Difference between revisions of "Klipper/How to search in phone books using Klipper/ca"

(Importing a new version from external source)
 
(17 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
'''Klipper''' can do a search for a highlighted phone no. in telephone books.
+
'''Klipper''' pot cercar un número de telèfon evidenciat en les guies telefòniques.
You can also highlight a phone number in a arbitrary application, e.g. on a web site.
+
També podeu ressaltar un número de telèfon en una aplicació arbitrària, per exemple, en un lloc web.
  
[[Image:klipper-tut-2.png|center|thumb|400px|Select search action]]
+
[[Image:klipper-tut-2.png|center|thumb|400px|Seleccionar l'acció de cerca.]]
  
== How is it done?==
+
== Com es fa? ==
  
'''Klipper''' offers "actions" for it.
+
'''Klipper''' ofereix «accions» per a això.
  
As precondition '''Klipper''' needs to be active and must be visible as a tray icon in the panel.
+
Com a condició prèvia '''Klipper''' ha d'estar actiu i ser visible com una icona de la safata al plafó.
  
Call up the <menuchoice>Settings</menuchoice> dialog and add action:
+
Crideu el diàleg <menuchoice>Configuració</menuchoice> i afegiu una acció:
  
Regular expression for action:
+
Expressió regular per a l'acció:
 
{{Input|1=^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*}}
 
{{Input|1=^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*}}
  
Now you need to add two commands for added action:
+
Ara cal afegir dos ordres per a l'acció afegida:
  
Command 1 (all on one line):
+
Ordre 1 (en una sola línia):
 
{{Input|1=<nowiki>kfmclient openURL "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"</nowiki>}}
 
{{Input|1=<nowiki>kfmclient openURL "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"</nowiki>}}
  
Description for command 1: {{Input|1=Phonebook search, Konqueror}}
+
Descripció per a l'ordre 1: {{Input|1=Cerca a la guia telefònica, Konqueror}}
  
Command 2 (all on one line):
+
Ordre 2 (en una sola línia):
 
{{Input|1=<nowiki>ps x|grep -q '[f]irefox' && firefox -remote openURL\("http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de", new-window\) || firefox "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"</nowiki>}}
 
{{Input|1=<nowiki>ps x|grep -q '[f]irefox' && firefox -remote openURL\("http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de", new-window\) || firefox "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"</nowiki>}}
  
Description for command 2: {{Input|1=Phonebook search, Firefox}}
+
Descripció per a l'ordre 2: {{Input|1=Cerca a la guia telefònica, Firefox}}
  
After that it should look like this:
+
Després hauria d'aparèixer així:
  
 
[[Image:klipper-tut-1.png|center|thumb|400px|Accions de Klipper]]
 
[[Image:klipper-tut-1.png|center|thumb|400px|Accions de Klipper]]
  
After highlighting a phone number on a web site a small window appears and you will be prompted to select an action. See screenshot at beginning of page.
+
Després de ressaltar un número de telèfon en una pàgina web apareixerà una petita finestra i se us demanarà que seleccioneu una acció. Veure la captura de pantalla al començament de la pàgina.
  
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
[[Category:Utilities]]
+
[[Category:Utilitats/ca]]
[[Category:System]]
+
[[Category:Sistema/ca]]
[[Category:Advanced Users]]
+
[[Category:Usuaris avançats/ca]]

Latest revision as of 13:00, 7 December 2013

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎italiano • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Klipper pot cercar un número de telèfon evidenciat en les guies telefòniques. També podeu ressaltar un número de telèfon en una aplicació arbitrària, per exemple, en un lloc web.

Seleccionar l'acció de cerca.

Com es fa?

Klipper ofereix «accions» per a això.

Com a condició prèvia Klipper ha d'estar actiu i ser visible com una icona de la safata al plafó.

Crideu el diàleg Configuració i afegiu una acció:

Expressió regular per a l'acció:

^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*

Ara cal afegir dos ordres per a l'acció afegida:

Ordre 1 (en una sola línia):

kfmclient openURL "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Descripció per a l'ordre 1:

Cerca a la guia telefònica, Konqueror

Ordre 2 (en una sola línia):

ps x|grep -q '[f]irefox' && firefox -remote openURL\("http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de", new-window\) || firefox "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Descripció per a l'ordre 2:

Cerca a la guia telefònica, Firefox

Després hauria d'aparèixer així:

Accions de Klipper

Després de ressaltar un número de telèfon en una pàgina web apareixerà una petita finestra i se us demanarà que seleccioneu una acció. Veure la captura de pantalla al començament de la pàgina.


This page was last edited on 7 December 2013, at 13:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->