Revision history of "Marble/Maemo/OfflineRouting/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 09:27, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (13,141 bytes) (+364). . (Created page with "Щойно дані буде повністю отримано, ви зможете перевести програму у автономний режим. Натисніть к...")
 • (cur | prev) 09:23, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (12,777 bytes) (+225). . (Created page with "Натисніть кнопку <menuchoice>Готово</menuchoice>, щоб наказати '''Marble''' звантажити дані елементів карти. У від...")
 • (cur | prev) 09:22, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (12,552 bytes) (+380). . (Created page with "За допомогою нижньої частини цього ж діалогового вікна ви можете вибрати масштаби (рівні елемент...")
 • (cur | prev) 09:19, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (12,172 bytes) (+607). . (Created page with "Тепер виберемо пункт <menuchoice>Звантажити ділянку...</menuchoice> з головного меню програми, щоб відкрити д...")
 • (cur | prev) 09:12, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (11,565 bytes) (+332). . (Created page with "Погляньмо на те, яким чином працює можливість '''Звантажити ділянку'''. Ми визначимо маршрут і зван...")
 • (cur | prev) 09:09, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (11,233 bytes) (+436). . (Created page with "Тепер '''Marble''' може визначати маршрути у будь-якому куточку Швейцарії, але програмі не вистачає са...")
 • (cur | prev) 09:03, 13 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (10,797 bytes) (+513). . (Created page with "У нашому прикладі ми вимкнемо всі <menuchoice>Активні служби визначення маршрутів</menuchoice> (служби і про...")
 • (cur | prev) 17:58, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (10,284 bytes) (+326). . (Created page with "Для звантаження ділянок карти вздовж маршруту виведіть '''Marble''' з автономного режиму, якщо програ...")
 • (cur | prev) 17:52, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,958 bytes) (+137). . (Created page with "Далі, у подібний же спосіб позначимо пункт призначення за допомогою пункту меню <menuchoice>Дістатися ...")
 • (cur | prev) 13:07, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,821 bytes) (+189). . (Created page with "Після встановлення карти Швейцарії ми можемо перевести програму у режим автономної побудови мар...")
 • (cur | prev) 13:06, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,632 bytes) (+117). . (Created page with "Зачекайте на завершення отримання та встановлення даних. Пункт нової карти буде показано на вкла...")
 • (cur | prev) 13:03, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,515 bytes) (+145). . (Created page with "Натисніть <menuchoice>Встановити</menuchoice>, щоб наказати '''Marble''' звантажити дані карти. Під час отримання ...")
 • (cur | prev) 13:02, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,370 bytes) (+192). . (Created page with "{{Note_(uk)|Для показу списку доступних карт Marble потрібне інтернет-з’єднання. Якщо поля діалогового в...")
 • (cur | prev) 12:29, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,178 bytes) (+143). . (Created page with "У відповідь буде відкрито діалогове вікно маршруту. Це вікно є лише проміжним пунктом. У ньому ми ...")
 • (cur | prev) 12:27, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (9,035 bytes) (+150). . (Created page with "Звантажимо карту Швейцарії. Для цього відкриємо меню програми '''Marble''': натиснемо напис <menuchoice>Вір...")
 • (cur | prev) 12:15, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (8,885 bytes) (+328). . (Created page with "Щоб скористатися можливістю побудови маршрутів у автономному режимі, нам спочатку слід отримати...")
 • (cur | prev) 12:12, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (8,557 bytes) (+175). . (Created page with "У нашому прикладі ми будемо подорожувати Швейцарією. Припустімо, що ми перебуваємо у Берні, столи...")
 • (cur | prev) 12:11, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (8,382 bytes) (+68). . (Created page with "Запустіть '''Marble''' на N900. Початкове вікно програми має бути подібним до наведеного, іншим буде лише...")
 • (cur | prev) 12:10, 12 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (8,314 bytes) (+251). . (Created page with "Під час налаштування побудови маршрутів у автономному режимі вам також знадобиться інтернет-з’...")
 • (cur | prev) 17:03, 11 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (8,063 bytes) (+78). . (Created page with "{{Tip_(uk)|Ви можете час від часу відкривати це діалогове вікно з метою оновлення встановлених карт.}}")
 • (cur | prev) 17:02, 11 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,985 bytes) (+172). . (Created page with "У цьому підручнику ми припускатимемо, що ви користуєтеся Nokia N900 зі встановленим '''Marble''' та '''Monav'''. ...")
 • (cur | prev) 15:22, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,813 bytes) (+6). . (Created page with "Category:Освіта/uk")
 • (cur | prev) 15:21, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,807 bytes) (+28). . (Created page with "{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode|Встановлення|Режим путівника}}")
 • (cur | prev) 15:21, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,779 bytes) (+129). . (Created page with "{{Note_(uk)|Програма Marble здатна отримувати дані лише у разі доступності інтернет-з’єднання, і якщо не ...")
 • (cur | prev) 15:18, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,650 bytes) (+18). . (Created page with "== Отримання даних карт ==")
 • (cur | prev) 15:17, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,632 bytes) (+118). . (Created page with "Натискання напису <menuchoice>Налаштувати</menuchoice> відкриє діалогове вікно для налаштування поточного ...")
 • (cur | prev) 15:16, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,514 bytes) (+66). . (Created page with "== Встановлення карт для автономної побудови маршрутів ==")
 • (cur | prev) 15:15, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,448 bytes) (+6). . (Created page with "== Перші кроки ==")
 • (cur | prev) 15:15, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,442 bytes) (+298). . (Created page with "{{Info_(uk)|Якщо ви надаєте перевагу перегляду демонстраційних відео перед читанням настанов, будь ла...")
 • (cur | prev) 15:12, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,144 bytes) (+28). . (Created page with "{{Prevnext|Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode|Встановлення|Режим путівника}}")
 • (cur | prev) 15:12, 10 May 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,116 bytes) (+7,116). . (Created page with "Marble/Maemo/Автономна побудова маршрутів")