Revision history of "Kdenlive/Manual/Timeline/Editing/uk"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • curprev 14:13, 10 August 2019Yurchor talk contribs 26,610 bytes 0
 • curprev 17:10, 7 August 2019Yurchor talk contribs 26,610 bytes +356 Created page with "<b>Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04</b> <br> Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту,..."
 • curprev 17:07, 7 August 2019Yurchor talk contribs 26,254 bytes +189 Created page with "Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice>: пункт <menuchoice..."
 • curprev 17:04, 7 August 2019Yurchor talk contribs 26,065 bytes +71 Created page with "==== Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів ===="
 • curprev 17:03, 7 August 2019Yurchor talk contribs 25,994 bytes +286 Created page with "Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до пр..."
 • curprev 16:59, 7 August 2019Yurchor talk contribs 25,708 bytes +122 Created page with "Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files..."
 • curprev 16:58, 7 August 2019Yurchor talk contribs 25,586 bytes +197 Created page with "Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових да..."
 • curprev 16:56, 7 August 2019Yurchor talk contribs 25,389 bytes +209 Created page with "Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для віде..."
 • curprev 16:51, 7 August 2019Yurchor talk contribs 25,180 bytes +193 Created page with "Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім н..."
 • curprev 16:50, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,987 bytes +156 Created page with "Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть поз..."
 • curprev 16:48, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,831 bytes +447 Created page with "Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде ро..."
 • curprev 16:42, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,384 bytes 0
 • curprev 16:42, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,384 bytes 0
 • curprev 16:42, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,384 bytes +272 Created page with "У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допо..."
 • curprev 16:35, 7 August 2019Yurchor talk contribs 24,112 bytes +262 Created page with "У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скориговано так, щоб він повністю вмістив..."
 • curprev 16:30, 7 August 2019Yurchor talk contribs 23,850 bytes +123 Created page with "На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої..."
 • curprev 16:29, 7 August 2019Yurchor talk contribs 23,727 bytes +135 Created page with "У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кл..."
 • curprev 16:28, 7 August 2019Yurchor talk contribs 23,592 bytes +270 Created page with "У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці..."
 • curprev 16:26, 7 August 2019Yurchor talk contribs 23,322 bytes +307 Created page with "Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості..."
 • curprev 18:36, 6 August 2019Yurchor talk contribs 23,015 bytes +312 Created page with "Скористайтеся цим інструментом ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) для тимчасового групування окремих кліп..."
(newest | oldest) View (newer 20 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)