All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)'''KDevelop''' har en næsten ubegrænset liste af tastaturgenveje (nogle af dem er angivet i afsnittene med "Nyttige tastaturgenveje" i flere af kapitlerne i denne manual), og de kan tilpasses din smag igennem menuen <menuchoice>Indstillinger -> Indstil genveje</menuchoice>. Øverst i dialogen kan du angive et søgeord; så bliver kun kommandoer, som matcher vist; du kan så ændre, hvilken tastaturgenveje, som er bundet til denne kommando.
 h English (en)'''KDevelop''' has an almost boundless list of keyboard shortcuts (some of them are listed in the "Useful keyboard shortcuts sections" of several chapters in this manual) that can be changed to your taste through the menu <menuchoice>Settings -> Configure Shortcuts</menuchoice>. At the top of the dialog you can enter a searchword and it only shows those commands that match; you can then edit which key combination is bound to this command.
 h Ukrainian (uk)У '''KDevelop''' передбачено майже безмежний список клавіатурних скорочень (деякі з них можна знайти у списках «Корисні клавіатурні скорочення» у декількох частинах цього підручника). Ці клавіатурні скорочення можна змінити за вашими потребами за допомогою пункту меню <menuchoice>Параметри -> Налаштувати скорочення</menuchoice>. У верхній частині діалогового вікна ви можете вказати ключ пошуку, щоб переглянути лише відповідні ключу скорочення. Після цього ви можете змінити клавіатурні скорочення для бажаних команд.