Difference between revisions of "Kubuntu/Advanced/Repositories/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "=== Вилучення сховища ===")
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
Для додавання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
 
Для додавання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
  
'''How-to:''' Start Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click the 'Other Software' tab. Left-click the 'Add...' button. Enter the repository address into the text box. The proper format is required, and looks similar to this: <code>deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu raring main</code> Left-click the 'OK' button to add the repository. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now be allowed to find the newly available software.
+
'''Настанови:''' Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Натисніть кнопку <menuchoice>Додати…</menuchoice>. Введіть адресу сховища до поля для введення тексту. Слід використовувати належний формат, подібний до такого: code>deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu raring main</code> Натисніть кнопку <menuchoice>Гаразд</menuchoice>, щоб додати сховище. Натисніть кнопку <menuchoice>Закрити</menuchoice>. У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.
  
 
=== Вмикання сховища ===
 
=== Вмикання сховища ===
Line 13: Line 13:
 
Для вмикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
 
Для вмикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
  
'''How-to:''' Start Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click the 'Other Software' tab. Check the appropriate box in the center section of the window to enable a repository. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now be allowed to find the newly available software.
+
'''Настанови:''' Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Позначте відповідний пункт на центральній панелі вікна, щоб увімкнути сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.
  
 
=== Вимикання сховища ===
 
=== Вимикання сховища ===
Line 19: Line 19:
 
Для вимикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
 
Для вимикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
  
'''How-to:''' Start Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click the 'Other Software' tab. Uncheck the appropriate box in the center section of the window to disable a repository. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now forget the no longer available software.
+
'''Настанови:''' Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Зніміть позначку з відповідного пункту на центральній панелі вікна, щоб вимкнути сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.
  
 
=== Вилучення сховища ===
 
=== Вилучення сховища ===
  
You can use the Muon Discover to remove repositories.
+
Для вилучення сховищ ви можете скористатися Muon Discover.
  
'''How-to:''' Start Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click the 'Other Software' tab. Left-click the name of an existing repository in the center section of the window to select it. Left-click the 'Remove' button. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now forget the no longer available software.
+
'''Настанови:''' Запустіть Muon Discover. У вікні програми виберіть пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на пункті наявного сховища на центральній панелі вікна. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Вилучити». Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.
 
<span id="Managing Personal Package Archives"></span>
 
<span id="Managing Personal Package Archives"></span>
== Managing Personal Package Archives ==
+
== Керування особистими архівами пакунків (PPA) ==
  
Personal Package Archives allow any person in the Ubuntu community who has committed to observe the [https://launchpad.net/codeofconduct Ubuntu Code of Conduct] to upload Ubuntu source packages to be built and published as an apt repository by Launchpad. Software from Launchpad's [https://launchpad.net/ubuntu/+ppas Personal Package Archive] (PPA) requires a [http://www.gnupg.org/ GnuPG] (GPG) key so your system can verify that it's getting the packages from the correct source and that the packages have not been interfered with since they were built. GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage.
+
Особисті архіви пакунків (PPA) надають змогу будь-кому у спільноті Ubuntu, хто погоджується із [https://launchpad.net/codeofconduct правилами Ubuntu], вивантажувати пакунки із початковим кодом Ubuntu для збирання і оприлюднення у форматі сховища apt за допомогою Launchpad. Використання програмного забезпечення з [https://launchpad.net/ubuntu/+ppas особистих архівів пакунків] (PPA) Launchpad потребує встановлення ключа [http://www.gnupg.org/ GnuPG] (GPG), щоб ваша система могла перевіряти, чи було отримано пакунки з належного джерела і чи не змінила ці пакунки з моменту збирання стороння особа. GnuPG є інструментом GNU для безпечного обміну даними і зберігання даних.
  
'''Important:''' The contents of Personal Package Archives are not checked or monitored. You install software from them at your own risk.
+
'''Важливо:''' Вміст особистих архівів пакунків не перевіряється і не контролюється централізовано. Усі наслідки, які пов'язано із встановленням програмного забезпечення з цих архівів, покладаються на вас.
  
=== Add a PPA ===
+
=== Додавання PPA ===
  
You can use the Muon Discover to add a PPA:
+
Для додавання PPA ви можете скористатися Muon Discover:
  
'''How-to:''' Open the Launchpad PPA overview page in your browser. Look for the location of the PPA in the 'Adding this PPA to your system' section.
+
'''Настанови:''' Відкрийте сторінку огляду PPA Launchpad у вашому браузері. Знайдіть дані щодо розташування PPA у розділі «Adding this PPA to your system».
  
