Difference between revisions of "LatteDock/FAQ/uk"

(Created page with "На час написання цього списку поширених питань розробникам була потрібна допомога для стабілі...")
(Created page with "Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід в...")
 
(32 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 30: Line 30:
 
== Кнопка запуску і її вікно не пов'язано належним чином або чому для кнопки запуску використано піктограму із низькою роздільністю? ==
 
== Кнопка запуску і її вікно не пов'язано належним чином або чому для кнопки запуску використано піктограму із низькою роздільністю? ==
  
This issue means that plasma '''libtaskmanager''' has not associated your launcher and app windows correctly to the relevant desktop file. Plasma is trying to be smart enough in order to correctly identify which desktop files are associated to which specific windows, but there are cases when it fails. Best way to solve this is to check the <code>StartupWMClass</code> record in the desktop file. This record should point at the proper <code>WM_CLASS</code> record at all times. For example even though the Latte Dock desktop file is called {{Path|1=org.kde.latte-dock.desktop}}, its <code>StartupWMClass</code> is <code>lattedock</code>. In order to correctly identify the <code>StartupWMClass</code> of an application, you can use <code>xprop</code>.
+
Причиною цієї проблеми є те, що '''libtaskmanager''' Плзами не пов'язує вашу кнопку запуску і вікна програми із відповідним файлом desktop. Плазма намагається якнайточніше визначити, які файли desktop пов'язано із певними вікнами, але іноді автоматичне визначення не спрацьовує. Найкращим способом виправлення є визначення запису <code>StartupWMClass</code> у файлі desktop. Цей запис має вказувати на належний запис <code>WM_CLASS</code>. Наприклад, навіть коли файл desktop панелі Латте називається {{Path|1=org.kde.latte-dock.desktop}}, його <code>StartupWMClass</code> має значення <code>lattedock</code>. З метою належного визначення <code>StartupWMClass</code> програми можете скористатися <code>xprop</code>.
  
 
'''Приклад:'''
 
'''Приклад:'''
Line 82: Line 82:
 
== У ~/.config/lattedock-appletsrc зберігаються якісь файли. Можете пояснити, для чого вони? ==
 
== У ~/.config/lattedock-appletsrc зберігаються якісь файли. Можете пояснити, для чого вони? ==
  
Config is organized based on "Containments" (e.g. <code>[Containments][1]</code>). Each of those have a number to distinguish one from the other, and each one has different blocks of options. That's where "applets" come into play and each "Containment" has its applets (usually one - <code>[Containments][1][Applets][2]</code>). So it goes like:
+
Налаштування поділено за контейнерами (наприклад, <code>[Containments][1]</code>). Кожен з контейнерів має власний номер для розрізнення, і у кожного є власні блоки параметрів. У таких блоках можна визначати «аплети» — у кожного контейнера є власні аплети (зазвичай, один — <code>[Containments][1][Applets][2]</code>). Отже, налаштування виглядають так:
  
{{Input|1=[Containments][NumberOfContainment][Applets][NumberOf_Applet]}}
+
{{Input|1=[Containments][Номер контейнера][Applets][Номер аплета]}}
  
Now, applet-2 may be a series of launchers, a Plasma Widget, anything. Each and every applet also has multiple blocks of configuration. A block might be used for generic "applet" configuration (e.g. <code>[Containments][1][Applets][2]</code>) or some more specific options (e.g. <code>[Containments][1][Applets][2][Configuration][General]</code>).
+
Аплет-2 може бути набором кнопок або віджетом Плазми, будь чим. Будь-який аплет має декілька блоків налаштовування. Блоком можна скористатися для загального налаштовування «аплета» (наприклад, <code>[Containments][1][Applets][2]</code>) або визначення специфічних параметрів (наприклад, <code>[Containments][1][Applets][2][Configuration][General]</code>).
  
As you can tell, we can't document ''everything'' about those numerous options here, but here is the deal: You can tweak every applet separately, you can change the order applets appear with <code>appletOrder=No_of_Applet;No_of_Another</code>, under <code>[Containments][1][General]</code>* , you can manually change the <menuchoice>iconSize</menuchoice> at the same block, if you want <menuchoice>shadows</menuchoice>, what the <menuchoice>zoomLevel</menuchoice> must be, etc. A sample is provided [http://pastebin.ca/3772307 here] so you can see it for yourself.
+
Очевидно, ми не можемо документувати усі численні параметри тут, але ось декілька порад: ви можете коригувати поведінку кожного аплету окремо, ви можете змінити порядок, у якому з'являтимуться аплети, за допомогою коду <code>appletOrder=Номер_аплету;Номер_іншого_аплету</code> у <code>[Containments][1][General]</code>* , ви можете вручну змінити розмір піктограми (<menuchoice>iconSize</menuchoice>) у тому самому блоці, визначити, чи слід показувати тіні (<menuchoice>shadows</menuchoice>), яким буде масштаб (<menuchoice>zoomLevel</menuchoice>) тощо. Зразок наведено [http://pastebin.ca/3772307 тут] — можете ознайомитися з усім самі.
  
