Kexi/Tutorials/Importing SQLite database into Kexi/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 May 2019

 • curprev 13:0113:01, 19 May 2019Yurchor talk contribs 10,241 bytes +397 Created page with "*Створює звіт з файла ''oaklandweather.kexi'' у так званому форматі дампу SQL (текстовому представленні) за д..."
 • curprev 12:5812:58, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,844 bytes +206 Created page with "7. Поки у файлі ''oaklandweather.kexi'' немає даних. Але ми готові виконати останню команду для імпортуванн..."
 • curprev 12:5612:56, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,638 bytes +197 Created page with "Переконайтеся, що вставлено усі 52 стовпчики у компонуванні таблиці ''archive'', і що усі ці дані прав..."
 • curprev 12:5212:52, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,441 bytes +301 Created page with "Зауважте, що після збереження компонування ви знову можете відкрити його для редагування. Єдин..."
 • curprev 07:2707:27, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,140 bytes +38 Created page with "Файл Kexi без даних, для порівняння, можна отримати [http://kexi-project.org/download/tests/oaklandweather-empty.kexi тут]."
 • curprev 07:2607:26, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,102 bytes +68 Created page with "8. Готово! Ви можете відкрити файл проекту бази даних ''oaklandweather.kexi'' у Kexi, відкрити таблицю 'archive' і..."
 • curprev 07:2507:25, 19 May 2019Yurchor talk contribs 9,034 bytes +68 Created page with "Файл-результат роботи Kexi можна отримати [http://kexi-project.org/download/tests/oaklandweather.kexi.xz тут] (стиснено до 650 к..."
 • curprev 06:4606:46, 19 May 2019Yurchor talk contribs 8,966 bytes +110 Created page with "6. Збережіть компонування таблиці із заголовком ''Archive''. Назву фізичної таблиці буде визначено у..."
 • curprev 06:4506:45, 19 May 2019Yurchor talk contribs 8,856 bytes +241 Created page with "{{Note_(uk)|У Kexi таблицю можна створити за допомогою текстового редактора та команди SQL, але цей спос..."
 • curprev 06:4406:44, 19 May 2019Yurchor talk contribs 8,615 bytes +325 Created page with "{{Note_(uk)|Підказка: у Linux ви можете скопіювати назви стовпчиків трохи швидше, якщо двічі клацнете н..."
 • curprev 06:2706:27, 19 May 2019Yurchor talk contribs 8,290 bytes +793 Created page with "*Введіть назву кожного зі стовпчиків зі схеми, наданої на кроці 3. *Скористайтеся редактором вла..."

15 March 2018

3 June 2017

11 February 2015

4 January 2014