Difference between revisions of "Kubuntu/Installation/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "===Інші дистрибутиви Linux===")
(Created page with "* Для кореневого каталогу ( '''/''' ) потрібно принаймні 25 ГБ вільного місця. * Домашній каталог ( '''/hom...")
 
(53 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
==Причини спробувати Kubuntu ==
 
==Причини спробувати Kubuntu ==
  
There are many good reasons to install '''Kubuntu''', such as:
+
Існує багато вагомих причин встановити '''Kubuntu''', зокрема:
*'''Kubuntu''' makes your PC easier to use.  
+
*'''Kubuntu''' спрощує користування вашим комп'ютером.  
*'''Kubuntu''' is an operating system built by a friendly worldwide team of expert developers. It contains all the applications you need, including a web browser, office suite, media apps, instant messaging, in addition to many others. For a list of the included software, see the [[Special:myLanguage/Kubuntu/Software|Software]] page.
+
*'''Kubuntu''' — операційна система, яку створено дружньою досвідчених розробників з усього світу. До системи включено усі потрібні вам програми, зокрема браузер, комплект офісних програм, програм для керування мультимедійними даними, програм для спілкування, а також багато інших програм. Список включеного програмного забезпечення наведено на [[Special:myLanguage/Kubuntu/Software|сторінці програмного забезпечення]].
*'''Kubuntu''' is a free, open-source alternative to Windows and Mac OS X.
+
*'''Kubuntu''' є вільною альтернативою Windows та Mac OS X із відкритим кодом.
*It can be easily installed alongside, or instead of, Windows.
+
*Цю операційну систему можна без проблем встановити паралельно або замість Windows.
  
 
==Приготування носія для встановлення==
 
==Приготування носія для встановлення==
Line 14: Line 14:
 
=== Перевірка MD5SUM ===
 
=== Перевірка MD5SUM ===
  
Doing this will ensure that your download is complete and that it has given you a fully working ISO to boot, which can be later installed from.
+
Виконання перевірки забезпечить завершеність отримання даних та те, що у вас буде повністю працездатний образ ISO для завантаження, з якого можна буде пізніше встановити систему.
  
 
==== З Windows XP -> 7 -> 8 -> 10 ====
 
==== З Windows XP -> 7 -> 8 -> 10 ====
  
Microsoft Windows does not have any built in tools for MD5SUM but they do provide [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 a tool] for checking the MD5SUM. How-To-Geek also provides some information regarding MD5SUM [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them reading material] or [https://cygwin.com/install.html Cygwin] can be installed and unix utilities used instead.
+
У Microsoft Windows немає вбудованих програм для обчислення контрольної суми MD5SUM, але у системі є [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 інструмент] для перевірки MD5SUM. У інтернеті можна знайти [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them відомості щодо роботи з MD5SUM]. Також можна встановити [https://cygwin.com/install.html Cygwin] і скористатися програмами з UNIX.
  
 
==== З MacOS ====
 
==== З MacOS ====
  
  
Open the Terminal app, then navigate to the directory where the ISO is saved. Run:
+
Відкрийте програму-термінал, перейдіть до каталогу, до якого збережено образ ISO. Віддайте таку команду:
  
 
   {{Input|1=<nowiki> md5 -r kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
 
   {{Input|1=<nowiki> md5 -r kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
Line 32: Line 32:
 
==== З Ubuntu Linux ====
 
==== З Ubuntu Linux ====
  
The first thing to do is to make sure you're in the directory with the .iso file (It will most likely be found in the Downloads directory). Then run the command 'md5sum': For more a more detailed explanation of MD5SUM: [https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM ]
+
Спочатку слід перейти до каталогу із файлом образу .iso (Найімовірніше, цей файл зберігається у каталозі «Завантаження»). Далі, слід скористатися програмою «md5sum». Докладніший опис можна знайти [https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM тут].
  