 
* Як бачите, він ''містить'' усі інші аплети, і ви можете скоригувати налаштування у ''загальних'' параметрах
 
* Як бачите, він ''містить'' усі інші аплети, і ви можете скоригувати налаштування у ''загальних'' параметрах
Line 130: Line 130:
  
 
# Вимкнути <menuchoice>безрамкові максимізовані</menuchoice> вікна у <menuchoice>Керуванні активними вікнами</menuchoice>.
 
# Вимкнути <menuchoice>безрамкові максимізовані</menuchoice> вікна у <menuchoice>Керуванні активними вікнами</menuchoice>.
# Go to <menuchoice>Latte Settings</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Layouts</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Choose tab (Preferences)</menuchoice> and enable <menuchoice>Support borderless maximized windows in different layouts</menuchoice>.
+
# Перейдіть до вкладки <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Компонування</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Налаштування</menuchoice> і позначте пункт <menuchoice>Підтримка безрамкових максимізованих вікон у різних компонуваннях</menuchoice>.
 
# Поверніться до списку компонувань, де має з'явитися новий стовпчик із назвою <menuchoice>Без рамки</menuchoice>. Позначте пункт у цьому стовпчику для потрібного вам компонування і натисніть кнопку <menuchoice>Застосувати</menuchoice>.
 
# Поверніться до списку компонувань, де має з'явитися новий стовпчик із назвою <menuchoice>Без рамки</menuchoice>. Позначте пункт у цьому стовпчику для потрібного вам компонування і натисніть кнопку <menuchoice>Застосувати</menuchoice>.
  
Line 139: Line 139:
 
== Чи можна скоригувати параметри, зокрема відстань панелі від краю екрана? ==
 
== Чи можна скоригувати параметри, зокрема відстань панелі від краю екрана? ==
  
You can minimize the distance, but not directly tweak it. Go to <menuchoice>Latte Setting</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Tweaks</menuchoice> and select <menuchoice>Shrink thickness margins</menuchoice>.
+
Ви можете мінімізувати відстань, але немає безпосереднього керування для її коригування. Перейдіть до пункту <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Коригування</menuchoice> і <menuchoice>зменшіть товщину полів</menuchoice>.
  
 
== Чи є якісь попередньо завантажені компонування для Латте 0.6? ==
 
== Чи є якісь попередньо завантажені компонування для Латте 0.6? ==
  
In '''Latte v0.7''', the layouts have been added by default in the Appearance page. For previous v0.6, users are able to use the [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/files/888568/MyProfiles.zip Preloaded Layouts] file, which contains four of the most used layouts (Default, Unity, Plasma, Favourite).
+
У '''Латте v0.7''' компонування було додано на сторінку «Вигляд. У попередній версії, 0.6, користувачі могли скористатися файлом [https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/files/888568/MyProfiles.zip попередньо завантажених компонувань], у якому містяться чотири найпоширеніших компонування (Типове, Unity, Plasma, Favourite).
  
 
== Чи можна змінити піктограму засобу запуску або його параметри команди? ==
 
== Чи можна змінити піктограму засобу запуску або його параметри команди? ==
Line 151: Line 151:
 
== Чи можна перевпорякувати невідповіним чином розташовані кнопки запуску та аплети за допомогою файлів налаштувань? ==
 
== Чи можна перевпорякувати невідповіним чином розташовані кнопки запуску та аплети за допомогою файлів налаштувань? ==
  
If you misplaced a launcher (or a whole applet), open {{Path|1=~/.config/lattedock-appletsrc}}. Search your launcher and decide where you want to place it. Cut {{Input|1=;file:///usr/share/applications/myapp.desktop}} (yes, with the semicolon too) and paste it after the launcher - and its semicolon - you want. ''Be very careful''; only the last launcher won't need a semicolon afterwards! So if you are copying your launcher between two others, you have to make sure that a semicolon exists both ''before'' and ''after'' your launcher. Let's see an example; let's say you need to copy the launcher for '''transmission-qt''':
+
Якщо ви неправильно розташували кнопку запуску (або увесь аплет), відкрийте для редагування {{Path|1=~/.config/lattedock-appletsrc}}. Знайдіть запис вашої кнопки запуску і визначтеся із тим, де хочете її розташувати. Виріжте {{Input|1=;file:///usr/share/applications/myapp.desktop}} (так, разом із крапою з комою) і вставте цей фрагмент після коду кнопки запуску разом із крапкою з комою. ''Будьте дуже обережні''; крапка з комою наприкінці має бути лише у останньої кнопки запуску! Отже, якщо ви розташовуєте вашу кнопку запуску між двома іншими, вам слід переконатися, що крапка з комою є ''перед'' і ''після'' вашого коду кнопки запуску. Розгляньмо приклад. Скажімо, вам потрібно скопіювати кнопку запуску для '''transmission-qt''':
  
 
{{Input|1=..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....}}
 
{{Input|1=..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....}}
  
If what you want to reposition is a whole applet, rather than a launcher in an applet, you will find <code>appletOrder</code> very useful. Just note your applet's number and change the order in which applets are written in the previously mentioned option. Have I mentioned to keep a backup before you edit? I'm mentioning again; it's good practice.
+
Якщо ви хочете змінити розташування усього аплету, а не лише кнопки запуску аплету, корисним для вас буде параметр <code>appletOrder</code>. Вам слід лише дізнатися номер вашого аплету і змінити порядок, у якому записано аплети у раніше згаданому розділі параметрів. Здається, ми вже згадували, що до внесення змін варто зробити резервну копію? Згадаймо про це ще раз — чудова звичка.
  
