Difference between revisions of "Plasma/Krunner/ca"

(Updating to match new version of source page)
(29 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
'''KRunner''' es el llançador construït dins de l'escriptori Plasma. Si bé la seva funció bàsica és llançar programes des d'una mini-línia d'ordes, la seva funcionalitat es pot ampliar mitjançant «executors» per ajudar l'usuari a realitzar una gran quantitat de tasques.
+
'''KRunner''' (launched with Alt-F2 or Alt-SPACE) is the launcher built into the Plasma desktop. While its basic function is to launch programs from a sort of mini-command-line, its functionality can be extended by "runners" to assist the user to accomplish a lot of tasks.
 +
 
 +
{{Note|1=You may need to install additional '''KRunner''' addons package depending on your distribution to use some of the functionalities listed here. Note that a large number of active addons may slow down the start of KRunner, adjust this by clicking the wrench icon.}}
  
 
[[Image:KRunner.png||center]]
 
[[Image:KRunner.png||center]]
Line 11: Line 13:
 
===Iniciar i aturar aplicacions===
 
===Iniciar i aturar aplicacions===
  
Podeu llançar els programes simplement escrivint el nom de l'aplicació que voleu executar. Cal escriure com a mínim tres caràcters per iniciar la cerca de coincidències. Aquestes coincidències trobaran les aplicacions en el menú d'aplicacions.
+
You can launch programs by simply typing the name of the application you want to launch - or even simpler: press the down-arrow key for list of ''most recently used'' programs you typed in beforehand.  
 +
 
 +
You may type a single character and KRunner will start finding matches. Matches will be found to applications from your easily customizable applications menu (for that, right-click in menu).
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 20: Line 24:
 
|}
 
|}
  
També podeu utilitzar '''KRunner''' per matar les aplicacions. Escriviu la paraula clau <code>mata</code> seguida d'un nom de procés i '''KRunner''' oferirà opcions per tancar l'aplicació (SIGTERM) o per forçar la seva sortida (SIGKILL). '''KRunner''' coincidirà parcialment amb noms de procés (almenys tres caràcters) pels processos en execució.
+
[[Image:KRunner_app.png||center]]
 +
 
 +
You can use '''KRunner''' to kill applications, too. Type in the keyword <code>kill</code> followed by a process name and '''KRunner''' will provide options to close the application (SIGTERM) or forcibly quit it (SIGKILL). '''KRunner''' will match partial process names to running processes.
  
 
Recordeu que la paraula clau <code>mata</code> es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.
 
Recordeu que la paraula clau <code>mata</code> es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.
 +
 +
===Direct installation===
 +
 +
In case that you look for an application that has not been installed yet, KRunner will suggest a set of applications that match your search. In specific, since KRunner has been integrated with Plasma Software Center, [[Special:myLanguage/Discover | Discover]], will present you a list of applications, enabling you to proceed to direct installation.
  
 
===Qüestions amb les ordres (shell)===
 
===Qüestions amb les ordres (shell)===
Line 41: Line 51:
 
|}
 
|}
  
Per cert, si la línia d'ordres és el teu, apreciareu la integració amb les pàgines de manual. Simplement escriviu al davant d'un nom d'ordre un caràcter <code>#</code> per obrir la pàgina de manual formatada per facilitar la seva lectura al navegador.
+
Incidentally, if the command line is your thing, you may appreciate the built in integration to man pages. Simply type a command name preceded by a <code>#</code> or <code>man:/</code> to open the man page formatted for easy readability in your browser.
  
