Difference between revisions of "Krecipes/uk"

(Created page with "'''Розробники, які активно брали участь у портуванні на KDE 4, але зараз не беруть участь у розвитку...")
 
(78 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
== Огляд ==
 
== Огляд ==
  
Метою цього проекту '''було''' (зауважте, що ми говоримо про 2003 рік) створення засобу керування рецептами для KDE, який би міг такі речі:
+
Метою цього проекту було створення засобу керування рецептами для KDE, який би міг такі речі:
  
 
* Керування базою даних рецептів за допомогою простого у користуванні інтерфейсу.
 
* Керування базою даних рецептів за допомогою простого у користуванні інтерфейсу.
Line 17: Line 17:
 
* Створення списків закупів та щоденних пропозицій щодо вказаного типу дієти.
 
* Створення списків закупів та щоденних пропозицій щодо вказаного типу дієти.
  
* Робота з MySQL (1) з метою уможливлення створення KSN (2).
+
* На основі SQL реалізувати підтримку різноманітних типів баз даних (у поточній версії передбачено підтнимку SQLite, MySQL та PostgreSQL).
  
 
* Максимальна гнучкість для уможливлення розширення у майбутньому.
 
* Максимальна гнучкість для уможливлення розширення у майбутньому.
  
Now those goals have been pushed even further, so we have support for other databases like SQLite and PostgreSQL and it includes many other new features. The KSN stuff is still not available, but not too far away. Just wait {{Smiley}}
+
==Основні можливості==
 
 
1. The project has initially started with MySQL, but QSQL provides sufficient flexibility to hopefully port this project for other databases.
 
 
 
2. KSN: Krecipe Servers Network {{Smiley}}
 
  
==Основні можливості==
+
'''Пошук рецептів'''
  
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
 
* Зручний інтерфейс для створення бази даних рецептів за допомогою SQLite, MySQL або PostgreSQL
 
* Зручний інтерфейс для створення бази даних рецептів за допомогою SQLite, MySQL або PostgreSQL
* Можливість пошуку рецептів за назвою або складовими, що містяться або не містяться у рецепті, за допомогою
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-adv-srch-multi.png|thumb|300px|center|''Вікна розширеного пошуку'']]
 
* Можливий пошук рецептів за джерелом, кількістю порцій, часом приготування та декількома іншими критеріями пошуку
 
* Введення і редагування рецептів можна здійснювати за допомогою єдиного вікна. Введення пришвидшується використанням спадних меню з передбаченням тексту
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-recipe-description-tab.png|thumb|300px|center|''Редагування рецепта'']]
 
* Можливе вставлення записів складових та настанов з приготування зі сторонніх текстових файлів
 
* Рецепти можна друкувати для включення до книг рецептів тощо
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-print-preview.png|thumb|300px|center|''Попередній перегляд друку'']]
 
* Ви зможете імпортувати файли з існуючої бази даних Krecipes
 
* Ви можете імпортувати дані з MasterCook 4, 5 or 6, Meal-Master, RecipeML, Rezconf або “Now You're Cooking”
 
* Крім того, можна експортувати дані до багатьох форматів
 
* Підтримується створення резервних копій та відновлення даних з бази даних
 
* На основі позначених рецептів може бути створено список закупівель
 
* З метою планування вашої дієти ви можете скористатися даними щодо поживності
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-diet-help.png‎|thumb|300px|center|''Помічник дієт'']]
 
* Ви можете шукати рецепти на основі переліку продуктів, які зберігаються у вашому холодильнику
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-ingredient-match.png|thumb|300px|center|''Вибір за складовими'']]
 
* За допомогою таблиці перетворення мір ви зможете перетворювати значення у британській та метричній системах виміру
 
<br />
 
[[Image:Krecipes-volume-convert.png|thumb|300px|center|''Вікно перетворення мір'']]
 
</span>
 
  
* Creates a recipe database, using SQLite, MySQL or PostgreSQL, using a comfortable interface
+
* Можливість пошуку рецептів за назвою або складовими, що містяться або не містяться у рецепті. Просто введіть частину назви рецепта, і програма покаже список усіх відповідних рецептів для перегляду, редагування або друку. Якщо вам потрібно скоригувати критерії пошуку. Ви можете увімкнути додаткові можливості пошуку за назвою або будь-якою комбінацію категорій, складових, часу приготування, авторами, порціями або текстом настанов щодо приготування.
  
