Difference between revisions of "Konversation/Configuring SASL authentication/da"

(Importing a new version from external source)
(Updating to match new version of source page)
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
Dette dokument vil guide dig igennem opsætning af SASL-autentificering for et IRC-netværk med [http://freenode.net/ freenode]-netværket som eksempel.
 
Dette dokument vil guide dig igennem opsætning af SASL-autentificering for et IRC-netværk med [http://freenode.net/ freenode]-netværket som eksempel.
 
{{Note/da|1=Understøttelse af SASL-autentificering er en ny funktion i '''Konversation 1.5''', som endnu ikke er blevet udgivet. Hvis du ønsker at teste SASL-autentificering forud for udgivelsen, så se vores vejledning i at  [[Special:myLanguage/Konversation/Sources|downloade den seneste kildekode]].}}
 
  
 
<ol>
 
<ol>
Line 11: Line 9:
 
[[Image:Authconfig01.png]]<br /><br /><br /></li>
 
[[Image:Authconfig01.png]]<br /><br /><br /></li>
  
<li style="text-align:left;"><span id="step2"></span>If you already have an entry for freenode in the '''Server List''', select it now and then click the <menuchoice>Edit...</menuchoice> button to open the <menuchoice>Edit Network</menuchoice> dialog window and skip to [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step5|step 5]] (or [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step4|step 4]] if you're interested in learning about SSL secure transport settings for a network's servers, which complement SASL authentication). Alternatively, click the <menuchoice>New...</menuchoice> button in the upper-right of the window to open the '''New Network''' dialog window:<br />
+
<li style="text-align:left;"><span id="step2"></span>Hvis du allerede har et punkt med freenode i '''Serverlisten''', så vælg det og klik på knappen <menuchoice>Redigér</menuchoice> for at åbne dialogen '''Redigér netværk''' og hop til [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step5|punkt 5]] (eller [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step4|punkt 4]], hvis du er interesseret i at lære om opsætning af sikker transport med SSL for et netværks servere, hvilket komplementerer SASL-autentificering). Alternativt kan du klikke på knappen <menuchoice>Ny...</menuchoice> øverst til højre i dialogen for at åbne dialogen '''Nyt netværk''':<br />
 
[[Image:Authconfig02.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig02.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;">In the '''New Network''' dialog window, give the network a name by filling in the <menuchoice>Network name</menuchoice> field. Then click the <menuchoice>Add...</menuchoice> button below the list labeled <menuchoice>Servers</menuchoice> to open the '''Add Server''' dialog window:<br />
+
<li style="text-align:left;">I dialogen '''Nyt netværk''' giver du netværket et navn ved at udfylde feltet <menuchoice>Netværksnavn</menuchoice>. Klik så på knappen <menuchoice>Tilføj...</menuchoice> under listen <menuchoice>Servere</menuchoice> for at åbne dialogen '''Tilføj server'''.<br />
 
[[Image:Authconfig03.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig03.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;"><span id="step4"></span>Fill the '''Add Server''' dialog window as shown in the next screenshot. As the purpose of this guide is to ultimately configure a secure authentication method, note that we have chosen to enable SSL to also use a secure transport between us and the server, logically complementing secure authentication. (You can learn more about freenode's servers and the ports they listen on [http://freenode.net/irc_servers.shtml here].) Clicking the <menuchoice>Ok</menuchoice> button will save the server and take you back to the '''New Network''' dialog window.<br />
+
<li style="text-align:left;"><span id="step4"></span>Udfyld dialogen '''Tilføj server''' som vist i det næste skærmbillede. Bemærk, at vi har valgt at aktivere SSL for at bruge en sikker transport imellem os og serveren, da formålet med denne vejledning i sidste ende er at konfigurere en sikker autentificeringsmetode, (Du kan lære mere om freenodes servere og de porte de lytter på [http://freenode.net/irc_servers.shtml her].) Klik på <menuchoice>O.k.</menuchoice> for at gemme serveren og komme tilbage til dialogen '''Nyt netværk'''.<br />
 