 
== Які ефекти передбачено для панелі Latte? Чи можуть кнопки запуску обертатися, тремтіти чи тьмяніть при натисканні? ==
 
== Які ефекти передбачено для панелі Latte? Чи можуть кнопки запуску обертатися, тремтіти чи тьмяніть при натисканні? ==
Line 171: Line 171:
 
== Анімація встановлено у значення «Немає», але при натисканні кнопки запуску її піктограму одразу зникає ==
 
== Анімація встановлено у значення «Немає», але при натисканні кнопки запуску її піктограму одразу зникає ==
  
This bug was ''already'' fixed in current master and will be included in the next (0.6.0) release. So all you have to do is <code>git pull</code> the latest changes of master, or wait for the next stable version if you prefer.
+
Цю ваду ''вже'' виправлено і включено до випусків (0.6.0). Вам достатньо віддати команду <code>git pull</code>, щоб отримати найсвіжіший код і зібрати його, або зачекати до наступної стабільної версії.
  
 
== Деякі аплети на панелі показано надто малими, починаючи з Плазми 5.10, як це виправити? ==
 
== Деякі аплети на панелі показано надто малими, починаючи з Плазми 5.10, як це виправити? ==
  
In Plasma 5.10, the plasma developers decided that the applets in the panels should have a maximum size that must not be overcome. You can change this at plasma <menuchoice>System Settings</menuchoice>-> <menuchoice>Icons</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Advanced</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Panel</menuchoice> &rarr; by setting a size of 256px.
+
У Плазмі 5.10 розробники вирішили, що аплети на панелях мають мати максимальний розмір, який не можна перевищувати. Змінити цей розмір можна у налаштуваннях Плазми: <menuchoice>Системні параметри</menuchoice>-> <menuchoice>Піктограми</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Додатково</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Панель</menuchoice> &rarr; встановити розмір у 256 пікселів.
  
 
== Починаючи з версії Плазми 5.10, ліва панель поводиться якось дивно. Як це виправити? ==
 
== Починаючи з версії Плазми 5.10, ліва панель поводиться якось дивно. Як це виправити? ==
  
In Plasma 5.10, the KWin developers introduced gesture functionality for touch screens, which is enabled by default for all systems. You can disable it through plasma <menuchoice>System Settings</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Workspace Behavior</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Touchscreen</menuchoice>. Relogin your plasma session if the change doesn't take effect immediately.
+
У Плазмі 5.10 розробниками KWin було впроваджено можливості використання жестів на сенсорних екранах, які було типово увімкнено на усіх системах. Ви можете вимкнути жести за допомогою сторінки налаштувань Плазми <menuchoice>Системні параметри</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Поведінка робочого простору</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Сенсорний екран</menuchoice>. Вийдіть і знову увійдіть до сеансу Плазми, якщо внесені вами зміни не набули чинності негайно.
  
 
[https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=382219 Звіт щодо вади у KWin] [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=392464 Звіт щодо вади у Плазмі]
 
[https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=382219 Звіт щодо вади у KWin] [https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=392464 Звіт щодо вади у Плазмі]
Line 189: Line 189:
 
== Коли було реалізовано підтримку Wayland, чи буде вилучено з панелі Латте автоматичну залежність від X11? ==
 
== Коли було реалізовано підтримку Wayland, чи буде вилучено з панелі Латте автоматичну залежність від X11? ==
  
It's still a long way off for Wayland to replace X11, but it's possible to build '''Latte''' without X11 dependencies, however we are still working on supporting Wayland.
+
Wayland замінить X11 ще доволі не скоро, але '''Латте''' вже можна зібрати без залежностей X11. Втім, підтримка Wayland є ще не зовсім повною.
  
 
== На час написання цієї сторінки, які проблеми з Qt 5.8? ==
 
== На час написання цієї сторінки, які проблеми з Qt 5.8? ==
Line 209: Line 209:
 
== Чи є у авторів програми якісь сподівання та побажання щодо можливостей самої Плазми? ==
 
== Чи є у авторів програми якісь сподівання та побажання щодо можливостей самої Плазми? ==
  
The most important feature needed from KWin in Wayland is that distros provide access to KWayland's privileged APIs ''and/or'' for the users, a confirmation from them that Latte requests such APIs.
+
Найважливішою можливістю, яка потрібна від KWin у Wayland, є те, що дистрибутив має надавати доступ до привілейованих програмних інтерфейсів KWayland, ''і/або'' для користувачів щодо підтвердження запитів Латте щодо доступу до таких інтерефейсів.
  
 
== Як часто будуть випускатися нові версії? Які ваші плани? ==
 
== Як часто будуть випускатися нові версії? Які ваші плани? ==
  
The first priority needed to release a stable version is that all the needed features are implemented and no major crashes appear. We are of course trying to keep the schedule, but on the other hand, ''it will be ready when it is ready'' is the better philosophy we should follow in order to provide a complete and stable release for our users.
+
Основним критерієм випуску стабільної версії є реалізація усіх запланованих можливостей та впевненість у тому, що робота програми не спричинятиме критичних проблем. Звичайно ж, ми намагаємося діяти за запланованим розкладом, але краще ми дотримуватимемося філософії ''це буде готовим, коли це буде готовим'', якщо хочемо надавати у розпорядження користувачів повні і стабільні випуски.
  
