
==== Вирізання кліпу ====
  
To cut a clip, the easiest way is to place the timeline cursor where you want to cut the clip, then select the clip (left click in it) and use the menu <menuchoice>Timeline -> Current Clip -> Cut Clip</menuchoice> (default shortcut: <keycap>Shift + R</keycap>).
+
Найпростішим способом розрізати кліп є розташувати курсор монтажного столу там, де ви хочете розрізати кліп, потім позначити кліп (клацнути на ньому лівою кнопкою миші) і скористатися пунктом меню <menuchoice>Монтажний стіл -> Поточний кліп -> Розрізати кліп</menuchoice> (типове клавіатурне скорочення: <keycap>Shift + R</keycap>).
  
Or <menuchoice>Right Click -> Cut Clip</menuchoice>
+
Крім того, можна скористатися <menuchoice>клацанням правою кнопкою миші -> Розрізати кліп</menuchoice>
  
Alternatively - use the [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|Razor Tool]].
+
Крім того, можете скористатися [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|інструментом леза]].
  
 
==== Зміна розмірів кліпу ====
 
==== Зміна розмірів кліпу ====
  
A clip can be resized from its start or end by dragging its left or right edge. If you want a more precise resize, you can place the timeline cursor wherever you want the resize to end and use the menu <menuchoice>Timeline->Resize Item Start</menuchoice> (default shortcut: <keycap>1</keycap>) or <menuchoice>Timeline->Resize Item End</menuchoice> (default shortcut: <keycap>2</keycap>)
+
Змінити розмір кліпу з його початку або кінця можна перетягуванням лівого або правого краю кліпу. Якщо вам потрібна точніша зміна розмірів, ви можете розташувати курсор монтажного столу у будь-якому бажаному місці кліпу і скористатися пунктом меню <menuchoice>Монтажний стіл -> Змінити позицію початку елемента</menuchoice> (типове клавіатурне скорочення — <keycap>1</keycap>) або <menuchoice>Монтажний стіл -> Змінити позицію кінця елемента</menuchoice> (типове клавіатурне скорочення — <keycap>2</keycap>)
  
To even more precisely control the length of a clip, double click it in the timeline and adjust its duration using the '''Clip duration''' dialog. You can have frame-level accuracy with this method.
+
Щоб ще точніше визначити тривалість кліпу, двічі клацніть на монтажному столі і скоригуйте тривалість за допомогою діалогового вікна '''Тривалість кліпу'''. За допомогою цього методу, ви можете визначити тривалість кліпу з точністю до кадру.
  
[[File:kdenlive_timeline_current_clip_duration02.png]]
+
[[File:kdenlive_timeline_current_clip_duration02_uk.png]]
  
You can also resize a clip by cutting it with the  [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|Razor Tool]] and then deleting the bit you do not want.
+
Крім того, ви можете змінити розміри кліпу за допомогою його розрізання [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|інструментом леза]] із наступним вилученням бажаної частини.
  
 
==== Вилучення проміжків між кліпами ====
 
==== Вилучення проміжків між кліпами ====
  
Right click in the space between the clips and choose <menuchoice>Remove Space</menuchoice>. Be aware however that if you have clips on multiple tracks in the timeline and they are not grouped, then removing space may disturb the alignment of the clips between the different tracks &mdash; the space is only removed from the timeline where you clicked. Under this situation it may be safer to use the [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Spacer_Tool|Spacer Tool]].
+
Клацніть правою кнопкою миші у просторі між кліпами і виберіть у контекстному меню пункт <menuchoice>Вилучити пробіл</menuchoice>. Втім, слід мати на увазі, що якщо у вас є кліпи на декількох доріжка монтажного столу, і їх не згруповано, вилучення пробілу між кліпами може призвести до порушення вирівнювання між кліпами на різних доріжках &mdash; пробіл буде вилучено лише на тому місці монтажного столу, де ви клацнули. У складних випадках безпечніше скористатися [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Spacer_Tool|інструментом інтервалів]].
  
[[File:kdenlive_right-click_in_timeline_space.png]]
+
[[File:kdenlive_right-click_in_timeline_space_uk.png]]
 
<span id="Middle Tool Bar"></span>
 
<span id="Middle Tool Bar"></span>
  
 
==== Середня панель інструментів ====
 
==== Середня панель інструментів ====
  
There is a toolbar between monitors and  the timeline that controls various aspects of the editor.  
+
Між моніторами і монтажним столом передбачено панель інструментів, яка керує різними аспектами роботи редактора.  
[[File:Kdenlive Top toolbar17 04b.png|left|frame|Middle Toolbar ver  17.04]]
+
[[File:Kdenlive Top toolbar17 04b.png|left|frame|Середня панель інструментів у версії 17.04]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
1.  '''Track Compositing''' drop down.  
+
1.  Спадне меню '''Композиція доріжок'''.  
  