[[Image:Authconfig04.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig04.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;"><span id="step5"></span>Back in the '''New Network''' dialog window (or '''Edit Network''', if you skipped here from [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step2|step 2]]), notice the newly-added server in the <menuchoice>Servers</menuchoice> list for the network. Now click the <menuchoice>Edit...</menuchoice> button next to the drop-down selection labeled <menuchoice>Identity</menuchoice> to open the '''Identities''' dialog window:<br />
+
<li style="text-align:left;"><span id="step5"></span>Tilbage i dialogen '''Nyt netværk''' (eller '''Redigér netværk''' hvis du sprang herned fra [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step2|punkt 2]]), er den nyligt tilføjede server dukket op i listen <menuchoice>Servere</menuchoice> for dette netværk. Klik nu på knappen <menuchoice>Redigér...</menuchoice> ved siden af drop-ned-listen <menuchoice>Identitet</menuchoice> for at åbne dialogen '''Identiteter''':<br />
 
[[Image:Authconfig05.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig05.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;">Welcome to the '''Identities''' dialog window. This dialog window allows you to create and manage an unlimited number of Identities. An Identity is a way to store settings related to your person (such as your real name and nicknames) separately from the settings for a network, so you can for example reuse them for multiple different networks. It also makes it easy to switch between different Identity settings for a single network, by selecting the right Identity in the '''New Network''' dialog window from the preceding steps or in the similar '''Edit Network''' dialog window used to modify an existing network in the '''Server List'''. For added convenience, if you open the '''Identities''' dialog window from the '''New/Edit Network''' dialog window as we have done here (alternatively, you can open it any time by pressing <menuchoice>F8</menuchoice>), the Identity you are viewing at the time you press the <menuchoice>Ok</menuchoice> button will be automatically selected for the network.<br /><br />
+
<li style="text-align:left;">Velkommen til dialogen '''Identiteter'''. Denne dialog lader dig oprette og håndtere et ubegrænset antal identiteter. En identitet er en måde at gemme indstillinger relateret til dig (så som dit rigtige navn og kaldenavne) adskilt fra et netværks indstillinger, sådan at du for eksempel kan genbruge det i forskellige netværk. Det gør det også lettere at skifte imellem identiteter inden for et enkelt netværk ved at vælge den ønskede identitet i dialogen '''Nyt netværk''' fra de tidligere punkter eller i den tilsvarende dialog '''Redigér netværk''', som bruges til at modificere et eksisterende netværk i '''Serverlisten'''. For at gøre det nemmere, så vil den identitet du ser på det tidspunkt hvor du klikker på <menuchoice>O.k.</menuchoice> automatisk blive valgt for netværket, hvis du åbner dialogen '''Identiteter''' fra dialogerne '''Nyt/Redigér netværk''' (du kan også åbne dialogen '''Identiteter''' ved at taste <keycap>F8</keycap>).<br /><br />
  
Because Identities are such an important concept in Konversation, this guide will now take you through adding and filling in an entirely new Identity to use with freenode before turning to adding the authentication settings. If you're already familiar with managing Identities, you can skip to [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step9|step 9]] now.<br /><br />
+
Da identiteter er så vigtigt et begreb i '''Konversation''', så vil denne vejledning nu føre dig igennem tilføjelse og udfyldning af en helt ny identitet til at bruge på freenode før vi går i gang med autentificeringsindstillingerne. Hvis du allerede er fortrolig med håndtering af identiteter, så kan du springe frem til  [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step9|punkt 9]] nu.<br /><br />
  
Note that adding a new Identity is not strictly necessary. As long as you are only using a single IRC network, just filling in the Default Identity is of course enough. But even when using multiple IRC networks, using just the Default Identity for all of them can be enough, if there is no need for any of the Identity settings to differ from network to network. However because, as we will see later, the authentication settings are part of the Identity, it is usually good practice to use separate Identities for different networks, so you can use different passwords on each network for better security. Given this, click the button next to the drop-down selection labeled <menuchoice>Identity</menuchoice> to open the '''Add Identity''' dialog window:<br />
+
Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at tilføje en ny identitet. Så længe du kun bruger et enkelt IRC-netværk er det selvfølgelig nok blot at udfylde standardidentiteten. Men selv hvis du bruger flere netværk kan det være tilstrækkeligt at udfylde standardidentiteten for dem alle, hvis det ikke er nødvendigt at bruge en anden standardidentitet for nogen af dem. Dog er det som regel en god ide at bruge separate identiteter til forskellige netværk, sådan at du kan bruge forskellige adgangskoder til de forskellige netværk og dermed forbedre sikkerheden, da autentificeringsindstillingerne er en del af identiteten, som vi skal se senere. Klik altså på knappen {{Plus}} ved siden af drop-ned-menuen <menuchoice>Identitet</menuchoice> for at åbne dialogen '''Tilføj identitet''':<br />
 