 
     {{Input|1=<nowiki> md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
 
     {{Input|1=<nowiki> md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso </nowiki>}}
Line 42: Line 42:
 
Програмою з графічним інтерфейсом є [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
 
Програмою з графічним інтерфейсом є [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
  
You can use UNetBootin to download the ISO(image file) automatically or it can be downloaded: [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu].
+
Ви можете скористатися UNetBootin для отримання файла ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати файл [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ вручну].
  
If you choose the 'Diskimage' option you use the <menuchoice>...</menuchoice> button to select your downloaded ISO. Then click <menuchoice>OK</menuchoice>.
+
Якщо вами було вибрано варіант «Diskimage», ви можете скористатися кнопкою <menuchoice>...</menuchoice> для вибору отриманого файла ISO. Далі, натисніть кнопку <menuchoice>Гаразд</menuchoice>.
  
[[Image:unetbootin-win8.png|thumb|500px|center|UNetBootin Windows 8]]
+
[[Image:unetbootin-win8.png|thumb|500px|center|UNetBootin у Windows 8]]
{{Warning| Pay special attention when selecting the right USB device under 'Drive'.}}
+
{{Warning|Зверніть особливу увагу на правильний вибір пристрою USB у пункті «Диск».}}
  
 
====DVD====
 
====DVD====
  
The recommended tool for you to use is [http://www.imgburn.com/ ImgBurn].
+
Рекомендованим інструментом є [http://www.imgburn.com/ ImgBurn].
There is an excellent tutorial written by the Admin on the ImgBurn forums. It can be found [http://forum.imgburn.com/index.php?/topic/61-how-to-write-an-image-file-to-a-disc-using-imgburn/ here].
+
На форумі ImgBurn можна знайти [http://forum.imgburn.com/index.php?/topic/61-how-to-write-an-image-file-to-a-disc-using-imgburn/ чудові настанови від адміністратора].
  
 
===Наявна встановлена версія Kubuntu===
 
===Наявна встановлена версія Kubuntu===
Line 58: Line 58:
 
====Диски USB/флешки====
 
====Диски USB/флешки====
  
For a GUI (Graphic User Interface) we use [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
+
Програмою із графічним інтерфейсом є [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
  
You can use UNetBootin to download the ISO(image file) automatically or it can be downloaded here: [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu].
+
Ви можете скористатися UNetBootin для отримання файла ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати файл [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ вручну].
  
Using the command line we use the 'dd' command.
+
У командному рядку скористаємося програмою «dd».
  
Insert your USB drive into your computer and find the corresponding drive using:
+
Вставте флешку USB до вашого комп'ютера і встановіть назву потрібного вам диска за допомогою такої команди:
<code>lsblk</code><br/>
+
<code>lsblk</code><br />
Then format the USB drive with the 'dd' command: <br/>
+
Далі, виконайте форматування диска USB за допомогою команди «dd»: <br />
<code> sudo dd if=Downloads/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sd'''X''' </code><br/>
+
<code>sudo dd if=Downloads/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sd'''X''' </code><br />
{{Warning| Be extremely careful to set /dev/sd'''X''' to the right value, if you direct it to your hard drive you will wipe the disk.}}
+
{{Warning|Будьте дуже обережні: значення /dev/sd'''X''' слід обов'язково вказати правильно. Якщо ви вкажете адресу вашого основного диска системи, його вміст буде знищено.}}
  
 
====DVD====
 
====DVD====
For making a DVD we recommend this KDE tool called k3b, which can be found  [https://userbase.kde.org/K3b here.]
+
Для створення DVD рекомендуємо скористатися програмою KDE k3b, опис якої наведено [https://userbase.kde.org/K3b тут].
  
 
[[Image:K3b.png|thumb|500px|center|K3b]]
 
[[Image:K3b.png|thumb|500px|center|K3b]]
  
Look for <menuchoice>More actions...</menuchoice>, click it and then pick <menuchoice>Burn Image...</menuchoice> from the list of actions.
+
Знайдіть пункт <menuchoice>Інші дії...</menuchoice>, натисніть його і виберіть <menuchoice>Записати образ...</menuchoice> зі списку дій.
  
