All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Der er et antal nyttige ting i og omkring '''KDevelops''' indbyggede editor, som man kan indstille. Det er generelt nyttigt at kunne slå linjenummerering til ved brug af menuen <menuchoice>Editor -> Vis -> Vis linjenumre</menuchoice>; det gør det lettere at matche compilererns fejlmeddelelser eller fejlsøgerens medddelelser med steder i koden. I den samme undermenu kan du også slå ''ikonpanelet'' til &mdash; det er en  søjle til venstre for din kode, hvor '''KDevelop''' vil vise ikone for ting som stoppunkter i den aktuelle linje.
 h English (en)There are a number of useful things one can configure in and around '''KDevelop's''' built-in editor. Of more universal use is to switch on line numbering using the menu entry <menuchoice>Editor -> View -> Show line numbers</menuchoice>, making it easier to match compiler error messages or debug messages with locations in the code. In the same submenu you may also want to switch on the ''Icon border'' - a column to the left of your code in which '''KDevelop''' will show icons such as whether there is a breakpoint on the current line.
 h Ukrainian (uk)Корисно налаштувати вбудований редактор та інші компоненти '''KDevelop'''. Однією з загальних речей є вмикання показу нумерації рядків за допомогою пункту меню <menuchoice>Редактор -> Перегляд -> Показати номери рядків</menuchoice>. У такому режимі простіше буде визначати рядки з помилками під час компіляції або визначати відповідність діагностичних повідомлень позиціям у коді. У тому ж підменю ви можете увімкнути "Рамку для піктограм" — стовпчик у лівій частині панелі редактора, у якому '''KDevelop''' показуватиме піктограми, зокрема позначок точок зупину у рядках.