Difference between revisions of "Showfoto/Brightness/bg"

Jump to: navigation, search
(Created page with "На този етап, би трябвало да забележите нещо важно. ''Промените в яркостта и контраста влияят на хи...")
(Created page with "Управлявайки <menuchoice>Gamma</menuchoice>, все едно управлявате инструмента <menuchoice>Curves</menuchoice> и увеличавате ...")
Line 67: Line 67:
 
На този етап, би трябвало да забележите нещо важно. ''Промените в яркостта и контраста влияят на хистограмата, което може да доведе до загуба на данни!'' Тук се намесва <menuchoice>Gamma</menuchoice>.
 
На този етап, би трябвало да забележите нещо важно. ''Промените в яркостта и контраста влияят на хистограмата, което може да доведе до загуба на данни!'' Тук се намесва <menuchoice>Gamma</menuchoice>.
  
The <menuchoice>Gamma</menuchoice> control is like adjusting the curves tool upwards in the middle (see the figure). It affects mostly to the middle gray levels. Blacks will remain black and whites will remain white. (unlike <menuchoice>Brightness</menuchoice> control where blacks become gray). It compresses the histogram in the right part by compressing highlights, but shadows are expanded and thus causes to extend contrast there.
+
Управлявайки <menuchoice>Gamma</menuchoice>, все едно управлявате инструмента <menuchoice>Curves</menuchoice> и увеличавате стойностите нагоре, в средата. Отразява се най- вече на средните сиви нива. Черното и бялото няма да бъдат засегнати (за разлика от <menuchoice>Brightness</menuchoice>, което ги променя). Всъщност, тази настройка компресира хистограмата, където е нужно. Тя компресира по- ветлите области, но сенките се разширяват и така се увеличава контрастът.
  
 
Given that this tool can clip the histogram, to avoid it as much as I can, I will change the order. Instead of doing <menuchoice>Levels</menuchoice> then <menuchoice>Brightness/Contrast/Gamma</menuchoice>, I will do <menuchoice>Brightness/Contrast/Gamma</menuchoice> then <menuchoice>Levels</menuchoice>. It's usually best adjusting levels after all other light adjustments have been done. So I did the following adjustment to the image:
 
Given that this tool can clip the histogram, to avoid it as much as I can, I will change the order. Instead of doing <menuchoice>Levels</menuchoice> then <menuchoice>Brightness/Contrast/Gamma</menuchoice>, I will do <menuchoice>Brightness/Contrast/Gamma</menuchoice> then <menuchoice>Levels</menuchoice>. It's usually best adjusting levels after all other light adjustments have been done. So I did the following adjustment to the image:

Revision as of 14:01, 2 January 2011

Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎English • ‎italiano • ‎română • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎

Фото KDE урок 1-4: Brightness/Contrast/Gamma + Hue/Saturation/Lightness

Унай Гарро - Лято 2008

Започнах тази поредица от уроци преди известно време и всички имаха за цел да покрият решенията на леки проблеми. Досега сме използвали инструменти като levels, curves или white balance adjustment.

Този път ми се искаше да се занимаем с друг тип проблеми, но реших, че решението на леките проблеми няма да е цялостно, ако не боравим с контраста, яркостта и настройките на цветовете. Възможно е да сте запознати с тези настройки, но все пак смятам, че трябва да бъдат прегледани по- обстойно.

Нека започнем с настройка на цветовете! Icon wink.gif

Следвайте описаните стъпки :

Много често се случва да заснемем красив пейзаж, с наситени цветове, след което нямаме търпение да се приберем и да видим зашеметяващата снимка. Често, обаче, резултатът можем да видим само вкъщи, тъй като това, което модерните апарати, с LCD дисплеи, показват е неточно.

Така че се прибирате вкъщи, отваряте снимката и с ужас виждате, че цветовете, които сте видели на живо са бледи или изкривени на снимката. Какво можете да направите по въпроса? Ще използвате Showfoto или Krita, разбира се!

Нека разгледаме следната снимка, например:

Orig.jpg

На живо, този пейзаж е с наситени зелени цветове и ярки червени листа, покриващи земята. За сжъжаление, фотоапаратът не е успял да улови красотата на контраста. Но какво всъщност е контрастът? Той е просто разликата в цветовете в дадена снимка, разликата между област от пиксели и околността. Колкото по- контрастно е дадено изображение, толкова по- ясно е за окото.