[[Image:K3b-1.png|thumb|500px|center|K3b Image Selection]]
+
[[Image:K3b-1.png|thumb|500px|center|Вибір образу у K3b]]
  
Then you select the image (iso) that you want to burn to the DVD from your computer.  
+
Далі, вам слід вибрати образ (iso), який ви хочете записати на DVD, на вашому комп'ютері.  
  
{{Note| Most torrent clients and browsers store your downloads in the 'Download' directory.}}
+
{{Note|Більшість клієнтів торентів та браузерів зберігають отримані дані у каталозі «Завантаження».}}
  
{{Note| Most of the default settings for K3b for DVD burning do not require any changes.}}
+
{{Note|Здебільшого, достатньо скористатися типовими параметрами K3b для запису DVD.}}
  
 
===Інші дистрибутиви Linux===
 
===Інші дистрибутиви Linux===
  
====GNOME based====
+
====На основі GNOME====
  
=====USB/Flash Drives=====
+
=====Диски USB/флешки=====
  
For a GUI (Graphic User Interface) we use [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
+
Програмою з графічним інтерфейсом для запису образів є [https://unetbootin.github.io/ UNetBootin].  
  
You can use UNetBootin to download the ISO(image file) automatically or it can be downloaded through [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu].
+
Ви можете скористатися UNetBootin для отримання образу ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати образ вручну за допомогою настанов щодо [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ отримання Kubuntu].
  
 
=====DVD=====
 
=====DVD=====
Line 99: Line 99:
 
  [[Image:UbuntuGNOMEBrasero.png|thumb|500px|center|Brasero]]
 
  [[Image:UbuntuGNOMEBrasero.png|thumb|500px|center|Brasero]]
  
====KDE based====
+
====На основі KDE====
  
If your using a Linux Distribution that uses KDE you can follow the [[Special:MyLanguage/Kubuntu/Installation#Existing_Kubuntu_Install|Kubuntu instructions]] as K3b is provided in every KDE based distribution.
+
Якщо ви користуєтеся дистрибутивом Linux, де основним робочим середовищем є Плазма KDE, ви можете скористатися [[Special:MyLanguage/Kubuntu/Installation#Existing_Kubuntu_Install|цими настановами]], оскільки K3b є частиною будь-якого заснованого на Плазмі KDE дистрибутива.
  
===Install Process===
+
===Процедура встановлення===
  
First, you will need to download '''Kubuntu'''. See [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Get Kubuntu]
+
Спочатку вам слід отримати образ '''Kubuntu'''. Див. [http://www.kubuntu.org/getkubuntu/ Отримання Kubuntu]
  
{{Note|You will need to press a special key on the keyboard in order to boot from your chosen Installation Media. Ex: Esc, F2, F10, F12, or Del , depending on the OEM (Original Equipment Manufacturer).}}
+
{{Note|Вам доведеться натиснути спеціальну клавішу на клавіатурі, щоб вказати комп'ютеру, що слід завантажуватися із вибраного вами носія даних для встановлення. Приклади таких клавіш: Esc, F2, F10, F12 або Del. Клавіша залежить від OEM (виробника обладнання).}}
  
[[Image:Welcome_15-10.png|thumb|500px|center|Install Welcome Screen]]
+
[[Image:Welcome_15-10.png|thumb|500px|center|Вітальна сторінка встановлення]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
When the installer starts you will see these options:
+
Після запуску засобу встановлення ви побачите пункти із такими варіантами:
* Try out '''Kubuntu''' without changing anything on your computer.
+
* Спробувати '''Kubuntu''' без внесення змін на вашому комп'ютері.
* Install '''Kubuntu''' on your computer.  
+
* Встановити '''Kubuntu''' на ваш комп'ютер.  
  
