Revision history of "Kexi/Tutorials/Importing SQLite database into Kexi/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 13:01, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (10,241 bytes) (+397). . (Created page with "*Створює звіт з файла ''oaklandweather.kexi'' у так званому форматі дампу SQL (текстовому представленні) за д...")
 • (cur | prev) 12:58, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,844 bytes) (+206). . (Created page with "7. Поки у файлі ''oaklandweather.kexi'' немає даних. Але ми готові виконати останню команду для імпортуванн...")
 • (cur | prev) 12:56, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,638 bytes) (+197). . (Created page with "Переконайтеся, що вставлено усі 52 стовпчики у компонуванні таблиці ''archive'', і що усі ці дані прав...")
 • (cur | prev) 12:52, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,441 bytes) (+301). . (Created page with "Зауважте, що після збереження компонування ви знову можете відкрити його для редагування. Єдин...")
 • (cur | prev) 07:27, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,140 bytes) (+38). . (Created page with "Файл Kexi без даних, для порівняння, можна отримати [http://kexi-project.org/download/tests/oaklandweather-empty.kexi тут].")
 • (cur | prev) 07:26, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,102 bytes) (+68). . (Created page with "8. Готово! Ви можете відкрити файл проекту бази даних ''oaklandweather.kexi'' у Kexi, відкрити таблицю 'archive' і...")
 • (cur | prev) 07:25, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (9,034 bytes) (+68). . (Created page with "Файл-результат роботи Kexi можна отримати [http://kexi-project.org/download/tests/oaklandweather.kexi.xz тут] (стиснено до 650 к...")
 • (cur | prev) 06:46, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,966 bytes) (+110). . (Created page with "6. Збережіть компонування таблиці із заголовком ''Archive''. Назву фізичної таблиці буде визначено у...")
 • (cur | prev) 06:45, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,856 bytes) (+241). . (Created page with "{{Note_(uk)|У Kexi таблицю можна створити за допомогою текстового редактора та команди SQL, але цей спос...")
 • (cur | prev) 06:44, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,615 bytes) (+325). . (Created page with "{{Note_(uk)|Підказка: у Linux ви можете скопіювати назви стовпчиків трохи швидше, якщо двічі клацнете н...")
 • (cur | prev) 06:27, 19 May 2019Yurchor (talk | contribs). . (8,290 bytes) (+793). . (Created page with "*Введіть назву кожного зі стовпчиків зі схеми, наданої на кроці 3. *Скористайтеся редактором вла...")
 • (cur | prev) 16:54, 15 March 2018Yurchor (talk | contribs). . (7,497 bytes) (+42). . (Created page with "Зауваження: існує і альтернативний підхід: https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=220&t=139243")
 • (cur | prev) 16:54, 15 March 2018Yurchor (talk | contribs). . (7,455 bytes) (+10). . (Created page with "Це працює ось так:")
 • (cur | prev) 07:10, 3 June 2017FuzzyBot (talk | contribs). . (7,445 bytes) (+89). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 06:30, 11 February 2015FuzzyBot (talk | contribs). . (7,356 bytes) (+7). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 07:04, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (7,349 bytes) (+95). . (Created page with "Щойно усі описані дії буде виконано, ви можете закрити вікно програми Kexi.")
 • (cur | prev) 07:03, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (7,254 bytes) (+40). . (Created page with "5. У проекті ''oaklandweather.kexi'' розпочніть створення нової таблиці.")
 • (cur | prev) 07:03, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (7,214 bytes) (+143). . (Created page with "Для цього вам слід створити новий порожній проект бази даних за допомогою Kexi. Надайте проектові...")
 • (cur | prev) 07:02, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (7,071 bytes) (+155). . (Created page with "4. Цю таблицю слід відтворити вручну за допомогою Kexi так, щоб вона якомога точніше збігалася з по...")
 • (cur | prev) 07:00, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,916 bytes) (+22). . (Created page with "2. Далі, введіть команду:")
 • (cur | prev) 07:00, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,894 bytes) (+185). . (Created page with "1. У вікні емулятора термінала Konsole скористайтеся консольною програмою ''sqlite3'' д...")
 • (cur | prev) 06:59, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,709 bytes) (+96). . (Created page with "Файл вхідних даних SQLite3 можна отримати [http://kexi-project.org/download/tests/oaklandweather-2013-12-31.sdb.xz звідси] (стиснуто...")
 • (cur | prev) 06:58, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,613 bytes) (+249). . (Created page with "За допомогою цього підручника ви зможете ознайомитися з процедурою перетворення файла вхідних...")
 • (cur | prev) 06:52, 4 January 2014FuzzyBot (talk | contribs). . (6,364 bytes) (+27). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 06:50, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,337 bytes) (+5). . (Created page with "==Кроки==")
 • (cur | prev) 06:49, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,332 bytes) (+58). . (Created page with "3. У відповідь буде показано схему для однієї таблиці ''archive'':")
 • (cur | prev) 06:49, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,274 bytes) (+40). . (Created page with "Category:Офісні програми/uk Category:Підручники/uk")
 • (cur | prev) 06:48, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,234 bytes) (-2). . (Created page with "==Вступ==")
 • (cur | prev) 06:48, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,236 bytes) (+143). . (Created page with "Підручник було створено для задоволення запиту щодо допомоги на [http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=221&t=118997 фо...")
 • (cur | prev) 06:47, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (6,093 bytes) (+149). . (Created page with "{{Note_(uk)|Цим підручником можна скористатися для роботи з Kexi 2.x та новішими версіями. Автором підру...")
 • (cur | prev) 06:46, 4 January 2014Yurchor (talk | contribs). . (5,944 bytes) (+5,944). . (Created page with "Kexi/Підручники/Імпортування бази даних SQLite до Kexi")