* Recipes can be searched by name or by ingredients included or to be omitted. Simply type in the a part of a recipe name and all those recipes are instantly available to view, edit, or print. If you'd like to fine-tune your search, the advanced search also allows you to search by title as well as any combination of categories, ingredients, preparation time, authors, servings, or instruction text.
+
[[Image:Krecipes-adv-srch-multi.png|thumb|350px|center|''Панель розширеного пошуку'']]<br />
  
[[Image:Krecipes-adv-srch-multi.png|thumb|350px|center|''The Advanced Search Screen'']]<br />
+
* Можливий пошук рецептів за джерелом, кількістю порцій, часом приготування та декількома іншими критеріями пошуку
 
 
* It's also possible to search on source, yield, preparation time, and several other criteria
 
  
* Recipes are entered an edited on a similar screen. Entry is speeded by the use of drop-down menus using text prediction
+
* Введення і редагування рецептів можна здійснювати за допомогою єдиного вікна. Введення пришвидшується використанням спадних меню з передбаченням тексту.
  
  
''' Edit Recipes '''
+
'''Редагування рецептів'''
  
Using the three input tabs, you will fill in the details of your recipes. On the first tab is the title, authors, categories, preparation time, and yield. On the next you may input ingredients, and on the last is the instructions.
+
Вказати параметри рецепта можна за допомогою трьох вкладок. На першій вкладці можна вказати назву, авторів, категорії рецепта, час приготування та порцію. На наступній вкладці можна визначити складові, а на останній — настанови щодо приготування.
  
[[Image:Krecipes-recipe-description-tab.png|thumb|350px|center|''Editing a Recipe'']]
+
[[Image:Krecipes-recipe-description-tab.png|thumb|350px|center|''Редагування рецепта'']]
  
* Ingredients and instructions can be pasted in if a text file already exists
+
* Дані щодо складових та настанови можна просто вставити з текстового файла, якщо такий вже створено.
  
* Recipes can be printed for inclusion in scrapbooks, etc.
+
* Рецепти можна друкувати для включення до збірників та інших матеріалів.
  
[[Image:Krecipes-print-preview.png|thumb|350px|center|''The Print Preview'']]<br />
+
[[Image:Krecipes-print-preview.png|thumb|350px|center|''Попередній перегляд друку'']]<br />
  
* Files can be imported from an existing '''Krecipes database'''
+
* Файл можна імпортувати з наявної '''бази даних Krecipes'''.
  
* As well as from "MasterCook" 4, 5 or 6, "Meal-Master", "RecipeML", "Rezconf" or “Now You're Cooking”
+
* А також з "MasterCook" 4, 5 or 6, "Meal-Master", "RecipeML", "Rezconf" та “Now You're Cooking”
  
* It is also possible to export to many formats
+
* Крім того, можна експортувати дані у багатьох форматах.
  
* Backup and Restore of database is fully supported.
+
* Повна підтримка резервного копіювання та відновлення бази даних з резервної копії.
  
* Add recipes to your '''shopping list'''. When you are done, Krecipes will list all the ingredients necessary, combining units for you automatically, and give you a list ready to print.
+
* Додавання рецептів до вашого '''списку закупівель'''. Коли формування меню буде завершено, Krecipes створить список потрібних вам складових, автоматично визначить одиниці виміру і надасть вам список, готовий до друку.
  
* Nutrient values can be used to help you plan any diet
+
* Ви можете скористатися даними щодо поживності для планування вашої дієти.
  