[[Image:Authconfig06.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig06.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;">In the '''Add Identity''' dialog window, enter a name for the new Identity and click the <menuchoice>Ok</menuchoice> button to get back to the '''Identities''' dialog window. Note that the name "freenode" in the following screenshot is just a useful memory aid for the connection to the network; there is no need for the network and Identity name to be the same:<br />
+
<li style="text-align:left;">I dialogen '''Tilføj identitet''' angiver du navnet på den nye identitet og klikker på <menuchoice>O.k.</menuchoice> for at komme tilbage til dialogen '''Identiteter'''. Bemærk, at navnet "freenode" i det følgende skærmbillede blot er en hjælp til at huske hvilket netværket identiteten hører til; netværkets og identitetens navne må gerne være forskellige:<br />
 
[[Image:Authconfig07.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig07.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;">Back in the '''Identities''' dialog window, fill in the basic settings for the newly-added Identity, which has been automatically selected in the dialog (notice the drop-down selection labeled <menuchoice>Identity</menuchoice> at the top of the dialog window). Entering a <menuchoice>Real name</menuchoice> and adding at least one <menuchoice>Nickname</menuchoice> are required:<br />
+
<li style="text-align:left;">Tilbage i dialogen '''Identiteter''' udfylder du de grundlæggende indstillinger for den nyligt tilføjede identitet, som automatisk er blevet valgt i dialogen (bemærk drop-ned-listen <menuchoice>Identitet</menuchoice> øverst i dialogen). Du skal angive et <menuchoice>Ægte navn</menuchoice> og tilføj mindst et <menuchoice>Kaldenavn</menuchoice>:<br />
 
[[Image:Authconfig08.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig08.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;"><span id="step9"></span>Now it's time to get to our final objective: Adding SASL authentication settings to the new Identity for use with the freenode network.<br /><br />
+
<li style="text-align:left;"><span id="step9"></span>Nu er vi endelig kommet til det endelige mål: At tilføje indstillinger for SASL-autentificering til den nye identitet til brug på netværket freenode.<br /><br />
  
(A short interlude: For the sake of brevity, and because the best and most up-to-date documentation for the account creation process is available on freenode's own website, this guide assumes that you already have a freenode account. If you don't have an account yet, however, click <menuchoice>Ok</menuchoice> now in the '''Identities''' dialog window and then in the '''New/Edit Network''' dialog window. You can then connect to freenode unauthenticated by selecting it in the '''Server List''' dialog window and clicking the <menuchoice>Connect</menuchoice> button at the bottom of the dialog window. Once you are connected to freenode you can follow [http://freenode.net/faq.shtml#nicksetup their instructions] to create an account. Once you're done, open the '''Server List''' dialog window again (see [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step1|step 1]]), select freenode and click  the <menuchoice>Edit...</menuchoice> button to open the '''Edit Network''' dialog window and the <menuchoice>Edit...</menuchoice> button again to open the '''Identities''' dialog. Note that you will need to reconnect after adding the authentication settings to connect authenticated.)<br /><br />
+
(For at gøre dette kort og fordi den bedste og mest aktuelle dokumentation for processen med at oprette konti findes på freenodes egen hjemmeside, antager denne vejledning, at du allerede har en konto på freenode. Hvis du ikke har en konto endnu, så klik <menuchoice>O.k.</menuchoice> nu i dialogen '''Identiteter''' og derefter i dialogen '''Nyt/Redigér netværk'''. Du kan så forbinde til freenode uden autentificering ved at vælge den i dialogen '''Serverliste''' og så klikke på knappen <menuchoice>Forbind</menuchoice> nederst i dialogen. Når du er forbundet til freenode kan du følge [http://freenode.net/faq.shtml#nicksetup deres instruktioner] i at oprette en konto. Når du har gjort det, så åbner du igen dialogen '''Serverliste''' (se  [[Special:myLanguage/Konversation/Configuring SASL authentication#step1|punkt 1]]), vælger freenode og klikker på knappen <menuchoice>Redigér</menuchoice> for at åbne dialogen '''Redigér netværk''', klik så igen <menuchoice>Redigér</menuchoice> for at åbne dialogen '''Identiteter'''. Bemærk, at du skal genforbinde efter at have tilføjet autentificeringsindstillingerne for at blive forbundet som autentificeret.)<br /><br />
  
