All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs)Připojte se k místní databázi pomocí
{{Input|1=mysql -u root -p}}
Budete vyzván k zadání hesla pro uživatele  ''root'' '''MySQL'''. Dostanete výzvu {{Output|1=mysql>}}
 h Danish (da)Forbind til den lokale database med
{{Input|1=mysql -u root -p}}
Du vil blive bedt om passwordet for '''MySQL's''' ''root''-bruger. Du vil få promptet {{Output|1=mysql>}}
 h English (en)Connect to the local database using
{{Input|1=mysql -u root -p}}
You will be prompted for the password for '''MySQL's''' ''root'' user. You will get the {{Output|1=mysql>}} prompt.
 h French (fr)Connectez vous à la base de données locale en tapant
{{Input|1=mysql -u root -p}}
On vous demandera le mot de passe de l'utilisateur administrateur de '''MySQL'''. Vous obtiendrez l'invite de commande {{Output|1=mysql>}}.
 h Polish (pl)Połącz się z przed chwilą zainstalowanym serwerem '''MySQL''' poleceniem
{{Input|1=mysql -u root -p}}
Zostaniesz poproszony o hasło użytkownika '''root''' bazy '''MySQL'''. Następnie powinieneś zobaczyć znak zachęty: {{Output|1=mysql>}} . <br />
Stwórz nowego użytkownika '''''amarokuser''''' z hasłem '''''amarokpass''''' używając
{{Input|1=CREATE USER '''<nowiki>'</nowiki>amarokuser<nowiki>'</nowiki>'''@'''<nowiki>'</nowiki>localhost<nowiki>'</nowiki>''' IDENTIFIED BY '''<nowiki>'</nowiki>amarokpass<nowiki>'</nowiki>''';}}
. Amarok potrzebuje swojej własnej bazy danych, która zostanie stworzona poleceniem
{{Input|1=CREATE DATABASE '''amarokdb''';}}
Daj użytkownikom dostęp do bazy poleceniem
{{Input|1=GRANT ALL ON '''amarokdb'''.* TO '''<nowiki>'</nowiki>amarokuser<nowiki>'</nowiki>'''@'''<nowiki>'</nowiki>%<nowiki>'</nowiki>''' IDENTIFIED BY '''<nowiki>'</nowiki>amarokpass<nowiki>'</nowiki>''';}}
Znak ''%'' jest to wieloznacznik pozwalający dowolnemu hostowi na połączenie z bazą danych. Teraz użyj
{{Input|1=FLUSH PRIVILEGES;}}
by przeładować wewnętrzne ustawienia używane przez MySQL. W końcu
{{Input|1=exit}}
zamyka linię poleceń '''MySQL'''<br />
Standardowo serwer jest jedynie dostępny dla połączeń lokalnych. Zmienić można to w pliku ''/etc/mysql/mycnf'' i dostosować adres przy ''bind-address'' tak by odpowiadał jednemu na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń. 0.0.0.0 nasłuchuje na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu musisz restartować serwer używając
{{Input|1=sudo service mysql restart}}
 h Brazilian Portuguese (pt-br)Conecte-se ao banco de dados local com o comando
{{Input|1=mysql -u root -p}}
Será solicitada a senha do usuário ''root'' do '''MySQL'''. Você irá obter a linha de comando: {{Output|1=mysql>}}