Exemples:
+
Examples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Entrada || Sortida
+
| Input || Output
 +
|-
 +
|<code> #ls </code> || ''opens the manual for ls in a browser''
 
|-
 
|-
|<code> #ls </code> || ''obre el manual per a «ls» en un navegador''
+
|<code> man:/grep </code> || ''opens the manual for grep in a browser''
 
|}
 
|}
  
 
===Navegar per llocs web===
 
===Navegar per llocs web===
  
Podeu simplement començar a escriure l'URL d'un lloc web per obrir-lo en el navegador predeterminat. Fins i tot podeu escriure el nom d'una adreça d'interès de [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]] i '''KRunner''' l'obrirà. Si ja heu visitat el lloc web, '''KRunner''' també pot obtenir els resultats des de l'historial del navegador.
+
You can simply start typing the URL of a website to open it in your default browser. You may even type in the name of a browser bookmark and '''KRunner''' will open it for you. If you have visited the website in the past, '''KRunner''' can fetch you results from your browser's history, too.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 58: Line 70:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> una_adreça_interés </code> || ''obre l'adreça d'interés al navegador''
+
|<code> una_adreça_interès </code> || ''obre l'adreça d'interès al navegador''
 
|-
 
|-
 
|<code> kde.org </code> || ''obre la [http://www.kde.org pàgina inicial del KDE] al navegador''
 
|<code> kde.org </code> || ''obre la [http://www.kde.org pàgina inicial del KDE] al navegador''
Line 65: Line 77:
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' coneix les dreceres web del [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]], de manera que podeu començar a usar-les directament.
+
'''KRunner''' already knows your Web Shortcuts, found in Plasma System Settings, so you can directly start using them.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 97: Line 109:
 
|}
 
|}
  
Si no coneixeu la ruta a un fitxer, poseu el nom del fitxer. Si aquest és un document obert recentment, '''KRunner''' el llistarà. Si instal·lat el subsistema [[Special:myLanguage/Nepomuk|Nepomuk]] , també podreu cercar a l'ordinador pel seu contingut indexat. '''KRunner''' també obrirà les carpetes que heu fet adreces d'interès en [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] (a la barra lateral Llocs) si escriviu el seu nom. El que és més, si voleu accedir als dispositius del sistema (muntats i desmuntats), també ho podeu fer. '''KRunner''' proveirà les opcions específiques del dispositiu.
+
If you don't know the path to a file, simply type the name of the file. If the file is a recently opened document, '''KRunner''' will list it for you. If you have enabled "File Search" provided by [https://community.kde.org/Baloo Baloo] daemon, you can also search your computer for the file by its indexed contents. '''KRunner''' will also open folders you've bookmarked in [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] (in your Places sidebar) if you type their name in. What's more, if you want to access devices on your system (both mounted and unmounted), you can do that, too. '''KRunner''' will even provide device-specific options.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 103: Line 115:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> Home </code> || ''obre el directori Home al [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
+
|<code> Inici </code> || ''obre el directori Inici al [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
 
|-
 
|-
 
|<code> una_unitat_flaix </code> || ''mostra les opcions de muntatge o obre el contingut de una_unitat_flaix''
 
|<code> una_unitat_flaix </code> || ''mostra les opcions de muntatge o obre el contingut de una_unitat_flaix''
Line 116: Line 128:
 
'''KRunner''' fins i tot alternarà entre sessions d'escriptori. Escriviu la paraula clau <code>commuta</code> o <code>sessió nova</code> per iniciar una sessió X independent. Podreu alternar entre les sessions utilitzant la paraula clau <code>commuta</code>.
 
'''KRunner''' fins i tot alternarà entre sessions d'escriptori. Escriviu la paraula clau <code>commuta</code> o <code>sessió nova</code> per iniciar una sessió X independent. Podreu alternar entre les sessions utilitzant la paraula clau <code>commuta</code>.
  
Exemples:
+
Examples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Entrada || Sortida
+
| Input || Output
 +
|-
 +
|<code> Desktop 1 </code> || ''switches the virtual desktop to Desktop 1''
 
|-
 
|-
|<code> Escriptori 1 </code> || ''alterna l'escriptori virtual a Escriptori 1''
+
|<code> myWorkActivity </code> || ''switches the activity to myWorkActivity''
 
|-
 
|-
|<code> una_activitat_treball </code> || ''alterna l'activitat a una_activitat_treball''
+
|<code> switch </code> || ''shows options to switch to an existing session or start a new one''
 
|-
 
|-
|<code> alterna </code> || ''mostra les opcions per alternar a una sessió existent o inicia una de nova''
+
|<code> new session </code> || ''starts a new session''
 
|}
 
|}
  
Line 146: Line 160:
 
