Kdenlive/Підручник/Переходи/Афінний

Revision as of 17:41, 8 August 2019 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with "Параметри '''Обертання навколо Y''' та '''Обертання навколо Z''' створюють ілюзію обертання у просто...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎русский • ‎українська

Афінний перехід

Виконує обертання зображення у просторі, перекошування та викривлення зображення.

Визначає анімовані афінні перетворення за ключовими кадрами із можливостями розчинення зображення.

In many applications, this transition can be used instead of a Composite transition and this provides a workaround to the composite transition "green tinge" bug reported by some. (Mantis #2759)

Приклад 1

Афінний перехід


Розчинення за допомогою афінного переходу

Щоб додати розчинення, змініть рівень непрозорості до нуля відсотків.

Обертання за допомогою афінного перерходу

Для обертання зображення додайте ключовий кадр і введіть значення кута обертання. Одиницями запису є десяті частки градуса (тобто 900 означає обертання на 90 градусів).

За допомогою параметра Обертання навколо X можна обертати кадр у площині екрана.

Параметри Обертання навколо Y та Обертання навколо Z створюють ілюзію обертання у просторі, якщо використовувати їх динамічно із ключовими кадрами — див. наведений нижче приклад.

You can create a similar effect using the Rotate (keyframable) effect from the Crop and Transform group.

Приклад 2 — обертання за Y

Цей приклад створено за допомогою 3 ключових кадрів. Нижче показано другий ключовий кадр із значенням параметра Обертання навколо Y рівним 180O (=180 градусів). Для першого і третього ключових кадрів встановлено нульове значення параметра Обертання навколо Y.

Ключовий кадр два
Монтажний стіл для цього демонстраційного кліпу


Відмінністю між пунктами Обертання навколо Y та Обертання навколо Z полягає у тому, що видиме обертання для пункту Обертання навколо Y виконується навколо горизонтальної вісі, а обертання для пункту Обертання навколо Z виконується навколо вертикальної вісі.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.