====Prepare====
+
====Приготування====
For the best result, ensure that:
+
Щоб отримати потрібний вам результат, переконайтеся, що:
* Your computer has enough room for '''Kubuntu''' and your data (your songs, pictures, videos, and documents).
+
* На вашому комп'ютері достатньо місця для '''Kubuntu''' та ваших даних (музики, зображень, відео та документів).
* Your computer is connected to the Internet so that you can download updates and third-party software during the installation of '''Kubuntu'''.
+
* Ваш комп'ютер з'єднано з інтернетом, щоб ви могли завантажити оновлення та стороннє програмне забезпечення під час встановлення '''Kubuntu'''.
  
[[Image:Prepare-15_10.png|thumb|600px|center|Install Prepare Screen]]
+
[[Image:Prepare-15_10.png|thumb|600px|center|Вікно приготування до встановлення]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
<menuchoice>Include this third-party software</menuchoice> includes software that either does not follow the Open Source model or the [http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/our-philosophy Ubuntu Philosophy], but is safe for use on your system.
+
Позначення пункту <menuchoice>Включити це стороннє програмне забезпечення</menuchoice> призведе до включення програмного забезпечення, яке не відповідає моделі вільного програмного забезпечення або [http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/our-philosophy філософії Ubuntu], але є безпечним для використання у вашій системі.
  
<menuchoice>Downloading updates while installing</menuchoice> will ensure that you have the latest bug and security fixes included and applied once the installation is complete.
+
<menuchoice>Отримання оновлень під час встановлення</menuchoice> забезпечить включення до встановленої системи усіх найсвіжіших виправлень вад на момент завершення встановлення.
  
====Disk Setup====
+
====Конфігурація дисків====
  
This is where you choose how to organize your hard drive. This step is the most complicated and consequential in the entire installation process, so take your time.  
+
За допомогою цього розділу ви можете визначитися із упорядковуванням вмісту диска вашого комп'ютера. Цей крок є найскладнішим та найвідповідальнішим в усій процедурі встановлення системи, тому вам не слід заощаджувати час на ньому.  
{{Tip|You will be able to change your mind and go back until the <menuchoice>Install Now</menuchoice> button is clicked.}}
+
{{Tip|Ви можете змінити налаштування і повернутися до попередніх кроків, доки не було натиснуто кнопку <menuchoice>Встановити</menuchoice>.}}
The following sections are some possible installation scenarios you might choose. Each of these choices points to a page or series of pages with more details. For each option (except Manual), the installer asks which hard drive to use. After choosing, you will see a before and after layout on that hard drive.
+
Нижче наведено можливі сценарії роботи з диском. Для кожного пункту наведено посилання на сторінку або серію сторінок із докладнішим описом. У кожному з варіантів (окрім розподілу диска вручну) засіб встановлення запитає вас про те, яким із дисків слід скористатися. Після здійснення вибору програма покаже вам компонування диска до і після виконання вибраного вами варіанта розподілу диска.
  
=====Resize=====
+
=====Зміна розмірів=====
This will resize the partitions for you and install '''Kubuntu''' on the free space. With this option you can create what is called a dual-boot and choose which OS to boot into at startup.
+
Вибір цього варіанта призведе до зміни розмірів розділів диска і встановлення '''Kubuntu''' на вивільнене місце. За допомогою цього пункту ви можете створити так звану систему із варіантами завантаження і вибрати потрібну вам операційну систему під час запуску комп'ютера.
  
{{Note|This is available only if at least 25GB are free.}}
+
{{Note|Ця можливість доступна, лише якщо на диску вільними є принаймні 25 ГБ.}}
  
=====Use entire disk=====
+
=====Скористатися усім диском=====
Using this option the installer will create two partitions on your hard drive; one for most of the content, including the root and home directories, and one partition for the swap.
+
Якщо буде використано цей варіант, засіб встановлення створить два розділи на диску — один для більшості даних, зокрема кореневого розділу та домашніх каталогів, і один для резервної пам'яті на диску.
  
