All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 17 translations.

NameCurrent message text
 h Bulgarian (bg)*'''Бъдете търпеливи!''' Често, в IRC, въпросите ви може да бъдат забелязани след време. Няма нищо по- досадно от това да напишеш дълъг отговор, и да се окаже, че този, който го е задал, е напуснал.
 h Catalan (ca)* '''Carregueu-vos de paciència!''' Sovint, a l'IRC, algú s'adonarà de la vostra pregunta un xic després de fer-la, de manera que haureu d'esperar un temps. No hi ha res més molest d'escriure que una resposta llarga, només per adonar-vos que esteu a 3 minuts després de fer la pregunta! En alguns casos hi podria haber hores entre la vostra pregunta i algú que sap la resposta entri en línia (recordeu que els usuaris del KDE estan a tot el món) així que de vegades només heu de preguntar de nou a una hora diferent del dia.
 h Danish (da)* '''Forbered dig på ventetid!''' På IRC vil dit spørgsmål ofte først blive bemærket efter nogen tid, så bliv på kanalen. Det er så ærgerligt at skrive et langt svar til nogen, blot for at opdage at vedkommende forsvandt 3 minutter efter at have stillet spørgsmålet! I nogle tilfælde kan der gå timer fra du stiller dit spørgsmål indtil en, der kan svare komme online (husk, at der findes brugere af KDE over hele verden). Nogle gange må du bare prøve igen på et andet tidspunkt af dagen.
 h German (de)* '''Seien Sie bereit zu warten!''' Oft wird im IRC jemand Ihre Frage erst nach einer kleinen Weile, nachdem Sie sie gestellt haben, bemerken. Daher warten Sie ein Weilchen. Es ist nichts ärgerlicher als eine lange Antwort für jemanden zu schreiben, nur um zu merken, dass sie drei Minuten nach der Frage verschwunden sind! In manchen Fällen können einige Stunden zwischen dem Stellen Ihrer Frage und dem Auftauchen von jemandem sein, der die Frage beantworten kann (bedenken Sie, dass KDE-Nutzer auf der ganzen Welt sind). Manchmal müssen Sie einfach Ihre Frage zu einer anderen Tageszeit oder an einem anderen Tag stellen.
 h English (en)* '''Be prepared to wait!''' Often on IRC, someone will notice your question a little while after you ask it, so wait around for a while after you ask. There's nothing more annoying than typing out a long answer for someone, only to realise that they left 3 minutes after asking their question!  In some cases there could be hours between your question being asked and someone who knows the answer coming on-line (remember that KDE users are all over the world) so sometimes you just have to ask again at a different time of day.
 h Spanish (es)* '''¡Prepárate a esperar!''' Normalmente en un IRC, alguien verá tu pregunta un poco después de que la hagas, así que espera un rato después de preguntar. ¡No hay nada más molesto que escribir una respuesta larga para alguien, y luego darse cuenta de que se fue a los 3 minutos de formular la pregunta!
 h French (fr)* '''Préparez-vous à attendre !''' Souvent sur IRC, quelqu'un mettra un peu de temps à remarquer votre question, alors attendez un peu après avoir demandé. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de taper une longue réponse pour quelqu'un, pour s'apercevoir qu'ils sont partis 3 minutes après avoir posé leur question ! Dans certains cas, il peut se passer des heures entre le moment où la question est posée, et le moment où quelqu’un qui connaît la réponse se connecte en ligne (souvenez-vous que les utilisateurs de KDE sont partout dans le monde), donc parfois, il faut reposer sa question à un autre moment de la journée.
 h Galician (gl)* '''Prepárese para a espera!''' O normal no IRC é que a xente lea a súa pregunta tempo despois de que a formule, así que non se impaciente e agarde un pouco despois de facer a pregunta. Non hai nada máis irritante que estar tecleando unha longa resposta para alguén, e descubrir que esa persoa marchou da canle tres minutos despois de preguntar! Poderían pasar horas desde que fagas a pregunta ata que alguén coa resposta se conecte (non esqueza que KDE é unha comunidade internacional) así que ás veces non lle quedará outra que repetir a pregunta noutro momento do día.
