Revision history of "Kdenlive/Manual/Timeline/Editing/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 14:13, 10 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (26,610 bytes) (0)
 • (cur | prev) 17:10, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (26,610 bytes) (+356). . (Created page with "<b>Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04</b> <br> Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту,...")
 • (cur | prev) 17:07, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (26,254 bytes) (+189). . (Created page with "Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice>: пункт <menuchoice...")
 • (cur | prev) 17:04, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (26,065 bytes) (+71). . (Created page with "==== Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів ====")
 • (cur | prev) 17:03, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (25,994 bytes) (+286). . (Created page with "Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до пр...")
 • (cur | prev) 16:59, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (25,708 bytes) (+122). . (Created page with "Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files...")
 • (cur | prev) 16:58, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (25,586 bytes) (+197). . (Created page with "Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових да...")
 • (cur | prev) 16:56, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (25,389 bytes) (+209). . (Created page with "Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для віде...")
 • (cur | prev) 16:51, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (25,180 bytes) (+193). . (Created page with "Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім н...")
 • (cur | prev) 16:50, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,987 bytes) (+156). . (Created page with "Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть поз...")
 • (cur | prev) 16:48, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,831 bytes) (+447). . (Created page with "Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде ро...")
 • (cur | prev) 16:42, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,384 bytes) (0)
 • (cur | prev) 16:42, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,384 bytes) (0)
 • (cur | prev) 16:42, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,384 bytes) (+272). . (Created page with "У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допо...")
 • (cur | prev) 16:35, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (24,112 bytes) (+262). . (Created page with "У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скориговано так, щоб він повністю вмістив...")
 • (cur | prev) 16:30, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (23,850 bytes) (+123). . (Created page with "На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої...")
 • (cur | prev) 16:29, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (23,727 bytes) (+135). . (Created page with "У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кл...")
 • (cur | prev) 16:28, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (23,592 bytes) (+270). . (Created page with "У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці...")
 • (cur | prev) 16:26, 7 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (23,322 bytes) (+307). . (Created page with "Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості...")
 • (cur | prev) 18:36, 6 August 2019Yurchor (talk | contribs). . (23,015 bytes) (+312). . (Created page with "Скористайтеся цим інструментом ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) для тимчасового групування окремих кліп...")
(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)