[[Image:Disksetup-15_10.png|thumb|600px|center|Entire Disk option]]
+
[[Image:Disksetup-15_10.png|thumb|600px|center|Пункти «Увесь диск»]]
  
{{Warning|This option will completely erase your hard drive. You will lose any operating systems (Windows, Mac OS X, Linux, etc.) and all of your data that is stored on that drive.}}
+
{{Warning|У результаті вибору цього варіанта усі дані з вашого диска буде повністю витерто. Ви втратите операційну систему (Windows, Mac OS X, Linux тощо) і усі дані, які зберігалися на диску.}}
  
=====Use entire disk and set up LVM=====
+
=====Скористатися усім диском і налаштувати LVM=====
More about [https://wiki.ubuntu.com/Lvm LVM]
+
Докладніше про цей варіант [https://wiki.ubuntu.com/Lvm тут].
  
=====Use entire disk and set up encrypted LVM=====
+
=====Скористатися усім диском і налаштувати зашифрований LVM=====
More about [https://help.ubuntu.com/community/EncryptedFilesystems encrypted file systems]
+
Докладніше про цей варіант [https://help.ubuntu.com/community/EncryptedFilesystems тут].
  
=====Manual=====
+
=====Вручну=====
When using <menuchoice>Manual</menuchoice> to set up your system as you would like it, keep these thoughts in mind:
+
Якщо ви захочете скористатися варіантом <menuchoice>Вручну</menuchoice> для бажаного для вас налаштовування системи, слід мати на увазі таке:
  
[[Image:Disksetup_part2-15_10.png|thumb|600px|center|Manually setting up your hard drive]]
+
[[Image:Disksetup_part2-15_10.png|thumb|600px|center|Налаштовування вашого жорсткого диска вручну]]
  
* The root ( '''/''' ) directory needs at least 25 GB of space.
+
* Для кореневого каталогу ( '''/''' ) потрібно принаймні 25 ГБ вільного місця.
* The home ( '''/home''' ) directory needs as much space as you will need for your files, music, pictures and documents. So it is best to use the remaining space for the home partition, unless you are going to have a dual boot.
+
* Домашній каталог ( '''/home''' ) має бути достатньо великим, щоб у ньому вмістилися усі ваші файли, фонотека, тека зображень та документи. Найкращим варіантом є використання решти місця на домашньому розділі, якщо ви не маєте наміру паралельно використовувати інші операційні системи.
* Swap space of at least half of the available RAM is recommended. For instance, with 8 GB of RAM, you should make the swap have at least 4 GB.
+
* Розмір розділу резервної пам'яті (swap) має бути не меншим за половину розміру оперативної пам'яті. Наприклад, якщо оперативної пам'яті 8 ГБ, розмір розділу резервної пам'яті має бути не меншим за 4 ГБ.
  
{{Note|If you have a Windows 8 sticker on your machine you might need to make a separate EFI partition with a fat32 filesystem.}}
+
{{Note|Якщо на вашому комп'ютері є наліпка Windows 8, може виникнути потреба у створенні окремого розділу EFI із файловою системою FAT32.}}
  
For more detailed information regarding the Disk Setup of a Linux system you can check the [https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace DiskSpace] page.
+
Щоб дізнатися більше про диски операційної системи Linux, ознайомтеся зі [https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace сторінкою довідки щодо дисків].
  
==== Timezone ====
+
==== Часовий пояс ====
During this step you get to pick the Region where you live and then the Timezone of the location in that Region. An example would be that I live in New York, so my Region is North America and my Timezone is New York (EST).
+
На цьому кроці вам слід вибрати місце, де ви мешкаєте, а потім вибрати часовий пояс для відповідної місцевості. Наприклад, якщо ви мешкаєте у Києві, слід вибрати регіон «Європа» і часовий пояс «Київ».
  
