Translate

Jump to: navigation, search
Settings

Information about the group Translation of the wiki page Toolbox.
NavigationShowing messages from 1 to 100 of 162. [ Previous page ] [ Next page ]
ToolboxCurrent message text
...ns:Toolbox/Page display title/caQuadre d'eines
Translations:Toolbox/1/ca{{Info/ca|Aquesta pàgina ofereix exemples de codi amb format per a tasques comunes.}}
Translations:Toolbox/2/ca==Afegir una captura de pantalla i una descripció com a introducció==
Translations:Toolbox/3/caSempre que sigui possible comenceu una pàgina de nivell superior per a l'aplicació amb això. El codi per aconseguir-ho és:
Translations:Toolbox/4/ca{{Input|1=<nowiki>{|class="tablecenter vertical-centered"
|[[Image:La_vostra_captura.png|250px|thumb]]
|El text descriptiu
|}</nowiki>}}
Translations:Toolbox/5/ca==Donar format al text==
Translations:Toolbox/6/ca===Usar títols===
Translations:Toolbox/7/caCada títol va en la seva pròpia línia d'inici i final amb dos o més caràcters «=». Una vegada hi hagi un grapat de títols en una pàgina es crearà automàticament una taula de continguts, de manera que els utilitzem. El nombre de caràcters «=» determina el seu nivell a la taula de continguts, per això els títols haurien de ser «==Nom de la secció principal==», «===Nom de la subsecció===», «====Nom de la subsecció inferior====», i així successivament. Eviteu l'ús d'un sol «=», ja que denota un títol de pàgina i cada pàgina del wiki ja compta amb un. Per exemple, el títol d'aquesta pàgina «{{PAGENAME}}» apareix com al seu títol de pàgina.
Translations:Toolbox/8/ca===Usar '''negreta''' i ''cursiva''===
Translations:Toolbox/9/caEls caràcters d'apòstrof s'utilitzen per especificar les paraules en negreta i cursiva.
Translations:Toolbox/10/caUtilitzeu <nowiki>'''text en negreta'''</nowiki> per a especificar '''text en negreta''' i <nowiki>''text en cursiva''</nowiki> per a especificar ''text en cursiva''.
Translations:Toolbox/11/caPer tal de garantir que s'obtenen traduccions fàcils i precises, si us plau, adheriu-vos a les ''[[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|directrius tipogràfiques]]''.
Translations:Toolbox/12/ca===Afegir un fragment de codi===
Translations:Toolbox/13/caTenim plantilles per ajudar en la correcta visualització de fragments de codi. Exemples d'ús en diverses situacions es troben disponibles en [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|la pàgina directrius tipogràfiques]].
Translations:Toolbox/14/caSi teniu problemes per a visualitzar els caràcters de canonada en el vostre fragment de codi, si us plau, vegeu l'explicació i marques detallades en [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|Directrius tipogràfiques]].
Translations:Toolbox/15/ca===Afegir sagnat===
Translations:Toolbox/16/ca:El caràcter «''':'''» s'utilitza per a un sagnat, i s'utilitza múltiples vegades en algunes pàgines antigues. Això és obsolet, i causa alguns problemes, de manera que s'eliminaran a mesura que es trobin. Un únic «''':'''» sagna amb quatre caràcters.
Translations:Toolbox/17/ca===Format a les dates===
Translations:Toolbox/18/caLes dates en un format purament numèric causa confusió, a causa de les diferències en el que s'espera a les zones geogràfiques. Si us plau, doneu format a les dates com {{Input|1=<nowiki>18 Mar 2011</nowiki>}} amb el mes ja s'escrigui sencer o en forma abreujada, i l'any en format de 4 dígits. El dia pot ser d'un o dos dígits.
Translations:Toolbox/19/ca===Llistes amb vinyetes===
Translations:Toolbox/20/ca<nowiki>*</nowiki> Aquest és el símbol que s'utilitzarà per a les llistes amb vinyetes. ** Dóna un segon nivell:<br />
Translations:Toolbox/21/ca<!-- }} -->{{Input|1=<nowiki>
* Ametlles
Translations:Toolbox/22/ca* Nous
** Castanyes
Translations:Toolbox/23/ca* Panses
</nowiki>}}<!-- {{ -->
produeix
Translations:Toolbox/24/ca* Ametlles
Translations:Toolbox/25/ca* Nous
** Castanyes
Translations:Toolbox/26/ca* Panses
Translations:Toolbox/27/ca=== Enumeracions ===
Translations:Toolbox/28/caLes enumeracions es produeixen de la mateixa manera, amb el caràcter «#».
