Difference between revisions of "Plasma/ca"

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 3: Line 3:
 
== Una primera vista ==
 
== Una primera vista ==
  
Plasma is the KDE workspace. Actually it is a technology that can adapt to many types of devices. Currently there are two varieties of Plasma: The Plasma Desktop environment which is the focus of the majority of our pages and Plasma Mobile, the new cool  environment for pads and smartphones. The [[Special:myLanguage/Plasma/Netbooks|Plasma Netbook]] environment was removed in KDE Plasma 5 and replaced with the Application Dashboard menu.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Plasma és l'espai de treball del KDE. En realitat es tracta d'una tecnologia que pot adaptar-se a molts tipus de dispositius. En l'actualitat hi ha tres varietats de Plasma: L'entorn d'escriptori Plasma, el qual és el focus de la majoria de les nostres pàgines, l'entorn [[Special:myLanguage/Plasma/Netbooks|Plasma per ordinadors ultra-portàtils]] i Plasma Active, el nou ambient per a pads i telèfons intel·ligents.
 +
</div>
  
 
Un escriptori Plasma típic té el següent aspecte:
 
Un escriptori Plasma típic té el següent aspecte:
Line 11: Line 13:
 
Els quatre components principals d'un escriptori Plasma per omissió són:
 
Els quatre components principals d'un escriptori Plasma per omissió són:
  
* '''The [[Special:myLanguage/Plasma/Panels|panel]]''', sometimes referred to as "the task bar", it provides room for the application launcher, the list of windows (programs), clock and system tray;
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* '''The desktop''', the area where widgets and icons reside;
+
* '''El [[Special:myLanguage/Plasma/Panels|plafó]]''', a vegades anomenat «la barra de tasques», que proporciona espai per al llançador d'aplicacions, la llista de finestres (programes), el rellotge i la safata del sistema;
* '''The [[Special:myLanguage/Plasma#Folder_Views|folder view]]''', a widget that lists the content of a folder on your computer, giving you quick access to basic file management tasks;
+
* '''L'escriptori''', la zona on estan els estris i les icones;
* '''The Plasma toolbox''' This is located at the top left of the screen as well as at end of the panel. These are used to access configuration and other options quickly and reliably.
+
* '''La [[Special:myLanguage/Plasma#Folder Views|vista de carpeta]]''', un estri que mostra el contingut d'una carpeta a l'ordinador, i que a més proporciona accés ràpid a tasques de gestió de fitxers bàsiques;
 +
* '''El quadre d'eines de Plasma''', es troba a la part superior dreta de la pantalla així com en un extrem del plafó. S'utilitza per accedir a la configuració i altres opcions de forma ràpida i segura.
 +
</div>
  
 
Tots aquests ítems per omissió són totalment configurables i poden albergar una àmplia varietat d'eines i contingut.
 
Tots aquests ítems per omissió són totalment configurables i poden albergar una àmplia varietat d'eines i contingut.
Line 40: Line 44:
 
=== Plafons ===
 
=== Plafons ===
  
[[Image:Panel_Settings.png|512px|center]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Panel.png|512px|center]]
 +
</div>
  
 
Els plafons us permeten col·locar estris al voltant de les vores de la pantalla. Aquestes col·leccions d'estris es poden configurar de diverses maneres, podent fer que s'ocultin automàticament quan no s'usin o alinear-los a certes àrees de la pantalla.
 
Els plafons us permeten col·locar estris al voltant de les vores de la pantalla. Aquestes col·leccions d'estris es poden configurar de diverses maneres, podent fer que s'ocultin automàticament quan no s'usin o alinear-los a certes àrees de la pantalla.
Line 52: Line 58:
 
=== Estris ===
 
=== Estris ===
  
[[Image:WidgetsPlasma.png|thumb|150px|left|Plasma Widgets]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Widget-Settings.png|thumb|150px|left|Estris de Plasma]]
 +
</div>
  
 
Plasma admet estris escrits específicament per a Plasma (també conegut com a plasmòides), així com estris d'altres fonts com ara Google Gadgets, SuperKaramba i alguns estris Dashboard de Mac OSX. Estris addicionals es poden trobar i instal·lat amb facilitat a través de [[Special:myLanguage/Glossary#Get Hot New Stuff|Obtén novetats candents]].
 
