Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/View Menu/Undo History/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "thumb|left|210px|Рисунок 4")
(Created page with "У нашому прикладі, якщо ви хочете скасувати останні три дії одним клацанням кнопкою миші, вам до...")
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
Іноді потрібно швидко відновити у проєкті стан, який він мав декілька змін до поточного стану. Замість виконання серії послідовних скасувань дій, ефективнішим є безпосередній перехід до пункту потрібної дії, якщо ви можете просто її визначити.
 
Іноді потрібно швидко відновити у проєкті стан, який він мав декілька змін до поточного стану. Замість виконання серії послідовних скасувань дій, ефективнішим є безпосередній перехід до пункту потрібної дії, якщо ви можете просто її визначити.
  
[[File:undo_history_clean_uk.png|thumb|left|210px|Рис. 1]]
+
[[File:undo_history_clean_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 1]]
  
That's where <menuchoice>View</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Undo History</menuchoice> comes in. It opens a dockable window which lists all the changes made to your project in the order they were made. When a project file is first opened, the window looks like Figure 1.
+
Це панель, якою керує пункт меню <menuchoice>Перегляд</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Журнал скасування</menuchoice>. Він відкриває придатне до швартування вікно, у якому буде показано список усіх змін, які було внесено до вашого проєкту у порядку їхнього внесення. Коли вперше відкривається файл проєкту, вікно виглядає так, як на Рис. 1.
  
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
[[File:undo_history_pre-save_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 2]]
 
[[File:undo_history_pre-save_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 2]]
  
Each operation you perform from then on gets added to the list, as shown in Figure 2.  Notice that the most recent operation you have performed is highlighted.  
+
Пункт кожної дії, яку ви виконуєте додаватиметься до списку, як це показано на Рис. 2.  Зауважте, що пункт найостаннішої дії буде підсвічено.  
  
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
[[File:undo_history_back_three_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 3]]
 
[[File:undo_history_back_three_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 3]]
  
In this example, if you wanted to undo the last three operations with one click, all you have to do is click on the '''Create color clip''' entry and those three changes will be reversed in one fell swoopAt this point, if you are unhappy with undoing those changes, you can easily redo them by clicking on any of the entries which are still in the list.
+
У нашому прикладі, якщо ви хочете скасувати останні три дії одним клацанням кнопкою миші, вам достатньо клацнути на пункті '''Створити кольоровий кліп''', і усі три зміни буде скасовано одразуУ цей момент, якщо вам не подобається результат скасовування, ви можете дуже просто повторити дії клацанням на будь-якому з пунктів у списку.
  
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
[[File:undo_history_commited_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 4]]
 
[[File:undo_history_commited_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 4]]
  
However, if you decided that reverting to that '''Create color clip''' entry looked good and you then made another change to the project, the three remaining operations that were in the list in Figure 3 will be flushed from the buffer and no longer availableThey will be replaced by the new operation you just performedSee the result in Figure 4.
+
Втім, якщо ви вирішите, що повернення до запису '''Створити кольоровий кліп''' є корисним для радагування проєкту і потім внесете якусь зміну до проєкту, у дереві дій лишаться лише ті пункти, які передували позначеному пункту, як це показано на Рис. 3. Усі наступні дії буде вилучено з буфера, а доступ до них буде втраченоПункти попередніх дій буде замінено новими пунктами дій, які ви виконуватиметеДив. результат на Рис. 4.
  
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
[[File:undo_history_post_save.png|thumb|left|210px|Figure 5]]
+
[[File:undo_history_post_save_uk.png|thumb|left|210px|Рисунок 5]]
  
Whenever you save your project, the icon that looks like a broom with the red X is repositioned next to the most recent operation in the list. Figure 5 shows three additional operations which were performed after the file save shown by the circle. After saving the file, you can still revert back to changes which were made before the save.
+
Кожного разу, коли ви зберігатимете ваш проєкт, поряд із пунктом, на якому проєкт було збережено, з'являтиметься позначка-стрілка із хрестиком. На Рис. 5 показано три додаткові дії, які було виконано після збереження файла (відповідний пункт позначено). Після збереження файла ви не втратите можливості повернутися до пунктів змін, які було внесено до збереження.
  
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>

Latest revision as of 14:15, 22 July 2019

Other languages:
English • ‎українська

Меню «Перегляд» — Журнал скасування

Іноді потрібно швидко відновити у проєкті стан, який він мав декілька змін до поточного стану. Замість виконання серії послідовних скасувань дій, ефективнішим є безпосередній перехід до пункту потрібної дії, якщо ви можете просто її визначити.

Рисунок 1

Це панель, якою керує пункт меню ПереглядЖурнал скасування. Він відкриває придатне до швартування вікно, у якому буде показано список усіх змін, які було внесено до вашого проєкту у порядку їхнього внесення. Коли вперше відкривається файл проєкту, вікно виглядає так, як на Рис. 1.


Рисунок 2

Пункт кожної дії, яку ви виконуєте додаватиметься до списку, як це показано на Рис. 2. Зауважте, що пункт найостаннішої дії буде підсвічено.


Рисунок 3

У нашому прикладі, якщо ви хочете скасувати останні три дії одним клацанням кнопкою миші, вам достатньо клацнути на пункті Створити кольоровий кліп, і усі три зміни буде скасовано одразу. У цей момент, якщо вам не подобається результат скасовування, ви можете дуже просто повторити дії клацанням на будь-якому з пунктів у списку.


Рисунок 4

Втім, якщо ви вирішите, що повернення до запису Створити кольоровий кліп є корисним для радагування проєкту і потім внесете якусь зміну до проєкту, у дереві дій лишаться лише ті пункти, які передували позначеному пункту, як це показано на Рис. 3. Усі наступні дії буде вилучено з буфера, а доступ до них буде втрачено. Пункти попередніх дій буде замінено новими пунктами дій, які ви виконуватимете. Див. результат на Рис. 4.


Рисунок 5

Кожного разу, коли ви зберігатимете ваш проєкт, поряд із пунктом, на якому проєкт було збережено, з'являтиметься позначка-стрілка із хрестиком. На Рис. 5 показано три додаткові дії, які було виконано після збереження файла (відповідний пункт позначено). Після збереження файла ви не втратите можливості повернутися до пунктів змін, які було внесено до збереження.This page was last edited on 22 July 2019, at 14:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.