Translations:Toolbox/29/ca{{Input|1=<nowiki>
# Tamisar
# Mesclar
## Remoure bé
# Al forn
</nowiki>}}
Translations:Toolbox/30/caprodueix
Translations:Toolbox/31/ca# Tamisar
# Mesclar
## Remoure bé
# Al forn
Translations:Toolbox/141/caPer a més detalls, veure en les llistes de [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:List wikimedia].
Translations:Toolbox/32/ca=== Combinació de llistes amb vinyetes i enumeracions ===
Translations:Toolbox/33/caPodeu tenir una subllista enumerada en una llista amb vinyetes i viceversa, d'aquesta manera:
Translations:Toolbox/34/ca{{Input|1=<nowiki>
* Nous
*# Castanyes
*# Sucre
* Altres coses
</nowiki>}}
Translations:Toolbox/35/caprodueix
Translations:Toolbox/36/ca* Nous
*# Castanyes
*# Sucre
* Altres coses
Translations:Toolbox/37/camentre que
Translations:Toolbox/38/ca{{Input|1=<nowiki>
# Nous
#* Castanyes
#* Sucre
# Altres coses
</nowiki>}}
Translations:Toolbox/39/caprodueix
Translations:Toolbox/40/ca# Nous
#* Castanyes
#* Sucre
# Altres coses
Translations:Toolbox/41/ca{{Note/ca|1=Les enumeracions mai haurien de tenir línies en blanc entre elles: Es trenca la seqüència i numeració començant de nou. De la mateixa manera, mai hauria d'haver-hi línies en blanc abans d'un element de subllista en l'enumeració o les vinyetes: Es creen dos nivells de marques d'element (números o vinyetes).}}
Translations:Toolbox/42/ca{{Note/ca|1=Si us plau, recordeu que les llistes llargues són un problema pels traductors. Amb llistes amb vinyetes d'un únic nivell, posiciona el punt en una secció pròpia, és a dir, crea una línia en blanc entre les vinyetes. Amb dos nivells de punts els subelements s'han de mantenir en la mateixa secció que el punt d'alt nivell; Si heu d'utilitzar subpunts, si us plau, manteniu les subllistes curtes! Amb enumeracions involucrades, heu de mantenir-ho tot en una sola unitat. Si us plau, mireu d'evitar les enumeracions, i si trobeu que s'han de fer servir mireu de mantenir-les curtes.}}
Translations:Toolbox/116/ca{{Remember/ca|2=Solució|1=Tot i que és important per evitar les línies en blanc en les enumeracions i llistes amb vinyetes encara és possible dividir les llistes d'aquest tipus en diverses unitats de traducció. Això és altament recomanable!}}
Translations:Toolbox/117/caPer obtenir cada vinyeta i subvinyeta en la seva pròpia unitat de traducció podeu introduir quelcom com això:
Translations:Toolbox/118/ca{{Input|1=<nowiki>* Primera vinyeta&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
** Primera subvinyeta&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
** Una altra subvinyeta<br /><br />Aquesta consisteix en dos paràgrafs&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
* La següent vinyeta principal&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
** I així successivament</nowiki>}}
Translations:Toolbox/119/caEs mostra així:
Translations:Toolbox/120/ca* Primera vinyeta
Translations:Toolbox/121/ca** Primera subvinyeta
Translations:Toolbox/122/ca** Una altra subvinyeta<br /><br />Aquesta consisteix en dos paràgrafs
Translations:Toolbox/123/ca* La següent vinyeta principal
Translations:Toolbox/124/ca** I així successivament
Translations:Toolbox/125/caEl mateix mètode s'aplicarà als altres tipus de llistes.
Translations:Toolbox/126/caSi d'altra banda necessiteu tenir més seccions en el mateix article, podeu fer quelcom com això per a tenir cada secció en una unitat de traducció pròpia:
Translations:Toolbox/127/ca{{Input|1=<nowiki>* Primera vinyeta&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
* Segona vinyeta, primera secció.&lt;/translate&gt;<br /><br />&lt;translate&gt;Segona secció de la segona vinyeta. Aquesta secció té una unitat de traducció pròpia&lt;/translate&gt;
&lt;translate&gt;
* I així successivament</nowiki>}}
Translations:Toolbox/128/caEs mostrarà així:
Translations:Toolbox/129/ca* Primera vinyeta
Translations:Toolbox/130/ca* Segona vinyeta, primera secció.