  
'''Diet Helper'''
+
'''Помічник дієти'''
  
* You can search for recipes based on what you have in your store cupboard. Plan out your meals for a day, a few days, or even weeks. Give Krecipes information on what you'd like each of your meals to contain, limit the amount of particular nutrient property (fat, energy, etc.), and Krecipes will do the rest.
+
* Ви можете шукати рецепти на основі поточного наявного набору продуктів. Плануйте вашу дієту на день, декілька днів або навіть тижнів. Надайте Krecipes дані щодо того, щоб ви хотіли бачити у ваших стравах, обмежте значення властивості поживності (калорійності), і Krecipes зробити за вас решту роботи.
  
[[Image:Krecipes-diet-help.png‎|thumb|350px|center|''The Diet Helper'']]
+
[[Image:Krecipes-diet-help.png‎|thumb|350px|center|''Помічник дієт'']]
  
[[Image:Krecipes-ingredient-match.png|thumb|350px|center|''Selecting by Ingredients'']]
+
[[Image:Krecipes-ingredient-match.png|thumb|350px|center|''Вибір за складовими'']]
  
* Conversion tables help you move between Americal measure and metric
+
* За допомогою таблиць перетворення ви зможете виконувати перетворення між англійськими одиницями виміру та метричними одиницями.
  
[[Image:Krecipes-volume-convert.png|thumb|350px|center|''The Conversion Screen'']]<br />
+
[[Image:Krecipes-volume-convert.png|thumb|350px|center|''Вікно перетворення одиниць'']]<br />
  
'''Advanced Database Management'''
+
'''Додаткові можливості з керування базою даних'''
  
Krecipes takes full advantage of the power of relational databases. Categories, ingredients, units, etc. are stored as separate identities which are linked to recipes when used. You can rename one of these in one place, and all recipes using that element are automatically updated.
+
Krecipes використовує усі можливості реляційних баз даних. Категорії, складові, одиниці тощо зберігаються як окремі об’єкти, які пов’язано з рецептами. Ви можете перейменувати будь-який з цих об’єктів у одному місці, і зміни негайно буде застосовано до усіх інших записів, де використовується цей об’єкт.
  
When importing recipes from an external source, you may find many misspellings and strange capitalization. Simply rename these elements in the "Data" panel to correct all your recipes. For example, you may have the categories "Vegtables" and "Vegatables". Rename "Vegtables" to "Vegatables" and the merge feature will put all the recipes under these two categories into the right category.
+
Після імпортування рецептів зі сторонніх джерел ви можете виявити багато типографічних помилок. Щоб виправити усі імпортовані рецепти, просто перейменуйте відповідні елементи на панелі «Дані». Наприклад, можуть з’явитися категорії «Овочі» і «Овачі». Перейменуйте «Овачі» на «Овочі», і механізм об’єднання записів програми виконає перенесення записів з помилкової категорії до правильної автоматично.
  
 
Тут наведено лише короткий огляд можливостей програми. Докладніше про програму можна дізнатися з '''[http://docs.kde.org/development/uk/extragear-utils/krecipes/index.html підручника]'''.  На '''[http://krecipes.sourceforge.net/?p=about сторінці проекту]''' ви можете знайти посилання на довідкові ресурси.
 
Тут наведено лише короткий огляд можливостей програми. Докладніше про програму можна дізнатися з '''[http://docs.kde.org/development/uk/extragear-utils/krecipes/index.html підручника]'''.  На '''[http://krecipes.sourceforge.net/?p=about сторінці проекту]''' ви можете знайти посилання на довідкові ресурси.
Line 118: Line 85:
 
'''Програмування'''
 
'''Програмування'''
  
We welcome anyone with knowledge of C++ to contribute code, but even if you're not a programmer, here's some other ways you can help, see below
+
Ми будемо раді будь-кому зі знанням C++ і бажанням допомогти у розвитку програми. Але навіть якщо ви не є програмістом, існує декілька способів допомогти. Нижче наведено опис цих способів.
  
