Difference between revisions of "Live CDs - a way to choose your distro/cs"

(Updating to match new version of source page)
 
(44 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
'''A Live CD''' allows you to test-drive the usually latest stable version of KDE SC without the need to install Linux or to change your existing Linux installation. These distributions boot and run completely from the CD and don&#039;t modify your hard disks. They can therefore be tried on a Windows computer without riskAll listed CDs are freely available for download.
+
'''Živá CD (Live CD)''' umožňují běžně otestovat poslední stabilní verzi KDE bez potřeby instalovat Linux, nebo měnit vaše existující soubory. Tyto distribuce se spustí kompletně z CD a neměn váš harddisk. Lze je také spustit na počítačích s Windows, bez jakéhokoliv rizikaVšechna uvedená CD jsou volně k dispozici ke stažení.
  
 
== KDE Neon ==
 
== KDE Neon ==
  
KDE Neon is a KDE project that provides the latest versions of KDE software on top of the latest LTS version of Ubuntu. There are two versions of KDE Neon: the User Edition that comes with the latest released versions of KDE software, and the Developer Edition based on pre-release versions. With the Developer edition you have the choice between using the stable or the unstable branch.
+
KDE Neon je projekt KDE, který poskytuje poslední verze softwaru KDE, postavených na poslední LTS verzi Ubuntu. Existují dvě verze KDE Neon: Uživatelská edice (User Edition), která přichází s posledně vydanými verzemi softwaru KDE a Vývojářská edice (Developer Edition), která je založená na softwaru KDe před vydáním (pre-release). S Vývojářskou edicí se můžete rozhodnout, zda budete využívat stabilní, nebo nestabilní větve.
  
[https://neon.kde.org Homepage]
+
[https://neon.kde.org Domovská stránka]
  
 
== Kubuntu LiveCD ==
 
== Kubuntu LiveCD ==
  
A live CD version of Kubuntu. Kubuntu is a community distribution based on Ubuntu.  
+
Kubuntu je komunitní distribuce založená na Ubuntu.  
  
 
[http://www.kubuntu.org Domovská stránka]
 
[http://www.kubuntu.org Domovská stránka]
  
== openSUSE ==
+
== OpenSUSE==
  
openSUSE no longer offers a live cd of its regular distribution. However, there are live cd's based on the regular distributions but giving you the very latest development versions of KDE software:
+
openSUSE již nenabízí živá CD jejich běžných distribucí. Nicméně existují živá CD založená na běžných distribucích s použitím nejnovějších verzí softwaru KDE:
  
openSUSE Argon is based on openSuse Leap (the stable distribution) while openSuse Krypton is based on openSUSE Tumbleweed (the rolling distribution).  
+
openSUSE Argon je založen na openSuse Leap (stabilní distribuce) zatímco openSuse Krypton je založen na openSUSE Tumbleweed (rolling distribuce).  
  
[http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Medias/images/iso/ Download]
+
[http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Medias/images/iso/ Stáhnout]
  
 
== Fedora ==
 
== Fedora ==
  
A fast paced distro targeting users who want the latest and greatest available in the world of FOSS. Fedora KDE usually has the latest stable version of KDE in the repositories, and beta versions are usually shipped via supported extra repositories.
+
Rychle se rozvíjející distro, zaměřené na uživatele, kteří chtějí nejnovější a nejlepší ve světě FOSS. Fedora KDE běžně disponuje nejnovější stabilní verzí KDE, beta verze lze běžně doinstalovat z externích repozitářů.
  
[http://spins.fedoraproject.org/kde/#downloads Stránka s odkazy ke stažení Fedory]
+
[https://spins.fedoraproject.org/kde/download/index.html Stránka s odkazy ke stažení Fedory]
 
 
== Linux Mint ==
 
 
 
Linux Mint is based on Ubuntu and Debian and is aimed at beginners. There are versions of Linux Mint for several desktop environments. Be sure to get the KDE version of the Linux Mint Live CD.
 
