All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Selv om klasser og enhedstest får særlig opmærksomhed ved kodegenerering fra skabeloner, så kan samme metode bruges til enhver slags kildekodefiler. Du kan for eksempel bruge en skabelon til et Find-modul til CMake eller til en .desktop-fil. Dette kan gøres ved at vælge <menuchoice>Opret fra skabelon</menuchoice> og vælge den ønskede kategori og skabelon. Hvis du vælger en anden kategori end <tt>Klasse</tt> eller <tt>Test</tt>, så vil du kun få mulighed for at vælge licens, særlige oplysninger krævet af skabelonen samt placering af outputfiler. Som med klasser og test bliver filerne genereret og åbnet i editoren når du afslutter guiden.
 h English (en)While classes and unit tests receive special attention when generating code from templates, the same method can be used for any kind of source code files. For example, one could use a template for a CMake Find module or a .desktop file. This can be done by choosing <menuchoice>Create from Template...</menuchoice>, and selecting the wanted category and template. If the selected category is neither <tt>Class</tt> nor <tt>Test</tt>, you will only have the option of choosing the license, any custom options specified by the template, and the output file locations. As with classes and tests, finishing the assistant will generate the files and open them in the editor.
 h Ukrainian (uk)Хоча роботу засобів створення коду на основі шаблонів акцентовано на створенні класів та тестів модулів, подібну методику можна застосувати для створення будь-яких фрагментів файлів коду. Наприклад, можна скористатися шаблонами для модулів пошуку CMake або файлів .desktop. Для цього просто виберіть пункт <menuchoice>Створити з шаблона</menuchoice>, а потім позначте відповідну категорію і шаблон. Якщо шаблон не належить до категорій <tt>Клас</tt> або <tt>Перевірка</tt>, вам достатньо буде вибрати умови ліцензування, значення додаткових параметрів шаблона та розташування файлів результату. Як і для класів з тестами, на завершення роботи допоміжної програми буде створено відповідні файли і відкрито їх у вікні редактора.