All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 9 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca){{Tip/ca|1=''Per a una major seguretat'' configureu '''KWalletmanager''' per a utilitzar una cartera per a les contrasenyes locals i una altra per a les contrasenyes de xarxa i dades de formularis.}}
 h Danish (da){{Tip|1=''For bedre sikkerhed'' kan du indstille '''KWalletManager''' til at bruge en tegnebog til lokale kodeord og en anden til netværkskodeord og formulardata.
----
Nogle programmer som "octopi" giver dig flere muligheder for at indgive et password, fx "gksu" ud over kdesu. gksu giver dig så mulighed for at gemme et password, lad os sige root-password'et, i gnome-keyring for at spare dig besværet med at gentage password'et med korte mellemrum. gnome-keyring er en separat wallet. En anden separat "wallet" er filen etc/passwd som GNU/Linux bruger til login-passwords.
}}
 h English (en){{Tip|1=''For greater security'' configure '''KWalletManager''' to use one wallet for local passwords and a separate one for network passwords and form data.
----
Some apps, e.g. ''octopi'', offer multiple options for password entry, e.g. ''gksu'' besides kdesu. gksu then offers to store a password, say the root password, in the gnome-keyring to save you the bother of repeated entering of the password in short intervals of time. That gnome keyring is a "wallet" separate from the KDE-wallet. Another separate "wallet" is the file /etc/passwd for login passwords into Gnu/Linux. 
}}
 h Spanish (es){{Tip/es|1=''Para más seguridad'' configura '''KWalletManager''' para usar una cartera para las contraseñas locales y otra diferente para contraseñas de red y datos de formularios.}}
 h Italian (it){{Tip/it|1=''Per una maggiore sicurezza'' configura '''KWalletManager''' in modo che venga utilizzato un portafoglio per le password locali e un altro separato per le password e i dati di rete.}}
 h Russian (ru){{Tip|1=''Для большей защиты'' настройте '''KWalletManager''' на использование одного кошелька для локальных паролей и отдельно по одному кошельку для сетевых паролей и данных форм.}}
 h Ukrainian (uk){{Tip_(uk)|1=''Щоб досягти максимальної безпеки'', налаштуйте '''KWalletManager''' так, щоб програма використовувала окремі торбинки для локальних і мережевих паролів.}}
 h Chinese (China) (zh-cn){{Tip_(zh_CN)|1=''需要更严格的安全'' 设定 '''KWalletManager''' 使用一个钱包用于本地密码,另外一个钱包用于网络密码和表单数据。}}
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw){{Tip_(zh_TW)|1=''需要更嚴格的安全'' 設定 '''KWalletManager''' 使用一個錢包用於本地密碼,另外一個錢包用於網絡密碼和表單數據。}}