1a. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_None|None]]  
+
1a. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_None|Немає]]  
  
1b. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_Preview|Preview]]
+
1b. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_Preview|Попередній перегляд]]
  
1c. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_HighQuality|High Quality]]
+
1c. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Track_Compositing_-_HighQuality|Висока якість]]
  
2. '''Timeline Edit Mode'''   Drop Down
+
2. Спадний список '''Режим редагування монтажного столу'''
  
Note with ver 17.04 this mode is selected via a dropdown rather then toggle buttons.
+
Зауважте, що у версії 17.04 цей режим має бути вибрано за допомогою спадного списку, а не кнопок-перемикачів.
[[File:Kdenlive Editing mode 17 04.png|left|frame|ver 17.04]]
+
[[File:Kdenlive Editing mode 17 04_uk.png|left|frame|Версія 17.04]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
2a. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Normal_Mode|Звичайний режим]]
+
2a. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Timeline Edit Mode - Normal_Mode|Звичайний режим]]
  
2б. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Overwrite_Mode|Режим перезапису]]
+
2б. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Timeline Edit Mode - Overwrite_Mode|Режим перезапису]]
  
2в. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Insert_Mode|Режим вставлення]]
+
2в. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Timeline Edit Mode - Insert_Mode|Режим вставлення]]
  
These same settings can be found under the <menuchoice>Tool</menuchoice> menu.
+
Ті самі пункти параметрів можна знайти у меню <menuchoice>Інструмент</menuchoice>.
  
 
'''Група інструментів''' (активним є лише один з трьох)
 
'''Група інструментів''' (активним є лише один з трьох)
  
Active buttons are grey.
+
Активні кнопки показано сірим кольором.
  
3. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Selection_Tool|Selection Tool]]
+
3. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Selection_Tool|Інструмент позначення]]
  
4. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|Razor Tool]]
+
4. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Razor_Tool|Інструмент підрізання]]
  
5. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Spacer_Tool|Spacer Tool]]
+
5. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Spacer_Tool|Інструмент-розпірка]]
  
6. Position indicator - displays the time point or frame number of the location of the hovering mouse. Click on the widget to change the display between time and frame number
+
6. Індикатор позиції — показує часову позицію або номер кадру для позиції, у якій перебуває вказівник миші. Клацніть на віджеті, щоб перемкнути режим показу — час чи номер кадру.
  
7. Total length of the project
+
7. Загальна тривалість проєкту
  
8. Insert Clip Zone in Timeline. See [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing] on Kdenlive Home page.  
+
8. Вставити ділянку кліпу на монтажний стіл. Див. [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом] на домашній сторінці Kdenlive.  
  
9. Overwrite Clip Zone in Timeline. See [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing] on Kdenlive Home page.  
+
9. Перезаписати ділянку кліпу на монтажному столі. Див. [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом] на домашній сторінці Kdenlive.  
  
10. Extract Timeline Zone
+
10. Видобути ділянку монтажного столу
  
11. Lift Timeline Zone
+
11. Підняти ділянку монтажного столу
  
12. Favourite Effects
+
12. Улюблені ефекти
  
13. Start Preview Render
+
13. Розпочати попередній перегляд результатів обробки
  
14. Stop Preview Render
+
14. Зупинити попередній перегляд результатів обробки
  
15. Add Preview Zone
+
15. Додати ділянку попереднього перегляду
  
16. Remove Preview Zone
+
16. Вилучити ділянку попереднього перегляду
  
17. Remove All Preview Zones
+
17. Вилучити усі ділянки попереднього перегляду
  
18. Automatic Preview
+
18. Автоматичний попередній перегляд
  
19. Disable Timeline Preview
+
19. Вимкнути попередній перегляд на монтажному столі
  
20. Manage Cached Data
+
20. Керування кешованими даними
  
Items 13-20 are covered by [https://kdenlive.org/project/timeline-preview-rendering/ Timeline preview rendering] article on the Kdenlive Home Page
+
Пункти 13-20 описано у статті щодо [https://kdenlive.org/project/timeline-preview-rendering/ обробка зображення попереднього перегляду монтажного столу] на домашній сторінці Kdenlive.
  