[[Image:Timezone-15_10.png|thumb|600px|center|Setting your timezone]]
+
[[Image:Timezone-15_10.png|thumb|600px|center|Встановлення часового поясу]]
  
==== Keyboard ====
+
==== Клавіатура ====
This is the step that will set up your keyboard's language or, if applicable, a different version of the language. For example, there is a Cherokee American English setting as well as different setups with special keys used in certain languages; in '''Kubuntu''' we try to make the use of the system easy for everyone!
+
На цьому кроці ви можете налаштувати мову для клавіатури або, якщо це можливо, варіант розкладки для певної мови. Наприклад, можна встановити розкладку для мови черокі, а також вказати налаштування для спеціальних клавіш у певній розкладці. У '''Kubuntu''' ми намагаємося спростити користування системою для усіх!
  
[[Image:Keyboard-15_10.png|thumb|600px|center|Keyboard Screen]]
+
[[Image:Keyboard-15_10.png|thumb|600px|center|Вікно клавіатури]]
  
==== User Info ====
+
==== Дані користувача ====
At this step of the installation you will be putting in user information like your name, username, and password. The password will be your key to logging into your new installation as well as installing new software, updating your system, and more, so keep it written down somewhere!  
+
На цьому кроці встановлення ви маєте вказати дані щодо користувача, зокрема ваше ім'я, назву облікового запису та пароль. Пароль буде вашим ключем для входу до новоствореної системи, а також для встановлення програмного забезпечення, оновлення системи тощо. Тому пароль слід десь записати, щоб не забути його!  
  
[[Image:Userinfo-15_10.png|thumb|600px|center|Entering your username, password, and hostname]]
+
[[Image:Userinfo-15_10.png|thumb|600px|center|Введення вашого імені користувача, пароля та назви вузла]]
  
 
[[Special:myLanguage/Kubuntu|Повернутися до домашньої сторінки Kubuntu]]
 
[[Special:myLanguage/Kubuntu|Повернутися до домашньої сторінки Kubuntu]]
 
[[Category:Kubuntu/uk]]
 
[[Category:Kubuntu/uk]]

Latest revision as of 17:05, 1 June 2019

Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎polski • ‎Ελληνικά • ‎українська

Причини спробувати Kubuntu

Існує багато вагомих причин встановити Kubuntu, зокрема:

 • Kubuntu спрощує користування вашим комп'ютером.
 • Kubuntu — операційна система, яку створено дружньою досвідчених розробників з усього світу. До системи включено усі потрібні вам програми, зокрема браузер, комплект офісних програм, програм для керування мультимедійними даними, програм для спілкування, а також багато інших програм. Список включеного програмного забезпечення наведено на сторінці програмного забезпечення.
 • Kubuntu є вільною альтернативою Windows та Mac OS X із відкритим кодом.
 • Цю операційну систему можна без проблем встановити паралельно або замість Windows.

Приготування носія для встановлення

Перевірка MD5SUM

Виконання перевірки забезпечить завершеність отримання даних та те, що у вас буде повністю працездатний образ ISO для завантаження, з якого можна буде пізніше встановити систему.

З Windows XP -> 7 -> 8 -> 10

У Microsoft Windows немає вбудованих програм для обчислення контрольної суми MD5SUM, але у системі є інструмент для перевірки MD5SUM. У інтернеті можна знайти відомості щодо роботи з MD5SUM. Також можна встановити Cygwin і скористатися програмами з UNIX.

З MacOS

Відкрийте програму-термінал, перейдіть до каталогу, до якого збережено образ ISO. Віддайте таку команду:

 md5 -r kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso 

І порівняти виведене значенн із сторінкою хешів дял файла ISO.

Список хешів Ubuntu наведено тут.

З Ubuntu Linux

Спочатку слід перейти до каталогу із файлом образу .iso (Найімовірніше, цей файл зберігається у каталозі «Завантаження»). Далі, слід скористатися програмою «md5sum». Докладніший опис можна знайти тут.

 md5sum kubuntu-15.10-desktop-amd64.iso 

Windows 7/8

Диски USB/флешки

Програмою з графічним інтерфейсом є UNetBootin.

Ви можете скористатися UNetBootin для отримання файла ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати файл вручну.