 
== Я не маю ніякого досвіду, але хочу допомогти. Що робити? ==
 
== Я не маю ніякого досвіду, але хочу допомогти. Що робити? ==
Line 221: Line 221:
 
== Вмію програмувати. Що можу зробити? ==
 
== Вмію програмувати. Що можу зробити? ==
  
First step is to know what you are after and then to fork the repo; after that, you can hunt for bugs, add new features - or make already existing features more stable. Discuss your changes and if they are good and reasonable enough, we are more than happy if you provide a pull request.
+
Спочатку слід визначити, з чим ви хочете працювати, потім створити відгалуження сховища. Далі, можете працювати над виправленням вад, додавати нові можливості або робити стабільнішими вже реалізовані можливості. Обговорюйте ваші зміни. Якщо вони є якісними і обґрунтованими, ми будемо дуже раді, якщо ви надішлете нам запит щодо внесення ваших змін до основного сховища.
  
 
== Як встановити прогарму з поточної гілки master? ==
 
== Як встановити прогарму з поточної гілки master? ==
Line 248: Line 248:
 
== Мною додано аплет, але його показано без тіні, не так як інші піктограми ==
 
== Мною додано аплет, але його показано без тіні, не так як інші піктограми ==
  
Well, if an applet (or more) doesn't have a shadow, you should either double-check that option <menuchoice>All</menuchoice> is set under <menuchoice>Latte Settings</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Appearance</menuchoice>.
+
Гаразд, якщо якийсь з аплетів (або декілька аплетів) не мають тіней, ви можете перевірити чи встановлено варіант <menuchoice>Усі</menuchoice> на сторінці <menuchoice>Параметри Латте</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Вигляд</menuchoice>.
  
 
== Що трапиться, якщо перетягнути і скинути пункти файлів на кнопки запуску? ==
 
== Що трапиться, якщо перетягнути і скинути пункти файлів на кнопки запуску? ==
Line 256: Line 256:
 
== Чи є якісь відомі проблеми із сумісністю з певними драйверами до відеокарток? ==
 
== Чи є якісь відомі проблеми із сумісністю з певними драйверами до відеокарток? ==
  
If you have Intel Graphics and experience problems with rendering such as pixelated graphics, corrupt text and others, you can try changing the 2D rendering method from ''SNA'' to ''UXA''.
+
Якщо ви користуєтеся графічним прискорювачем Intel і маєте проблеми із пікселізацією та викривленням зображення, помилками у текстових фрагментах та іншими проблемами, ви можете змінити спосіб обробки двовимірної графіки з ''SNA'' на ''UXA''.
  
 
{{Path|1=/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf}}
 
{{Path|1=/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf}}
Line 267: Line 267:
 
EndSection</nowiki>}}
 
EndSection</nowiki>}}
  
== Панель зникає, якщо активувати можливість автоматичного приховування або висвітлення вікон ==
+
== Чому не працює клацання правою кнопкою миші? ==
  
Apparently, some features from plasma can hinder '''Latte Dock''''s ability to show itself when touching the screen border. Plasma 5.10 added the option to execute actions on swiping over a border on a touch screen. You can find this option in System Settings under: <menuchoice>Desktop behavior</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Touch screen</menuchoice>. If you have your dock on the same border a touch gesture is active, the dock may not be able to show itself. Try deactivating the gesture on that border, then close and restart your session and check if the problem was fixed. ([https://github.com/psifidotos/Latte-Dock/issues/676 #676])
+
Якщо клацання правою кнопкою миші не працює для аплетів і завдань, це означає, що вашу панель Латте було зібрано не з тими бібліотеками KDE Frameworks, що і стільницю Плазми. Вирішенням цієї проблеми є або оновлення пакунків Латте у вашому дистрибутиві, або збирання Латте власноруч.
 +
 
 +
== Як встановити максимальний розмір піктограм для аплетів на панелях Плазми? ==
 +
 
 +
Якщо вам потрібні піктограми із максимальним розміром у 192 пікселі на панелях, можете віддати таку команду:
 +
 
 +
{{Input|1=<nowiki>kwriteconfig --file ~/.config/kdeglobals --group PanelIcons --key Size "192"</nowiki>}}
 +
 
 +
У попередньому прикладі усі аплети Плазми, більші за 192 пікселів, будуть використовувати повне стільничне предсталвення, якщо їх буде розташовано на панелях.
 +
 
 +
== Як поліпшити ситуацію із використанням процесора? ==
 +
 
 +
Латте, загалом, сконцентровано на наданні користувачам максимальних можливостей із налаштовування та швидкодії, тому його графічні і анімаційні параметри мають НАЙОПТИМАЛЬНІШІ значення...
 +
 
 +
Простим і відомим шляхом до зменшення навантаження на процесор є вимикання тіней для панелі завдань та аплетів. У Латте широко використовується елемент QML DropShadow, який може значно впливати на швидкодію. Щоб вимкнути усі тіні на панелі ви можете зробити так:
 +
 
 +
'''Клацнути правою кнопкою миші на панелі -> Параметри панелі - Ефекти -> «Тіні» [вимкніть усю групу пунктів за допомогою заголовка]'''
 +
 
 +
У системі автора при використанні параболічного ефекту ''вживання процесора впало на близько 75%''.
 +
 
 +
== На панелі Латте не працюють лічильники. Як це виправити? ==
 +
 
 +
Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід встановити <code>libunity-dev</code>.