21. Smaller Tracks  (see [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline#Timeline|track resizing icon]])
+
21. Менші доріжки (див. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline#Timeline|піктограма зміни розмірів доріжки]])
  
22. Bigger Tracks (see [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline#Timeline|track resizing icon]])
+
22. Більші доріжки (див. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline#Timeline|піктограма зміни розмірів доріжки]])
  
23. Use timeline zone [[File:Kdenlive Use timeline zone for insert.png]] / Don't use timeline zone [[File:Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png]] for insert ( toggles). See [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing] on Kdenlive Home page.  
+
23. Використовувати ділянку монтажного столу [[File:Kdenlive Use timeline zone for insert.png]] / Не використовувати ділянку монтажного столу [[File:Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png]] для вставлення (перемикач). Див. [https://kdenlive.org/project/insert-overwrite-advanced-timeline-editing/ редагування на монтажному столі зі вставленням і перезаписом] на домашній сторінці Kdenlive.  
  
 
<span id="Bottom Tool Bar"></span>
 
<span id="Bottom Tool Bar"></span>
  
==== Bottom Tool Bar ====
+
==== Нижня панель інструментів ====
  
[[File:Kdenlive Bottom toolbar17 04b.png|left|frame|Bottom toolbar ver 17.04]]
+
[[File:Kdenlive Bottom toolbar17 04b.png|left|frame|Нижня панель інструментів у версії 17.04]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
24. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Split_Audio_and_Video_Automatically|Split Audio and Video Automatically]]
+
24. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Split_Audio_and_Video_Automatically|Автоматично відокремити звук від відео]]
  
25. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Automatic_Transitions|Automatic Transitions]]
+
25. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Automatic_Transitions|Автоматичні переходи]]
  
26. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_Video_Thumbnails|Show Video Thumbnails]]
+
26. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_Video_Thumbnails|Показувати мініатюри відео]]
  
27. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_Audio_Thumbnails|Show Audio Thumbnails]]
+
27. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_Audio_Thumbnails|Показувати мініатюри звуку]]
  
28. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|Show Marker Comments]]
+
28. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Show_marker_comments|Показувати коментарі до позначок]]
  
29. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Snap|Snap]]
+
29. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Snap|Прив’язати]]
  
 
'''Інструменти масштабування'''
 
'''Інструменти масштабування'''
  
30. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Fit_Zoom_to_Project|Fit Zoom to Project]]
+
30. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Fit_Zoom_to_Project|Масштабування за проєктом]]
  
31. Zoom Out
+
31. Зменшити масштаб
  
32. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Zoom_project|Zoom Project]]
+
32. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Zoom_project|Масштабувати за проєктом]]
  
33. Zoom In
+
33.Зменшити
  
==== Button Descriptions ====
+
==== Опис кнопок ====
 +
<span id="Track Compositing - None"></span>
 +
===== Композиція доріжок — Немає =====
  
===== Track Compositing - None =====
+
Якщо для композиції доріжок встановлено значення «Немає», доріжки із даними щодо каналу прозорості не компонуватимуться із іншими доріжками, якщо не буде встановлено явним чином композиційного або афінного переходу між кліпами. Таку типову поведінку мала програма '''Kdenlive''' у старих версіях ( <= 0.9.X).
 +
<span id="Track Compositing - Preview"></span>
 +
===== Композиція доріжок — попередній перегляд =====
  
When Track Compositing is set to None you will not get tracks with alpha channel information to composite with the other tracks unless an explicit composite or affine transition is added between the clips.  This is the behaviour that kdenlive displayed in older ( <= ver 0.9.X).
+
Якщо для компонування доріжок встановлено режим «Перегляд», доріжки із даними прозорості буде автоматично скомпоновано із іншими доріжками з використанням алгоритму, який є дещо швидшим за алгоритм, який використано для варіанта ''Компонування доріжок — висока якість'', але призводить до певного викривлення кольорів.
 +
<span id="Track Compositing - HighQuality"></span>
 +
===== Композиція доріжок — висока якість =====
  
===== Track Compositing - Preview =====
+
Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості будуть автоматично компонуватися із іншими доріжками з використанням алгоритму (qtblend), який є дещо повільнішим за алгоритм, який використовується для режиму ''Композиція доріжок — попередній перегляд'', але точніше обробляє дані кольорів.
 +
<span id="Timeline Edit Mode - Normal Mode"></span>
 +
===== Режим редагування монтажного столу — Звичайний режим =====
  
When track compositing is set to Preview tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm that is somewhat faster than the algorithm used with ''Track Compositing - HighQuality'' but which  slightly degrades the colors.
+
У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці монтажного столу. Ви можете перетягувати їх на інші доріжки на монтажному столі, але не можете перекривати якийсь із кліпів на тій самій доріжці. Це основна відмінність від режиму перезапису.
 +
<span id="Timeline Edit Mode - Overwrite Mode"></span>
 +
===== Режим редагування монтажного столу — Режим перезапису =====
  
===== Track Compositing - HighQuality =====
+
У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кліп може перезаписувати частину наявного кліпу (або кліпів), з якою він перетинається.
  