Open Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click on the 'Other Software' tab. Left-click the 'Add...' button. Paste the location you got from the PPA's overview page into the text box. Left-click the 'OK' button to add the repository. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now be allowed to find the newly available software.
+
Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Натисніть кнопку «Додати…». Вставте адресу зі сторінки огляду PPA до поля для введення тексту. Натисніть кнопку <menuchoice>Гаразд</menuchoice>, щоб додати сховище. Натисніть кнопку <menuchoice>Закрити</menuchoice>. У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.
  
You can use the command line to add a PPA on 9.10 Karmic Koala or newer Kubuntu systems:
+
У 9.10 Karmic Koala та новіших системах Kubuntu ви можете скористатися командним рядком для додавання PPA:
  
'''How-to:''' Visit the Launchpad PPA overview page. Look for the location of the PPA in the 'Adding this PPA to your system' section.
+
'''Настанови:''' Відвідайте сторінку огляду PPA Launchpad у вашому браузері. Знайдіть дані щодо розташування PPA у розділі «Adding this PPA to your system».
  
Open a terminal window. Add the PPA to your system by entering this command in the terminal window, replacing Location with the location you got from the PPA's overview page:
+
Відкрийте вікно термінала. Додайте PPA до вашої системи введенням цієї команди у вікно термінала, замінивши Місце на адресу, яку наведено на сторінці огляду PPA:
<code>sudo add-apt-repository Location</code> Update the package index by entering this command in the terminal window:
+
<code>sudo add-apt-repository Місце</code> Оновіть покажчик пакунків введенням такої команди у вікні термінала:
<code>sudo apt-get update</code> You can now install software from the PPA.
+
<code>sudo apt-get update</code> Після цього ви зможете встанолювати програмне забезпечення з PPA.
  
=== Remove a PPA ===
+
=== Вилучення PPA ===
  
You can use the Muon Discover to remove a PPA:
+
Для вилучення PPA ви можете скористатися Muon Discover:
  
'''How-to:''' Start Muon Discover. Select Sources, Configure Software Sources in the window. Enter your administrative password at the prompt. Left-click the 'Other Software' tab. Left-click the name of a the PPA in the center section of the window to select it. Left-click the 'Remove' button. Left-click the 'Close' button. A prompt will appear to update the package list. Muon will now forget the no-longer-available software.
+
'''Настанови:''' Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Клацніть лівою кнопкою миші на пункті назви сховища PPA на центральній панелі вікна, щоб вибрати сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.
  
'''Note:''' ''If you need to remove not only the PPA repository, but also remove the packages installed from that PPA, and revert to the packages from the official Ubuntu repositories, there is a command line package which will do that: ppa-purge.''
+
'''Зауваження:''' ''Якщо вам потрібно вилучити не лише сховище PPA, але і пакунки, які встановлено з цього PPA, а також повернутися до пакунків з офіційних сховищ Ubuntu, існує пакунок із програмою для виконання цього завдання: ppa-purge.''
  
'''How-to:''' In a konsole, type <code>sudo apt-get install ppa-purge</code>. Then, <code>sudo ppa-purge ppa:<repository-name>/<subdirectory></code> putting in the correct PPA name(s).
+
'''Настанови:''' У вікні Konsole введіть команду <code>sudo apt-get install ppa-purge</code>. Далі, команду <code>sudo ppa-purge ppa:<назва-сховища>/<subdirectory></code>, вказавши відповіні назви PPA.
  
If instead you merely wish to remove the PPA using the commandline, then type <code>sudo add-apt-repository --remove ppa:someppa/ppa</code>
+
Якщо ж ви просто хочете вилучити PPA за допомогою командного рядка, скористайтеся такою командою: <code>sudo add-apt-repository --remove ppa:якийсь_ppa/ppa</code>
  
[[Special:myLanguage/Kubuntu/Advanced|Return to Kubuntu Advanced]]
+
[[Special:myLanguage/Kubuntu/Advanced|Повернутися до сторінки додаткових відомостей щодо Kubuntu]]
  
 
[[Category:Kubuntu/uk]]
 
[[Category:Kubuntu/uk]]

Latest revision as of 16:48, 1 June 2019

Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎polski • ‎Ελληνικά • ‎українська

Керування сховищами

Додавання сховища

Для додавання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.

