All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Effekten Følg bevægelse kan også bruges til at følge et objekts bevægelse og senere bruge det som keyframes til en effekt eller overgang.
 h English (en)The Auto Mask effect can also be used to track motion of an object and use it later as keyframes for an effect / transition.
 h Ukrainian (uk)Ефект маскування може також бути використано для стеження за рухом об'єкта і скористатися ним пізніше як ключовими кадрами для ефекту або переходу.