When track compositing is set to High Quality tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm (qtblend) that is somewhat slower than the algorithm used with ''Track Compositing - Preview'' but which retains higher fidelity colour information.
+
[[File:kdenlive_overwrite_mode_before01.png|left|frame|До]]
  
===== Timeline Edit Mode - Normal Mode =====
+
[[File:kdenlive_overwrite_mode_after01.png|left|frame|Після]]
 
 
In this edit mode you can not drag clips on top of other clips in the same track in the timeline. You can drag them to another track in the timeline but not into the same track at the same time point as an existing clip. Contrast this to overwrite mode.
 
 
 
===== Timeline Edit Mode - Overwrite Mode =====
 
 
 
In this edit mode you can drag a clip onto a track where there is an existing clip and the incoming clip will overwrite that portion of the existing clip (or clips) covered by the incoming clip.
 
 
 
[[File:kdenlive_overwrite_mode_before01.png|left|frame|Before]]
 
 
 
[[File:kdenlive_overwrite_mode_after01.png|left|frame|After]]
 
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
In the "After" screenshot above, you can see that the clip which was dragged from the upper track has replaced a portion of the clip on the lower track.
+
На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої доріжки замінив собою частину кліпу з нижньої доріжки.
 +
<span id="Timeline Edit Mode - Insert Mode"></span>
 +
===== Режим редагування монтажного столу — Режим вставки =====
  
===== Timeline Edit Mode - Insert Mode =====
+
Якщо вибрано цей режим і ви скинете позначене на монтажний стіл, позначені дані буде вставлено на монтажний стіл з точки, де було відпущено ліву кнопку миші. Кліп, куди було скинуто позначене, буде розрізано, а решту кліпів буде пересунуто праворуч так, щоб умістити вставлені дані.
  
With this mode selected and you drop a selection into the time line the selection will be inserted into the time line at the point where the mouse is released. The clip that the selection is dropped on is cut and clips are moved to the right to accommodate the incoming clip.
+
[[File:Kdenlive Insert mode0before.png|left|frame|До вставлення]]
  
[[File:Kdenlive Insert mode0before.png|left|frame|Before]]
+
[[File:Kdenlive Insert mode1before.png|left|frame|Під час вставлення]]
  
[[File:Kdenlive Insert mode1before.png|left|frame|During]]
+
[[File:Kdenlive Insert mode1after.png|left|frame|Після. Вставлено кліп. Кліпи за пунктом вставлення зсунуто праворуч]]
 
 
[[File:Kdenlive Insert mode1after.png|left|frame|After. Incoming Clip inserted. Clips after the insert point are shifted Right]]
 
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 +
<span id="Selection Tool"></span>
 +
===== Інструмент вибору =====
  
===== Selection Tool =====
+
Скористайтеся цим для позначення кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення руки.  
 
 
Use this to select clips in the timeline. The  cursor becomes a hand when this tool is active.  
 
 
<span id="Razor Tool"></span>
 
<span id="Razor Tool"></span>
 
===== Інструмент підрізання =====  
 
===== Інструмент підрізання =====  
  
Use this to cut clips in the timeline. The cursor becomes a pair of scissors when this tool is active.
+
Скористайтеся цим для розрізання кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення ножиць.
 
<span id="Spacer Tool"></span>
 
<span id="Spacer Tool"></span>
 
===== Інструмент-розпірка =====
 
===== Інструмент-розпірка =====
  
Use this tool ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) to temporarily group separate clips and then drag them around the timeline to create or remove space between clips. Very useful. Experiment with this tool to see how it works.
+
Скористайтеся цим інструментом ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) для тимчасового групування окремих кліпів із наступним перетягуванням їх монтажним столом з метою створення або вилучення пробілів між кліпами. Цей інструмент є дуже зручним. Поекспериментуйте з ним, щоб краще вивчити принципи його роботи.
  
