KrossWordPuzzle/Crossword Types/da

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 09:37, 5 December 2010 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Forstå opgavetyperne

Amerikanske krydsogtværser

Krydsogtværsopgaver som dem, der forekommer i de fleste nordamerikanske aviser og tidsskrifter har sammenhængende områder af hvide felter. Hvert bogstav indgår i to svar, og hvert svar indeholder sædvanligvis mindst tre bogstaver. I sådanne opgaver begrænses mørke felter sædvanligvis til at udgøre omkring en sjettedel af designet. Opgavegitre fra andre steder så som Storbritannien og Australien har en gitterlignende struktur med en større procentdel af mørke felter, sådan at op til halvdelen af bogstaverne kun indgår i et svar. Hvis for eksempel den øverste række beståe af et langt svarord, så vil der ikke være noget svarord i den anden række.

En anden tradition i opgavedesign (især i Nordamerika og Storbritannien) er, at gitteret skal have 180-graders rotationssymmetri, sådan at dets mønster ser ud på samme måde, hvis avisen vendes på hovedet. De fleste opgavedesignere kræver også, at alle hvide celler hænger samme i en stor komponent igennem fælles sider, sådan at de udgøe et enkelt polynomino.

Svenske krydsogtværser

Den svenske opgavetype bruger ikke tal til at henvise til ordforklaringer - de indeholdes i de celler, som ellers skulle være mørke. Pile angiver retningen af svarordet, lodret eller vandret. Denne type opgave bruges i adskillige lande ud over i Sverige, sædvanligvis i tidsskrifter i A4-format eller lignende størrelse. Gitteret har ofte et billede af en popsanger eller filmstjerne i en blok af felter som ordforklaring til et svarord. Disse opgaver har sædvanligvis ingen symmetri i opbygningen.

Opgaver med ordforklaringer inde i opgavegitteret kaldes også Arrowwords, Pointers eller Tipwords på engelsk, Autodefinidos på spansk, Mots Fléchés på fransk osv.

Talkrydsord

En talkrydsord (crossnumber) er en krydsogtværs med tal i stedet for ord som løsninger. Forklaringerne er sædvanligvis aritmetiske udtryk men kan også involvere almen viden så som årstal. Der findes også numeriske udfyldningsopgaver.

Tidsskriftet Daily Mail Weekend bragte talkrydsord under det misvisende navn Number word. Denne slags opgave bør ikke forveksles med anderledes opgavetype, som Daily Mail omtaler som Cross Number.

Cryptokryds

Cryptokryds (Number puzzle) er en variant af en krydsogtværs, hvor hver celle har et tal imellem 1 og 26 (28 i danske opgaver). Løseren skal finde ud af, hvilket bogstav i alfabetet der svarer til hvilket tal.

Frie krydsogtværser

Dette er en særlig type opgave, som prøver at være mindre restriktiv. Du kan bruge alle tilgængelige celletyper (fx ordforklaringsceller, dobbelte ordforklaringsceller, billedceller, løsningsbogstavceller). Du kan blande svar, som har løsningsceller med svar, som ikke har har det. Svar kan indeholde både bogstaver og tal.

Brugerdefinerede krydsogtværser

Lader dig bestemme dine egne regler. Mangler: Beskrivelse af reglerne

Fanebladet Basic Settings i opgavetype-dialogen


Fanebladet Rules i opgavetype-dialogen