Latest revision as of 19:36, 26 April 2020

Other languages:
English • ‎français • ‎українська

←Панель Латте

Що таке панель Латте? З чого розпочався проект?

Панель Латте — панель на основі бібліотек Плазми, безпосередній наступник панелі Now. Латте є результатом об'єднаних зусиль розробників панелі Now та панелі Candil.

Як додати кнопки запуску?

Найпростішим і найочевиднішим способом є перетягування зі скиданням на панель задач (це ділянка, під запущеними вікнами, де показано крапки і лінії).

Підказка: ви можете додати їх поза межами ділянки керуванян задачами, але це спричинить проблеми із анімацієї для розмірів <64 пікселів та надмірного споживання пам'яті.

Як додати аплети?

Клацніть правою кнопкою миші на стільниці Плазми, виберіть Додати віджети. З панелі навігації списком віджетів Плазми перетягніть і скиньте будь-який потрібний вам віджет на вашу панель Латте.

Як увімкнути режим редагування у Латте?

У режимі редагування користувач може вилучати аплети, перевпорядковувати їх і отримувати доступ до додаткових параметрів у різних областях. Щоб увімкнути його, слід просто викликати вікно параметрів Латте.

Як пересувати або вилучати аплети?

Вам слід перейти у Режим редагування (коли показано вікно параметрів), а далі, ви можете перетягнути будь-який аплет до будь-якого місця. Ви також можете вилучти його у «режимі редагування» клацанням правою кнопкою на аплеті або натисканням кнопки [X] на панелі підказки над аплетом.

Чи можна вимкнути параболічний ефект для певного аплета?

Вам слід перейти у Режим редагування (коли показано вікно параметрів) і навести вказівник миші на певний аплет. На панелі підказки буде показано піктограму замка, натисканням якої можна вимкнути параболічний ефект при клацанні на аплеті.

Кнопка запуску і її вікно не пов'язано належним чином або чому для кнопки запуску використано піктограму із низькою роздільністю?

Причиною цієї проблеми є те, що libtaskmanager Плзами не пов'язує вашу кнопку запуску і вікна програми із відповідним файлом desktop. Плазма намагається якнайточніше визначити, які файли desktop пов'язано із певними вікнами, але іноді автоматичне визначення не спрацьовує. Найкращим способом виправлення є визначення запису StartupWMClass у файлі desktop. Цей запис має вказувати на належний запис WM_CLASS. Наприклад, навіть коли файл desktop панелі Латте називається org.kde.latte-dock.desktop, його StartupWMClass має значення lattedock. З метою належного визначення StartupWMClass програми можете скористатися xprop.

Приклад:

 1. Віддайте команду xprop у консолі
 2. Клацніть на вікні, яким ви цікавитеся
 3. Знайдіть наприкінці виведених до консолі даних запис WM_CLASS(STRING) =
 4. Додайте раніше згаданий запис до файла desktop програми у полі StartupWMClass

Наприклад, у Gimp 2.10, навіть хоча файл desktop має назву gimp.desktop, StartupWMClass має значення gimp-2.10' . Для Gimp StartupWMClass не потрібно додавати, оскільки розробник Плазми подбали про правильну прив'язку за допомогою /etc/xdg/taskmanagerrulesrc.

Як (авто)запускається панель Латте і чому до складу пакунка включено віджет?

Латте запускається з меню; немає потреби розташовувати віджет на вашій стільниці. Аплет на стільниці призначено для тестування. Автоматичний запуск панелі можна увімкнути за допомогою Вікна параметрівКоригування.

Джерелом натхнення слугувала якась інша панель? Яке місце займає панель Латте серед інших панелей?

Архітектуру Латте розроблено і засновано на оболонці Плазми, але джерелом натхнення також слугувала панель Plank (з неї, наприклад, запозичено режими видимості).

Яку технологію і мову програмування використано?

Латте здебільшого написано на Qt/QML і C++14, але цей проект був би неможливим без KDE Frameworks 5.

Гаразд, ви переконали мене спробувати! Як встановити панель і які у неї залежності?

Ви можете отримати початковий код, встановити відповідні залежності і зібрати Латте. Будь ласка, ознайомтеся із вмістом файлів README та INSTALLATION. Якщо у вас виникають проблеми або сумніви, можете задати питання команді розробників.

У яких дистрибутивах є пакунок? Чи можна його встановити за допомогою програми для керування пакунками?

Будь ласка, ознайомтеся із нижньою частиною головної сторінки панелі Латте, розділом Сховища.

Чому після анімації підстрибування кнопки запуску показ вікна відбувається із ривками?

Спробуйте виконати такі дії:

 1. Відкрийте сторінку Системні параметриПрограмиСупровід запуску(вимкніть анімацію) Керування задачами
 2. Якщо усунути проблему не вдалося, ймовірно, у вашому файлі desktop програми пропущено запис «StartupWMClass». У випадку Inkscape це такий запис: StartupWMClass=inkscape. Ви можете скористатися програмою xprop для визначення відповідного значення для потрібної вам програми.

