Difference between revisions of "Plasma/Create a Look and Feel Package/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Буде встановлено залежності, вказані у <tt>metadata.desktop</tt>, отже ви зможете виконати тестування у ваш...")
(Created page with "Якщо вам потрібен ширший доступ до того, що саме відбувається із вашою темою, особливо із компон...")
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
* '''Список встановлених тем вигляду''' у вашій системі, за допомогою якого ви можете вибрати тему і почати її безпосереднє редагування.
 
* '''Список встановлених тем вигляду''' у вашій системі, за допомогою якого ви можете вибрати тему і почати її безпосереднє редагування.
 
*'''Відкрити теку тем''' — відкриває каталог, у якому зберігаються теми вигляду.<br /><tt>/home/ваше_ім'я_користувача/.local/share/plasma/look-and-feel/</tt>
 
*'''Відкрити теку тем''' — відкриває каталог, у якому зберігаються теми вигляду.<br /><tt>/home/ваше_ім'я_користувача/.local/share/plasma/look-and-feel/</tt>
*'''New Theme''', where you can fill in all details of your theme, like name, author etc. You need to fill in all the fields, otherwise  the ''OK'' button will stay grayed out. If you click ''OK'' you will get a notification saying ''Plasma Layout successfully duplicated''.
+
*'''Нова тема''', де ви зможете вказати усі параметри вашої теми, зокрема її назву, автора тощо. Вам слід заповнити усі поля, інакше ви не зможете скористатися кнопкою ''Гаразд''. Після натискання кнопки ''Гаразд'' ви маєте побачити сповіщення ''Компонування Плазми успішно дубльовано''.
  
You can now chose your freshly created look and feel theme from the list of available themes and edit it in the main window.
+
Тепер ви можете вибрати вашу нову тему вигляду зі списку доступних тем і редагувати її у головному вікні програми.
  
*'''Main window'''<br />It is rather self-explanatory. You can edit details of your look an feel package (name, author, etc). These details are saved into metadata.desktop in your look and feel directory. You also have two buttons there:
+
*'''Головне вікно'''<br />Тут все майже зрозуміло. Ви можете редагувати ваш пакунок вигляду (назва, автор тощо). Ці параметри зберігаються до файла metadata.desktop у каталозі даних пакунка. Також ви зможете скористатися двома кнопками:
  
*'''Layout from current Plasma setup'''<br />It saves your current desktop layout like placement of panels, plasma applets, wallpaper etc. TODO Add some info what is exactly saved here. All these settings are saved into:<br /><br /><tt>.local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/layout/org.kde.plasma.desktop-layout.js</tt><br /><br />This is a javascript file executed when you check "Use desktop layout from theme" in the Look And Feel module of System Settings. If your look and feel theme does not change desktop layout, you can safely remove that file.<br /><br />The content of the Javascript file will recreate a plasma configuration mirroring the contents of your current main plasma configuration file: <tt>~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc</tt>
+
*'''Компонування з поточних налаштувань Плазми'''<br />Зберігає поточне компонування вашої стільниці, зокрема розташування панелей, аплети Плазми, фонове зображення тощо. Усі ці параметри зберігаються до:<br /><br /><tt>.local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/layout/org.kde.plasma.desktop-layout.js</tt><br /><br />Це файл коду javascript, який виконується, коли ви позначаєте пункт «Використовувати компонування стільниці з теми» у модулі вигляду «Системних параметрів». Якщо у вашій темі вигляду компонування стільниці не змінюється, ви можете безпечно вилучити цей файл.<br /><br />Вміст файла Javascript повторно створюватиме налаштування Плазми, копіюючи вміст вашого поточного основного файла налаштувань Плазми: <tt>~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc</tt>
 +
 
 +
 
 +
Якщо вам потрібен ширший доступ до того, що саме відбувається із вашою темою, особливо із компонуванням, ви можете скористатися [https://userbase.kde.org/KDE_System_Administration/PlasmaDesktopScripting скриптами стільниці Плазми]. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся із [https://userbase.kde.org/Plasma/How_to_create_a_Unity-like_look_and_feel_theme_using_Plasma%E2%80%99s_Desktop_Scripting_API підручником].
  
