All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){| class="wikitable"
|-
! Variabel
! Værdi
|-
! $artist
| CD'ens kunstner. Hvis CD'en er en samling, så vil dette tag som regel repræsentere titlen.
|-
! $title
| CD'ens titel. Hvis CD'en er en samling, så vil dette tag som regel repræsentere undertitlen.
|-
! $date
| CD'ens udgivelsesdato. Det er næsten altid året.
|-
! $genre
| CD'ens genre.
|-
! $cdno
| CD'ens nummer i et album med flere CD'er. Samlinger består ofte af flere CD'er. Bemærk: Hvis mærket multi-CD ikke er angiver for den aktuelle CD, så er denne værdi tom.
|}
 h English (en){| class="wikitable"
|-
! Variable
! Value
|-
! $artist
| The artist of the CD. If your CD is a compilation, then this tag represents the title in most cases.
|-
! $title
| The title of the CD. If your CD is a compilation, then this tag represents the subtitle in most cases.
|-
! $date
| The release date of the CD. In almost all cases this is the year.
|-
! $genre
| The genre of the CD.
|-
! $cdno
| The CD number of a multi-CD album. Often compilations consist of several CDs. Note: If the multi-CD flag is not set for the current CD, then this value will be just empty.
|}
 h French (fr){| class="wikitable"
|-
! Variable
! Valeur
|-
! $artist
| artiste du CD. si votre CD est une compilation, alors cette balise représente le titre dans la plupart des cas.
|-
! $title
| titre du CD. Si votre CD est une compilation, alors cette balise représente le sous-titre dans la plupart des cas.
|-
! $date
| date de sortie du CD. Dans la plupart des cas il s'agit de l'année.
|-
! $genre
| genre du  CD.
|-
! $cdno
| numéro de CD dans le cas d'un album multi-CD . Souvent, les compilations comportent plusieurs CDs. Note: si l'indication multi-CD n'est pas positionnée pour le CD courant, alors cette valeur sera juste vide.
|}
 h Ukrainian (uk){| class="wikitable"
|-
! Змінна
! Значення
|-
! $artist
| Виконавець компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає його назві.
|-
! $title
| Назва компакт-диска. Якщо компакт-диск є компіляцією, здебільшого, ця мітка відповідає підзаголовку.
|-
! $date
| Дата випуску компакт-диска. Майже завжди визначається роком.
|-
! $genre
| Жанр музики на компакт-диску.
|-
! $cdno
| Номер компакт-диска у багатодисковому альбомі. З декількох компакт-дисків часто складаються компіляції. Зауваження: якщо для поточного компакт-диска не встановлено прапорець багатодискового альбому, це значення буде порожнім.
|}