Kdenlive/Manual/Transitions/Composite/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 February 2021

6 September 2020

9 August 2019

 • curprev 15:3415:34, 9 August 2019Yurchor talk contribs 7,326 bytes +216 Created page with "У цій функціональній можливості, здається, є дефект, який призводить до того, що якщо композиція..."
 • curprev 15:3215:32, 9 August 2019Yurchor talk contribs 7,110 bytes +174 Created page with "Може виявитися так, що вам доведеться зупинити і перезапустити '''Kdenlive''' з метою підхоплення про..."
 • curprev 15:3115:31, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,936 bytes +156 Created page with "У цьому підручнику використано композиційний перехід і нетипову маску відео (яку називають «Ви..."
 • curprev 15:2615:26, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,780 bytes +185 Created page with "Підручник, у якому показано, як використовувати функцію «Синій екран», композиційний перехід і..."
 • curprev 15:2415:24, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,595 bytes +145 Created page with "Обробка '''XOR''' # Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: усе на зображенні стає..."
 • curprev 14:5814:58, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,450 bytes +143 Created page with "Обробка '''Накласти''' # Кліп із даними прозорості розташовано на верхній доріжці: вибраний колір..."
 • curprev 14:5314:53, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,307 bytes +252 Created page with "Зауваження: недоліками переходу '''Композиція''' є: згасання яскравості і менша точність керуван..."
 • curprev 14:5114:51, 9 August 2019Yurchor talk contribs 6,055 bytes +424 Created page with "Композиційний перехід поєднує відеодані з двох доріжок відео у одну. Цей перехід використовуєт..."
 • curprev 14:0914:09, 9 August 2019Yurchor talk contribs 5,631 bytes +114 Created page with "Вражаюча мета — композиційний експеримент, який створено за допомогою вільних зразків ефектів..."
 • curprev 14:0814:08, 9 August 2019Yurchor talk contribs 5,517 bytes +21 Created page with "Маску створено за допомогою '''GIMP'''."
 • curprev 14:0714:07, 9 August 2019Yurchor talk contribs 5,496 bytes +42 Created page with "==== Підручник 2 — композиційний перехід і синій екран ===="

5 August 2019

3 August 2019

22 July 2019

16 July 2019

27 June 2019