Unless specified elsewhere, you should send contributions to the Krecipes group in [http://reviewboard.kde.org/ KDE Review Board]
+
Якщо не вказано нічого іншого, вам слід надсилати ваші внески до коду за допомогою групи Krecipes на [http://reviewboard.kde.org/ KDE Review Board]
  
'''Reporting bugs'''
+
'''Звітування щодо вад'''
  
You can use the [http://bugs.kde.org/ KDE Bug Tracking System] to report bugs.
+
Для звітування щодо вад ви можете скористатися [http://bugs.kde.org/ системою стеження за вадами у KDE].
  
'''Translating'''
+
'''Переклад'''
  
* If you want to translate krecipes you should work inside your local KDE translation team. If you are keen you may want to lurk [http://kde.org/getinvolved/translation/ here]. Check the [http://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/po/krecipes.po/ current state of Krecipe's translations for your language] and, if you feel brave, ask to join a translation team :)
+
* Якщо ви хочете перекласти krecipes, вам слід долучитися до команди перекладачів KDE вашою мовою. Якщо зацікавилися, вам варто ознайомитися із [http://kde.org/getinvolved/translation/ цим матеріалом]. Ознайомитися із поточним станом перекладу вашою мовою можна [http://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/po/krecipes.po/ тут]. Якщо маєте сміливість, долучіться до вашої команди з перекладу. {{Smiley}}
  
* User interface: We could always use help translating into as many languages as possible. Note that the current 2.0 branch is '''not''' on string freeze, however some translation teams are working in krecipes anyway, so feel free to join your local translation team and work.
+
* Інтерфейс користувача: нам завжди потрібна допомога у перекладі програми якомога більшою кількістю мов. Зауважте, що поточна гілка 2.0 '''не заморожена''' щодо додавання рядків, втім деякі команди перекладачів все одно працюють над перекладом, отже ви можете долучитися до команди і працювати над перекладом.
  
* Handbook: Currently the handbook in english is very outdated, please wait for instructions.
+
* Підручник: поточна версія підручника є дещо застарілою, зачекайте на подальші настанови.
  
* Sample recipes: We are figuring out a technical solution and proper workflow to do this, please wait for instructions.
+
* Зразки рецептів: ми працюємо над технічним вирішенням та відповідним процесом для надсилання рецептів. Будь ласка, зачекайте на докладніші настанови.
  
'''Giving Feedback'''
+
'''Надсилання відгуків'''
  
Give us your feedback in the Krecipes Forums or in #krecipes IRC channel at FreeNode.
+
Відгуки можна розміщувати на форумі Krecipes або надсилати на каналі #krecipes IRC сервера FreeNode.
  
==Handbook==
+
==Підручник==
  
The handbook is being updated for the KDE 4 port of Krecipes and unfortunately it's not finished yet, you can check it [http://docs.kde.org/development/en/extragear-utils/krecipes here].
+
Підручник оновлюється до стану на час портування на KDE 4. Ви можете ознайомитися із поточною версією [http://docs.kde.org/development/uk/extragear-utils/krecipes тут].
  
==Download==
+
==Отримання==
  
'''Downloading And Compiling The Latest (2.0-beta2) Release'''
+
'''Отримання і збирання найсвіжішого випуску'''
  
You can download the [http://sourceforge.net/projects/krecipes/files/krecipes/2.0-beta2/krecipes-2.0-beta2.tar.gz/download latest release] or see other releases in the [http://sourceforge.net/projects/krecipes/files "files" section of the sourceforge page]. You can see main changes in this version in the ChangeLog page.
+
Отримати найсвіжіший випуск можна [http://sourceforge.net/projects/krecipes/files/krecipes/2.0-beta2/krecipes-2.0-beta2.tar.gz/download тут]. Інші випускти можна знайти у [http://sourceforge.net/projects/krecipes/files розділі файлів сторінки sourceforge]. Із основними змінами у цій версії можна ознайомитися за допомогою сторінки ChangeLog.
  