Настанови: Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Натисніть кнопку Додати…. Введіть адресу сховища до поля для введення тексту. Слід використовувати належний формат, подібний до такого: code>deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu raring main Натисніть кнопку Гаразд, щоб додати сховище. Натисніть кнопку Закрити. У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.

Вмикання сховища

Для вмикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.

Настанови: Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Позначте відповідний пункт на центральній панелі вікна, щоб увімкнути сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.

Вимикання сховища

Для вимикання сховищ ви можете скористатися Muon Discover.

Настанови: Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Зніміть позначку з відповідного пункту на центральній панелі вікна, щоб вимкнути сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.

Вилучення сховища

Для вилучення сховищ ви можете скористатися Muon Discover.

Настанови: Запустіть Muon Discover. У вікні програми виберіть пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на пункті наявного сховища на центральній панелі вікна. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Вилучити». Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.

Керування особистими архівами пакунків (PPA)

Особисті архіви пакунків (PPA) надають змогу будь-кому у спільноті Ubuntu, хто погоджується із правилами Ubuntu, вивантажувати пакунки із початковим кодом Ubuntu для збирання і оприлюднення у форматі сховища apt за допомогою Launchpad. Використання програмного забезпечення з особистих архівів пакунків (PPA) Launchpad потребує встановлення ключа GnuPG (GPG), щоб ваша система могла перевіряти, чи було отримано пакунки з належного джерела і чи не змінила ці пакунки з моменту збирання стороння особа. GnuPG є інструментом GNU для безпечного обміну даними і зберігання даних.

Важливо: Вміст особистих архівів пакунків не перевіряється і не контролюється централізовано. Усі наслідки, які пов'язано із встановленням програмного забезпечення з цих архівів, покладаються на вас.

Додавання PPA

Для додавання PPA ви можете скористатися Muon Discover:

Настанови: Відкрийте сторінку огляду PPA Launchpad у вашому браузері. Знайдіть дані щодо розташування PPA у розділі «Adding this PPA to your system».

Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Натисніть кнопку «Додати…». Вставте адресу зі сторінки огляду PPA до поля для введення тексту. Натисніть кнопку Гаразд, щоб додати сховище. Натисніть кнопку Закрити. У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon зможе виконувати пошук програмного забезпечення у новому сховищі.

У 9.10 Karmic Koala та новіших системах Kubuntu ви можете скористатися командним рядком для додавання PPA:

Настанови: Відвідайте сторінку огляду PPA Launchpad у вашому браузері. Знайдіть дані щодо розташування PPA у розділі «Adding this PPA to your system».

Відкрийте вікно термінала. Додайте PPA до вашої системи введенням цієї команди у вікно термінала, замінивши Місце на адресу, яку наведено на сторінці огляду PPA: sudo add-apt-repository Місце Оновіть покажчик пакунків введенням такої команди у вікні термінала: sudo apt-get update Після цього ви зможете встанолювати програмне забезпечення з PPA.

Вилучення PPA

Для вилучення PPA ви можете скористатися Muon Discover:

Настанови: Запустіть Muon Discover. Виберіть у вікні пункт «Джерела», «Налаштувати джерела програмного забезпечення». У відповідь на запит введіть ваш пароль адміністратора. Клацніть лівою кнопкою на вкладці «Інше програмне забезпечення». Клацніть лівою кнопкою миші на пункті назви сховища PPA на центральній панелі вікна, щоб вибрати сховище. Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці «Закрити». У відповідь буде показано вікно запиту щодо оновлення списку пакунків. Після підтвердження Muon забуде про вже недоступне програмне забезпечення.

Зауваження: Якщо вам потрібно вилучити не лише сховище PPA, але і пакунки, які встановлено з цього PPA, а також повернутися до пакунків з офіційних сховищ Ubuntu, існує пакунок із програмою для виконання цього завдання: ppa-purge.

Настанови: У вікні Konsole введіть команду sudo apt-get install ppa-purge. Далі, команду sudo ppa-purge ppa:<назва-сховища>/<subdirectory>, вказавши відповіні назви PPA.

Якщо ж ви просто хочете вилучити PPA за допомогою командного рядка, скористайтеся такою командою: sudo add-apt-repository --remove ppa:якийсь_ppa/ppa

Повернутися до сторінки додаткових відомостей щодо Kubuntu


This page was last edited on 1 June 2019, at 16:48. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.