Якими є базові параметри налаштовування?

Латте є дуже гнучким у налаштуванні. Ми запрошуємо вас вивчити налаштування та налаштувати програму так, як вам це подобається, за допомогою спеціального вікна налаштовування. Особливо слід звернути увагу на такі можливості: видимість, ефект масштабування та додавання віджетів і плазмоїдів з Плазми KDE.

Де зберігаються файли налаштувань?

Будьте обережні! Рекомендуємо створити резервну копію, якщо вам потрібно зберегти початкові налаштування.

cat ~/.config/lattedock-appletsrc

cat ~/.config/lattedockrc

У ~/.config/lattedock-appletsrc зберігаються якісь файли. Можете пояснити, для чого вони?

Налаштування поділено за контейнерами (наприклад, [Containments][1]). Кожен з контейнерів має власний номер для розрізнення, і у кожного є власні блоки параметрів. У таких блоках можна визначати «аплети» — у кожного контейнера є власні аплети (зазвичай, один — [Containments][1][Applets][2]). Отже, налаштування виглядають так:

[Containments][Номер контейнера][Applets][Номер аплета]

Аплет-2 може бути набором кнопок або віджетом Плазми, будь чим. Будь-який аплет має декілька блоків налаштовування. Блоком можна скористатися для загального налаштовування «аплета» (наприклад, [Containments][1][Applets][2]) або визначення специфічних параметрів (наприклад, [Containments][1][Applets][2][Configuration][General]).

Очевидно, ми не можемо документувати усі численні параметри тут, але ось декілька порад: ви можете коригувати поведінку кожного аплету окремо, ви можете змінити порядок, у якому з'являтимуться аплети, за допомогою коду appletOrder=Номер_аплету;Номер_іншого_аплету у [Containments][1][General]* , ви можете вручну змінити розмір піктограми (iconSize) у тому самому блоці, визначити, чи слід показувати тіні (shadows), яким буде масштаб (zoomLevel) тощо. Зразок наведено тут — можете ознайомитися з усім самі.

 • Як бачите, він містить усі інші аплети, і ви можете скоригувати налаштування у загальних параметрах

Чи є якісь параметри налаштування для досвідчених користувачів, які ніколи не варто чіпати?

Робити можна усе, що завгодно, але слід створювати регулярні резервні копії ваших налаштувань. Скористайтеся cron або подібною програмою для автоматизації процедури і зберігайте резервні копії у безпечному місці.

Як увімкнути загальні клавіатурні скорочення Латте?

У більшості випадків вам слід перейти до сторінки Системні параметриЗагальні скороченняПанель Латте і увімкніть потрібні вами клавіатурні скорочення.

 • Super + цифра: активувати завдання
 • Super + Ctrl + цифра: новий екземпляр завдання
 • Super + `: показати приховану панель

Чи можна скористатися клавішею Super (Windows) для відкриття засобу запуску програм?

Спочатку переконайтеся, що Панель Латте закрито.

Варіант 1

Звичайно ж, можна, але доведеться додати до вашого файла ~/.config/kwinrc такий код:

[ModifierOnlyShortcuts]
Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu

Потім перезавантажте KWin за допомогою такої команди:

qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure

Варіант 2

Крім того, ви можете віддати такі команди:

kwriteconfig5 --file ~/.config/kwinrc --group ModifierOnlyShortcuts --key Meta "org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu"
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure

Латте 0.8 вимикає Максимізовані вікна без рамки у плазмоїді керування активним вікном. Що робити?

У Латте 0.8 передбачено підтримку одночасного використання безрамкових максимізованих вікон. Щоб така підтримка працювала належним чином, система має підтримувати цю можливість на внутрішньому рівні. Можете спробувати зробити так:

 1. Вимкнути безрамкові максимізовані вікна у Керуванні активними вікнами.
 2. Перейдіть до вкладки Параметри ЛаттеКомпонуванняНалаштування і позначте пункт Підтримка безрамкових максимізованих вікон у різних компонуваннях.
 3. Поверніться до списку компонувань, де має з'явитися новий стовпчик із назвою Без рамки. Позначте пункт у цьому стовпчику для потрібного вам компонування і натисніть кнопку Застосувати.

Оце тобі... Латте не запускається. Чи є якийсь зразок налаштувань, за яким можна відновити роботу панелі?

Ми попереджали вас про те, що слід робити резервні копії. На жаль, якщо ви не надасте ваших налаштувань для виправлення, нічого суттєвого зробити не вдасться. Можна лише віддати команду killall -9 latte-dock, вилучити ваші налаштування і перезапустити Латте для переналаштовування. У нас є налаштування (http://pastebin.ca/3772307), але, найімовірніше, вони вам не допоможуть.

Чи можна скоригувати параметри, зокрема відстань панелі від краю екрана?

Ви можете мінімізувати відстань, але немає безпосереднього керування для її коригування. Перейдіть до пункту Параметри ЛаттеКоригування і зменшіть товщину полів.

Чи є якісь попередньо завантажені компонування для Латте 0.6?