Plasma admet estris escrits específicament per a Plasma (també conegut com a plasmòides), així com estris d'altres fonts com ara Google Gadgets, SuperKaramba i alguns estris Dashboard de Mac OSX. Estris addicionals es poden trobar i instal·lat amb facilitat a través de [[Special:myLanguage/Glossary#Get Hot New Stuff|Obtén novetats candents]].
Line 61: Line 69:
 
* fent clic dret a l'escriptori i seleccioneu <menuchoice>Afegeix estris</menuchoice> des del menú contextual.
 
* fent clic dret a l'escriptori i seleccioneu <menuchoice>Afegeix estris</menuchoice> des del menú contextual.
  
To place a widget on the Desktop simply drag it from the Widget Explorer to the Desktop. To place a widget in the panel first open the Panel Toolbox and from there open the Widget Explorer (click <menuchoice>Add Widgets</menuchoice>), locate the widget you wish to add and drag it to the desired position in the Panel. <br clear=all/>
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Per a posar un estri a l'escriptori només s'ha d'arrossegar des de l'explorador d'estris. Per a posar-lo en el primer plafó obriu el quadre d'eines d'aquest i des d'allí obriu l'explorador d'estris (feu clic a <menuchoice>Afegeix estris</menuchoice>), cerqueu l'estri que voleu afegir i arrossegueu-lo fins a la posició desitjada.
 +
</div>
  
 
{{Note/ca|1=No podreu afegir estris si estan bloquejats. Obriu el quadre d'eines de l'escriptori o el quadre d'eines del plafó o feu clic dret a l'escriptori. Si veieu un element que diu <menuchoice>Desbloqueja estris</menuchoice> seleccioneu-lo, i després procediu a afegir-hi els estris que us calguin.
 
{{Note/ca|1=No podreu afegir estris si estan bloquejats. Obriu el quadre d'eines de l'escriptori o el quadre d'eines del plafó o feu clic dret a l'escriptori. Si veieu un element que diu <menuchoice>Desbloqueja estris</menuchoice> seleccioneu-lo, i després procediu a afegir-hi els estris que us calguin.
Line 88: Line 98:
 
Les icones que apareixen a la captura de pantalla tenen petits botons a la part superior dreta i inferior dreta. El petit botó de pausa a la part superior dreta prevé a l'activitat impedint que s'inclogui en passar a través de les activitats utilitzant <keycap>Super + Tab</keycap>. També obre una «x» per eliminar l'activitat. Per a canviar els noms de les activitats, cerqueu la petita clau a la part inferior dreta de la icona.  
 
Les icones que apareixen a la captura de pantalla tenen petits botons a la part superior dreta i inferior dreta. El petit botó de pausa a la part superior dreta prevé a l'activitat impedint que s'inclogui en passar a través de les activitats utilitzant <keycap>Super + Tab</keycap>. També obre una «x» per eliminar l'activitat. Per a canviar els noms de les activitats, cerqueu la petita clau a la part inferior dreta de la icona.  
  
[[Image:Activities-Plasma5.6.png|thumb|150px|left|Plasma Activity Explorer]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Plasma_Activity_Explorer.png|thumb|512px|center|Explorador d'activitats de Plasma]]
 +
</div>
  
 
=== Exemples d'ús ===
 
=== Exemples d'ús ===
Line 100: Line 112:
 
Els escriptoris virtuals, us permeten tenir diferents conjunts de finestres en escriptoris separats, es poden unir amb les activitats. Podeu tenir una activitat diferent en cada escriptori virtual. En l'escriptori Plasma 4.4, això es pot configurar entrant en <menuchoice>Arranjament del sistema</menuchoice>, navegant a <menuchoice>Escriptori -> Múltiples escriptoris</menuchoice>, i marcant l'opció <menuchoice>Una activitat diferent per a cada escriptori</menuchoice>.
 
Els escriptoris virtuals, us permeten tenir diferents conjunts de finestres en escriptoris separats, es poden unir amb les activitats. Podeu tenir una activitat diferent en cada escriptori virtual. En l'escriptori Plasma 4.4, això es pot configurar entrant en <menuchoice>Arranjament del sistema</menuchoice>, navegant a <menuchoice>Escriptori -> Múltiples escriptoris</menuchoice>, i marcant l'opció <menuchoice>Una activitat diferent per a cada escriptori</menuchoice>.
  