 
 
[http://www.linuxmint.com/ Homepage]
 
  
 
== Chakra ==
 
== Chakra ==
  
Originally based on Arch Linux, Chakra is focused solely on KDE workspaces. It is possible to install third party applications, as well.
+
Původně založeno na Arch Linuxu, Chakra se výhradně zaměřuje na pracovní prostředí KDE. Také je možno doinstalovat aplikace třetích stran.
  
[https://chakralinux.org Homepage]
+
[https://chakralinux.org Domovská stránka]
  
 
== Mageia ==
 
== Mageia ==
  
Mageia is a community based distribution. It is a fork of Mandriva.
+
Mageia je komunitní distribuce a je forkem Mandriva Linuxu.
  
[http://www.mageia.org Homepage]
+
[http://www.mageia.org Domovská stránka]
  
 
== Netrunner ==
 
== Netrunner ==
  
Netrunner is based on Kubuntu with it main focus on KDE, and aims to be complete operating system for both beginners and experts.  
+
Netrunner je založen na Kubuntu s hlavním zaměřením na KDE s ambicí být operačním systém jak pro začátečníky, tak pro experty.  
  
[http://www.netrunner-os.com/ Homepage]
+
[http://www.netrunner-os.com/ Domovská stránka]
  
 
== KaOS ==
 
== KaOS ==
  
KaOS is a "rolling release" distribution focused on KDE.
+
KaOS je "rolling release" distribuce zaměřená na KDE.
  
[http://kaosx.us/ Homepage]
+
[http://kaosx.us/ Domovská stránka]
  
 
== Sabayon ==
 
== Sabayon ==
  
Sabayon is a "rolling release" distribution, meaning that you install once and have your system upgraded as new versions of installed software is added to the distribution. Perhaps not the easiest distribution for users new to Linux.
+
Sabayon je "rolling release" distribuce, možná není příliš vhodná pro začátečníky.
  
[http://www.sabayon.org/ Homepage]
+
[http://www.sabayon.org/ Domovská stránka]
  
 
== Korora ==
 
== Korora ==
  
Korora aims to be easy for new users, but still useful for experts. It is a community project based on Fedora.
+
Korora se zaměřuje na jednoduchost pro začátečníky, ale je stále dobře využitelná i pro profesionály. Jde o komunitní projekt založen na Fedora Linuxu.
  
[https://kororaproject.org/ Homepage]
+
Vývoj ukončen ve 2018.
  
 
== PCLinuxOS ==
 
== PCLinuxOS ==
Line 78: Line 72:
 
== SuperX ==
 
== SuperX ==
  
An Indian project, SuperX is based on Ubuntu. From the project site: SuperX uses a tweaked version of KDE and is aimed towards beginners, casual users and business looking for a well supported user-friendly Linux OS.
+
Indický projekt SuperX založený na Ubuntu. Ze stránky distribuce: SuperX používá upravenou verzi KDE a je zaměřen na začátečníky, občasné uživatele a bussines s dobře podporovaným uživatelsky přátelským Linuxem.
  
[http://superxos.com/ Homepage]
+
[http://superxos.com/ Domovská stránka]
  
 
== ROSA ==
 
== ROSA ==
  
ROSA, a Russian company, offers their enterprise solution '''ROSA Marathon 2012''' for download. The new '''ROSA Desktop.Fresh''' edition is aimed at regular desktop users.
+
ROSA je Ruská společnost, nabízející jejich enterprise řešení  '''ROSA Marathon 2012''' ke stažení. Nová  '''ROSA Desktop.Fresh''' edice je zaměřena na běžné uživatele.
  