За съжаление, тази снимка е бледа, лишена от обем и контраст. Защо? Защото не покрива цялата хистограма.

Първата ви реакция е да използвате Levels (нива на цветовете), за да се опитате да се справите с проблема. Точно това ще направим. Отворете снимката в Showfoto и настройте нивата на цветовете:

Fix1.png
Fix1.png

Ето и резултата:

Result1.jpg

Не е зле, нали? И все пак, цветовете и контрастът не са точно такива, каквито са били на живо. Можем да решим този проблем, използвайки Curves, за да наситим сенките, например. В този случай, обаче, ще ви покажа няколко нови инструмента, с които можете да постигнете желания ефект.

В Showfoto, отидете на менюто Color -> Brightness/Contrast/Gamma...:

Menu2.jpg

Ще се появи, лесен за ползване, диалогов прозорец със следните възможности за настройване:

BCG.jpg

Първият слайдър- Brightness - управлява яркостта/затъмнението на изображението. Вторият слайдър -Contrast - управлява контраста, но какво трябва да прави Gamma? Разгледайте следващото изображение:

Effects.png

Вляво е показана оригиналната снимка с хистограмата. Вдясно, трите снимки показват резултата от промяната на настройките, съответно, на: яркостта, контраста и гамата. Виждате, че промяната в яркостта премества цялата хистограма надясно. Сенките изчезват и стават светло- сиви. Това не ни удовлетворява, тъй като контрастът зчезва. Ето защо трябва да променим и самия него. След като сме го променили, виждаме, че хистограмата се е разширила- цветовете са разделечени, следователно има по- ясно изразен контраст. Сега, резултатът е много по- удовлетворителен, тъй като сенките са ясно изразени и тъмни- има контраст.

На този етап, би трябвало да забележите нещо важно. Промените в яркостта и контраста влияят на хистограмата, което може да доведе до загуба на данни! Тук се намесва Gamma.

Управлявайки Gamma, все едно управлявате инструмента Curves и увеличавате стойностите нагоре, в средата. Отразява се най- вече на средните сиви нива. Черното и бялото няма да бъдат засегнати (за разлика от Brightness, което ги променя). Всъщност, тази настройка компресира хистограмата, където е нужно. Тя компресира по- ветлите области, но сенките се разширяват и така се увеличава контрастът.

Given that this tool can clip the histogram, to avoid it as much as I can, I will change the order. Instead of doing Levels then Brightness/Contrast/Gamma, I will do Brightness/Contrast/Gamma then Levels. It's usually best adjusting levels after all other light adjustments have been done. So I did the following adjustment to the image:

Fix2.png

I could have pushed contrast even further, but I prefer natural looking photos. Then, afterwards, even if it wasn't much needed due to the clipping, I adjusted levels a bit. This is what I got:

Result2.jpg

The result is similar to the previous one, but a bit more contrasty. Still, I'm missing colors here, something is missing? Of course, lets open the Color -> Hue/Saturation/Lightness... option from the menu:

Menu3.jpg
Fix3.png

It will open a dialog where Showfoto permits adjusting the colors of the image. The Saturation control can make colors stronger or weaker. The Hue control permits altering colors towards another one (brighter colors to darker green, or even to yellow...), and finally, Lightness can make colors brighter or darker. When the image is lightened up, it causes moving the histogram's dark part upwards and compressing the whole of it on the right, thus blacks dissappear and contrast can be reduced easily thanks to the compression.

In my adjustment, I pushed saturation up to 34, reduced lightness a bit, and retouched the greens by altering the hue slightly. This is what I got finally:

Result.jpg

Now yes, I'm happy with the result. That's what my eyes saw!!!!!

Thanks for reading this tutorial and I hope you found it useful. Cya on the next tutorial!


Notes:

Note-box-icon.png
 
Note
1. Please note that it's very easy to get addicted to tools like saturation control and go too far adjusting them (we call it overdoing /overprocessing). We want more colors, more saturated colors... but we end up with a picture that looks very unnatural and clearly shows processing was done. My suggestion is you limit yourself to showing what your eyes or your mind saw in the scene without overdoing the photo.
Note-box-icon.png
 
Note
2. The final image was also sharpened a bit for presenting. We will cover sharpening in the following tutorials.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.