In Plasma Desktop 4.3, You configure this by zooming out and choosing <menuchoice>configure Plasma</menuchoice>. Then select <menuchoice>use a different activity on each desktop</menuchoice> and zoom in again. <br clear=all/>
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
En l'escriptori Plasma 4.3, ho podeu configurar allunyant la imatge i seleccionant <menuchoice>Configura Plasma</menuchoice>. Després seleccioneu <menuchoice>Usa una activitat diferent en cada escriptori</menuchoice> i torneu a apropar la imatge.
 +
</div>
  
 
==Consells i trucs==
 
==Consells i trucs==
Line 108: Line 122:
 
===Optimitzar Plasma===
 
===Optimitzar Plasma===
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
:Apreneu com a [[Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma#A_Windows_Vista-like_sidebar_with_clock_and_news|afegir una barra lateral amb el rellotge i les notícies]].
 
:Apreneu com a [[Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma#A_Windows_Vista-like_sidebar_with_clock_and_news|afegir una barra lateral amb el rellotge i les notícies]].
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
:Personalitzeu Plasma amb [[Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma#Using_Multiple_Plasma_Themes|barrejar múltiples temes de Plasma]].
 
:Personalitzeu Plasma amb [[Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma#Using_Multiple_Plasma_Themes|barrejar múltiples temes de Plasma]].
 +
</div>
  
 
* Learn how to [[Special:myLanguage/Plasma/Create_a_Look_and_Feel_Package | create a look and feel package]].
 
* Learn how to [[Special:myLanguage/Plasma/Create_a_Look_and_Feel_Package | create a look and feel package]].
Line 120: Line 138:
 
===Tornar a carregar Plasma===
 
===Tornar a carregar Plasma===
  
Sometimes you might want to reload Plasma, like right after changing system language so the changes takes effect, or because of a problem with the desktop. To do that, open a terminal(or [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]]) and run these commands:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
De vegades pot ser que vulgueu tornar a carregar Plasma, com per exemple en canviar l'idioma del sistema perquè els canvis tinguin efecte, o a causa d'un problema amb l'escriptori. Per a fer-ho, obriu una consola i executeu aquestes ordres:
 +
</div>
  
{{Input|1=kquitapp5 plasmashell
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
kstart5 plasmashell}}
+
{{Input|1=kquitapp plasma-desktop
 +
plasma-desktop}}
 +
</div>
  
== More Information ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
== Més informació ==
 +
</div>
  
 
* [[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/Index | La PMF de Plasma]]
 
* [[Special:myLanguage/Plasma/FAQ/Index | La PMF de Plasma]]

Revision as of 16:28, 5 August 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Una primera vista

Plasma és l'espai de treball del KDE. En realitat es tracta d'una tecnologia que pot adaptar-se a molts tipus de dispositius. En l'actualitat hi ha tres varietats de Plasma: L'entorn d'escriptori Plasma, el qual és el focus de la majoria de les nostres pàgines, l'entorn Plasma per ordinadors ultra-portàtils i Plasma Active, el nou ambient per a pads i telèfons intel·ligents.

Un escriptori Plasma típic té el següent aspecte:

Plasma Desktop.png

Els quatre components principals d'un escriptori Plasma per omissió són:

  • El plafó, a vegades anomenat «la barra de tasques», que proporciona espai per al llançador d'aplicacions, la llista de finestres (programes), el rellotge i la safata del sistema;
  • L'escriptori, la zona on estan els estris i les icones;
  • La vista de carpeta, un estri que mostra el contingut d'una carpeta a l'ordinador, i que a més proporciona accés ràpid a tasques de gestió de fitxers bàsiques;
  • El quadre d'eines de Plasma, es troba a la part superior dreta de la pantalla així com en un extrem del plafó. S'utilitza per accedir a la configuració i altres opcions de forma ràpida i segura.

Tots aquests ítems per omissió són totalment configurables i poden albergar una àmplia varietat d'eines i contingut.

PMF sobre l'escriptori Plasma

Una «PMF -preguntes més freqüents-» per a la versió actual de l'escriptori Plasma es troba en aquesta pàgina. Proporciona respostes breus a preguntes comunes així com enllaços a les preguntes més freqüents de versions anteriors.

Trobeu la vostra pròpia manera d'utilitzar Plasma

Podeu usar Plasma de la mateixa manera que usaríeu l'escriptori de qualsevol altre sistema operatiu: Accedint al llançador d'aplicacions, veient els programes actius en la barra de tasques, accedint a les icones en la safata del sistema, i així successivament.

