All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Der er to ændringer, som har vist sig særligt nyttige. Den ene er at sætte <menuchoice>Justér</menuchoice> til <keycap>Tab</keycap>-tasten (der er mange, som normalt ikke indtaster indrykninger ved håndkraft, men foretrækker at lade editoren vælge kodens layout; med denne ændrede tastaturgenvej, så vil '''KDevelop''' rykke koden ind eller ud eller justere den, når du taster <keycap>Tab</keycap>). Den anden er at knytte <menuchoice>Slå stoppunkt til/fra</menuchoice> til <keycap>Ctrl + B</keycap>, eftersom det er en ret ofte anvendt operation.
 h English (en)Two that have been found to be very useful to change are to set <menuchoice>Align</menuchoice> to the <keycap>Tab</keycap> key (many people don't usually enter tabs by hand and rather prefer if the editor chooses the layout of code; with the changed shortcut, hitting <keycap>Tab</keycap> makes '''KDevelop''' indent/outdent/align the code). The second one is putting <menuchoice>Toggle Breakpoint</menuchoice> on <keycap>Ctrl + B</keycap> since this is quite a frequent operation.
 h Ukrainian (uk)Однією з двох корисних змін буде встановлення для <menuchoice>Вирівняти</menuchoice> скорочення <keycap>Tab</keycap> (багато хто звичайно не додає табуляції вручну і віддає перевагу вибору форматування коду редактором; якщо скорочення буде змінено, після натискання <keycap>Tab</keycap> '''KDevelop''' виконає додавання відступів, вилучення відступів або вирівнювання коду). Другою зміною буде встановлення для команди <menuchoice>Встановити/зняти точку зупину</menuchoice> скорочення <keycap>Ctrl+B</keycap>, оскільки встановлення або зняття точки зупину є доволі поширеною дією.