 
*'''Типові параметри з поточного налаштування'''<br />Створює файл:<br /><tt>.local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/"default"</tt><br />Зберігаються такі параметри:
 
*'''Типові параметри з поточного налаштування'''<br />Створює файл:<br /><tt>.local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/"default"</tt><br />Зберігаються такі параметри:
Line 87: Line 90:
  
  
'''api.kde-look.org/1001720''' - the url to the content stored on the server, from my experience ''api.kde-look.org/'' is always the same, only id changes. You can get the id from the kde store url ''https://store.kde.org/p/1001720'' '''1001720'''.
+
'''api.kde-look.org/1001720''' — адреса даних, що зберігаються на сервері. Здається, частина ''api.kde-look.org/'' завжди залишається незмінною — змінюється лише ідентифікатор. Ідентифікатор можна звизначити з адреси у крамниці kde: для адреси ''https://store.kde.org/p/1001720'' ідентифікатором буде '''1001720'''.
  
 
Ви можете вказати декілька залежностей. Ось приклад з metadata.desktop [https://store.kde.org/p/1167950/ United]:
 
Ви можете вказати декілька залежностей. Ось приклад з metadata.desktop [https://store.kde.org/p/1167950/ United]:
Line 111: Line 114:
 
== Загальносистемні залежності (експериментальне)==
 
== Загальносистемні залежності (експериментальне)==
  
You can specify system dependencies using their AppStream URI scheme. More information about it can be found [https://www.freedesktop.org/software/appstream/docs/sect-AppStream-Services-UrlHandler.html here].
+
Загальносистемні залежності можна вказати з використанням схеми адрес AppStream. Докладніший опис можна знайти [https://www.freedesktop.org/software/appstream/docs/sect-AppStream-Services-UrlHandler.html тут].
  
To look up what's the resource you are looking for, you can check on your system by calling <code>appstreamcli search <something></code>
+
Щоб визначити ресурс, який слід шукати, ви можете виконати пошук у вашій системі за допомогою команди <code>appstreamcli search <щось></code>
  
When the Look and Feel package is installed, if a system dependency is specified, it will be the system deciding how to install it, most likely using PackageKit.
+
Під час встановлення пакунка вигляду, якщо потрібно довстановити якісь компоненти, система сама визначить спосіб їхнього встановлення, найімовірніше, за допомогою PackageKit.
  
 
[[Category:Підручники/uk]]
 
[[Category:Підручники/uk]]

Latest revision as of 15:35, 11 April 2018

Other languages:
English • ‎українська

Як створити власний пакунок-оболонку

Спочатку вам слід встановити Навігатор темами вигляду Плазми, який є частиною пакунка plasma-sdk.

Навігатор темами вигляду Плазми є доволі простою програмою. На правій панелі програми розташовано три пункти:

 • Список встановлених тем вигляду у вашій системі, за допомогою якого ви можете вибрати тему і почати її безпосереднє редагування.
 • Відкрити теку тем — відкриває каталог, у якому зберігаються теми вигляду.
  /home/ваше_ім'я_користувача/.local/share/plasma/look-and-feel/
 • Нова тема, де ви зможете вказати усі параметри вашої теми, зокрема її назву, автора тощо. Вам слід заповнити усі поля, інакше ви не зможете скористатися кнопкою Гаразд. Після натискання кнопки Гаразд ви маєте побачити сповіщення Компонування Плазми успішно дубльовано.

Тепер ви можете вибрати вашу нову тему вигляду зі списку доступних тем і редагувати її у головному вікні програми.

 • Головне вікно
  Тут все майже зрозуміло. Ви можете редагувати ваш пакунок вигляду (назва, автор тощо). Ці параметри зберігаються до файла metadata.desktop у каталозі даних пакунка. Також ви зможете скористатися двома кнопками:
 • Компонування з поточних налаштувань Плазми
  Зберігає поточне компонування вашої стільниці, зокрема розташування панелей, аплети Плазми, фонове зображення тощо. Усі ці параметри зберігаються до:

  .local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/layout/org.kde.plasma.desktop-layout.js

  Це файл коду javascript, який виконується, коли ви позначаєте пункт «Використовувати компонування стільниці з теми» у модулі вигляду «Системних параметрів». Якщо у вашій темі вигляду компонування стільниці не змінюється, ви можете безпечно вилучити цей файл.