Якщо вами було вибрано варіант «Diskimage», ви можете скористатися кнопкою ... для вибору отриманого файла ISO. Далі, натисніть кнопку Гаразд.

UNetBootin у Windows 8
Warning.png
Warning
Зверніть особливу увагу на правильний вибір пристрою USB у пункті «Диск».


DVD

Рекомендованим інструментом є ImgBurn. На форумі ImgBurn можна знайти чудові настанови від адміністратора.

Наявна встановлена версія Kubuntu

Диски USB/флешки

Програмою із графічним інтерфейсом є UNetBootin.

Ви можете скористатися UNetBootin для отримання файла ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати файл вручну.

У командному рядку скористаємося програмою «dd».

Вставте флешку USB до вашого комп'ютера і встановіть назву потрібного вам диска за допомогою такої команди: lsblk
Далі, виконайте форматування диска USB за допомогою команди «dd»:
sudo dd if=Downloads/kubuntu-15.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sdX

Warning.png
Warning
Будьте дуже обережні: значення /dev/sdX слід обов'язково вказати правильно. Якщо ви вкажете адресу вашого основного диска системи, його вміст буде знищено.


DVD

Для створення DVD рекомендуємо скористатися програмою KDE k3b, опис якої наведено тут.

K3b

Знайдіть пункт Інші дії..., натисніть його і виберіть Записати образ... зі списку дій.

Вибір образу у K3b

Далі, вам слід вибрати образ (iso), який ви хочете записати на DVD, на вашому комп'ютері.

Note-box-icon.png
Note
Більшість клієнтів торентів та браузерів зберігають отримані дані у каталозі «Завантаження».


Note-box-icon.png
Note
Здебільшого, достатньо скористатися типовими параметрами K3b для запису DVD.


Інші дистрибутиви Linux

На основі GNOME

Диски USB/флешки

Програмою з графічним інтерфейсом для запису образів є UNetBootin.

Ви можете скористатися UNetBootin для отримання образу ISO (файла образу) у автоматичному режимі або отримати образ вручну за допомогою настанов щодо отримання Kubuntu.

DVD
Brasero

На основі KDE

Якщо ви користуєтеся дистрибутивом Linux, де основним робочим середовищем є Плазма KDE, ви можете скористатися цими настановами, оскільки K3b є частиною будь-якого заснованого на Плазмі KDE дистрибутива.

Процедура встановлення

Спочатку вам слід отримати образ Kubuntu. Див. Отримання Kubuntu

Note-box-icon.png
Note
Вам доведеться натиснути спеціальну клавішу на клавіатурі, щоб вказати комп'ютеру, що слід завантажуватися із вибраного вами носія даних для встановлення. Приклади таких клавіш: Esc, F2, F10, F12 або Del. Клавіша залежить від OEM (виробника обладнання).


Вітальна сторінка встановлення


Після запуску засобу встановлення ви побачите пункти із такими варіантами:

 • Спробувати Kubuntu без внесення змін на вашому комп'ютері.
 • Встановити Kubuntu на ваш комп'ютер.

Приготування

Щоб отримати потрібний вам результат, переконайтеся, що:

 • На вашому комп'ютері достатньо місця для Kubuntu та ваших даних (музики, зображень, відео та документів).
 • Ваш комп'ютер з'єднано з інтернетом, щоб ви могли завантажити оновлення та стороннє програмне забезпечення під час встановлення Kubuntu.
Вікно приготування до встановлення


Позначення пункту Включити це стороннє програмне забезпечення призведе до включення програмного забезпечення, яке не відповідає моделі вільного програмного забезпечення або філософії Ubuntu, але є безпечним для використання у вашій системі.

Отримання оновлень під час встановлення забезпечить включення до встановленої системи усіх найсвіжіших виправлень вад на момент завершення встановлення.

Конфігурація дисків

За допомогою цього розділу ви можете визначитися із упорядковуванням вмісту диска вашого комп'ютера. Цей крок є найскладнішим та найвідповідальнішим в усій процедурі встановлення системи, тому вам не слід заощаджувати час на ньому.