Translations:Toolbox/131/caSegona secció de la segona vinyeta. Aquesta secció té una unitat de traducció pròpia
Translations:Toolbox/132/ca* I així successivament
Translations:Toolbox/43/ca===Subdividir en elements===
Translations:Toolbox/44/caEl subdividir en elements es produeix utilitzant ''';''' i ''':''' alternativament. És el millor per donar una breu descripció d'un grup d'objectes relacionats.
Translations:Toolbox/45/ca{{<!--}}-->Input|1=<nowiki>
;Animals
: Es mouen i devoren altres criatures.
Translations:Toolbox/46/ca;Plantes
: Tenen arrels i s'alimenten d'aigües subterrànies i del sol.
</nowiki><!--{{-->}}
produeix
Translations:Toolbox/47/ca;Animals
: Es mouen i devoren altres criatures.
Translations:Toolbox/48/ca;Plantes
: Tenen arrels i s'alimenten d'aigües subterrànies i del sol.
Translations:Toolbox/49/ca{{Note/ca|1=Com sempre, si us plau, manteniu cada element en una secció pròpia, això ajuda un munt als traductors.}}
Translations:Toolbox/50/ca===Afegir un enllaç===
Translations:Toolbox/51/caHi ha tres tipus d'enllaços per aprendre, dos de caràcter intern, a una altra pàgina o a una secció en una pàgina de userbase, i els enllaços URL externs.
Translations:Toolbox/52/caPer un enllaç intern el format <nowiki>[[PageLayout]]</nowiki>, en el que voleu mostrar el nom de la pàgina, funciona, però no és ideal, especialment per a la traducció a docbook i per a la localització. És millor utilitzar la forma <nowiki>[[Special:myLanguage/PageLayout|Page Layout]]</nowiki>, ja que permet als traductors vincular correctament encara que es tradueixi el nom de la pàgina. El resultat és que s'anirà directament ​​a la pàgina traduïda, si és que existeix. Sovint és necessari incloure l'enllaç en una oració, de manera que en aquest cas haureu d'utilitzar
Translations:Toolbox/53/ca{{Input|1=<nowiki>[[Special:myLanguage/PageLayout|aquesta pàgina]]</nowiki>}} mostrarà 
[[Special:myLanguage/PageLayout|aquesta pàgina]]
Translations:Toolbox/108/caEls enllaços interns a les subseccions d'una pàgina han de tenir aquest aspecte {{Input|1=<nowiki>[[Special:myLanguage/Tasks_and_Tools#Working_with_Languages|...]]</nowiki>}}Amb aquest tipus d'enllaç és molt important, que la pàgina que enllaceu tingui una àncora de subpàgina immediatament abans de la secció que enllaceu. Ha de ser similar a això: {{Input|1=<nowiki>&lt;/translate&gt;<span id="Working_with_Languages"></span>&lt;translate&gt;</nowiki>}}(en aquest exemple, l'identificador ha de coincidir amb el títol de la secció), i ha d'estar ubicat immediatament abans de la capçalera de la secció amb una línia en blanc que separa l'àncora i la capçalera.
Translations:Toolbox/109/caSi la pàgina que conté la secció que enllaceu encara no està marcada per a la traducció, s'han d'ometre les etiquetes <nowiki>&lt;/translate&gt; i &lt;translate&gt;</nowiki>.
Translations:Toolbox/54/caEls enllaços externs són una mica diferents
Translations:Toolbox/55/ca{{Input|1=<nowiki>[http://techbase.kde.org/Schedules el nostre full de ruta]</nowiki>}} mostrarà [http://techbase.kde.org/Schedules el nostre full de ruta], el que us porta directament a la pàgina de techbase.
Translations:Toolbox/56/caUna última cosa a fer nota: Una vista prèvia de la pàgina, tots els enllaços són actius. Això us dóna dos beneficis. Podeu comprovar (situant-vos a sobre amb el punter del ratolí) que els enllaços s'estableixen com s'esperava, i podeu utilitzar un enllaç de color vermell per crear una nova pàgina.