Una part important de Plasma són els «estris». Aquests són unitats individuals de l'escriptori i inclouen (encara que no es limiten a) el menú d'aplicacions, les icones, la safata del sistema, el rellotge, etc. Els estris poden existir en l'escriptori mateix, o es poden ancorar en el plafó, en l'estalvi de pantalla o en el tauler entre altres llocs. Els estris poden servir per a moltes tasques, a més de ser ajudants de l'escriptori, incloent eines per a microblog (Twitter, identi.ca), conversió d'unitats, calculadora, predicció meteorològica, per a compartir fitxers i molt més. Els plafons i escriptoris també són un tipus especial d'estri, destinats a contenir a altres estris.

Com es relaciona amb l'ús de l'escriptori? Plasma té algunes noves característiques pel que fa als escriptoris tradicionals. Ja hem esmentat els quadres d'eines de Plasma: són el camí per començar a interactuar i personalitzar l'escriptori Plasma. Fent clic en elles, apareixerà un menú en la pantalla amb una varietat d'opcions: Des d'on podeu afegir estris al vostre plafó o escriptori, amidar, afegir o eliminar plafons, canviar el fons de pantalla i altres operacions.

Vistes de carpeta

Com podeu observar a la captura de pantalla de a sobre, no hi ha icones col·locades directament en l'escriptori. En el seu lloc, estan situades en un contenidor anomenat «Vista de carpeta». Per omissió, la vista de carpeta mostra la carpeta Desktop (Escriptori) i se us hi permet arrossegar, obrir, tallar, copiar, enganxar i reanomenar fitxers, fins i tot crear fitxers i carpetes.

Podeu tenir més d'una vista de carpeta en l'escriptori, i també posar-les en els plafons. Podeu configurar-la per a mostrar qualsevol carpeta, tant local com a remota, a la que tingueu accés. Cadascuna es pot moure i canviar de grandària al vostre gust.

La vista de carpeta també es pot configurar com un fons d'escriptori a pantalla completa amb un disseny més tradicional d'«icones disperses per l'escriptori».

Plafons

Panel.png

Els plafons us permeten col·locar estris al voltant de les vores de la pantalla. Aquestes col·leccions d'estris es poden configurar de diverses maneres, podent fer que s'ocultin automàticament quan no s'usin o alinear-los a certes àrees de la pantalla.

Per omissió, hi ha un plafó en la part inferior de la pantalla, però n'hi podeu afegir més, moure'ls, configurar el plafó per omissió, i eliminar els que no vulgueu. Els estris dels plafons també es poden ajustar al vostre gust.

Per a més informació sobre la configuració dels plafons en l'escriptori Plasma i sobre el que són capaços de fer, visiteu la pàgina Plafons de Plasma.

Latte Dock is an alternative panel.

Estris

Estris de Plasma

Plasma admet estris escrits específicament per a Plasma (també conegut com a plasmòides), així com estris d'altres fonts com ara Google Gadgets, SuperKaramba i alguns estris Dashboard de Mac OSX. Estris addicionals es poden trobar i instal·lat amb facilitat a través de Obtén novetats candents.

Per veure els estris instal·lats en el sistema i llest per al seu ús obriu l'explorador d'estris de Plasma, ja sigui

  • obrint el quadre d'eines de l'escriptori a la part superior dreta de la pantalla i seleccioneu Afegeix estris,
  • obrint el quadre d'eines del plafó a la dreta d'aquest i seleccionant Afegeix estris o
  • fent clic dret a l'escriptori i seleccioneu Afegeix estris des del menú contextual.

Per a posar un estri a l'escriptori només s'ha d'arrossegar des de l'explorador d'estris. Per a posar-lo en el primer plafó obriu el quadre d'eines d'aquest i des d'allí obriu l'explorador d'estris (feu clic a Afegeix estris), cerqueu l'estri que voleu afegir i arrossegueu-lo fins a la posició desitjada.

Note-box-icon.png
Nota
No podreu afegir estris si estan bloquejats. Obriu el quadre d'eines de l'escriptori o el quadre d'eines del plafó o feu clic dret a l'escriptori. Si veieu un element que diu Desbloqueja estris seleccioneu-lo, i després procediu a afegir-hi els estris que us calguin.