===Escoltar una mica de música===
 
===Escoltar una mica de música===
  
Podeu controlar qualsevol reproductor d'àudio modern com [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] utilitzant krunner. Podeu utilitzar diverses paraules clau (tot configurable) per <code>reprodueix</code>, <code>pausa</code> o saltar cançons. En escriure en el nom d'un artista, àlbum o cançó que es trobi a la biblioteca de l'[[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] bé podreu reproduir immediatament, posar a la cua (<code>cua</code>) o reproduir-la al final (<code>afegeix</code>) de la llista de reproducció actual. Podeu utilitzar paraules clau <code>augmenta</code> o <code>disminueix</code> el volum del reproductor, o fins i tot <code>silencia</code> o <code>surt</code>.
+
Podeu controlar qualsevol reproductor d'àudio modern com [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] utilitzant '''KRunner'''. Podeu utilitzar diverses paraules clau (tot configurable) per <code>reprodueix</code>, <code>pausa</code> o saltar cançons. En escriure en el nom d'un artista, àlbum o cançó que es trobi a la biblioteca de l'[[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] bé podreu reproduir immediatament, posar a la cua (<code>cua</code>) o reproduir-la al final (<code>afegeix</code>) de la llista de reproducció actual. Podeu utilitzar paraules clau <code>augmenta</code> o <code>disminueix</code> el volum del reproductor, o fins i tot <code>silencia</code> o <code>surt</code>.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 167: Line 181:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> data </code> || La data d'avui és...
+
|<code> date </code> || La data d'avui és...
 
|-
 
|-
|<code> hora </code> || L'hora actual és...
+
|<code> time </code> || L'hora actual és...
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Image:KRunner_time.png||center]]
  
 
Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.
 
Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.
Line 185: Line 201:
 
|}
 
|}
  
No és un executor per interactuar amb [[Special:myLanguage/KOrganizer|Korganizer]] i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.
+
És un executor per interactuar amb [[Special:myLanguage/KOrganizer|Korganizer]] i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.
  
 
===Calculadora===
 
===Calculadora===
  
'''KRunner''' té una calculadora molt versàtil que es pot cridar per iniciar o finalitzar un càlcul amb un signe <code>=</code>. A més de l'aritmètica bàsica, podeu cridar funcions científiques com <code>sqrt()</code>, <code>sin()</code>, <code>log()</code>, etc. [http://qalculate.sourceforge.net/gtk-manual/apa.html Aquí] hi ha una llista de les funcions suportades. Recordeu que les funcions trigonomètriques com <code>sin()</code>, <code>cos()</code>, etc. esperen l'angle en radians. '''KRunner''' entén <code>pi</code> en les expressions.
+
'''KRunner''' features a very versatile calculator that can be called by starting or ending a calculation with an <code>=</code> sign. In addition to basic arithmetic, you can call scientific functions like <code>sqrt()</code>, <code>sin()</code>, <code>log()</code>, etc. A list of the supported functions is [http://qalculate.github.io/manual/qalculate-definitions-functions.html here]. Note that trigonometric functions like <code>sin()</code>, <code>cos()</code>, etc expect the angle in radians. '''KRunner''' understands <code>pi</code> in expressions.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 198: Line 214:
 
|-
 
|-
 
|<code> = sqrt(4) + 32*sin(30*pi/180) </code> || 18
 
|<code> = sqrt(4) + 32*sin(30*pi/180) </code> || 18
 +
|}
 +
 +
[[Image:KRunner_calc.png||center]]
 +
 +
'''KRunner''' also supports combinatorics functions, like <code>perm()</code> or <code>comb()</code>.
 +
 +
Examples:
 +
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 +
| Input || Output
 +
|-
 +
|<code> = perm(10,5) </code> || 30240
 +
|-
 +
|<code> = comb(10,5) </code> || 252
 
|}
 
|}
  
Line 213: Line 242:
 
També podeu utilitzar '''KRunner''' per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.
 
També podeu utilitzar '''KRunner''' per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.
  