Translations:Toolbox/110/ca=== Fer una llista d'aplicacions ===
Translations:Toolbox/111/caSi voleu crear una llista d'[[Special:myLanguage/Applications|aplicacions]], haureu d'utilitzar la plantilla <code>AppItem</code>. Simplement introduïu
Translations:Toolbox/112/ca{{Input|1=<nowiki>{|
{{AppItem|System Settings/Locale|Preferences-desktop-locale.png|
Arranjament per a la gestió local de nombres, dates, etc.}}Un text curt.
Unes poques línies curtes més sobre l'aplicació. Això és opcional.
|-
{{AppItem|System Settings/Shortcuts and Gestures|Preferences-desktop-keyboard.png|
Dreceres i gestos}}Un altre text curt. Si no premeu <keycap>Retorn</keycap> entre el text
obtindreu una secció, no importa l'allargada del text.
|}</nowiki>}}
Translations:Toolbox/113/caAixò resulta en el següent:
Translations:Toolbox/114/ca{|
{{AppItem|System Settings/Locale|Preferences-desktop-locale.png|
Arranjament per a la gestió local de nombres, dates, etc.}}Un text curt.
Unes poques línies curtes més sobre l'aplicació. Això és opcional.
|-
{{AppItem|System Settings/Shortcuts and Gestures|Preferences-desktop-keyboard.png|
Dreceres i gestos}}Un altre text curt. Si no premeu <keycap>Retorn</keycap> entre el text
obtindreu una secció, no importa l'allargada del text.
|}
Translations:Toolbox/115/caTingueu en compte, que no s'ha de anteposar «Special:myLanguage» al nom de la pàgina -la plantilla s'encarrega d'això-. Tingueu també en compte, que heu de donar un títol, encara que el títol sigui el mateix que el nom de la pàgina.
Translations:Toolbox/145/ca=== Notes al peu ===
Translations:Toolbox/146/caLes notes al peu s'utilitzen poques vegades a les nostres pàgines, però si les necessiteu podeu col·locar un <code><nowiki><ref></nowiki>''text''<nowiki></ref></nowiki></code> en la font on ha d'aparèixer la marca «footnote». No ha de ser una <code><nowiki><referència /></nowiki></code> en algun lloc de la font, normalment anirà al final de la pàgina. Aquí és on apareixerà el text afegit per les etiquetes <nowiki><ref></nowiki>. Per a més informació veure la [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Footnotes pàgina de la Viquipèdia].
Translations:Toolbox/57/ca==Il·lustrar el text==
Translations:Toolbox/58/ca===Afegir una única imatge, centrada===
Translations:Toolbox/59/ca{{Input|1=<nowiki>[[Image:KMail-kde4.png|250px|center]]</nowiki>}}
Translations:Toolbox/60/caTingueu en compte que es pot canviar la posició de la imatge, però el valor per omissió és l'esquerra. La mida de la imatge dependrà de les circumstàncies, però per les captures de pantalla recomano no menys de 250 píxels i no més de 500 píxels.
Translations:Toolbox/158/caTingueu també en compte que «Image:» i «File:» són sinònims.
De manera que <code><nowiki>[[Image:KMail-kde4.png]]</nowiki></code> és el mateix que <code><nowiki>[[File:KMail-kde4.png]]</nowiki></code>
Translations:Toolbox/142/caPer a més informació, veure [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images mediawiki].
Translations:Toolbox/61/ca===Fer la imatge clicable i afegir un títol===
Translations:Toolbox/62/caQuan necessiteu mostrar més detalls, creeu una imatge de grandària moderada, on es pugui fer clic, de manera que es pugui veure tota. N'hi ha prou amb el paràmetre «|thumb» dins dels parèntesis de la imatge.
Translations:Toolbox/63/caTambé es pot afegir un títol com a paràmetre, però només es mostrarà si «|thumb» és present.
Translations:Toolbox/152/caExemple:
Translations:Toolbox/153/ca{{Input|1=<nowiki>[[File:file_name.png|thumb|aquest serà el títol]]</nowiki>}}
Translations:Toolbox/154/ca=== Afegir un títol sense una miniatura ===
Translations:Toolbox/155/caEls títols també apareixen en les imatges marcades amb la sintaxi del marc.
Translations:Toolbox/156/caExemple:
Translations:Toolbox/160/ca{{Input|1=<nowiki>[[File:image.png|frame|left|aquest serà el títol]]
</nowiki>}}
NavigationShowing messages from 1 to 100 of 162. [ Previous page ] [ Next page ]
KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal