Difference between revisions of "KmPlot/Using Sliders/da"

(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
Line 21: Line 21:
 
== Et projektils bane ==
 
== Et projektils bane ==
  
Now let's have a look at the maximum distance of a projectile thrown with different angles. We use a parametric plot depending on an additional parameter which is the angle.
+
Lad os nu se på den maksimale afstand for et projektil, som kastes med forskellige vinkler. Vi bruger et partametrisk plot, som afhænger af en ekstra parameter, som er vinklen.
  
 
* Define a constant v_0 for the starting velocity.
 
* Define a constant v_0 for the starting velocity.

Revision as of 16:46, 13 October 2010

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎українська

En vigtig funktion i KmPlot er at visualisere parametres betydning for en funktions graf.

Bevæg en sinuskurve

Lad os se, hvordan man kan bevæge en sinuskurve til venstre og højre:

 • Lav et Cartesisk plot.
 • Skriv ligningen
  f(x,a) = sin(x-a)
 • Markér tilvalget Skyder og vælg Skyder nr. 1 fra dropnedfeltet.
 • For at gøre de tilgængelige skydere synlige, så vælg menuen Vis -> Vis skydere

Nu kan du trække skyderen frem og tilbage og se, hvordan parameterværdien påvirker kurvens position.

Et projektils bane

Lad os nu se på den maksimale afstand for et projektil, som kastes med forskellige vinkler. Vi bruger et partametrisk plot, som afhænger af en ekstra parameter, som er vinklen.

 • Define a constant v_0 for the starting velocity.
 • Create a new parametric plot
 • Enter the equations
  f_x(t,α) = v_0∙cos(α)∙t
  f_y(t,α) = 2+v_0∙sin(α)∙t−5∙t^2
 • Check the Slider option and choose Slider No. 1 from the drop down list.
 • To make the available sliders visible, check View -> Show Sliders

Now you can move the slider and see how the distance depends on the parameter value.

Kmplot projectile.gif

This page was last edited on 13 October 2010, at 16:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.