  Вміст файла Javascript повторно створюватиме налаштування Плазми, копіюючи вміст вашого поточного основного файла налаштувань Плазми: ~/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc


Якщо вам потрібен ширший доступ до того, що саме відбувається із вашою темою, особливо із компонуванням, ви можете скористатися скриптами стільниці Плазми. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся із підручником.

 • Типові параметри з поточного налаштування
  Створює файл:
  .local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/"default"
  Зберігаються такі параметри:
  • стиль віджетів
  • схема кольорів
  • піктограми
  • тема Плазми
  • тема вказівників
  • перемикач вікон
  • перемикач стільниць
  • декорації вікон.

Ви також можете додати зображення, яке буде використано для попереднього перегляду і яке зберігатиметься у теці .local/share/plasma/look-and-feel/назва_вашої_теми/contents/preview

Як додати залежності з KDE Store

Спочатку, вам слід додати рядок

X-KPackage-Dependencies=

до вашого файла metadata.desktop. Погляньом на цей приклад:

Схеми кольорів Плазми Elementary Luna

X-KPackage-Dependencies=kns://colorschemes.knsrc/api.kde-look.org/1001720

kns:// — назва протоколу

colorschemes.knsrc — тип ресурсу, який слід отримати (у нашому випадку це схема кольорів). Ось список доступних ресурсів у моїй системі (/etc/xdg):

 • aurorae.knsrc
 • cgcgtk3.knsrc
 • cgcicon.knsrc
 • cgctheme.knsrc
 • colorschemes.knsrc
 • comic.knsrc
 • discover_ktexteditor_codesnippets_core.knsrc
 • emoticons.knsrc
 • icons.knsrc
 • kfontinst.knsrc
 • ksysguard.knsrc
 • kwineffect.knsrc
 • kwinscripts.knsrc
 • kwinswitcher.knsrc
 • lookandfeel.knsrc
 • plasma-themes.knsrc
 • plasmoids.knsrc
 • sddmtheme.knsrc
 • servicemenu.knsrc
 • wallpaper.knsrc
 • xcursor.knsrc


api.kde-look.org/1001720 — адреса даних, що зберігаються на сервері. Здається, частина api.kde-look.org/ завжди залишається незмінною — змінюється лише ідентифікатор. Ідентифікатор можна звизначити з адреси у крамниці kde: для адреси https://store.kde.org/p/1001720 ідентифікатором буде 1001720.

Ви можете вказати декілька залежностей. Ось приклад з metadata.desktop United:

X-KPackage-Dependencies=kns://colorschemes.knsrc/api.kde-look.org/1001495,kns://plasma-themes.knsrc/api.kde-look.org/998797,kns://aurorae.knsrc/api.kde-look.org/1136954

У JSON:

X-KPackage-Dependencies: { "kns://colorschemes.knsrc/api.kde-look.org/1001495", "kns://plasma-themes.knsrc/api.kde-look.org/998797", "kns://aurorae.knsrc/api.kde-look.org/1136954" }

Встановити пакунок обгортки можна за допомогою команди, відданої з термінала:

kpackagetool5 -i "назва вашої теми"

Тему буде встановлено до .local/share/plasma/look-and-feel/

Буде встановлено залежності, вказані у metadata.desktop, отже ви зможете виконати тестування у вашій системі. Щоб ознайомитися із переліком параметрів, віддайте команду kpackagetool5 -h.

Загальносистемні залежності (експериментальне)

Загальносистемні залежності можна вказати з використанням схеми адрес AppStream. Докладніший опис можна знайти тут.

Щоб визначити ресурс, який слід шукати, ви можете виконати пошук у вашій системі за допомогою команди appstreamcli search <щось>

Під час встановлення пакунка вигляду, якщо потрібно довстановити якісь компоненти, система сама визначить спосіб їхнього встановлення, найімовірніше, за допомогою PackageKit.


This page was last modified on 11 April 2018, at 15:35. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.