[http://www.rosalab.com/ Homepage]
+
[http://www.rosalab.com/ Domovská stránka]
  
 
== Slax - Live CD ==
 
== Slax - Live CD ==
  
Based on Slackware. With modular structure and pseudo read-write CD filesystem. Slax can be run from a USB Flash Drive. Slax has no graphical installer; if you want to install Slax on your machine, you must follow the simple instructions in the Introduction document.
+
Založen na Slackware. S modulární strukturou a pseudo souborový CD systém. Slax lze spustit z USB flash disku. Slax nemá grafický instalátor. Pokud se rozhodnete nainstalovat Slax na váš počítač, musíte postupovat dle jednoduchých instrukcí v úvodní dokumentaci.
  
[http://www.slax.org/ Homepage]
+
[http://www.slax.org/ Domovská stránka]
  
 
== KXStudio ==
 
== KXStudio ==
  
'''KXStudio''' has a focus on audio and video production. Currently, it is based on Ubuntu and has KDE as its officially supported desktop.
+
'''KXStudio''' se zaměřuje na audio a video produkci. V současnosti je založen na Ubuntu a využívá KDE, jako oficiální desktop.
  
[http://kxstudio.sourceforge.net/ Homepage]
+
[http://kxstudio.sourceforge.net/ Domovská stránka]
  
 
== Pisi Linux ==
 
== Pisi Linux ==
  
Pisi Linux is Turkish project building on the original Pardus project. Pisi Linux is a community project.
+
Pisi Linux je Turecký projekt postavený na původním projektu Pardus. Pisi Linux je komunitní projekt.
  
[http://www.pisilinux.org/en/ Homepage]
+
[http://www.pisilinux.org/en/ Domovská stránka]
  
 
== OpenMandriva Lx ==
 
== OpenMandriva Lx ==
  
OpenMandriva Lx aims to be easy to get started with but also cater to the advanced user. OpenMandriva is a community project.
+
OpenMandriva Lx jde o komunitní projekt, který se zaměřuje na začátečníky, ale také obstarává pokročilé uživatele.
  
[https://openmandriva.org/ Homepage]
+
[https://openmandriva.org/ Domovská stránka]
  
 
== Porteus ==
 
== Porteus ==
  
Designed to run from a USB flash drive, Porteus is small and fast. Porteus is a community project based on Slackware.
+
Připraven na spuštění z USB flash disku. Porteus je malý a rychlý komunitní projekt založený na Slackware.
  
[http://www.porteus.org/ Homepage]
+
[http://www.porteus.org/ Domovská stránka]
  
 
== Neptune ==
 
== Neptune ==
  
Another KDE-only distribution based on Debian.
+
Další distribuce s oficiální podporou KDE, založená na Debianu.
  
[http://neptuneos.com/en/ Homepage]
+
[http://neptuneos.com/en/ Domovská stránka]
  
  
 
----
 
----
  
New Live CDs and DVDs are becoming available all the time. If you've heard of a distro and think you'd like to try it, do an Internet search for it.  You may well find that a Live CD is available.
+
Nová LiveCD se čas od času objevují. Pokud uslyšíte o novém distru a budete ho chtít vyzkoušet, podívejte se nejdřív na Internetu, jestli neexistuje i LiveCD verze.
  
[[Category:Začínáme/cs]]
+
[[Category: Začínáme/cs]]

Latest revision as of 22:04, 10 July 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎română • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Živá CD (Live CD) umožňují běžně otestovat poslední stabilní verzi KDE bez potřeby instalovat Linux, nebo měnit vaše existující soubory. Tyto distribuce se spustí kompletně z CD a neměn váš harddisk. Lze je také spustit na počítačích s Windows, bez jakéhokoliv rizika. Všechna uvedená CD jsou volně k dispozici ke stažení.

KDE Neon

KDE Neon je projekt KDE, který poskytuje poslední verze softwaru KDE, postavených na poslední LTS verzi Ubuntu. Existují dvě verze KDE Neon: Uživatelská edice (User Edition), která přichází s posledně vydanými verzemi softwaru KDE a Vývojářská edice (Developer Edition), která je založená na softwaru KDe před vydáním (pre-release). S Vývojářskou edicí se můžete rozhodnout, zda budete využívat stabilní, nebo nestabilní větve.