Building The Latest Release
+
'''Збирання найсвіжішого випуску'''<br />Спочатку розпакуйте пакунок архіву:
Just untar the package first:
 
  
{{input|1=tar -zxf krecipes-[VERSION_NUMBER].tar.gz}}
+
{{input|1=tar -zxf krecipes-[НОМЕР_ВЕРСІЇ].tar.gz}}
  
And compile
+
І зібрати
  
 
{{input|1=cmake .
 
{{input|1=cmake .
Line 161: Line 127:
 
make install}}
 
make install}}
  
'''Downloading, Building And Installing The Latest Development Version With Git'''
+
'''Отримання, збирання та встановлення найсвіжішої версії з Git'''
  
The project is being developed under extragear/utils in KDE's servers.
+
Розробка проекту виконується за допомогою сховища модуля extragear/utils на серверах KDE.
  
To download the source code, do:
+
Щоб отримати початковий код, віддайте таку команду:
  
 
{{input|1=<nowiki>git clone git://anongit.kde.org/krecipes</nowiki>}}
 
{{input|1=<nowiki>git clone git://anongit.kde.org/krecipes</nowiki>}}
  
To update the source code, do:
+
Щоб оновити початковий код, віддайте таку команду:
  
 
{{input|1=cd krecipes
 
{{input|1=cd krecipes
 
git pull}}
 
git pull}}
  
To build and install it in the default prefix (usually /usr/local):
+
Щоб зібрати і встановити програму до типового каталогу (зазвичай, <tt>/usr/local</tt>) віддайте таку команду:
  
 
{{input|1=mkdir build && cd build
 
{{input|1=mkdir build && cd build
Line 181: Line 147:
 
make install}}
 
make install}}
  
To build and install it in other prefix, for instance ~/.kde/:
+
Щоб зібрати і встановити програму до іншого каталогу, наприклад <tt>~/.kde/</tt>, скористайтеся такою командою:
  
 
{{input|1=mkdir build && cd build
 
{{input|1=mkdir build && cd build
Line 188: Line 154:
 
make install}}
 
make install}}
  
Also if you install it in ~/.kde/ you may want to set the following variables
+
Крім того, якщо ви встановлюєте програму до <tt>~/.kde/</tt>, вам варто встановити такі змінні у вашому файлі <tt>.bashrc</tt> (або іншому відповідному файлі):
in your .bashrc (or wherever it's appropiate for you):
 
  
 
{{input|1=export PATH=~/.kde/bin:${PATH}
 
{{input|1=export PATH=~/.kde/bin:${PATH}
Line 197: Line 162:
 
export LD_LIBRARY_PATH=~/.kde/lib}}
 
export LD_LIBRARY_PATH=~/.kde/lib}}
  
To uninstall it:
+
Для вилучення встановленої програми:
  
 
{{input|1=cd build && make uninstall}}
 
{{input|1=cd build && make uninstall}}
  
==Contact==
+
==Зворотний зв’язок==
  
* [https://mail.kde.org/mailman/listinfo/krecipes-devel Krecipes devel mailing list]
+
* [https://mail.kde.org/mailman/listinfo/krecipes-devel Список листування розробників Krecipes]
* Krecipes IRC channel; named #krecipes, located at FreeNode
+
* Канал IRC Krecipes, назва #krecipes у мережі FreeNode.
  
 
==Автори==
 
==Автори==
Line 220: Line 185:
  
  
'''The current developers'''
+
'''Поточна команда розробників'''
 
* José Manuel Santamaría Lema
 
* José Manuel Santamaría Lema
 
* Martin Engelmann
 
* Martin Engelmann

Latest revision as of 21:25, 29 February 2016

Other languages:
English • ‎dansk • ‎español • ‎українська
Krecipes.png
За допомогою Krecipes ви зможете працювати з вашим збірником рецептів, створювати списки закупівель, вибирати рецепти на основі доступних складових, а також планувати ваше меню або дієту.
Головне вікно KRecipes

Огляд

Метою цього проекту було створення засобу керування рецептами для KDE, який би міг такі речі:

 • Керування базою даних рецептів за допомогою простого у користуванні інтерфейсу.
 • Створення та вилучення записів складових та одиниць виміру.
 • Допомога у створенні дієт, обчисленні калорійності їжі, ваги вітамінів, вуглеводнів тощо у рецепті.
 • Створення списків закупів та щоденних пропозицій щодо вказаного типу дієти.
 • На основі SQL реалізувати підтримку різноманітних типів баз даних (у поточній версії передбачено підтнимку SQLite, MySQL та PostgreSQL).
 • Максимальна гнучкість для уможливлення розширення у майбутньому.