Una vegada heu acabat d'afegir-los potser voldreu bloquejar-los altra vegada: Obriu un quadre d'eines o al menú contextual de l'escriptori i feu clic a Bloqueja els estris.


Els estris que s'ancoren en un plafó normalment tenen un menú d'opcions, mentre que els de l'escriptori tenen les opcions de configuració en la 'nansa', l'àrea ombrejada que apareix quan situeu el ratolí al damunt de l'estri. Fent clic i mantenint el botó premut en la part lliure de la nansa us permetrà moure'l a la posició desitjada.

Handle-new.png

Disposeu de quatre eines en aquesta nansa. La de dalt és per amidar. Feu-hi clic i arrossegueu amb el ratolí per a canviar la grandària de l'estri.

La segona eina és l'eina de gir. Altra vegada, feu clic i manteniu premut el botó mentre el gireu en l'angle desitjat.

Handle-new-rotate.png


La tercera és una clau anglesa que us permetrà configurar les opcions d'aquest estri en particular.

Finalment, la quarta eina és la «vista ampliada» i només està disponible en els estris compatibles amb aquesta característica, com per exemple el marc d'imatges o els visors web. Quan hi feu clic, el marc d'imatges, per exemple, obrirà un visor d'imatges, mentre que el visor web obrirà la pàgina web en la finestra d'un navegador web.

Una llista d'estris de Plasma amb la seva pròpia pàgina es troba aquí, i alguns dels nostres estris favorits es discuteixen en la pàgina d'estris de Plasma.

Activitats

Les icones que apareixen a la captura de pantalla tenen petits botons a la part superior dreta i inferior dreta. El petit botó de pausa a la part superior dreta prevé a l'activitat impedint que s'inclogui en passar a través de les activitats utilitzant Super + Tab. També obre una «x» per eliminar l'activitat. Per a canviar els noms de les activitats, cerqueu la petita clau a la part inferior dreta de la icona.

Explorador d'activitats de Plasma

Exemples d'ús

A un usuari li agraden els còmics de la web pel que afegeix els seus favorits a l'escriptori utilitzant l'estri de còmics. L'usuari disposa d'una activitat dedicada en exclusiva als seus còmics favorits. Ara que l'usuari està feliç ha de posar-se a treballar, per la qual cosa crea una activitat amb l'estri vista de carpeta mostrant les carpetes dels projectes en les quals estigui treballant. Després del treball l'usuari s'en va cap a casa i treballa en el seu projecte paral·lel, que consisteix en escriure novel·les romàntiques. Ara, l'usuari s'inspira millor si veu fotos de la seva estimada, per la qual cosa crea una nova activitat però utilitzant el marc de fotos amb imatges de la seva estimada. També posa una vista de carpeta amb la carpeta del projecte de la seva novel·la romàntica. Per tant, no importa què fa o a on es troba l'usuari que sempre tindrà una activitat personalitzada per a cada situació.

Visiteu aquest blog per llegir uns quants consells sobre com usar les activitats. Chanis blog disposa de diversos exemples, així com captures de pantalla.

Disposició dels estris i escriptoris virtuals

Els escriptoris virtuals, us permeten tenir diferents conjunts de finestres en escriptoris separats, es poden unir amb les activitats. Podeu tenir una activitat diferent en cada escriptori virtual. En l'escriptori Plasma 4.4, això es pot configurar entrant en Arranjament del sistema, navegant a Escriptori -> Múltiples escriptoris, i marcant l'opció Una activitat diferent per a cada escriptori.

En l'escriptori Plasma 4.3, ho podeu configurar allunyant la imatge i seleccionant Configura Plasma. Després seleccioneu Usa una activitat diferent en cada escriptori i torneu a apropar la imatge.

Consells i trucs

There is subpage Plasma/Tips enumerating a lot of useful tips for Plasma.

Optimitzar Plasma

Personalitzeu Plasma amb barrejar múltiples temes de Plasma.

Tornar a carregar Plasma

De vegades pot ser que vulgueu tornar a carregar Plasma, com per exemple en canviar l'idioma del sistema perquè els canvis tinguin efecte, o a causa d'un problema amb l'escriptori. Per a fer-ho, obriu una consola i executeu aquestes ordres:

kquitapp plasma-desktop
plasma-desktop

Més informació


Tornar cap a la pàgina d'introducció

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.