Exemples:
+
Examples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Entrada || Sortida
+
| Input || Output
 
|-
 
|-
|<code> = solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) </code>|| [7, -3]  
+
|<code> = solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) </code>|| [3, -7]  
 
|}
 
|}
  
Line 250: Line 279:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> 1 dòlars </code> || 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)...
+
|<code> 1 dòlar </code> || 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)...
 
|-
 
|-
 
|<code> 125 euros </code> || 103.244 lliures esterlines (GBP), 13272,5 iens (JPY)...
 
|<code> 125 euros </code> || 103.244 lliures esterlines (GBP), 13272,5 iens (JPY)...
Line 263: Line 292:
 
===Correcció ortogràfica i caràcters especials===
 
===Correcció ortogràfica i caràcters especials===
  
'''KRunner''' pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és <code>spell</code> i es pot configurar.
+
'''KRunner''' pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és <code>spell</code> i es pot configurar.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 269: Line 298:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> spell linux </code> || Suggested words: Linux, lynx, ...
+
|<code> spell linux </code> || Suggested words: Linux, lynx...
 
|}
 
|}
  
Line 304: Line 333:
 
| Input || Output
 
| Input || Output
 
|-
 
|-
|<code> lluminositat de la pantalla 100 </code> || ''incrementa la lluminositat de la pantalla al 100%''
+
|<code> screen brightness 100 </code> || ''increases screen brightness to 100%''
 +
|-
 +
|<code> sleep </code> || ''suspends computer to RAM''
 +
|-
 +
|<code> lock </code> || ''locks the screen''
 
|-
 
|-
|<code> suspensió </code> || ''suspèn la Ram de l'ordinador''
+
|<code> restart </code> || ''restarts computer''
 
|-
 
|-
|<code> bloqueja </code> || ''lbloqueja la pantalla''
+
|<code> shutdown </code> || ''shutdowns computer''
 
|}
 
|}
  
Line 315: Line 348:
 
===Obrir KRunner===
 
===Obrir KRunner===
  
El millor manera d'obrir '''KRunner''' és posar activar la drecera global (per omissió, <keycap>Alt+F2</keycap>). En algunes activitats (per exemple, Escriptori), només cal fer clic a l'escriptori i començar a escriure. En altres casos (per exemple, Cerca i Llança), '''KRunner''' pot incorporar-se a la pròpia activitat.
+
The easiest way to open '''KRunner''' is to trigger its global shortcut (<keycap>Alt+Space</keycap> or <keycap>Alt+F2</keycap>, by default). In some activities (e.g. Desktop), you can simply click on the desktop and start typing. In others (e.g. Search and Launch), '''KRunner''' may be built into the activity itself.
  
 
També podeu fer clic dret sobre l'espai de treball plasma i seleccionar <menuchoice>Executa una ordre...</menuchoice> o simplement llançar-lo des de la línia d'ordres escrivint <code>krunner</code>.
 
També podeu fer clic dret sobre l'espai de treball plasma i seleccionar <menuchoice>Executa una ordre...</menuchoice> o simplement llançar-lo des de la línia d'ordres escrivint <code>krunner</code>.
Line 321: Line 354:
 
===Usar KRunner===
 
===Usar KRunner===
  
Utilitzeu <keycap>Tab</keycap> o <keycap>Majús.+Tab</keycap> per navegar cap amunt i cap avall en els resultats. Utilitzeu les <keycap>tecles de fletxa</keycap> per desplaçar-vos entre les opcions (si n'hi ha) en un resultat. Utilitzeu <keycap>Retorn</keycap> (o feu clic esquerre) per seleccionar un resultat.
+
Use <keycap>Tab</keycap>/<keycap>Ctrl+j</keycap> or <keycap>Shift+Tab</keycap>/<keycap>Ctrl+k</keycap> to navigate up and down results. Use <keycap>arrow keys</keycap> to move between options (if any) in a result. Use <keycap>Enter</keycap> (or left click) to select a result.
  
 
===Descobrir KRunner===
 
===Descobrir KRunner===
  
 
Feu clic a la icona de clau anglesa per obrir les opcions de configuració on podreu activar/desactivar/configurar els executors que processaran les vostres cerques. Hi ha disponibles opcions addicionals per canviar la posició a la pantalla on apareixerà el krunner. Fins i tot podreu canviar l'estil a una interfície orientada a tasques, si ho voleu.
 