Основні можливості

Пошук рецептів

 • Зручний інтерфейс для створення бази даних рецептів за допомогою SQLite, MySQL або PostgreSQL
 • Можливість пошуку рецептів за назвою або складовими, що містяться або не містяться у рецепті. Просто введіть частину назви рецепта, і програма покаже список усіх відповідних рецептів для перегляду, редагування або друку. Якщо вам потрібно скоригувати критерії пошуку. Ви можете увімкнути додаткові можливості пошуку за назвою або будь-якою комбінацію категорій, складових, часу приготування, авторами, порціями або текстом настанов щодо приготування.
Панель розширеного пошуку


 • Можливий пошук рецептів за джерелом, кількістю порцій, часом приготування та декількома іншими критеріями пошуку
 • Введення і редагування рецептів можна здійснювати за допомогою єдиного вікна. Введення пришвидшується використанням спадних меню з передбаченням тексту.


Редагування рецептів

Вказати параметри рецепта можна за допомогою трьох вкладок. На першій вкладці можна вказати назву, авторів, категорії рецепта, час приготування та порцію. На наступній вкладці можна визначити складові, а на останній — настанови щодо приготування.

Редагування рецепта
 • Дані щодо складових та настанови можна просто вставити з текстового файла, якщо такий вже створено.
 • Рецепти можна друкувати для включення до збірників та інших матеріалів.
Попередній перегляд друку


 • Файл можна імпортувати з наявної бази даних Krecipes.
 • А також з "MasterCook" 4, 5 or 6, "Meal-Master", "RecipeML", "Rezconf" та “Now You're Cooking”
 • Крім того, можна експортувати дані у багатьох форматах.
 • Повна підтримка резервного копіювання та відновлення бази даних з резервної копії.
 • Додавання рецептів до вашого списку закупівель. Коли формування меню буде завершено, Krecipes створить список потрібних вам складових, автоматично визначить одиниці виміру і надасть вам список, готовий до друку.
 • Ви можете скористатися даними щодо поживності для планування вашої дієти.


Помічник дієти

 • Ви можете шукати рецепти на основі поточного наявного набору продуктів. Плануйте вашу дієту на день, декілька днів або навіть тижнів. Надайте Krecipes дані щодо того, щоб ви хотіли бачити у ваших стравах, обмежте значення властивості поживності (калорійності), і Krecipes зробити за вас решту роботи.
Помічник дієт
Вибір за складовими
 • За допомогою таблиць перетворення ви зможете виконувати перетворення між англійськими одиницями виміру та метричними одиницями.
Вікно перетворення одиниць


Додаткові можливості з керування базою даних

Krecipes використовує усі можливості реляційних баз даних. Категорії, складові, одиниці тощо зберігаються як окремі об’єкти, які пов’язано з рецептами. Ви можете перейменувати будь-який з цих об’єктів у одному місці, і зміни негайно буде застосовано до усіх інших записів, де використовується цей об’єкт.

Після імпортування рецептів зі сторонніх джерел ви можете виявити багато типографічних помилок. Щоб виправити усі імпортовані рецепти, просто перейменуйте відповідні елементи на панелі «Дані». Наприклад, можуть з’явитися категорії «Овочі» і «Овачі». Перейменуйте «Овачі» на «Овочі», і механізм об’єднання записів програми виконає перенесення записів з помилкової категорії до правильної автоматично.

