Kdenlive/Підручник/Корисні відомості/Поширені питання і відповіді на них

Revision as of 12:49, 18 July 2019 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with "Часто причиною цього є суміш різних джерел звуку у проєкті. Проблеми можуть виникнути зі звуков...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська

Які компоненти використано у Kdenlive?

По суті, Kdenlive є обгорткою до melt — програми, яка використовує бібліотеку для обробки відео MLT. Бібліотека MLT використовує програми з проєкту FFMPEG. Kdenlive записує файли XML sh.mlt із кодом точок редагування і переходів, а потім викликає /usr/bin/kdenlive_render і /usr/bin/melt для обробки відеоданих.

Як виправити проблеми із синхронізацією звуку?

Часто причиною цього є суміш різних джерел звуку у проєкті. Проблеми можуть виникнути зі звуковими даними зі змінною бітовою швидкістю (як простих звукових даних у форматі MP3, так і відео зі звуковою доріжкою).

To fix ...

If your audio source is from a video file try extracting the audio from you video sources and transcoding the audio to WAV format. If you use the Extract Audio feature of Kdenlive to do this it will write a .wav file for you.
If you have a pure audio source try transcoding that to WAV.

lame --decode file.mp3 file.wavContent is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.