Feu clic a la icona de clau anglesa per obrir les opcions de configuració on podreu activar/desactivar/configurar els executors que processaran les vostres cerques. Hi ha disponibles opcions addicionals per canviar la posició a la pantalla on apareixerà el krunner. Fins i tot podreu canviar l'estil a una interfície orientada a tasques, si ho voleu.
 
En fer clic sobre la icona en forma d'ona s'obrirà el Monitor de sistema.
 
  
 
En fer clic sobre la icona «?» s'obrirà una llista desplegable que explica la sintaxi de tots els executors disponibles. Aquesta és una bona manera de descobrir noves funcionalitats!
 
En fer clic sobre la icona «?» s'obrirà una llista desplegable que explica la sintaxi de tots els executors disponibles. Aquesta és una bona manera de descobrir noves funcionalitats!
 
+
<span id="Tips, Tricks and FAQs"></span>
 
==Consells, trucs i PMF==
 
==Consells, trucs i PMF==
  
 
Podeu utilitzar '''KRunner''' en un mode «un sol executor» especial. En aquest mode, krunner només tindrà un executor actiu per processar les cerques. Aquesta característica no és compatible amb tots els executors, però ho fan molt pocs. Obriu el mòdul de control de les dreceres de teclat globals directament des de krunner i escolliu la «Interfície d'execució d'ordres» per veure què hi ha disponible. Establiu una drecera global per al perfil que vulgueu i llanceu krunner d'aquesta manera. Podeu tenir tantes maneres com dreceres trobeu. {{Smiley}}
 
Podeu utilitzar '''KRunner''' en un mode «un sol executor» especial. En aquest mode, krunner només tindrà un executor actiu per processar les cerques. Aquesta característica no és compatible amb tots els executors, però ho fan molt pocs. Obriu el mòdul de control de les dreceres de teclat globals directament des de krunner i escolliu la «Interfície d'execució d'ordres» per veure què hi ha disponible. Establiu una drecera global per al perfil que vulgueu i llanceu krunner d'aquesta manera. Podeu tenir tantes maneres com dreceres trobeu. {{Smiley}}
  
Aquest [http://sciencekde.wordpress.com/2010/12/07/advanced-calculator-runner/ bloc] inclou alguns dels usos avançats de l'executor calculadora.
+
Aquest [http://sciencekde.wordpress.com/2010/12/07/advanced-calculator-runner/ blog] inclou alguns dels usos avançats de l'executor calculadora.
  
  
 
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
 
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
 
[[Category:Sistema/ca]]
 
[[Category:Sistema/ca]]

Revision as of 20:30, 22 May 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

KRunner (launched with Alt-F2 or Alt-SPACE) is the launcher built into the Plasma desktop. While its basic function is to launch programs from a sort of mini-command-line, its functionality can be extended by "runners" to assist the user to accomplish a lot of tasks.

Note
You may need to install additional KRunner addons package depending on your distribution to use some of the functionalities listed here. Note that a large number of active addons may slow down the start of KRunner, adjust this by clicking the wrench icon.


KRunner.png

Característiques

Aquesta lamentablement incompleta llista intenta presentar alguns exemples bàsics d'ús de KRunner. Descobriu més informació fent clic a la icona «?» al KRunner.

Iniciar i aturar aplicacions

You can launch programs by simply typing the name of the application you want to launch - or even simpler: press the down-arrow key for list of most recently used programs you typed in beforehand.

You may type a single character and KRunner will start finding matches. Matches will be found to applications from your easily customizable applications menu (for that, right-click in menu).

Exemples:

Entrada Sortida
gwe (inicia Gwenview)
KRunner app.png

You can use KRunner to kill applications, too. Type in the keyword kill followed by a process name and KRunner will provide options to close the application (SIGTERM) or forcibly quit it (SIGKILL). KRunner will match partial process names to running processes.

Recordeu que la paraula clau mata es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.