 
[[File:Kdenlive_Spacer_tool_crop.png|600px]]
 
[[File:Kdenlive_Spacer_tool_crop.png|600px]]
  
In the above example these clips are not grouped. However, the spacer tool groups them temporarily for you so you can move them all as a group.
+
У наведеному вище прикладі ці кліпи не згруповано. Втім, інструмент інтервалів тимчасово групує їх, отже, ви можете пересувати їх як групу.
 
+
<span id="Fit Zoom to Project"></span>
 
===== Масштабування за проектом =====  
 
===== Масштабування за проектом =====  
  
This will zoom the project out so that it all fits in the timeline window. This is the same function that is triggered by [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline Menu|Timeline]] Menu item, <menuchoice>Fit Zoom to Project</menuchoice>.
+
У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скореговано так, щоб він повністю вмістився до вікна із монтажним столом. Це та сама дія, яку можна застосувати за допомогою пункту меню [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline Menu|Монтажний стіл]] <menuchoice>Масштабування за проєктом</menuchoice>.
 
+
<span id="Zoom project"></span>
 
===== Масштабування проекту =====
 
===== Масштабування проекту =====
  
The magnifying glasses zoom in or out on the timeline. The slider adjusts the zoom by large increments. These same settings are controlled by the <menuchoice>Timeline</menuchoice> menu items, <menuchoice>Zoom In</menuchoice> and <menuchoice>Zoom Out</menuchoice>.
+
У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допомогою повзунка можна скоригувати масштаб покроково. Того самого результату можна досягти за допомогою пунктів меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice> <menuchoice>Збільшити</menuchoice> і <menuchoice>Зменшити</menuchoice>.
 
+
<span id="Split Audio and Video Automatically"></span>
 
===== Автоматично відокремити звук від відео =====
 
===== Автоматично відокремити звук від відео =====
  
When this is on and you drag a clip to the timeline, the audio in the clip will end up on an audio track and the video on a video track. You can achieve the same result if you select the clip, [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right Click Menu|right click]], <menuchoice>Split Audio</menuchoice>. When this is off and you drag a clip onto the timeline, both the audio and video tracks are combined into one video track.
+
Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде розташовано на звуковій доріжці, а відеодані — на доріжці відео. Досягти того самого результату можна позначивши кліп, клацнувши [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right Click Menu|правою кнопкою миші]] і вибравши у контекстному меню пункт <menuchoice>Відділити звук</menuchoice>. Якщо режим вимкнено, при перетягуванні кліпу на монтажний стіл звукова доріжка і відеодоріжка зберігатимуться на одній відеодоріжці.
 
+
<span id="Automatic Transitions"></span>
===== Automatic Transitions =====
+
===== Автоматичні переходи =====
 
 
When active any transitions added to the time line will have the automatic transition option checked by default.
 
See [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions#Automatic_Transitions| Automatic Transitions]]
 
  
 +
Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть позначеним пункт автоматичного переходу. Див. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions#Automatic_Transitions|автоматичні переходи]].
 +
<span id="Show Video Thumbnails"></span>
 
===== Показувати мініатюри відео =====
 
===== Показувати мініатюри відео =====
  
When on, the video clips in the timeline will contain thumbnails as well a filename. Otherwise they just have the clip filename.
+
Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім назви файла. Якщо пункт не буде позначено, програма показуватиме лише назву файла.
 
 
When the timeline is zoomed in to the maximum, the video track will show a thumbnail for every frame in the clip. When the timeline is not on maximum zoom, the video track will show a thumbnail for the first and last frame in the clip.
 
  
 +
Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для відеодоріжки мініатюри усіх кадрів кліпу. Якщо масштаб монтажного столу не є максимальним, програма покаже мініатюри першого і останнього кадру кліпу.
 +
<span id="Show Audio Thumbnails"></span>
 
===== Показувати мініатюри звуку =====
 
===== Показувати мініатюри звуку =====
  
When on, the audio clip will have a wave representation of the audio data as well as a filename. Otherwise they just have the clip filename.
+
Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових даних, окрім назви файла. Якщо режим вимкнено, програма показуватиме лише назву файла кліпу.
 
<span id="Show marker comments"></span>
 
<span id="Show marker comments"></span>
 
===== Показувати коментарі до позначок =====
 
===== Показувати коментарі до позначок =====
  
This toggles on and off the display of the comments saved within [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Markers|markers]] (the text with the gold background in the example below) and within [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|guides]] (the text with the purple background).
+
Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Markers|позначках]] (тексту із жовтим тлом у наведеному вище прикладі) та у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямних]] (тексту із пурпуровим тлом).
  