У Латте v0.7 компонування було додано на сторінку «Вигляд. У попередній версії, 0.6, користувачі могли скористатися файлом попередньо завантажених компонувань, у якому містяться чотири найпоширеніших компонування (Типове, Unity, Plasma, Favourite).

Чи можна змінити піктограму засобу запуску або його параметри команди?

Ви можете налаштувати це у середовищі Плазми і скористатися перетягуванням зі скиданням на панель Латте.

Чи можна перевпорякувати невідповіним чином розташовані кнопки запуску та аплети за допомогою файлів налаштувань?

Якщо ви неправильно розташували кнопку запуску (або увесь аплет), відкрийте для редагування ~/.config/lattedock-appletsrc. Знайдіть запис вашої кнопки запуску і визначтеся із тим, де хочете її розташувати. Виріжте

;file:///usr/share/applications/myapp.desktop

(так, разом із крапою з комою) і вставте цей фрагмент після коду кнопки запуску разом із крапкою з комою. Будьте дуже обережні; крапка з комою наприкінці має бути лише у останньої кнопки запуску! Отже, якщо ви розташовуєте вашу кнопку запуску між двома іншими, вам слід переконатися, що крапка з комою є перед і після вашого коду кнопки запуску. Розгляньмо приклад. Скажімо, вам потрібно скопіювати кнопку запуску для transmission-qt:

..;file:///usr/share/applications/kchmviewer.desktop;file:transmission-qt;file:....

Якщо ви хочете змінити розташування усього аплету, а не лише кнопки запуску аплету, корисним для вас буде параметр appletOrder. Вам слід лише дізнатися номер вашого аплету і змінити порядок, у якому записано аплети у раніше згаданому розділі параметрів. Здається, ми вже згадували, що до внесення змін варто зробити резервну копію? Згадаймо про це ще раз — чудова звичка.

Які ефекти передбачено для панелі Latte? Чи можуть кнопки запуску обертатися, тремтіти чи тьмяніть при натисканні?

У Latte передбачено лише ефект масштабування та тіні, але нам дуже хочеться створити відмінне середовище роботи для користувачів.

Як вимкнути усі ефекти, щоб із піктограмами не відбувалося нічого після натискання?

Анімації можна вимкнути за допомогою вибору значення Вікно налаштувань ЛаттеВиглядАнімаціїНемає

Кнопки запуску зникають до того, як буде показано відповідне вікно, хоча так не повинно бути. Що робити?

Так, знаємо. Але таку поведінку регламентовано libtaskmanager Плазми. Докладніше про це: вада у Латте 72, звіт щодо вади у KDE.

Анімація встановлено у значення «Немає», але при натисканні кнопки запуску її піктограму одразу зникає

Цю ваду вже виправлено і включено до випусків (0.6.0). Вам достатньо віддати команду git pull, щоб отримати найсвіжіший код і зібрати його, або зачекати до наступної стабільної версії.

Деякі аплети на панелі показано надто малими, починаючи з Плазми 5.10, як це виправити?

У Плазмі 5.10 розробники вирішили, що аплети на панелях мають мати максимальний розмір, який не можна перевищувати. Змінити цей розмір можна у налаштуваннях Плазми: Системні параметри-> ПіктограмиДодатковоПанель → встановити розмір у 256 пікселів.

Починаючи з версії Плазми 5.10, ліва панель поводиться якось дивно. Як це виправити?

У Плазмі 5.10 розробниками KWin було впроваджено можливості використання жестів на сенсорних екранах, які було типово увімкнено на усіх системах. Ви можете вимкнути жести за допомогою сторінки налаштувань Плазми Системні параметриПоведінка робочого просторуСенсорний екран. Вийдіть і знову увійдіть до сеансу Плазми, якщо внесені вами зміни не набули чинності негайно.

Звіт щодо вади у KWin Звіт щодо вади у Плазмі

Поки усе працює добре, але майбутнє за Wayland. Що чути про це?

Ми плануємо реалізувати підтримку у Плазмі 5.10, зараз працюємо над експериментальною підтримкою.

Коли було реалізовано підтримку Wayland, чи буде вилучено з панелі Латте автоматичну залежність від X11?

Wayland замінить X11 ще доволі не скоро, але Латте вже можна зібрати без залежностей X11. Втім, підтримка Wayland є ще не зовсім повною.

На час написання цієї сторінки, які проблеми з Qt 5.8?

Якщо ви достатньо сміливі, щоб поринути у технічні подробиці, можете зазирнути сюди і сюди.

Чи можна наказати панелі Латте запускатися лише у сеансі Плазми?

Так, це можна зробити. Виконайте такі настанови:

 1. Перейдіть на сторінку програми Системні параметри Плазми -> Запуск і вихід -> Автозапуск
 2. Виберіть Панель Латте у списку програм
 3. Додатково -> Автоматичний запуск лише у Плазмі

Чи якість завади або потенційні проблеми, про які мені слід знати?

Програмне забезпечення, як і усе в житті, далеке від досконалості; ми постійно працюємо над створенням кращого програмного забезпечення, і ви можете допомогти нам у цьому, надсилаючи звіти про усі виявлені недоліки. Якщо відповідати на питання прямо, немає достатньо серйозних вад, які заважали б вам спробувати панель Латте.

Чи є у авторів програми якісь сподівання та побажання щодо можливостей самої Плазми?

