All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da);'''Vis:'''
:Hvad der skal vises. Der er syv valgmuligheder: <menuchoice>Billede</menuchoice>, <menuchoice>Alfa som grå</menuchoice>, <menuchoice>Grå + rød</menuchoice>, <menuchoice>Markering på sort</menuchoice>, <menuchoice>Markering på grå</menuchoice>, <menuchoice>Markering på hvid</menuchoice> og <menuchoice>Markering på tern</menuchoice>.<br /><br />Dette er til mest til overvågning under justering. Efter justering af parametrene bør den sættes til <menuchoice>Billede</menuchoice>, som sender det uændrede billede igennem - dette plugin er kun beregnet til at ændre alfakanalen...
 h English (en);'''Display:'''
:what to display. There are seven options: <menuchoice>Image</menuchoice>, <menuchoice>Alpha as gray</menuchoice>, <menuchoice>Gray+red</menuchoice>, <menuchoice>Selection on black</menuchoice>, <menuchoice>Selection on gray</menuchoice>, <menuchoice>Selection on white</menuchoice> and <menuchoice>Selection on checkers</menuchoice>.<br /><br />This is intended for monitoring during adjustment mostly. After adjusting the parameters, it should be left on <menuchoice>Image</menuchoice>, which lets the unchanged input image through - this plugin is intended to change only the alpha channel...
 h Russian (ru);'''Показ:''' :Предоставляется семь вариантов показа: <menuchoice>Изображение</menuchoice>, <menuchoice>Альфа как градации серого</menuchoice>, <menuchoice>Градации серого + красный</menuchoice>, <menuchoice>Выделение на чёрном</menuchoice>, <menuchoice>Выделение на сером</menuchoice>, <menuchoice>Выделение на белом</menuchoice> и <menuchoice>Выделение на шахматных клетках</menuchoice>.<br /><br />Функция показа изменяет только альфа-канал и используется в основном для мониторинга во время настройки параметров. После чего следует вернуться на вариант <menuchoice>Изображение</menuchoice>, который оставляет неизменным входное изображение.
 h Ukrainian (uk);'''Показ:'''
:що слід показувати. Передбачено сім варіантів: <menuchoice>зображення</menuchoice>, <menuchoice>прозорість сірим</menuchoice>, <menuchoice>сірий + червоний</menuchoice>, <menuchoice>позначене на чорному</menuchoice>, <menuchoice>позначене на сірому</menuchoice>, <menuchoice>позначене на білому</menuchoice> і <menuchoice>позначене на шаховій дошці</menuchoice>.<br /><br />Призначено, в основному, для спостереження під час коригування. Після коригування параметрів, слід залишити варіант <menuchoice>зображення</menuchoice>, який показує незмінене вхідне зображення — цей додаток призначено для зміни лише каналу прозорості...