 
[[File:Kdenlive_Markers_and_guides_crop.png]]
 
[[File:Kdenlive_Markers_and_guides_crop.png]]
 
+
<span id="Snap"></span>
 
=====Прив’язати=====
 
=====Прив’язати=====
  
When this feature is on, dragging the beginning of one clip near to the end of another will result in the end of the first clip snapping into place to be perfectly aligned with the beginning of the second clip. As you move the two ends near to each other, as soon as they get within a certain small distance, they snap together so there is no space and no overlap. Note that this occurs even if the clips are on different tracks in the timeline.
+
Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до прилипання і ідеального вирівнювання початку одного з кліпів до кінця іншого. Достатньо просто підтягнути кінці двох кліпів, щоб програма автоматично зліпила їх без будь-якого перекриття. Зауважте, що таке вирівнювання буде виконано навіть для кліпів, які розташовано на різних доріжках монтажного столу.
  
Clips will also snap to the cursor position, markers and [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|guides]].
+
Крім того, кліпи прилипають до позиції курсора, позначок та [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямних]].
  
==== Cutting Footage from multiple aligned tracks - Ripple Delete ====
+
==== Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів ====
  
This is available on the <menuchoice>Timeline</menuchoice> menu under <menuchoice>All clips->Ripple Delete</menuchoice> <ref>available on bleeding edge versions > 0.9.10 (Jan2015)</ref>.
+
Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice>: пункт <menuchoice>Усі кліпи -> Вилучення брижів</menuchoice> <ref>Ця можливість доступна у найсвіжіших версіях > 0.9.10 (січень 2015 року)</ref>.
  
<b>Seems missing in Kdenlive 17.04 & 18.04</b> <br>
+
<b>Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04</b> <br>
Mark In and Out points in the Project Monitor, then choose <menuchoice>Timeline->All clips->Ripple Delete</menuchoice> (or <keycap>Ctrl-X</keycap>). Kdenlive deletes all footage between the In and Out points in unlocked tracks, slides everything else back to fill the gap, and puts the playhead on the In point.
+
Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту, а далі виберіть пункт меню <menuchoice>Монтажний стіл -> Усі кліпи -> Вилучити брижі</menuchoice> (або <keycap>Ctrl-X</keycap>). Kdenlive вилучить увесь матеріал між вхідною і вихідною точками у незаблокованих доріжках, посунувши увесь інший матеріал так, щоб заповнити проміжок, і пересуне позицію відтворення у вхідну точку.
  
 
<references />
 
<references />
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline | nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Grouping
 
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline | nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Grouping
| prevtext=Монтажний стіл | nexttext=Групування на монтажному столі
+
| prevtext=Монтажний стіл | nexttext=Групування
 
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутись до меню
 
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext=Повернутись до меню
 
}}
 
}}
  
 
[[Category:Kdenlive/uk]]
 
[[Category:Kdenlive/uk]]

Latest revision as of 14:13, 10 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська

Contents

Редагування

Редагування виконується на монтажному столі. Додати кліп можна перетягуванням його з контейнера проєкту або монітора кліпів. Щойно кліп буде скинуто на доріжку, його можна буде пересунути (перетягнути і скинути) на іншу позицію на тій самій або іншій доріжці.

Позиціювання у межах вашого проєкту

Курсор монтажного столу показує поточну позицію у проєкті. Позиції курсорів на лінійці монтажного столу і моніторі проєкту завжди синхронізуються. Змінити позицію можна у декілька способів:

  • Клавіатурні скорочення: стрілки ліворуч-праворуч для переходу на один кадр, Shift+стрілки ліворуч-праворуч для переходу на 1 секунду.
  • Натисканням кнопок зі стрілками вгору і вниз на віджеті часового коду монітора проєкту.

Вирізання кліпу

Найпростішим способом розрізати кліп є розташувати курсор монтажного столу там, де ви хочете розрізати кліп, потім позначити кліп (клацнути на ньому лівою кнопкою миші) і скористатися пунктом меню Монтажний стіл -> Поточний кліп -> Розрізати кліп (типове клавіатурне скорочення: Shift + R).

Крім того, можна скористатися клацанням правою кнопкою миші -> Розрізати кліп

Крім того, можете скористатися інструментом леза.

Зміна розмірів кліпу

Змінити розмір кліпу з його початку або кінця можна перетягуванням лівого або правого краю кліпу. Якщо вам потрібна точніша зміна розмірів, ви можете розташувати курсор монтажного столу у будь-якому бажаному місці кліпу і скористатися пунктом меню Монтажний стіл -> Змінити позицію початку елемента (типове клавіатурне скорочення — 1) або Монтажний стіл -> Змінити позицію кінця елемента (типове клавіатурне скорочення — 2)

Щоб ще точніше визначити тривалість кліпу, двічі клацніть на монтажному столі і скоригуйте тривалість за допомогою діалогового вікна Тривалість кліпу. За допомогою цього методу, ви можете визначити тривалість кліпу з точністю до кадру.