Ktip.png
Tip
Ви можете змінити налаштування і повернутися до попередніх кроків, доки не було натиснуто кнопку Встановити.

Нижче наведено можливі сценарії роботи з диском. Для кожного пункту наведено посилання на сторінку або серію сторінок із докладнішим описом. У кожному з варіантів (окрім розподілу диска вручну) засіб встановлення запитає вас про те, яким із дисків слід скористатися. Після здійснення вибору програма покаже вам компонування диска до і після виконання вибраного вами варіанта розподілу диска.

Зміна розмірів

Вибір цього варіанта призведе до зміни розмірів розділів диска і встановлення Kubuntu на вивільнене місце. За допомогою цього пункту ви можете створити так звану систему із варіантами завантаження і вибрати потрібну вам операційну систему під час запуску комп'ютера.

Note-box-icon.png
Note
Ця можливість доступна, лише якщо на диску вільними є принаймні 25 ГБ.


Скористатися усім диском

Якщо буде використано цей варіант, засіб встановлення створить два розділи на диску — один для більшості даних, зокрема кореневого розділу та домашніх каталогів, і один для резервної пам'яті на диску.

Пункти «Увесь диск»
Warning.png
Warning
У результаті вибору цього варіанта усі дані з вашого диска буде повністю витерто. Ви втратите операційну систему (Windows, Mac OS X, Linux тощо) і усі дані, які зберігалися на диску.


Скористатися усім диском і налаштувати LVM

Докладніше про цей варіант тут.

Скористатися усім диском і налаштувати зашифрований LVM

Докладніше про цей варіант тут.

Вручну

Якщо ви захочете скористатися варіантом Вручну для бажаного для вас налаштовування системи, слід мати на увазі таке:

Налаштовування вашого жорсткого диска вручну
 • Для кореневого каталогу ( / ) потрібно принаймні 25 ГБ вільного місця.
 • Домашній каталог ( /home ) має бути достатньо великим, щоб у ньому вмістилися усі ваші файли, фонотека, тека зображень та документи. Найкращим варіантом є використання решти місця на домашньому розділі, якщо ви не маєте наміру паралельно використовувати інші операційні системи.
 • Розмір розділу резервної пам'яті (swap) має бути не меншим за половину розміру оперативної пам'яті. Наприклад, якщо оперативної пам'яті 8 ГБ, розмір розділу резервної пам'яті має бути не меншим за 4 ГБ.
Note-box-icon.png
Note
Якщо на вашому комп'ютері є наліпка Windows 8, може виникнути потреба у створенні окремого розділу EFI із файловою системою FAT32.


Щоб дізнатися більше про диски операційної системи Linux, ознайомтеся зі сторінкою довідки щодо дисків.

Часовий пояс

На цьому кроці вам слід вибрати місце, де ви мешкаєте, а потім вибрати часовий пояс для відповідної місцевості. Наприклад, якщо ви мешкаєте у Києві, слід вибрати регіон «Європа» і часовий пояс «Київ».

Встановлення часового поясу

Клавіатура

На цьому кроці ви можете налаштувати мову для клавіатури або, якщо це можливо, варіант розкладки для певної мови. Наприклад, можна встановити розкладку для мови черокі, а також вказати налаштування для спеціальних клавіш у певній розкладці. У Kubuntu ми намагаємося спростити користування системою для усіх!

Вікно клавіатури

Дані користувача

На цьому кроці встановлення ви маєте вказати дані щодо користувача, зокрема ваше ім'я, назву облікового запису та пароль. Пароль буде вашим ключем для входу до новоствореної системи, а також для встановлення програмного забезпечення, оновлення системи тощо. Тому пароль слід десь записати, щоб не забути його!

Введення вашого імені користувача, пароля та назви вузла

Повернутися до домашньої сторінки Kubuntu


This page was last edited on 1 June 2019, at 17:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.