Найважливішою можливістю, яка потрібна від KWin у Wayland, є те, що дистрибутив має надавати доступ до привілейованих програмних інтерфейсів KWayland, і/або для користувачів щодо підтвердження запитів Латте щодо доступу до таких інтерефейсів.

Як часто будуть випускатися нові версії? Які ваші плани?

Основним критерієм випуску стабільної версії є реалізація усіх запланованих можливостей та впевненість у тому, що робота програми не спричинятиме критичних проблем. Звичайно ж, ми намагаємося діяти за запланованим розкладом, але краще ми дотримуватимемося філософії це буде готовим, коли це буде готовим, якщо хочемо надавати у розпорядження користувачів повні і стабільні випуски.

Я не маю ніякого досвіду, але хочу допомогти. Що робити?

На час написання цього списку поширених питань розробникам була потрібна допомога для стабілізації Latte у конфігураціях із багатьма екранами. Ви можете клонувати гілку «multiscreens», встановити її і повідомити розробникам про виявлені проблеми. Будемо раді вашим звичайним звітам щодо вад, звітам щодо проблем, які є специфічними для версій Плазми і Qt, повідомленням щодо дивної поведінки стільниці або навіть побажанням щодо нових можливостей. Face-smile.png

Вмію програмувати. Що можу зробити?

Спочатку слід визначити, з чим ви хочете працювати, потім створити відгалуження сховища. Далі, можете працювати над виправленням вад, додавати нові можливості або робити стабільнішими вже реалізовані можливості. Обговорюйте ваші зміни. Якщо вони є якісними і обґрунтованими, ми будемо дуже раді, якщо ви надішлете нам запит щодо внесення ваших змін до основного сховища.

Як встановити прогарму з поточної гілки master?

Ви без проблем можете отримати код і встановити панель із найсвіжішої гілки master за допомогою скрипту з такими командами:

git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
cd Latte-Dock
sh install.sh

Для виконання останньої команди, безпосередньо перед встановленням, доведеться ввести пароль root.

Як встановити програму з певної гілки?

Якщо ви хочете виконати тестування якихось можливостей, яких немає у гілці master, ви можете отримати гілку, яку вам хочеться встановити. Припустімо, вам потрібна гілка multi2:

git clone https://github.com/psifidotos/Latte-Dock.git
cd Latte-Dock
git pull
git branch multi2
git checkout multi2
git pull origin multi2

Зберіть у звичайному режимі.

Мною додано аплет, але його показано без тіні, не так як інші піктограми

Гаразд, якщо якийсь з аплетів (або декілька аплетів) не мають тіней, ви можете перевірити чи встановлено варіант Усі на сторінці Параметри ЛаттеВигляд.

Що трапиться, якщо перетягнути і скинути пункти файлів на кнопки запуску?

Файл буде передано із параметром до відповідної програми зі створенням її нового екземпляра (наприклад, передавання зображення до Kolourpaint призведе до відкриття цього зображення у Kolourpaint)

Чи є якісь відомі проблеми із сумісністю з певними драйверами до відеокарток?

Якщо ви користуєтеся графічним прискорювачем Intel і маєте проблеми із пікселізацією та викривленням зображення, помилками у текстових фрагментах та іншими проблемами, ви можете змінити спосіб обробки двовимірної графіки з SNA на UXA.

/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf

section   "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver   "intel"
Option   "AccelMethod" "uxa"
EndSection

Чому не працює клацання правою кнопкою миші?

Якщо клацання правою кнопкою миші не працює для аплетів і завдань, це означає, що вашу панель Латте було зібрано не з тими бібліотеками KDE Frameworks, що і стільницю Плазми. Вирішенням цієї проблеми є або оновлення пакунків Латте у вашому дистрибутиві, або збирання Латте власноруч.

Як встановити максимальний розмір піктограм для аплетів на панелях Плазми?

Якщо вам потрібні піктограми із максимальним розміром у 192 пікселі на панелях, можете віддати таку команду:

kwriteconfig --file ~/.config/kdeglobals --group PanelIcons --key Size "192"

У попередньому прикладі усі аплети Плазми, більші за 192 пікселів, будуть використовувати повне стільничне предсталвення, якщо їх буде розташовано на панелях.

Як поліпшити ситуацію із використанням процесора?

Латте, загалом, сконцентровано на наданні користувачам максимальних можливостей із налаштовування та швидкодії, тому його графічні і анімаційні параметри мають НАЙОПТИМАЛЬНІШІ значення...

Простим і відомим шляхом до зменшення навантаження на процесор є вимикання тіней для панелі завдань та аплетів. У Латте широко використовується елемент QML DropShadow, який може значно впливати на швидкодію. Щоб вимкнути усі тіні на панелі ви можете зробити так:

Клацнути правою кнопкою миші на панелі -> Параметри панелі - Ефекти -> «Тіні» [вимкніть усю групу пунктів за допомогою заголовка]

У системі автора при використанні параболічного ефекту вживання процесора впало на близько 75%.

На панелі Латте не працюють лічильники. Як це виправити?

Будь ласка, переконайтеся, що встановлено libunity. У версіях Ubuntu з KDE, зокрема Kubuntu і KDE Neon, вам слід встановити libunity-dev.


This page was last edited on 26 April 2020, at 19:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.