Kdenlive timeline current clip duration02 uk.png

Крім того, ви можете змінити розміри кліпу за допомогою його розрізання інструментом леза із наступним вилученням бажаної частини.

Вилучення проміжків між кліпами

Клацніть правою кнопкою миші у просторі між кліпами і виберіть у контекстному меню пункт Вилучити пробіл. Втім, слід мати на увазі, що якщо у вас є кліпи на декількох доріжка монтажного столу, і їх не згруповано, вилучення пробілу між кліпами може призвести до порушення вирівнювання між кліпами на різних доріжках — пробіл буде вилучено лише на тому місці монтажного столу, де ви клацнули. У складних випадках безпечніше скористатися інструментом інтервалів.

Kdenlive right-click in timeline space uk.png

Середня панель інструментів

Між моніторами і монтажним столом передбачено панель інструментів, яка керує різними аспектами роботи редактора.

Середня панель інструментів у версії 17.04


1. Спадне меню Композиція доріжок.

1a. Немає

1b. Попередній перегляд

1c. Висока якість

2. Спадний список Режим редагування монтажного столу

Зауважте, що у версії 17.04 цей режим має бути вибрано за допомогою спадного списку, а не кнопок-перемикачів.

Версія 17.04


2a. Звичайний режим

2б. Режим перезапису

2в. Режим вставлення

Ті самі пункти параметрів можна знайти у меню Інструмент.

Група інструментів (активним є лише один з трьох)

Активні кнопки показано сірим кольором.

3. Інструмент позначення

4. Інструмент підрізання

5. Інструмент-розпірка

6. Індикатор позиції — показує часову позицію або номер кадру для позиції, у якій перебуває вказівник миші. Клацніть на віджеті, щоб перемкнути режим показу — час чи номер кадру.

7. Загальна тривалість проєкту

8. Вставити ділянку кліпу на монтажний стіл. Див. редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

9. Перезаписати ділянку кліпу на монтажному столі. Див. редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

10. Видобути ділянку монтажного столу

11. Підняти ділянку монтажного столу

12. Улюблені ефекти

13. Розпочати попередній перегляд результатів обробки

14. Зупинити попередній перегляд результатів обробки

15. Додати ділянку попереднього перегляду

16. Вилучити ділянку попереднього перегляду

17. Вилучити усі ділянки попереднього перегляду

18. Автоматичний попередній перегляд

19. Вимкнути попередній перегляд на монтажному столі

20. Керування кешованими даними

Пункти 13-20 описано у статті щодо обробка зображення попереднього перегляду монтажного столу на домашній сторінці Kdenlive.

21. Менші доріжки (див. піктограма зміни розмірів доріжки)

22. Більші доріжки (див. піктограма зміни розмірів доріжки)

23. Використовувати ділянку монтажного столу Kdenlive Use timeline zone for insert.png / Не використовувати ділянку монтажного столу Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png для вставлення (перемикач). Див. редагування на монтажному столі зі вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

Нижня панель інструментів

Нижня панель інструментів у версії 17.04


24. Автоматично відокремити звук від відео

25. Автоматичні переходи

26. Показувати мініатюри відео

27. Показувати мініатюри звуку

28. Показувати коментарі до позначок

29. Прив’язати

Інструменти масштабування

30. Масштабування за проєктом

31. Зменшити масштаб

32. Масштабувати за проєктом

33.Зменшити

Опис кнопок

Композиція доріжок — Немає

Якщо для композиції доріжок встановлено значення «Немає», доріжки із даними щодо каналу прозорості не компонуватимуться із іншими доріжками, якщо не буде встановлено явним чином композиційного або афінного переходу між кліпами. Таку типову поведінку мала програма Kdenlive у старих версіях ( <= 0.9.X).

Композиція доріжок — попередній перегляд

Якщо для компонування доріжок встановлено режим «Перегляд», доріжки із даними прозорості буде автоматично скомпоновано із іншими доріжками з використанням алгоритму, який є дещо швидшим за алгоритм, який використано для варіанта Компонування доріжок — висока якість, але призводить до певного викривлення кольорів.

