Kontact/Kontact Palm Pre Sync/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 October 2010

26 September 2010

 • curprev 10:3310:33, 26 September 2010Yurchor talk contribs 9,415 bytes +339 Created page with 'Зауважте, що коли ви додаєте запис події у '''Kontact''', програма спитає вас про те, використовувати <menu...'
 • curprev 10:1810:18, 26 September 2010Yurchor talk contribs 9,076 bytes +7 Created page with '==Ось і все=='
 • curprev 10:1810:18, 26 September 2010Yurchor talk contribs 9,069 bytes +352 Created page with '''12. Додайте обліковий запис Google на вашому пристрої Palm Pre.'' * Відкрийте меню <menuchoice>Calendar</menuchoice> (кал...'
 • curprev 10:1510:15, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,717 bytes +271 Created page with '''11. Додайте новий календар у Kontact.'' * Відкрийте сторінку календаря у '''Kontact''' і <menuchoice>додайте новий...'
 • curprev 10:1210:12, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,446 bytes +97 Created page with '''10. Забезпечте запуск процесу синхронізації після реєстрації у системі.'' * ''Створіть файл'' ~/.kde/Aut...'
 • curprev 10:1110:11, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,349 bytes +102 Created page with '# Проміжок часу між опитуваннями Календаря Google (рекомендоване значення — 10 хвилин ("10 min")) file.polling....'
 • curprev 10:1110:11, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,247 bytes +119 Created page with '# Проміжок між сеансами синхронізації локального файла iCalendar (рекомендоване значення 10 секунд ("10 ...'
 • curprev 10:1010:10, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,128 bytes +84 Created page with '# URL (без назви вузла) ical-файла особистого Календаря Google file.private.ical.url=/calendar/ical/XXXXXX/basic.ics '''''(Адреса ...'
 • curprev 10:0610:06, 26 September 2010Yurchor talk contribs 8,044 bytes +71 Created page with '''8. Налаштуйте GCALD'' * Внесіть зміни до /usr/local/GCALDaemon/conf/gcal-daemon.cfg {{Input|1=vi /usr/local/GCALDaemon/conf/gcal-daemon.cfg}} * Зм...'
 • curprev 10:0510:05, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,973 bytes +369 Created page with '''7. Скопіюйте вашу особисту адресу Google (ICAL)''. * Відкрийте сторінку вашого '''Календаря Google'''. * Натис...'
 • curprev 09:5809:58, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,604 bytes +140 Created page with 'Введіть ваш ''пароль Google'' і скопіюйте ''закодований пароль'' з виведених даних. Якщо буде показано ...'
 • curprev 09:5709:57, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,464 bytes +138 Created page with '''6. Створіть кодований рядок пароля.'' Відкрийте вікно термінала (від імені користувача, який запу...'
 • curprev 09:5609:56, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,326 bytes +189 Created page with '''5. Змініть права доступу'' так, щоб звичайний користувач мав право на читання і запис до каталогу G...'
 • curprev 09:2509:25, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,137 bytes +39 Created page with '''4. Пересуньте каталог GCALDaemon до /usr/local'' (або іншого подібного каталогу).'
 • curprev 09:2409:24, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,098 bytes +15 Created page with '''3. Розпакуйте файл '''gcaldaemon-linux-*''''''
 • curprev 09:2409:24, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,083 bytes +4 Created page with '''2. Звантажте GCALDaemon'' з [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=184382 SourceForge].'
 • curprev 09:2309:23, 26 September 2010Yurchor talk contribs 7,079 bytes +181 Created page with '''1. Створіть обліковий запис Календаря Google'' (і переконайтеся, що все працює). Мої дані прив’язано ...'
 • curprev 09:2109:21, 26 September 2010Yurchor talk contribs 6,898 bytes +19 Created page with '==Ось ці настанови=='
 • curprev 09:2109:21, 26 September 2010Yurchor talk contribs 6,879 bytes +91 Created page with 'Зміни до параметрів було внесено лише з метою узгодження з параметрами моєї системи.'
 • curprev 09:2009:20, 26 September 2010Yurchor talk contribs 6,788 bytes +154 Created page with '===Подяки початковим авторам=== Всі наведені тут відомості було запозичено зі статті на soft.zoneo.net, о...'
 • curprev 09:1909:19, 26 September 2010Yurchor talk contribs 6,634 bytes +523 Created page with 'За моїх поточних налаштувань автоматична синхронізація між моїм Календарем Google і моїм календаре...'

25 September 2010