Domovská stránka

Kubuntu LiveCD

Kubuntu je komunitní distribuce založená na Ubuntu.

Domovská stránka

OpenSUSE

openSUSE již nenabízí živá CD jejich běžných distribucí. Nicméně existují živá CD založená na běžných distribucích s použitím nejnovějších verzí softwaru KDE:

openSUSE Argon je založen na openSuse Leap (stabilní distribuce) zatímco openSuse Krypton je založen na openSUSE Tumbleweed (rolling distribuce).

Stáhnout

Fedora

Rychle se rozvíjející distro, zaměřené na uživatele, kteří chtějí nejnovější a nejlepší ve světě FOSS. Fedora KDE běžně disponuje nejnovější stabilní verzí KDE, beta verze lze běžně doinstalovat z externích repozitářů.

Stránka s odkazy ke stažení Fedory

Chakra

Původně založeno na Arch Linuxu, Chakra se výhradně zaměřuje na pracovní prostředí KDE. Také je možno doinstalovat aplikace třetích stran.

Domovská stránka

Mageia

Mageia je komunitní distribuce a je forkem Mandriva Linuxu.

Domovská stránka

Netrunner

Netrunner je založen na Kubuntu s hlavním zaměřením na KDE s ambicí být operačním systém jak pro začátečníky, tak pro experty.

Domovská stránka

KaOS

KaOS je "rolling release" distribuce zaměřená na KDE.

Domovská stránka

Sabayon

Sabayon je "rolling release" distribuce, možná není příliš vhodná pro začátečníky.

Domovská stránka

Korora

Korora se zaměřuje na jednoduchost pro začátečníky, ale je stále dobře využitelná i pro profesionály. Jde o komunitní projekt založen na Fedora Linuxu.

Vývoj ukončen ve 2018.

PCLinuxOS

Založeno na Mandraku (nyní znám jako Mandriva).

Domovská stránka

SuperX

Indický projekt SuperX založený na Ubuntu. Ze stránky distribuce: SuperX používá upravenou verzi KDE a je zaměřen na začátečníky, občasné uživatele a bussines s dobře podporovaným uživatelsky přátelským Linuxem.

Domovská stránka

ROSA

ROSA je Ruská společnost, nabízející jejich enterprise řešení ROSA Marathon 2012 ke stažení. Nová ROSA Desktop.Fresh edice je zaměřena na běžné uživatele.

Domovská stránka

Slax - Live CD

Založen na Slackware. S modulární strukturou a pseudo souborový CD systém. Slax lze spustit z USB flash disku. Slax nemá grafický instalátor. Pokud se rozhodnete nainstalovat Slax na váš počítač, musíte postupovat dle jednoduchých instrukcí v úvodní dokumentaci.

Domovská stránka

KXStudio

KXStudio se zaměřuje na audio a video produkci. V současnosti je založen na Ubuntu a využívá KDE, jako oficiální desktop.

Domovská stránka

Pisi Linux

Pisi Linux je Turecký projekt postavený na původním projektu Pardus. Pisi Linux je komunitní projekt.

Domovská stránka

OpenMandriva Lx

OpenMandriva Lx jde o komunitní projekt, který se zaměřuje na začátečníky, ale také obstarává pokročilé uživatele.

Domovská stránka

Porteus

Připraven na spuštění z USB flash disku. Porteus je malý a rychlý komunitní projekt založený na Slackware.

Domovská stránka

Neptune

Další distribuce s oficiální podporou KDE, založená na Debianu.

Domovská stránkaNová LiveCD se čas od času objevují. Pokud uslyšíte o novém distru a budete ho chtít vyzkoušet, podívejte se nejdřív na Internetu, jestli neexistuje i LiveCD verze.


This page was last edited on 10 July 2020, at 22:04. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.