Композиція доріжок — висока якість

Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості будуть автоматично компонуватися із іншими доріжками з використанням алгоритму (qtblend), який є дещо повільнішим за алгоритм, який використовується для режиму Композиція доріжок — попередній перегляд, але точніше обробляє дані кольорів.

Режим редагування монтажного столу — Звичайний режим

У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці монтажного столу. Ви можете перетягувати їх на інші доріжки на монтажному столі, але не можете перекривати якийсь із кліпів на тій самій доріжці. Це основна відмінність від режиму перезапису.

Режим редагування монтажного столу — Режим перезапису

У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кліп може перезаписувати частину наявного кліпу (або кліпів), з якою він перетинається.

До
Після


На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої доріжки замінив собою частину кліпу з нижньої доріжки.

Режим редагування монтажного столу — Режим вставки

Якщо вибрано цей режим і ви скинете позначене на монтажний стіл, позначені дані буде вставлено на монтажний стіл з точки, де було відпущено ліву кнопку миші. Кліп, куди було скинуто позначене, буде розрізано, а решту кліпів буде пересунуто праворуч так, щоб умістити вставлені дані.

До вставлення
Під час вставлення
Після. Вставлено кліп. Кліпи за пунктом вставлення зсунуто праворуч


Інструмент вибору

Скористайтеся цим для позначення кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення руки.

Інструмент підрізання

Скористайтеся цим для розрізання кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення ножиць.

Інструмент-розпірка

Скористайтеся цим інструментом (Kdenilve Spacer tool icon.png) для тимчасового групування окремих кліпів із наступним перетягуванням їх монтажним столом з метою створення або вилучення пробілів між кліпами. Цей інструмент є дуже зручним. Поекспериментуйте з ним, щоб краще вивчити принципи його роботи.

Kdenlive Spacer tool crop.png

У наведеному вище прикладі ці кліпи не згруповано. Втім, інструмент інтервалів тимчасово групує їх, отже, ви можете пересувати їх як групу.

Масштабування за проектом

У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скореговано так, щоб він повністю вмістився до вікна із монтажним столом. Це та сама дія, яку можна застосувати за допомогою пункту меню Монтажний стіл Масштабування за проєктом.

Масштабування проекту

У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допомогою повзунка можна скоригувати масштаб покроково. Того самого результату можна досягти за допомогою пунктів меню Монтажний стілЗбільшити і Зменшити.

Автоматично відокремити звук від відео

Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде розташовано на звуковій доріжці, а відеодані — на доріжці відео. Досягти того самого результату можна позначивши кліп, клацнувши правою кнопкою миші і вибравши у контекстному меню пункт Відділити звук. Якщо режим вимкнено, при перетягуванні кліпу на монтажний стіл звукова доріжка і відеодоріжка зберігатимуться на одній відеодоріжці.

Автоматичні переходи

Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть позначеним пункт автоматичного переходу. Див. автоматичні переходи.

Показувати мініатюри відео

Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім назви файла. Якщо пункт не буде позначено, програма показуватиме лише назву файла.

Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для відеодоріжки мініатюри усіх кадрів кліпу. Якщо масштаб монтажного столу не є максимальним, програма покаже мініатюри першого і останнього кадру кліпу.

Показувати мініатюри звуку

Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових даних, окрім назви файла. Якщо режим вимкнено, програма показуватиме лише назву файла кліпу.

Показувати коментарі до позначок

Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у позначках (тексту із жовтим тлом у наведеному вище прикладі) та у напрямних (тексту із пурпуровим тлом).

Kdenlive Markers and guides crop.png

Прив’язати

Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до прилипання і ідеального вирівнювання початку одного з кліпів до кінця іншого. Достатньо просто підтягнути кінці двох кліпів, щоб програма автоматично зліпила їх без будь-якого перекриття. Зауважте, що таке вирівнювання буде виконано навіть для кліпів, які розташовано на різних доріжках монтажного столу.

Крім того, кліпи прилипають до позиції курсора, позначок та напрямних.

Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів

Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню Монтажний стіл: пункт Усі кліпи -> Вилучення брижів [1].

Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04
Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту, а далі виберіть пункт меню Монтажний стіл -> Усі кліпи -> Вилучити брижі (або Ctrl-X). Kdenlive вилучить увесь матеріал між вхідною і вихідною точками у незаблокованих доріжках, посунувши увесь інший матеріал так, щоб заповнити проміжок, і пересуне позицію відтворення у вхідну точку.

  1. Ця можливість доступна у найсвіжіших версіях > 0.9.10 (січень 2015 року)

This page was last edited on 10 August 2019, at 14:13. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.