Тут наведено лише короткий огляд можливостей програми. Докладніше про програму можна дізнатися з підручника. На сторінці проекту ви можете знайти посилання на довідкові ресурси.

Участь у проекті

Програмування

Ми будемо раді будь-кому зі знанням C++ і бажанням допомогти у розвитку програми. Але навіть якщо ви не є програмістом, існує декілька способів допомогти. Нижче наведено опис цих способів.

Якщо не вказано нічого іншого, вам слід надсилати ваші внески до коду за допомогою групи Krecipes на KDE Review Board

Звітування щодо вад

Для звітування щодо вад ви можете скористатися системою стеження за вадами у KDE.

Переклад

 • Якщо ви хочете перекласти krecipes, вам слід долучитися до команди перекладачів KDE вашою мовою. Якщо зацікавилися, вам варто ознайомитися із цим матеріалом. Ознайомитися із поточним станом перекладу вашою мовою можна тут. Якщо маєте сміливість, долучіться до вашої команди з перекладу. Face-smile.png
 • Інтерфейс користувача: нам завжди потрібна допомога у перекладі програми якомога більшою кількістю мов. Зауважте, що поточна гілка 2.0 не заморожена щодо додавання рядків, втім деякі команди перекладачів все одно працюють над перекладом, отже ви можете долучитися до команди і працювати над перекладом.
 • Підручник: поточна версія підручника є дещо застарілою, зачекайте на подальші настанови.
 • Зразки рецептів: ми працюємо над технічним вирішенням та відповідним процесом для надсилання рецептів. Будь ласка, зачекайте на докладніші настанови.

Надсилання відгуків

Відгуки можна розміщувати на форумі Krecipes або надсилати на каналі #krecipes IRC сервера FreeNode.

Підручник

Підручник оновлюється до стану на час портування на KDE 4. Ви можете ознайомитися із поточною версією тут.

Отримання

Отримання і збирання найсвіжішого випуску

Отримати найсвіжіший випуск можна тут. Інші випускти можна знайти у розділі файлів сторінки sourceforge. Із основними змінами у цій версії можна ознайомитися за допомогою сторінки ChangeLog.

Збирання найсвіжішого випуску
Спочатку розпакуйте пакунок архіву:

tar -zxf krecipes-[НОМЕР_ВЕРСІЇ].tar.gz

І зібрати

cmake .
make
make install

Отримання, збирання та встановлення найсвіжішої версії з Git

Розробка проекту виконується за допомогою сховища модуля extragear/utils на серверах KDE.

Щоб отримати початковий код, віддайте таку команду:

git clone git://anongit.kde.org/krecipes

Щоб оновити початковий код, віддайте таку команду:

cd krecipes
git pull

Щоб зібрати і встановити програму до типового каталогу (зазвичай, /usr/local) віддайте таку команду:

mkdir build && cd build
cmake ..
make
make install

Щоб зібрати і встановити програму до іншого каталогу, наприклад ~/.kde/, скористайтеся такою командою:

mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/.kde/
make
make install

Крім того, якщо ви встановлюєте програму до ~/.kde/, вам варто встановити такі змінні у вашому файлі .bashrc (або іншому відповідному файлі):

export PATH=~/.kde/bin:${PATH}
export MANPATH=~/.kde/man:$(manpath)
export KDEDIRS=~/.kde:/usr
export XDG_DATA_DIRS=~/.kde/share:${XDG_DATA_DIRS}
export LD_LIBRARY_PATH=~/.kde/lib

Для вилучення встановленої програми:

cd build && make uninstall

Зворотний зв’язок

Автори

Стара команда Krecipes

 • Jason Kivlighn
 • Unai Garro
 • Cyril Bosselut
 • Colleen Beamer (автор підручника до програми)


Розробники, які активно брали участь у портуванні на KDE 4, але зараз не беруть участь у розвитку проекту

 • Daniel Sauvé
 • Laurent Montel


Поточна команда розробників

 • José Manuel Santamaría Lema
 • Martin Engelmann

This page was last edited on 29 February 2016, at 21:25. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.