To add SASL authentication settings to the Identity, focus on the group of settings labeled '''Auto-Identify''' still on the <menuchoice>General</menuchoice> tab of the '''Identities''' dialog window. The first step is to select <menuchoice>SASL</menuchoice> in the drop-down selection labeled <menuchoice>Type</menuchoice>. Then all that's left to do is to enter your freenode account's name and password in the <menuchoice>Account</menuchoice> and <menuchoice>Password</menuchoice> fields below the drop-down selection and clicking the <menuchoice>Ok</menuchoice> button to save the new Identity settings:<br />
+
For at føje SASL-autentificering til identiteten skal du fokusere på gruppen af indstillinger under overskriften '''Identificér dig automatisk''' på fanebladet <menuchoice>Generelt</menuchoice> i dialogen '''Identiteter'''. Første skridt er at vælge <menuchoice>SASL</menuchoice> i drop-ned-menuen <menuchoice>Type</menuchoice>. Alt hvad du mangler nu er at angive brugernavn og password for din freenode-konto i felterne <menuchoice>Konto</menuchoice> og <menuchoice>Adgangskode</menuchoice> under drop-ned-menuen og så klikke på <menuchoice>O.k.</menuchoice> for at gemme de nye indstillinger for identiteten:<br />
 
[[Image:Authconfig09.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig09.png]]</li>
  
  
<li style="text-align:left;">Now click the <menuchoice>Ok</menuchoice> button in the '''New/Edit Network''' dialog window to save the network and get back to the '''Server List''' dialog window.</li>
+
<li style="text-align:left;">Klik nu <menuchoice>O.k.</menuchoice> i dialogen '''Nyt/Redigér netværk''' for at gemme netværket og komme tilbage til dialogen '''Serverliste'''.</li>
  
  
<li style="text-align:left;">In the '''Server List''' dialog window you can now select freenode in the list and press the <menuchoice>Connect</menuchoice> button at the bottom of the dialog window (or double-click the entry) to connect to freenode with SASL authentication:<br />
+
<li style="text-align:left;">I dialogen '''Serverliste''' kan du nu vælge freenode i listen og klikke på <menuchoice>Forbind</menuchoice> nederst i dialogen (eller dobbeltklik på punktet) for at forbinde til freenode med SASL-autentificering:<br />
 
[[Image:Authconfig10.png]]</li>
 
[[Image:Authconfig10.png]]</li>
 
</ol>
 
</ol>
  
[[Category:Internet]]
+
[[Category:Internet/da]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Vejledning/da]]

Latest revision as of 16:45, 15 January 2014

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Indstilling af SASL-autentificering

Dette dokument vil guide dig igennem opsætning af SASL-autentificering for et IRC-netværk med freenode-netværket som eksempel.

 1. Lad os begynde med at føje netværket til serverlisten. Åbn dialogen Serverliste ved at taste F2 eller vælge menuen Fil -> Serverliste...:
  Authconfig01.png


 2. Hvis du allerede har et punkt med freenode i Serverlisten, så vælg det og klik på knappen Redigér for at åbne dialogen Redigér netværk og hop til punkt 5 (eller punkt 4, hvis du er interesseret i at lære om opsætning af sikker transport med SSL for et netværks servere, hvilket komplementerer SASL-autentificering). Alternativt kan du klikke på knappen Ny... øverst til højre i dialogen for at åbne dialogen Nyt netværk:
  Authconfig02.png
 3. I dialogen Nyt netværk giver du netværket et navn ved at udfylde feltet Netværksnavn. Klik så på knappen Tilføj... under listen Servere for at åbne dialogen Tilføj server.
  Authconfig03.png
 4. Udfyld dialogen Tilføj server som vist i det næste skærmbillede. Bemærk, at vi har valgt at aktivere SSL for at bruge en sikker transport imellem os og serveren, da formålet med denne vejledning i sidste ende er at konfigurere en sikker autentificeringsmetode, (Du kan lære mere om freenodes servere og de porte de lytter på her.) Klik på O.k. for at gemme serveren og komme tilbage til dialogen Nyt netværk.
  Authconfig04.png
 5. Tilbage i dialogen Nyt netværk (eller Redigér netværk hvis du sprang herned fra punkt 2), er den nyligt tilføjede server dukket op i listen Servere for dette netværk. Klik nu på knappen Redigér... ved siden af drop-ned-listen Identitet for at åbne dialogen Identiteter:
  Authconfig05.png
 6. Velkommen til dialogen Identiteter. Denne dialog lader dig oprette og håndtere et ubegrænset antal identiteter. En identitet er en måde at gemme indstillinger relateret til dig (så som dit rigtige navn og kaldenavne) adskilt fra et netværks indstillinger, sådan at du for eksempel kan genbruge det i forskellige netværk. Det gør det også lettere at skifte imellem identiteter inden for et enkelt netværk ved at vælge den ønskede identitet i dialogen Nyt netværk fra de tidligere punkter eller i den tilsvarende dialog Redigér netværk, som bruges til at modificere et eksisterende netværk i Serverlisten. For at gøre det nemmere, så vil den identitet du ser på det tidspunkt hvor du klikker på O.k. automatisk blive valgt for netværket, hvis du åbner dialogen Identiteter fra dialogerne Nyt/Redigér netværk (du kan også åbne dialogen Identiteter ved at taste F8).