 h Indonesian (id)*'''Siapkan diri untuk menunggu!''' Di IRC, biasanya seseorang baru akan melihat pertanyaan Anda setelah Anda menanyakannya cukup lama, jadi tunggu sebentar setelah Anda bertanya. Sangat menyebalkan ketika kita menyadari bahwa orang yang mengajukan pertanyaan sudah pergi, padahal kita telah kita mengetikkan jawaban yang panjang untuknya!
 h Italian (it)* '''Preparati ad aspettare!''' Spesso su IRC il tuo quesito potrebbe essere notato solo dopo un poco di tempo, quindi aspetta un po' dopo la tua domanda. Non c'è nulla di più fastidioso che scrivere una lunga risposta a qualcuno per poi accorgersi che se ne era andato 3 minuti dopo aver posto la domanda! In alcuni casi potrebbero passare ore tra quando hai posto la domanda e quando qualcuno che conosce la risposta si connette (ricorda che gli utenti KDE sono sparsi in tutto il mondo). Dunque a volte dovrai semplicemente chiedere nuovamente in un momento diverso della giornata.
 h Dutch (nl)* '''Wees geduldig!''' Het gebeurt vaak op IRC dat iemand uw vraag pas na enige tijd opmerkt, dus blijf even wachten na het stellen van de vraag. Er is niets vervelender dan het typen van een lang antwoord aan iemand, en er dan achter te komen dat diegene 3 minuten na het stellen van de vraag weggegaan is!
 h Brazilian Portuguese (pt-br)'''Prepare-se para esperar!''' Frequentemente no IRC alguém notará sua pergunta um pouco depois de você formulá-la, assim espere um pouco após perguntar. Não há nada mais irritante do que alguém estar digitando umaa longa resposta para alguém e perceber que quem perguntou saiu do canal apenas 3 minutos após formular a pergunta.
Em alguns casos, poderá ter horas entre a sua pergunta e alguém que sabe a resposta esta ficando on-line (lembre-se que os usuários do KDE estão por todo o mundo) por isso às vezes você só tem que perguntar de novo em um momento diferente do dia.
 h Russian (ru)* '''Запаситесь терпением!''' Очень часто заданный вопрос замечают далеко не сразу, поэтому просто подождите какое-то время, и вам ответят. Нет ничего более обидного, чем закончить писать длиннющий ответ на чей-то вопрос, а потом обнаружить, что этот «кто-то» ушёл из канала через 2 минуты после того, как свой вопрос задал!
 h Turkish (tr)* '''Beklemeye hazır olun!''' Genellikle IRC'de sorunuzu sorduktan kısa bir süre sonra biri farkeder ve yanıt verir, bu nedenle sorduktan sonra biraz bekleyin. Birine uzun bir yanıt yazdıktan sonra soruyu soran kişinin sorup 3 dakika sonra ayrılmasından daha kızdırıcı bir durum yoktur. Bazı durumlarda sorunuzun sorulmasıya yanıtı bilenin çevrimiçi olması saatler alabilir (KDE kullanıcılarının tüm dünyadan olduğunu unutmayın), bu yüzden, bazen sorunuzu günün farklı saatlerinde sormanız gerekebilir.
 h Ukrainian (uk)* '''Майте терпіння!''' Часто відповідь на ваше питання у IRC ви отримаєте за деякий час, отже задайте питання і почекайте, доки на нього дадуть відповідь. Дуже образливо набирати якусь довгу відповідь лише для того, щоб потім побачити, що той хто задавав питання полишив канал через 3 хвилини після того, як задав питання! Іноді для відповіді на ваше питання може знадобитися декілька годин, доки його не прочитає хтось, хто знає відповідь (пам’ятайте, що KDE користуються люди в усьому світі), отже іноді просто достатньо задати питання іншої пори доби.
 h Chinese (China) (zh-cn)* '''等待回复吧!''' 通常在 IRC 频道,某个人会在你问了后一会儿注意到你的问题,所以问了之后要等上一段时间。没有比给某人写了长篇的回复结果只发现这家伙在问问题后3分钟就离开了更不爽了!因为这是全球论坛,用户遍布五湖四海,考虑到时差关系,有时候得很久才会有回复。
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)* '''等待回復吧!''' 通常在 IRC 頻道,某個人會在你問了後一會兒注意到你的問題,所以問了之後要等上一段時間。沒有比給某人寫了長篇的回復結果只發現這傢伙在問問題後3分鐘就離開了更不爽了!因為這是全球論壇,用戶遍佈五湖四海,考慮到時差關係,有時候得很久才會有回復。