Revision as of 12:35, 17 September 2011 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with ";Розподіл PERT :Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірн...")
Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Вступ

У керуванні проектами різні терміни можуть використовуватися у різних програмах, різних компаніях або різних типах проектів для позначення однакових понять. У повніших глосаріях термінів керування проектами можна знайти різні визначення для більшості термінів.

За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією Plan.

Терміни

Обліковий запис
Обліковий запис використовується у структурі розподілу вартості (СРВ) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості завдань або роботи виконавців.

Розподіл
Завдання може бути розподілено між виконавцями на етапі попереднього планування проекту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.

Призначення
Завдання призначаються виконавцям під час планування.

СРК
Структура розподілу коштів

ІВР
Скорочення від Індекс вартості роботи, дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проекту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проекту перевищує витрати.

Структура розподілу коштів
СРК є впорядкованою структурою облікових записів для збирання даних щодо коштів, незалежно від СРР та СРВ.

Оцінка
Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання.

Етап
Ще не написано

PERT
Program Evaluation and Review Technique (методика оцінки та перегляду програми).

Методика оцінки і перегляду програми (PERT)
Ще не написано.

Розподіл PERT
Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.

СРВ (RBS)
Структура розподілу виконавців

Структура розподілу виконавців
У СРВ виконавців розподілено за групами виконавців.

Resource
A resource can be of type Work, Material or Team. A resource must always belong to a Resource Group.

Resource Group
A resource group is used to group similar resources.

Resource Team
A resource team is a resource that consists of a number of other resources.

SPI
Is the Schedule Performance Index and is equal to BCWP/BCWS. When this index is below 1, means that you are behind schedule. If the index is greater than 1 means that you are ahead of the schedule.

Підсумкове завдання
Ще не написано

Завдання
Ще не написано

vCard
vCard — формат даних, стандартний для ділових електронних карток.

СРР (WBS)
Структура розподілу робіт

Work Breakdown Structure
The WBS is used to break down large projects into manageable chunks to ease planning and management.
Далі
Основна робоча область

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.