  Da identiteter er så vigtigt et begreb i Konversation, så vil denne vejledning nu føre dig igennem tilføjelse og udfyldning af en helt ny identitet til at bruge på freenode før vi går i gang med autentificeringsindstillingerne. Hvis du allerede er fortrolig med håndtering af identiteter, så kan du springe frem til punkt 9 nu.

  Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at tilføje en ny identitet. Så længe du kun bruger et enkelt IRC-netværk er det selvfølgelig nok blot at udfylde standardidentiteten. Men selv hvis du bruger flere netværk kan det være tilstrækkeligt at udfylde standardidentiteten for dem alle, hvis det ikke er nødvendigt at bruge en anden standardidentitet for nogen af dem. Dog er det som regel en god ide at bruge separate identiteter til forskellige netværk, sådan at du kan bruge forskellige adgangskoder til de forskellige netværk og dermed forbedre sikkerheden, da autentificeringsindstillingerne er en del af identiteten, som vi skal se senere. Klik altså på knappen Icon-list-add.png ved siden af drop-ned-menuen Identitet for at åbne dialogen Tilføj identitet:
  Authconfig06.png
 7. I dialogen Tilføj identitet angiver du navnet på den nye identitet og klikker på O.k. for at komme tilbage til dialogen Identiteter. Bemærk, at navnet "freenode" i det følgende skærmbillede blot er en hjælp til at huske hvilket netværket identiteten hører til; netværkets og identitetens navne må gerne være forskellige:
  Authconfig07.png
 8. Tilbage i dialogen Identiteter udfylder du de grundlæggende indstillinger for den nyligt tilføjede identitet, som automatisk er blevet valgt i dialogen (bemærk drop-ned-listen Identitet øverst i dialogen). Du skal angive et Ægte navn og tilføj mindst et Kaldenavn:
  Authconfig08.png
 9. Nu er vi endelig kommet til det endelige mål: At tilføje indstillinger for SASL-autentificering til den nye identitet til brug på netværket freenode.

  (For at gøre dette kort og fordi den bedste og mest aktuelle dokumentation for processen med at oprette konti findes på freenodes egen hjemmeside, antager denne vejledning, at du allerede har en konto på freenode. Hvis du ikke har en konto endnu, så klik O.k. nu i dialogen Identiteter og derefter i dialogen Nyt/Redigér netværk. Du kan så forbinde til freenode uden autentificering ved at vælge den i dialogen Serverliste og så klikke på knappen Forbind nederst i dialogen. Når du er forbundet til freenode kan du følge deres instruktioner i at oprette en konto. Når du har gjort det, så åbner du igen dialogen Serverliste (se punkt 1), vælger freenode og klikker på knappen Redigér for at åbne dialogen Redigér netværk, klik så igen Redigér for at åbne dialogen Identiteter. Bemærk, at du skal genforbinde efter at have tilføjet autentificeringsindstillingerne for at blive forbundet som autentificeret.)

  For at føje SASL-autentificering til identiteten skal du fokusere på gruppen af indstillinger under overskriften Identificér dig automatisk på fanebladet Generelt i dialogen Identiteter. Første skridt er at vælge SASL i drop-ned-menuen Type. Alt hvad du mangler nu er at angive brugernavn og password for din freenode-konto i felterne Konto og Adgangskode under drop-ned-menuen og så klikke på O.k. for at gemme de nye indstillinger for identiteten:
  Authconfig09.png
 10. Klik nu O.k. i dialogen Nyt/Redigér netværk for at gemme netværket og komme tilbage til dialogen Serverliste.
 11. I dialogen Serverliste kan du nu vælge freenode i listen og klikke på Forbind nederst i dialogen (eller dobbeltklik på punktet) for at forbinde til freenode med SASL-autentificering:
  Authconfig10.png

This page was last edited on 15 January 2014, at 16:45. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.