Kdenlive/Підручник/Переходи

Revision as of 15:25, 8 August 2019 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with "Якщо автоматичні переходи вимкнено, і ви пересуваєте кліп для зміни ділянки перекриття, тривал...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Переходи

Переходи визначають, як Kdenlive виконує перехід від одного кліпу до іншого. За допомогою можливості додавання переходів у Kdenlive ви можете скористатися багатьма різними переходами.

Як додати перехід

Add transition1.png

Щоб додати перехід, розташуйте кліпи на монтажному столі так, щоб кінець одного з них перекривався із початком іншого.

Kdenlive add transition.png

Далі, клацніть правою кнопкою миші на монтажному столі у точці перекриття і виберіть у контекстному меню пункт Додати перехід. Потім виберіть один із переходів зі списку.

Див. підручник початкового рівня — перехід.

Вкладка «Властивості» (версія >= 15.12)

У Kdenlive версії 15.12 стос ефектів було об'єднано із вкладкою «Перехід» і створено панель «Властивості».

На панелі властивостей буде показано параметри ефектів поточного позначеного кліпу (Рисунок 1) або параметри поточного позначеного переходу (Рисунок 2), залежно від того, що позначено — кліп чи перехід.

Рисунок 1 — Панель властивостей, якщо позначено кліп з ефектами
Рисунок 2 — Панель властивостей, якщо позначено перехід

Якщо ви позначите на монтажному столі перехід Transition on timeline.png, його властивості буде показано на вкладці Властивості (Рисунок 2).

You should preview your transition to make sure it is running in the direction you expect. For example, if it is a Dissolve transition and it is running in the correct direction, then the first clip should dissolve into the second clip. But if it is in the wrong direction, the first clip will suddenly disappear (replaced by the second track). It will then fade back in and abruptly jump to second clip. If your transition is in the wrong direction, just select the Reverse check box in the Properties tab.

Вкладка «Перехід» (до версії 15.12)

Якщо ви позначите на монтажному столі перехід Transition on timeline.png, його властивості буде показано на вкладці Перехід.

Kdenlive view transition.png

Якщо діалогове вікно Перехід не показано, скористайтеся пунктом меню Перегляд -> Перехід, щоб його додати.

You should preview your transition to make sure it is running in the direction you expect. For example, if it is a Dissolve transition and it is running in the correct direction, then the first clip should dissolve into the second clip. But if it is in the wrong direction, the first clip will suddenly disappear (replaced by the second track). It will then fade back in and abruptly jump to second clip. If your transition is in the wrong direction, just select the Reverse check box in the Transition tab.

Як створювати переходи одним клацанням кнопкою миші

Передбачено скорочення для створення переходів між двома доріжками, які перекриваються.

In Version 17.04 you hover the mouse over the lower grey rectangle that appears at the end of the clips on the timeline and a tool tip will appear saying "Click to add Transition". If you click a dissolve transition will be automatically added.

Застарілі версії: Після наведення вказівника миші на ділянку перекриття на монтажному столі з'являвся зелений трикутничок. Натискання цього трикутничка призводило до додавання переходу розчинення між доріжками.

Автоматичні переходи

If a transition is set as an "Automatic Transition" and you adjust the overlap between the two clips involved in the transition, then the length of the transition will automatically adjust to cover the region where the clips overlap.

You can toggle off this feature on a transition by selecting the transition and choosing Automatic Transition from the Clip menu.

Transitions will be created with the Automatic transition property set to true by default if the Automatic Transitions Button is active.

Якщо автоматичні переходи вимкнено, і ви пересуваєте кліп для зміни ділянки перекриття, тривалість переходу не буде автоматично скориговано.

Мікшування титрів, зображень та відео із переходами

Настанови з прозорості зображень та титрів — qubodupl/Open Source Bug


Анімація ключових кадрів за допомогою переходів

Анімація ключових кадрів — Linuceum


Список переходів

Список ефектів і переходів за абеткою наведено на сторінці Ефекти і переходи.

Див. також переходи із діями з прозорістю, щоб порівняти різні дії під час переходів (addition, addition_alpha, alphaatop, alphain, alphaout, alphaover та alphaxor) .

 1. addition
 2. addition_alpha
 3. Affine
 4. alphaatop
 5. alphain
 6. alphaout
 7. alphaover
 8. alphaxor
 9. burn
 10. Cairo Affine Blend
 11. Cairo Blend
 12. color_only
 13. Composite
 14. Composite and transform
 15. darken
 16. difference
 17. Dissolve
 18. dodge
 19. grain_extract
 20. hardlight
 21. Hue
 22. lighten
 23. Matte
 24. multiply
 25. overlay
 26. Region
 27. Saturation
 28. screen
 29. Slide
 30. softlight
 31. subtract
 32. UV Map
 33. value
 34. Video Quality Measurement
 35. Wipe

Поширені питання і відповіді на них

Питання: Як створити ефект взаємного переходу?

Відповідь: Зробіть так, щоб дві доріжки перекривалися за часом, потім натисніть зелений трикутничок, який блиматиме у нижньому куті верхнього кліпу (див. перехід).


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.