Direct installation

In case that you look for an application that has not been installed yet, KRunner will suggest a set of applications that match your search. In specific, since KRunner has been integrated with Plasma Software Center, Discover, will present you a list of applications, enabling you to proceed to direct installation.

Qüestions amb les ordres (shell)

A més de les aplicacions llistades en el menú d'aplicacions, KRunner també es pot utilitzar per executar ordres de shell, incloent el llançament de binaris. Tingueu en compte que en introduir ordres de shell, KRunner no acceptarà ordres parcials ni oferirà autocompleció.

Executant una ordre com aquesta apareixerà una icona de clau anglesa que ens oferirà opcions addicionals. Podreu optar per un terminal i executar l'ordre (això pot ser útil si l'ordre produeix una sortida de text que voleu llegir), o escollir executar el programa com un usuari diferent (proporcionant el nom i la contrasenya d'aquest usuari).

Exemples:

Entrada Sortida
ls ~/Documents llista el contingut de ~/Documents (preferiblement a un terminal)
cp ~/Documents/un_fitxer ~/un_fitxer copia un_fitxer des de ~/Documents a ~/
mplayer una_pel·lícula.mkv reprodueix una_pel·lícula.mkv amb mplayer

Incidentally, if the command line is your thing, you may appreciate the built in integration to man pages. Simply type a command name preceded by a # or man:/ to open the man page formatted for easy readability in your browser.

Examples:

Input Output
#ls opens the manual for ls in a browser
man:/grep opens the manual for grep in a browser

Navegar per llocs web

You can simply start typing the URL of a website to open it in your default browser. You may even type in the name of a browser bookmark and KRunner will open it for you. If you have visited the website in the past, KRunner can fetch you results from your browser's history, too.

Exemples:

Entrada Sortida
una_adreça_interès obre l'adreça d'interès al navegador
kde.org obre la pàgina inicial del KDE al navegador
http://userbase.kde.org/ obre Userbase al navegador

KRunner already knows your Web Shortcuts, found in Plasma System Settings, so you can directly start using them.

Exemples:

Entrada Sortida
gg:KDE fa una cerca del terme «KDE» a Google
wp:krunner fa una cerca del terme «krunner» a la Viquipèdia

KRunner també proporciona opcions per descarregar fitxers des del web utilitzant KGet en proporcionar-li el seu URL.

Hi ha executors addicionals per a la cerca ràpida a la Viquipèdia, Wikitravel i KDE Techbase.

Obrir fitxers, carpetes i dispositius

KRunner també pot obrir fitxers i directoris a la vostra màquina local. Si voleu navegar per màquines remotes, podeu fer el següent. Observeu com KRunner utilitza esclaus kio per ssh (fish:) i samba (smb:).

Exemples:

Entrada Sortida
file:/home/ obre file:///home/ (el directori «home») en el Dolphin
file:una_pel·lícula.mkv obre /home/una_pel·lícula.mkv
fish:[email protected] obre fish:/[email protected]/ mitjançant el protocol fish (fitxer a través de ssh)
smb:una_caixa_Windows obre smb:/una_caixa_Windows mitjançant Samba

If you don't know the path to a file, simply type the name of the file. If the file is a recently opened document, KRunner will list it for you. If you have enabled "File Search" provided by Baloo daemon, you can also search your computer for the file by its indexed contents. KRunner will also open folders you've bookmarked in Dolphin (in your Places sidebar) if you type their name in. What's more, if you want to access devices on your system (both mounted and unmounted), you can do that, too. KRunner will even provide device-specific options.

Exemples:

Entrada Sortida
Inici obre el directori Inici al Dolphin
una_unitat_flaix mostra les opcions de muntatge o obre el contingut de una_unitat_flaix

Multitasca amb sessions, finestres, escriptoris i activitats

Diverses aplicacions del KDE us permet desar i carregar sessions. KRunner us permetrà llançar aquestes sessions. Podeu escriure en el nom de l'aplicació o escriure directament en el nom de la sessió. Hi ha executors per obrir les sessions desades en el Kate, Konqueror, Konsole, etc.

