Revision history of "Marble/Search/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 13:53, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (6,242 bytes) (+328). . (Created page with "Ви можете надсилати будь-які пошукові запити (див. таблицю вище) одразу після встановлення '''Marble'''...")
 • (cur | prev) 13:50, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,914 bytes) (+462). . (Created page with "Знайти певне місце можна за допомогою вкладки <menuchoice>Навігація</menuchoice>, розташованої ліворуч у ві...")
 • (cur | prev) 13:25, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,452 bytes) (+202). . (Created page with "У обох версіях, звичайній версії '''Marble''' (верхній рядок) і '''Marble Mobile''' (нижній рядок) пошук можливий ...")
 • (cur | prev) 13:22, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,250 bytes) (+109). . (Created page with "Завдання || width="35%" | Зразок ключа пошуку || width="10%" | Звичайна версія || width="10%" | Мобільна версія || width="10%...")
 • (cur | prev) 11:36, 27 May 2011FuzzyBot (talk). . (5,141 bytes) (-83). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 11:33, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,224 bytes) (+6). . (Created page with "Category:Освіта/uk")
 • (cur | prev) 11:33, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,218 bytes) (+12). . (Created page with "== Встановлення ==")
 • (cur | prev) 11:33, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,206 bytes) (+22). . (Created page with "== Виконання пошуку ==")
 • (cur | prev) 11:32, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,184 bytes) (+78). . (Created page with "| GPS || Має бути задіяно пристрій GPS, поточне розташування має бути визначено пристроєм.")
 • (cur | prev) 11:32, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,106 bytes) (+81). . (Created page with "| Чіткий || Пошук з врахуванням регістру. Ключ пошуку має точно збігатися з назвою вулиці або визна...")
 • (cur | prev) 11:31, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (5,025 bytes) (+129). . (Created page with "| Нечіткий || Пошук без врахування регістру символів. Ключ пошуку має збігатися з початком назви в...")
 • (cur | prev) 11:30, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,896 bytes) (+41). . (Created page with "| Визначне місце || Якесь цікаве місце |-")
 • (cur | prev) 11:29, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,855 bytes) (+3). . (Created page with "! Запис || Опис |-")
 • (cur | prev) 11:29, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,852 bytes) (+27). . (Created page with "'''Умовні позначення'''")
 • (cur | prev) 11:29, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,825 bytes) (+22). . (Created page with "| Пошук сервера | {{Input|1=planet.kde.org}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #ffd9b0;" | Ні || style="background: #d8e8c2;" | Так...")
 • (cur | prev) 11:28, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,803 bytes) (+26). . (Created page with "| Пошук за шаблоном | {{Input|1=Bake*, London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #ffd9b0;" ...")
 • (cur | prev) 11:28, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,777 bytes) (+43). . (Created page with "| Пошук визначного місця поряд | {{Input|1=Restaurant}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="back...")
 • (cur | prev) 11:27, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,734 bytes) (+57). . (Created page with "| Пошук визначних місць за категорією | {{Input|1=Museum, London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Та...")
 • (cur | prev) 11:27, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,677 bytes) (+56). . (Created page with "| Пошук визначного місця | {{Input|1=Sherlock Holmes Museum, London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || st...")
 • (cur | prev) 11:26, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,621 bytes) (+41). . (Created page with "| Пошук будинку у місті | {{Input|1=Baker Street 221b, London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="bac...")
 • (cur | prev) 11:25, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,580 bytes) (+38). . (Created page with "| Пошук вулиці у місті | {{Input|1=Baker Street, London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background...")
 • (cur | prev) 11:25, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,542 bytes) (+22). . (Created page with "| Пошук міста | {{Input|1=London}} || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style="background: #d8e8c2;" | Так || style=...")
 • (cur | prev) 11:24, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,520 bytes) (+102). . (Created page with "Зразок запиту щодо пошуку || width="10%" | Звичайна версія || width="10%" | Мобільна версія || width="10%" | Інтернет ||...")
 • (cur | prev) 11:23, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,418 bytes) (+14). . (Created page with "==Коротка довідка==")
 • (cur | prev) 11:23, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,404 bytes) (+118). . (Created page with "На цій сторінці наведено вступні зауваження щодо можливостей пошуку, які використано у декілько...")
 • (cur | prev) 11:22, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,286 bytes) (+202). . (Created page with "{{Warning_(uk)|Деякими з можливостей, описаних на цій сторінці, можна скористатися лише у Marble 1.2 та пізні...")
 • (cur | prev) 11:20, 27 May 2011Yurchor (talk | contribs). . (4,084 bytes) (+4,084). . (Created page with "Marble/Пошук")