All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)* Filnavn
[[Image:krename-4.png]]
** Vælg den navngivningsmetode der skal bruges ved omdøbning af filer
*** Som '''Præfiks''' og '''Suffiks''' kan du vælge Nummer eller Dato, som føjes til starten eller enden af filnavnet. Du kan skrive en selvvalgt tekst i boksen ved siden af drop-ned-listen.
*** Vælg en af mulighederne for '''Filnavn''' eller '''Endelse'''. Med ''' Brugerdefineret''' kan du bruge de tags, som leveres af et plugin.
*** Hvis du bruger tal, så vælg et start- og slutområde
** Boksen nederst i vinduet giver en forhåndsvisning af de nye filnavne.
 h English (en)* Filename
[[Image:krename-4.png]]
** Choose the naming scheme to use when renaming files
*** For '''Prefix''' and '''Suffix''', choose Number or Date to add each to the beginning or end of the filename. A custom string may be entered in the box next to the drop-down list
*** Choose an option for the '''Filename''' or '''Extension'''. Using '''Custom''' allows the use of the tags provided by plugins
*** If using numbers, choose a starting and ending range
** The box at the bottom is a preview of the renamed file
 h Brazilian Portuguese (pt-br)* Nome do Arquivo
[[Image:krename-4.png]]
** Escolha o esquema que será utilizado no processo de renovação
*** Para '''Prefixo''' e '''Sufixo''', escolha Numero ou Data para adicioná-lo no começo ou fim do nome do arquivo, respectivamente. Uma variável personalizada também pode ser inserida na caixa próxima à lista de opções
*** Escolha uma opção para o '''Nome do Arquivo''' ou '''Extensão'''. Utilizando '''Personalizado''' permite utilizar uma tag disponibilizada por um plugin
*** Se estiver utilizando números, escolha o começo e o fim da sequência
** A caixa de baixo mostra um exemplo renomeado
 h Ukrainian (uk)* Назва файла
[[Image:krename-4_uk.png]]
** Виберіть схему перейменовування файлів.
*** У полях '''Префікс''' і '''Суфікс''' можна вибрати додавання номера або дати на початку або наприкінці назви кожного з файлів. Можна ввести нетипову назву у полі з відповідною міткою.
*** Виберіть якийсь із варіантів '''Назви файла''' або '''Суфікса назви'''. Скористайтеся пунктом '''Нетиповий''', якщо хочете використати мітки, дані для яких надаються додатками.
*** Якщо використовуєте нумерацію у назвах, виберіть діапазон від початкового до кінцевого номера.
** На панелі  у нижній частині вікна можна буде бачити попередній перегляд результатів.