KRunner és un somni de la multitasca. Si teniu masses finestres obertes, simplement introduïu el títol de la finestra i passareu directament a ella. Igualment, podeu escriure el nom d'un escriptori virtual i passar directament a ell. Si treballeu amb les activitats, alternareu entre elles escrivint el seu nom. KRunner trobarà coincidència tan aviat com escriviu tres caràcters.

KRunner fins i tot alternarà entre sessions d'escriptori. Escriviu la paraula clau commuta o sessió nova per iniciar una sessió X independent. Podreu alternar entre les sessions utilitzant la paraula clau commuta.

Examples:

Input Output
Desktop 1 switches the virtual desktop to Desktop 1
myWorkActivity switches the activity to myWorkActivity
switch shows options to switch to an existing session or start a new one
new session starts a new session

Diversos estris de plasma es poden llançar com aplicacions amb finestra. Podeu simplement escriure el nom d'un estri i KRunner llançarà una finestra.

Parlar amb la gent

Escriviu el nom d'un contacte en el KAddressBook per obtenir una llista d'opcions per contactar-hi. Escrivint una adreça de correu electrònic en KRunner obrireu una finestra de l'editor del KMail. També podeu cercar a través dels contactes a la vostra llista de contactes del Kopete.

Els executors de la llibreta d'adreces i kopete no semblen funcionar al SC 4.8.

Exemples:

Entrada Sortida
[email protected] edita un correu per a la llista de correu KDE
un_contacte mostra les opcions per al contacte un_contacte

Escoltar una mica de música

Podeu controlar qualsevol reproductor d'àudio modern com Amarok utilitzant KRunner. Podeu utilitzar diverses paraules clau (tot configurable) per reprodueix, pausa o saltar cançons. En escriure en el nom d'un artista, àlbum o cançó que es trobi a la biblioteca de l'Amarok bé podreu reproduir immediatament, posar a la cua (cua) o reproduir-la al final (afegeix) de la llista de reproducció actual. Podeu utilitzar paraules clau augmenta o disminueix el volum del reproductor, o fins i tot silencia o surt.

Exemples:

Entrada Sortida
reprodueix cerca la cançó reprodueix una cançó immediatament
pausa pausa l'Amarok o els vostre reproductor de música designat
següent reprodueix la cançó següent a la llista de reproducció

Arribar a temps

Podeu obtenir la data actual o l'hora, simplement introduint les paraules clau data o hora. Seleccionar el resultat el copiarà al porta-retalls per poder-lo enganxar en un altre lloc. El format de la data i l'hora respecta la configuració del sistema.

Exemples:

Entrada Sortida
date La data d'avui és...
time L'hora actual és...
KRunner time.png

Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.

Exemples:

Entrada Sortida
time UTC L'hora actual a UTC és...
time oslo L'hora actual a Europe/Oslo és...
time kolkata L'hora actual a Asia/Kolkata és...

És un executor per interactuar amb Korganizer i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.

Calculadora

KRunner features a very versatile calculator that can be called by starting or ending a calculation with an = sign. In addition to basic arithmetic, you can call scientific functions like sqrt(), sin(), log(), etc. A list of the supported functions is here. Note that trigonometric functions like sin(), cos(), etc expect the angle in radians. KRunner understands pi in expressions.

Exemples:

Entrada Sortida
32*12 = 384
= sqrt(4) + 32*sin(30*pi/180) 18
KRunner calc.png

KRunner also supports combinatorics functions, like perm() or comb().

Examples:

Input Output
= perm(10,5) 30240
= comb(10,5) 252

KRunner també pot manejar matemàtiques simbòliques i dur a terme la integració i la diferenciació en les expressions.

Exemples:

Entrada Sortida
= integrate( -x/y^2, y ) -x/y
diff( log(x) ) = 1/x

També podeu utilitzar KRunner per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.

Examples:

Input Output
= solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) [3, -7]

KRunner maneja de manera intel·ligent les unitats com a part dels càlculs. Proveu els següents exemples per veure com.

Exemples:

Entrada Sortida
= 2.5 kg * 10 m/s^2 25 N
220 V / 10 A = 22 ohms

Atès que KRunner entén la majoria de les unitats, podeu utilitzar-ho per convertir molt ràpidament. Tingueu en compte que la conversió d'unitats no requereix d'un signe =.

Exemples:

Entrada Sortida
30 F -1.11111 graus Celsius (°C), 273.039 kelvins (K)...
27.8 km 1.09449e+06 polzades (in), 17.2742 miles (mi)...
5 galons en litres 18.9271 litres (l)

KRunner també coneix les monedes. Les conversions entre monedes es fa cercant el tipus de canvi des de la pàgina web del Banc Central Europeu.

Exemples:

Entrada Sortida
1 dòlar 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)...
125 euros 103.244 lliures esterlines (GBP), 13272,5 iens (JPY)...
30 JPY en RUB 11.0137 rubles (RUB)

Anar a llocs

Si teniu ubicacions marcades en el Marble (en OpenStreetMap), KRunner les pot obrir directament al mapa.

Correcció ortogràfica i caràcters especials

KRunner pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és spell i es pot configurar.

Exemples:

Entrada Sortida
spell linux Suggested words: Linux, lynx...

KRunner també pot permetre que premeu caràcters especials si els podeu especificar l'hexadecimal unicode per al caràcter, precedit per un signe #.

Exemples:

Entrada Sortida
#03b2 β
#00b1 ±

Gestionar el vostre ordinador

Podeu obrir directament els mòduls de control de l'arranjament del des de KRunner. Sovint, si vols canviar quelcom, només haureu d'escriure els termes associats i KRunner trobarà el mòdul de control amb l'arranjament que voleu.

Exemples:

Entrada Sortida
teclat obre el mòdul de control per arranjar el teclat
tipus de lletra obre el mòdul de control per arranjar els tipus de lletra
contrasenya obre el mòdul de control «Contrasenya i compte d'usuari»

També es pot utilitzar KRunner per definir la lluminositat de la pantalla mitjançant l'ús de les paraules clau «lluminositat de la pantalla». Podeu especificar un percentatge o simplement reduir la lluminositat a la meitat o totalment. A més, hi ha paraules per suspensió, sortida, aturada o reinici l'equip.

Examples:

Input Output
screen brightness 100 increases screen brightness to 100%
sleep suspends computer to RAM
lock locks the screen
restart restarts computer
shutdown shutdowns computer

Ús

Obrir KRunner

The easiest way to open KRunner is to trigger its global shortcut (Alt+Space or Alt+F2, by default). In some activities (e.g. Desktop), you can simply click on the desktop and start typing. In others (e.g. Search and Launch), KRunner may be built into the activity itself.

També podeu fer clic dret sobre l'espai de treball plasma i seleccionar Executa una ordre... o simplement llançar-lo des de la línia d'ordres escrivint krunner.

Usar KRunner

Use Tab/Ctrl+j or Shift+Tab/Ctrl+k to navigate up and down results. Use arrow keys to move between options (if any) in a result. Use Enter (or left click) to select a result.

Descobrir KRunner

Feu clic a la icona de clau anglesa per obrir les opcions de configuració on podreu activar/desactivar/configurar els executors que processaran les vostres cerques. Hi ha disponibles opcions addicionals per canviar la posició a la pantalla on apareixerà el krunner. Fins i tot podreu canviar l'estil a una interfície orientada a tasques, si ho voleu.

En fer clic sobre la icona «?» s'obrirà una llista desplegable que explica la sintaxi de tots els executors disponibles. Aquesta és una bona manera de descobrir noves funcionalitats!

Consells, trucs i PMF

Podeu utilitzar KRunner en un mode «un sol executor» especial. En aquest mode, krunner només tindrà un executor actiu per processar les cerques. Aquesta característica no és compatible amb tots els executors, però ho fan molt pocs. Obriu el mòdul de control de les dreceres de teclat globals directament des de krunner i escolliu la «Interfície d'execució d'ordres» per veure què hi ha disponible. Establiu una drecera global per al perfil que vulgueu i llanceu krunner d'aquesta manera. Podeu tenir tantes maneres com dreceres trobeu. Face-smile.png

Aquest blog inclou alguns dels usos avançats de l'executor calculadora.


This page was last edited on 22 May 2019, at 20:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.